Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek dochodowy od osób fizycznych »  Ustawa z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu ...

Ustawa z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 6 obowiązującym od 1.01.2017 r. do 25.04.2017 r.
Godzinowa stawka minimalna na etacie i zleceniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017 - Minimalna płaca dla pracownika i zleceniobiorcy
Minimalne wynagrodzenie przy równoległym zatrudnieniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017 - Minimalna płaca dla pracownika i zleceniobiorcy
Składniki przyjmowane do wynagrodzenia minimalnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017 - Minimalna płaca dla pracownika i zleceniobiorcy
Zmiana wynagrodzenia minimalnego w treści umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017 - Minimalna płaca dla pracownika i zleceniobiorcy
Składniki płacy ujmowane w wynagrodzeniu minimalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (433) z dnia 1.04.2017
Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2017 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017 - Wynagrodzenie za pracę - wybrane aspekty
Dodatek za pracę w nocy w gwarantowanej stawce wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017
Podwyższenie wynagrodzenia do płacy minimalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017
Ryczałt za dyżury w gwarantowanej stawce minimalnego wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017
Najniższa podstawa wymiaru składek pracowników
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2017 - Co nowego w przepisach w 2017 r.
Grudniowe uprawnienia i świadczenia realizowane w styczniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017 - Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Składniki przyjmowane do wynagrodzenia minimalnego
Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017
Wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Kwoty wolne od potrąceń w 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1359) z dnia 16.01.2017
Dodatek nocny należy sumować z płacą minimalną
Gazeta Podatkowa nr 4 (1358) z dnia 12.01.2017
Ustalanie uprawnień pracowniczych na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017
Ryczałt za pracę w nocy wyłączony z płacy minimalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku
Ryczałt za pracę w nocy poza wynagrodzeniem minimalnym
Gazeta Podatkowa nr 94 (1344) z dnia 24.11.2016
Wyłączenie dodatku za pracę w porze nocnej z gwarantowanej stawki wynagrodzenia
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2016
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 6 w pozostałych wersjach czasowych
Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia przy różnych składnikach
Gazeta Podatkowa nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024
Czy wyrównanie do płacy minimalnej podwyższy wynagrodzenie za nadgodziny?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (602) z dnia 10.04.2024
Zasady weryfikacji minimalnej wysokości wynagrodzenia w danym miesiącu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (601) z dnia 1.04.2024
Ustalenie wyrównania wynagrodzenia do wysokości ustawowego minimum
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (601) z dnia 1.04.2024
Uzupełnianie i wyrównywanie wynagrodzenia akordowego do stawki minimalnej płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (598) z dnia 10.02.2024
Naliczanie składek ZUS za pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024 - Rozliczanie składek ZUS w 2024 roku
Zapis o wynagrodzeniu w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024
Podstawa ekwiwalentu urlopowego nie niższa niż płaca minimalna
Gazeta Podatkowa nr 2 (2085) z dnia 4.01.2024
Nowe wyłączenie z płacy minimalnej od 1 stycznia 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 1 (2084) z dnia 2.01.2024
Pełnoetatowy pracownik
Dodatek nr 2 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2024 - Co nowego w przepisach w 2024 r.
Wyłączenie z płacy minimalnej dodatku za szczególne warunki pracy
Dodatek nr 2 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2024 - Co nowego w przepisach w 2024 r.
Płaca minimalna a wypłata 10. dnia następnego miesiąca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (2069) z dnia 9.11.2023 - Konsekwencje zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku
Zasady uzupełniania minimalnego wynagrodzenia za pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (2069) z dnia 9.11.2023 - Konsekwencje zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku
Dodatki za nadgodziny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (2069) z dnia 9.11.2023 - Konsekwencje zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku
Wysokość wynagrodzenia wskazana w umowie o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (2069) z dnia 9.11.2023 - Konsekwencje zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku
Odprawa ekonomiczna bez wyrównania do płacy minimalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (2069) z dnia 9.11.2023 - Konsekwencje zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku
Postępowanie przed sądem pracy i wyłączenia z płacy minimalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1180) z dnia 10.10.2023
Nie zawsze przysługuje wyrównanie do minimalnej płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 1.10.2023
Minimalna stawka wynagrodzenia za pracę i minimalna stawka godzinowa w 2024 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 1.09.2023
Zmiana zapisu w umowie o pracę w związku z podwyższeniem minimalnej płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (586) z dnia 10.08.2023
Podwyżka płacy minimalnej a zatrudnienie na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 59 (2038) z dnia 24.07.2023
Wypłata wynagrodzenia minimalnego 10. dnia następnego miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 57 (2036) z dnia 17.07.2023
Okresy uwzględniane przy podwyższaniu emerytury do kwoty minimalnej
Gazeta Podatkowa nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023
Wyrównanie wynagrodzenia za pracę do ustawowego minimum
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (577) z dnia 1.04.2023
Zasady wynagradzania w firmie zatrudniającej kierowców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (577) z dnia 1.04.2023
Uzupełnienie minimalnego wynagrodzenia za pracę
Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023
Podstawa prawna wypłaty wynagrodzeń z umowy o pracę
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2023 - Umowa o pracę i umowy cywilnoprawne w 2023 r. - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
Podstawa prawna wypłaty wynagrodzeń za pracę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Sposób zapisania w umowie o pracę wysokości wynagrodzenia na poziomie minimalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (574) z dnia 10.02.2023
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r.
Dodatek nr 3 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 3 z dnia 1.02.2023 - Kodeks pracy z komentarzem redakcji. Stan prawny na 1 lutego 2023 r.
Składki za pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023 - O czym pamiętać rozliczając składki ZUS w 2023 roku?
Wyrównanie wynagrodzenia o charakterze wieloskładnikowym do stawki minimalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (572) z dnia 10.01.2023
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (571) z dnia 1.01.2023
Pełnoetatowy pracownik
Dodatek nr 2 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2023 - Co nowego w przepisach w 2023 r.
Podstawa prawna wypłaty wynagrodzeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1151) z dnia 20.12.2022
Dwukrotny wzrost minimalnej płacy i stawki godzinowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022 - Skutki podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku
Wyrównanie do płacy minimalnej w razie choroby pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022 - Skutki podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku
Wyższe podstawy wymiaru składek ZUS w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022
Rozliczanie pracy w porze nocnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Wynagrodzenie minimalne w razie całomiesięcznej choroby pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (562) z dnia 10.08.2022
Minimalna stawka wynagrodzenia
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2022 - Obliczanie wynagrodzenia za pracę do wypłaty
Najniższa emerytura po spełnieniu określonych warunków
Gazeta Podatkowa nr 54 (1929) z dnia 7.07.2022
Ubezpieczenia w ZUS z umowy zlecenia a zatrudnienie na etacie
Gazeta Podatkowa nr 54 (1929) z dnia 7.07.2022
Zasady zatrudniania i wynagradzania obywateli Ukrainy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Zapewnienie wynagrodzenia za pracę na poziomie minimalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (551) z dnia 1.03.2022
Obniżenie wynagrodzenia za pracę w razie wystąpienia absencji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (551) z dnia 1.03.2022
Wysokość składek ZUS za pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022 - Co trzeba wiedzieć rozliczając składki ZUS w 2022 roku?
Grudniowe pobory w kwocie minimalnej płatne w styczniu - obowiązująca stawka oraz aneksy do umów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Składki ZUS za pracowników w 2022 r.
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2022 - Polski Ład i inne zmiany w przepisach w 2022 r.
USTALANIE WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Dodatek stażowy przy wynagrodzeniu niższym niż minimalne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1868) z dnia 6.12.2021 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku
Nieosiągnięcie płacy minimalnej w miesiącu wystąpienia choroby
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1868) z dnia 6.12.2021 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku
Wynagrodzenie zasadnicze nie zawsze musi być równe wynagrodzeniu minimalnemu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1868) z dnia 6.12.2021 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku
Dodatek stażowy nie jest uwzględniany w płacy minimalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1868) z dnia 6.12.2021 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku
Wynagrodzenie minimalne bez dodatków za nadgodziny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1868) z dnia 6.12.2021 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku
Ogólne zasady wynagradzania
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2021 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Wynagrodzenie minimalne po powrocie do pracy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
Wzrost płacy minimalnej w 2022 r. to wyższe składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
Praca na zleceniu przy emeryturze minimalnej
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 4.10.2021
Ustalanie podstawy wynagrodzenia urlopowego kierowcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021
Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy po przywróceniu do pracy przez sąd
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Premia jako nowy składnik wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 1.07.2021
Wyłączenie ryczałtu za nadgodziny z minimalnej płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 1.06.2021
Praca w organach spółki z o.o. a minimalne wynagrodzenie
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 6.04.2021
Choroba przez część miesiąca a płaca minimalna
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021
Podstawą dodatku stażowego tylko płaca zasadnicza
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 4.03.2021
Minimalne wynagrodzenie a comiesięczne premie
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
Składki ZUS za zatrudnionych pracowników
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2021 - Co nowego w przepisach w 2021 r.?
Zapisy umowne dotyczące stawki wynagrodzenia w wysokości minimalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Wyrównanie do płacy minimalnej dla chorego pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1763) z dnia 3.12.2020 - Konsekwencje zmiany wynagrodzenia minimalnego w 2021 roku
Składniki wliczane przy ustalaniu płacy minimalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1763) z dnia 3.12.2020 - Konsekwencje zmiany wynagrodzenia minimalnego w 2021 roku
Praca w nadgodzinach a wynagrodzenie minimalne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1763) z dnia 3.12.2020 - Konsekwencje zmiany wynagrodzenia minimalnego w 2021 roku
Premia uznaniowa w wynagrodzeniu minimalnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1763) z dnia 3.12.2020 - Konsekwencje zmiany wynagrodzenia minimalnego w 2021 roku
Odprawa ekonomiczna a wyrównanie do płacy minimalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1763) z dnia 3.12.2020 - Konsekwencje zmiany wynagrodzenia minimalnego w 2021 roku
Dodatki za nadgodziny poza płacą minimalną
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020
Wyrównanie wynagrodzenia do poziomu minimalnego
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Odprawy ekonomicznej nie trzeba wyrównywać
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 7.09.2020
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracownika otrzymującego dodatek stażowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Wysokość zasiłku po krótkiej przerwie w niezdolności do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
Warunki wypłaty ryczałtu za pracę w nocy
Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 3.08.2020
W jakich okolicznościach można zawrzeć nieodpłatną umowę zlecenia?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 1.08.2020
Określenie składników wynagrodzenia w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020
Dodatek za nadgodziny w wynagrodzeniu minimalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Wyrównywanie wynagrodzenia do ustawowego minimum
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (511) z dnia 1.07.2020
Wynagrodzenie zasadnicze nie zawsze odpowiada płacy minimalnej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Na wynagrodzenie minimalne mogą składać się różne składniki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1052) z dnia 20.03.2020
Wyrównanie do płacy minimalnej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Stawka zasadnicza i premia w płacy minimalnej
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Ustalanie składników wynagrodzenia kierowcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Zasady ustalania dopuszczalnej kwoty potrącenia i kwoty wolnej od potrąceń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020
Wyłączenie dodatku stażowego z płacy minimalnej
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2020 - Co nowego w przepisach w 2020 r.?
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r.
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2020 - Kodeks pracy z komentarzem redakcji. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r.
Płaca minimalna a premia uznaniowa
Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019
Składniki uwzględniane przy porównaniu z płacą minimalną
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019 - Konsekwencje zmiany minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku
Wysokość wynagrodzenia chorującego pracownika otrzymującego płacę minimalną
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019 - Konsekwencje zmiany minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku
Zatrudnienie pracownicze nauczycieli
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019
Warunki zatrudnienia pełnoletniego pracownika po zakończeniu nauki zawodu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019
Zmiana wysokości składek ZUS w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 4.11.2019
Ustalanie wynagrodzenia na poziomie minimalnym
Gazeta Podatkowa nr 83 (1645) z dnia 17.10.2019
Wyrównanie wynagrodzenia godzinowego do płacy minimalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 1.10.2019
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej w 2020 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 1.10.2019
Wypłata wyrównania do wynagrodzenia minimalnego pracownika uzyskującego prowizję
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy kierowcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 roku
Sposób określania w umowie o pracę wysokości wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Oferta pracy obowiązkowo z informacją o wynagrodzeniu
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Choroba pracownika otrzymującego wynagrodzenie minimalne
Gazeta Podatkowa nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Dodatek za wieloletnią pracę w płacy minimalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019
Nieobecność usprawiedliwiona niepłatna a płaca minimalna
Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Podwyższenie wynagrodzenia minimalnego w 2019 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku
Składniki wliczane do minimalnego wynagrodzenia za pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku
Chorobowa niezdolność do pracy przez część miesiąca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku
Wynagrodzenie minimalne należne za pracę rozkładową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku
Ryczałt za nadgodziny wyłączony z pensji minimalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku
Termin wypłaty a wynagrodzenie minimalne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku
Wyrównanie wynagrodzenia do stawki minimalnej pracownikowi niepełnoetatowemu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku
Świadczenia na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku
Składki ZUS po wzroście minimalnej płacy w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018
Składniki minimalnego wynagrodzenia
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2018
Wpływ wynagrodzenia minimalnego na inne świadczenia ze stosunku pracy
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2018
Skutki zmiany od 1 stycznia 2019 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy kierowcy
Gazeta Podatkowa nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018
Kwalifikacja świadczenia nagradzającego zakładowy staż pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018
Wyrównanie wynagrodzenia do minimalnej płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (465) z dnia 1.08.2018
Wynagrodzenie pracownika świadczącego pracę wyłącznie w porze nocnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Wyrównywanie wynagrodzenia pracownika do obowiązującej minimalnej płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (459) z dnia 1.05.2018
Wysokość wynagrodzenia za pracę dla pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 1.04.2018
Pensja minimalna tylko za pracę rozkładową
Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018
Odbiór czasu wolnego za nadgodziny a gwarancja minimalnego wynagrodzenia za pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Uprawnieni do emerytury w gwarantowanej wysokości
Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018
Ogólne warunki płacowe pracowników i zleceniobiorców
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018 - Zasady wynagradzania pracowników i zleceniobiorców w 2018 roku
Wynagrodzenie za grudzień płatne w styczniu a wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018
Wynagrodzenie i inne świadczenia na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018
Czy ryczałt wliczyć do wynagrodzenia minimalnego?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 1.01.2018
Dodatek stażowy ustalony od pensji zasadniczej
Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017
Zmiana postanowień umowy o pracę po podwyżce wynagrodzenia minimalnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017 - Skutki podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku
Składniki uwzględniane w wynagrodzeniu minimalnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017 - Skutki podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku
Wyrównanie wynagrodzenia do stawki minimalnej dla niepełnoetatowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017 - Skutki podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku
Obowiązek wypłaty wynagrodzenia minimalnego mimo zawieszenia premii miesięcznej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017 - Skutki podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku
Gwarancja minimalnego wynagrodzenia także dla emeryta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017 - Skutki podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku
Podstawa wymiaru odprawy emerytalnej przy "zaniżonej" stawce zaszeregowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Aktualizacja płacy minimalnej w dokumentach zatrudnionego cudzoziemca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Wynagrodzenie zasadnicze poniżej kwoty minimalnej
Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017
Wysokość wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Stawka za godzinę nadliczbową z niskiej płacy zasadniczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Wysokość minimalnego wynagrodzenia i jego pochodnych w 2017 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku
Od 1 stycznia 2017 r. wzrasta najniższa podstawa wymiaru zasiłku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku
Podstawa wynagrodzenia minimalnego z różnych składników
Gazeta Podatkowa nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016
Zapis w umowie o pracę gwarantujący minimalną płacę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016
Najniższa podstawa zasiłku dla pracownika w pierwszym roku pracy
Gazeta Podatkowa nr 89 (1339) z dnia 7.11.2016
Wynagrodzenie minimalne i jego wysokość w 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016
Określenie minimalnego wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Jednakowa stawka minimalnego wynagrodzenia dla pracowników
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2016
Od 1 stycznia 2017 r. wzrost najniższej podstawy wymiaru zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016
Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016
Obowiązek wypłaty wynagrodzenia minimalnego mimo zawieszenia premii miesięcznej
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2016 - Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa
Dodatek stażowy w minimalnej pensji
Gazeta Podatkowa nr 59 (1309) z dnia 25.07.2016
Zatrudnienie młodocianego po zakończeniu nauki zawodu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1303) z dnia 4.07.2016 - Zatrudnianie młodocianych w firmie
Ogólne zasady dokonywania potrąceń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1285) z dnia 2.05.2016 - Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę
Dodatek nocny w wynagrodzeniu minimalnym
Gazeta Podatkowa nr 10 (1260) z dnia 4.02.2016
Ustalanie uprawnień pracowniczych na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016
Aneksowanie umów w związku z podniesieniem wynagrodzenia minimalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (403) z dnia 1.01.2016
Kwoty wolne od potrąceń w 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015
Mimo zawieszenia premii miesięcznej pracownik musi otrzymać wynagrodzenie minimalne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Wynagrodzenie minimalne w pierwszym roku pracy
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
Rozliczenie składek po wyrównaniu wynagrodzenia za pracę i chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015
Skutki podwyższenia wynagrodzenia minimalnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Zmiana minimalnej pensji wpływa na świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 90 (1235) z dnia 9.11.2015
Minimalne wynagrodzenie za pracę
Dodatek nr 20 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2015 - Kodeks Pracy - stan prawny na 1 listopada 2015 r. (uwzględniający zmiany w 2016 r.)
Zmiana warunków zatrudnienia w związku z zakończeniem nauki zawodu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (399) z dnia 1.11.2015
Wynagrodzenie minimalne pracownika uzyskującego dodatkowe składniki płacowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
O ile od 1 stycznia 2016 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Wynagrodzenie chorobowe dla pracownika będącego wcześniej uczniem zawodu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Zatrudnianie młodocianego po zakończeniu nauki zawodu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Zatrudnianie młodocianego po ukończeniu nauki zawodu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Stawka zasadnicza niższa od minimalnej
Gazeta Podatkowa nr 57 (1202) z dnia 16.07.2015
Zatrudnienie w ramach stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Pensja minimalna z różnych składników
Gazeta Podatkowa nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015
Zapewnienie pracownikowi wynagrodzenia za pracę na poziomie minimalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (385) z dnia 1.04.2015
Podstawa wymiaru zasiłku dla pracowników
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2015 - Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Wysokość wynagrodzenia pracownika po ukończeniu szkoły
Gazeta Podatkowa nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015
Dodatek za pracę w nocy w wynagrodzeniu minimalnym
Gazeta Podatkowa nr 4 (1149) z dnia 12.01.2015
Minimalne wynagrodzenie za pracę
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2015 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2015 r.
Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (377) z dnia 1.12.2014
Wpływ wynagrodzenia minimalnego na warunki płacowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014 - Konsekwencje zmiany płacy minimalnej
Wysokość wynagrodzenia minimalnego po stażu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014 - Konsekwencje zmiany płacy minimalnej
Składki ZUS pracownika rozpoczynającego drugi rok pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Pensja nie może odbiegać od minimalnego poziomu
Gazeta Podatkowa nr 81 (1122) z dnia 9.10.2014
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (373) z dnia 1.10.2014
Niezdolność do pracy w trakcie nauki zawodu
Gazeta Podatkowa nr 71 (1112) z dnia 4.09.2014
Zagwarantowanie pracownikowi minimalnego wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (370) z dnia 10.08.2014
Wymiar dniówki roboczej nie przesądza o pensji
Gazeta Podatkowa nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014
Składka na Fundusz Pracy za "skazanego"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Pełny etat gwarantuje tylko minimalne wynagrodzenie
Gazeta Podatkowa nr 46 (1087) z dnia 9.06.2014
Okres stażu wpływa na poziom wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 42 (1083) z dnia 26.05.2014
Jakie okresy uwzględnia się przy ustalaniu pierwszego roku pracy?
Gazeta Podatkowa nr 39 (1080) z dnia 15.05.2014
Składniki płac ujmowane w wynagrodzeniu minimalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Minimalna wysokość dodatku za pracę w nocy w pierwszym roku zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (363) z dnia 1.05.2014
Wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia a zmiana treści umowy o pracę
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 z dnia 10.03.2014 - Wynagrodzenia w 2014 r.
Wysokość wynagrodzenia w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014
Wynagrodzenie pracownika rozpoczynającego drugi rok pracy w trakcie miesiąca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Rozliczanie wynagrodzeń w sytuacjach szczególnych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Ubezpieczeń i Prawa Pracy"
Aktualizacja umowy po zmianie wynagrodzenia minimalnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1048) z dnia 23.01.2014 - O czym powinien wiedzieć pracodawca w 2014 roku?
Minimalne wynagrodzenie za pracę
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2014 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.
Wyrównanie wynagrodzenia do minimalnego w razie choroby pracownika
Gazeta Podatkowa nr 104 (1041) z dnia 30.12.2013
Zmiana wynagrodzenia minimalnego a zapis w umowie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Podstawa minimalnego bez dodatku za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 100 (1037) z dnia 16.12.2013
Wynagrodzenie wypłacane pracownikom przez małego przedsiębiorcę - składki ZUS, podatki i ujęcie w księgach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (825) z dnia 1.12.2013
Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2014 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013 - Wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na wysokość świadczeń w 2014 r.
Minimalne wynagrodzenie w pierwszym roku pracy zawodowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013 - Wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na wysokość świadczeń w 2014 r.
Wysokość płacy minimalnej po stażu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013 - Wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na wysokość świadczeń w 2014 r.
Wysokość wynagrodzenia w umowie o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013 - Wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na wysokość świadczeń w 2014 r.
Dodatek nocny w podstawie wynagrodzenia minimalnego
Gazeta Podatkowa nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013
W zakresie prawa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Ustalenie minimalnego wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Zapis o minimalnym wynagrodzeniu w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 80 (1017) z dnia 7.10.2013
Wynagrodzenie minimalne w 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2014 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Wysokość płacy minimalnej po stażu
Gazeta Podatkowa nr 75 (1012) z dnia 19.09.2013
Wynagrodzenie chorobowe dla pracownika będącego wcześniej uczniem zawodu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (987) z dnia 24.06.2013 - Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku
Wyrównanie wynagrodzenia do płacy minimalnej
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013
Wynagrodzenie w pierwszym roku pracy
Gazeta Podatkowa nr 41 (978) z dnia 23.05.2013
Podstawa wymiaru zasiłku dla pracowników
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2013 - Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Podstawa "chorobówki" na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 7 (944) z dnia 24.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60