Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek dochodowy od osób fizycznych »  Ustawa z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu ...

Ustawa z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 8a obowiązującym od 1.01.2017 r. do 25.04.2017 r.
Czy można dokonać potrącenia ze stawki minimalnej na zleceniu?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017 - Minimalna płaca dla pracownika i zleceniobiorcy
Czy występuje limit godzinowy wykonywania umowy zlecenia/o świadczenie usług?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (435) z dnia 1.05.2017
Wynagrodzenie ze zlecenia dla pracownika-tłumacza przysięgłego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (434) z dnia 10.04.2017
Minimalna stawka godzinowa prezesa zarządu spółki z o.o.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (434) z dnia 10.04.2017
Zasady ubezpieczeń w ZUS i KRUS rolnika-zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017
Minimalna stawka godzinowa na zleceniu w przykładach
Gazeta Podatkowa nr 20 (1374) z dnia 9.03.2017
Składki ZUS z umowy cywilnoprawnej z niskim wynagrodzeniem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017
Potrącenie z minimalnej stawki na zleceniu
Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017
Minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (429) z dnia 1.02.2017
Wynagrodzenia z umów zleceń od 1 stycznia 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017
Umowa zlecenia objęta minimalną stawką godzinową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017
Od 1 stycznia 2017 r. zagwarantowanie zleceniobiorcy minimalnej stawki godzinowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (427) z dnia 1.01.2017
Minimalna stawka godzinowa w umowach zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 8a w pozostałych wersjach czasowych
Od 1 stycznia br. wyższa stawka godzinowa wynagrodzenia z umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (595) z dnia 1.01.2024
Ustalanie wynagrodzenia i potwierdzanie liczby godzin w umowie zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (591) z dnia 1.11.2023
Przyznanie zleceniobiorcy dodatkowego bonusu pieniężnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
Jednoosobowy przedsiębiorca również pod ochroną
Gazeta Podatkowa nr 77 (2056) z dnia 25.09.2023
Rodzaj umowy cywilnoprawnej na utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (588) z dnia 10.09.2023
Wyrównanie wynagrodzenia za pracę do ustawowego minimum
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (577) z dnia 1.04.2023
Dwukrotny wzrost minimalnej płacy i stawki godzinowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022 - Skutki podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku
Potrącenia z powtarzającej się umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (557) z dnia 1.06.2022
Rodzaj umowy z cudzoziemcem przyjmowanym do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1916) z dnia 23.05.2022 - Zatrudnianie cudzoziemców w sezonie letnim porady i procedury
Zasady zatrudniania i wynagradzania obywateli Ukrainy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Umowy cywilnoprawne
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2022 - Zatrudnianie cudzoziemców
Zasady ustalania minimalnej stawki godzinowej
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2021 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Umowa zlecenia/o świadczenie usług objęte minimalną stawką godzinową
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2021 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Ustalanie i zasady wypłaty minimalnej stawki godzinowej z umowy zlecenia/o świadczenie usług
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2021 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej w 2022 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 1.10.2021
Success fee jako wynagrodzenie uzależnione od wyniku
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021
Regulacje prawa pracy dla zleceniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021
ZATRUDNIENIE NA UMOWACH CYWILNOPRAWNYCH
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2021 - Zatrudnianie młodocianych
Premia uznaniowa dla zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Praca w organach spółki z o.o. a minimalne wynagrodzenie
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 6.04.2021
Wyższa płaca minimalna i stawka godzinowa w 2021 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1763) z dnia 3.12.2020 - Konsekwencje zmiany wynagrodzenia minimalnego w 2021 roku
Wynagrodzenie w razie "porzucenia" pracy wykonywanej w ramach umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Stosowanie kwoty wolnej przy potrąceniach z wynagrodzenia zleceniobiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020
Prowadzenie dokumentacji osób wykonujących umowy cywilnoprawne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
W jakich okolicznościach można zawrzeć nieodpłatną umowę zlecenia?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 1.08.2020
Ustalanie wynagrodzenia zleceniobiorcy z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1059) z dnia 1.06.2020
Umowy cywilnoprawne
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2020 - Zatrudnianie cudzoziemców
Brak obowiązku ubezpieczeń w ZUS z tytułu wykonywania nieodpłatnej umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019
Forma przekazania wynagrodzenia zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019
Przejazdy kierowcy-zleceniobiorcy w transporcie międzynarodowym
Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 4.11.2019
Jakie przepisy prawa pracy dla zleceniobiorcy?
Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019
Zawieranie umowy z cudzoziemcem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019 - Jak zatrudnić cudzoziemca?
Rozliczenie wynagrodzenia z umowy zlecenia wypłaconego w pieniądzu i w naturze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Minimalna stawka godzinowa na zleceniu w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Składki ZUS od wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018
Termin wypłaty wynagrodzenia
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2018
Rodzaj umowy zawieranej z cudzoziemcem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018 - Wypełnianie dokumentów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców
Ogólne zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 1.09.2018
Przesłanki zawarcia umowy zlecenia i termin wypłaty wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Umowa zlecenia z niskim wynagrodzeniem określonym kwotowo
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Umowa zlecenia płatna jednorazowo - jak ustalić wysokość wynagrodzenia?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Umowy cywilnoprawne
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2018 - Zatrudnianie cudzoziemców w polskich firmach w praktyce - zezwolenia, oświadczenia, zawieranie umów, opodatkowanie dochodów, rozliczenia z ZUS, wzory druków
Termin wypłaty lub postawienia do dyspozycji pracownika wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (459) z dnia 1.05.2018
Zawieranie umowy z cudzoziemcem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 - Zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców
Umowy cywilnoprawne
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2018 - Zatrudnianie cudzoziemców
Sposób ustalania minimalnej stawki godzinowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018 - Zasady wynagradzania pracowników i zleceniobiorców w 2018 roku
Potrącenie a stawka minimalna
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wszystko o stawce godzinowej na zleceniu
Minimalna stawka na zleceniu w praktyce
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wszystko o stawce godzinowej na zleceniu
Określenie terminu wypłat wynagrodzeń z tytułu wykonywania umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Umowa zlecenia/o świadczenie usług objęte minimalną stawką godzinową
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Ustalanie i zasady wypłaty minimalnej stawki godzinowej z umowy zlecenia/o świadczenie usług
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Potrącenie z minimalnej stawki na zleceniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017 - Zlecenie i dzieło w praktyce i orzecznictwie
Zawarcie umowy zlecenia na sprzątanie pomieszczeń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Ubezpieczenia w ZUS małżonka przedsiębiorcy wykonującego umowę zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
Stawka godzinowa dla zleceniobiorcy wynagradzanego akordowo lub ryczałtem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (955) z dnia 10.07.2017
Czy można wypłacić wynagrodzenie za zlecenie w trybie tzw. z góry?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
Prawa i obowiązki stron umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60