Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 6 w pozostałych wersjach czasowych
Pensja dla członka zarządu z dwóch podstaw
Gazeta Podatkowa nr 49 (2132) z dnia 17.06.2024
Umowa zlecenia z absolwentem szkoły średniej a ubezpieczenia w ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1204) z dnia 10.06.2024
Nadpłata składek ZUS po korekcie dokumentów rozliczeniowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (605) z dnia 1.06.2024
Wynagrodzenie wspólnika spółki jawnej za prowadzenie spraw spółki a składki ZUS - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1203) z dnia 1.06.2024
Kod tytułu ubezpieczenia przy umowie zlecenia ze studentem
Gazeta Podatkowa nr 44 (2127) z dnia 29.05.2024
Spory z organami dotyczące wypłaty wynagrodzenia z art. 176 K.s.h.
Gazeta Podatkowa nr 44 (2127) z dnia 29.05.2024
Zgłoszenie do ubezpieczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (2125) z dnia 23.05.2024 - Rozliczanie składek ZUS za pracownika na urlopie wychowawczym
Urlop wychowawczy osoby prowadzącej gospodarstwo rolne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (2125) z dnia 23.05.2024 - Rozliczanie składek ZUS za pracownika na urlopie wychowawczym
Ubezpieczenia w ZUS młodego zleceniobiorcy-cudzoziemca
Gazeta Podatkowa nr 42 (2125) z dnia 23.05.2024
Obowiązki wobec ZUS podatnika wynajmującego nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1202) z dnia 20.05.2024
Jedyny udziałowiec i ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024 - Wspólnik w spółce z o.o. - prawa i obowiązki
Zatrudnienie niemal jedynego wspólnika a uchwała SN
Gazeta Podatkowa nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024
Umowy cywilnoprawne w ramach działalności nierejestrowej bez ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1201) z dnia 10.05.2024
Składki ZUS za obywatela Ukrainy świadczącego pracę w systemie hybrydowym - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1201) z dnia 10.05.2024
Ubezpieczenia w ZUS cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce
Gazeta Podatkowa nr 36 (2119) z dnia 2.05.2024
Ubezpieczenia w ZUS większościowego wspólnika spółki
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024
Ubezpieczenia w ZUS studenta pracującego na podstawie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024
Wynagrodzenie uczącego się zleceniobiorcy w drukach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024
ZUS od wartości grupowego ubezpieczenia na życie dla pracownicy na wychowawczym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1198) z dnia 10.04.2024
Ubezpieczenia uczącej się osoby
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (2111) z dnia 4.04.2024 - Ogólne zasady sporządzania i korygowania druków ubezpieczeniowych do ZUS
Prowadzenie działalności nierejestrowej a ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1196) z dnia 20.03.2024
Ubezpieczenia emerytalno-rentowe i ubezpieczenie zdrowotne osoby na urlopie wychowawczym
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 5 z dnia 1.03.2024
Wypłata wynagrodzenia pozostałego po zmarłym członku rady nadzorczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (599) z dnia 1.03.2024
Podleganie ubezpieczeniom w ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024 - Ubezpieczenia i składki ZUS za pracujących emerytów i rencistów
Rozliczenie w ZUS zleceniobiorcy po utracie statusu studenta
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024
Zlecenie z uczniem bez ubezpieczeń i składek w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024
Kwota stypendium w zamian za podjęcie zatrudnienia po zakończonej nauce bez składek ZUS - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1193) z dnia 20.02.2024
Przełożenie terminu obrony pracy magisterskiej a ubezpieczenia ze zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024 - Składki ZUS za zleceniobiorców w 2024 r.
Przechowywanie dokumentacji do celów emerytalno-rentowych
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024
Wynagrodzenie ze zlecenia studenta zatrudnionego na umowę o pracę nie podlega składkom ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1191) z dnia 1.02.2024
Pobieranie przez przedsiębiorcę stypendium sportowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (2093) z dnia 1.02.2024 - Jak rozstrzygać w 2024 r. zbieg tytułów do ubezpieczeń w ZUS?
Umowa zlecenia z osobą pobierającą stypendium doktoranckie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (2093) z dnia 1.02.2024 - Jak rozstrzygać w 2024 r. zbieg tytułów do ubezpieczeń w ZUS?
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Skorzystanie przez przedsiębiorcę z ulgi na start
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
Umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem a składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1183) z dnia 10.11.2023
Ubezpieczenia w ZUS osoby wykonującej kilka zleceń
Gazeta Podatkowa nr 89 (2068) z dnia 6.11.2023
Umowa zlecenia ze studentem a ubezpieczenie w ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1180) z dnia 10.10.2023
Ubezpieczenie w razie wykonywania zlecenia za granicą
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 9.10.2023
Ubezpieczenie w ZUS ze zlecenia studenta pracującego na etacie
Gazeta Podatkowa nr 76 (2055) z dnia 21.09.2023
Oskładkowanie wynagrodzenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Podleganie ubezpieczeniom w ZUS z umowy cywilnoprawnej
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2023 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Umowa zlecenia wykonywana przez ucznia lub studenta
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2023 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Rozliczenie składek ZUS od wynagrodzenia pracownika młodocianego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 1.09.2023
Jednomiesięczna umowa zlecenia z uczennicą liceum a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023
Składki ZUS od umowy zlecenia w okresie urlopu rodzicielskiego
Gazeta Podatkowa nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023
Składki ZUS za osobę współpracującą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (586) z dnia 10.08.2023
Praca studenta na etacie powoduje obowiązek ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 56 (2035) z dnia 13.07.2023
Składki ZUS zleceniobiorcy po ukończeniu studiów
Gazeta Podatkowa nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023
ZUS za zleceniobiorcę będącego członkiem rodziny przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 54 (2033) z dnia 6.07.2023
Wpływ wakacyjnej pracy na uprawnienia do renty rodzinnej
Gazeta Podatkowa nr 49 (2028) z dnia 19.06.2023
Ustalenie obowiązku podlegania ubezpieczeniom w ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (2022) z dnia 29.05.2023 - Składki ZUS za pracujących emerytów i rencistów
Okresy przechowywania zbiorów księgowych wynikające z wybranych aktów prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Prawo do świadczeń krótko- i długoterminowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (2015) z dnia 4.05.2023 - Świadczenia z ZUS dla przedsiębiorcy
ZUS ze zlecenia zawartego z osobą uczącą się
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (2014) z dnia 2.05.2023 - Sporządzanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS
ZUS przy umowie zlecenia z osobą posiadającą tytuł magistra
Gazeta Podatkowa nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023
Zlecenie z osobą pełniącą funkcję członka rady nadzorczej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023 - Jak rozliczać składki ZUS za zleceniobiorców?
Składki ZUS od wartości grupowego ubezpieczenia na życie dla pracownicy na wychowawczym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1162) z dnia 10.04.2023
Ubezpieczenia w ZUS dla wykonującego umowę zlecenia, który nie ukończył 26 lat
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (578) z dnia 10.04.2023
Składka zdrowotna członka zarządu spółki z siedzibą poza granicami Polski
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (578) z dnia 10.04.2023
Ubezpieczenia w ZUS ze zlecenia dla studenta pracującego na etacie
Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023
Zasiłek opiekuńczy od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1997) z dnia 2.03.2023 - Świadczenia chorobowe dla zleceniobiorcy
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia członka zarządu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (575) z dnia 1.03.2023
Składki ZUS od wynagrodzenia studiującego zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023
Składki ZUS za osoby na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023
Podstawa prawna dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno- rentowych zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (574) z dnia 10.02.2023
ZUS komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023 - O czym pamiętać rozliczając składki ZUS w 2023 roku?
Składki ZUS z umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (572) z dnia 10.01.2023
W liczbie ubezpieczonych w ZUS IWA uwzględnia się skazanych
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 2.01.2023
Jak w 2023 r. naliczać składki za osoby na urlopie wychowawczym?
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022
Brak ubezpieczeń dla uczących się młodych osób
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022 - Brak ubezpieczeń i składek w ZUS w określonych sytuacjach
Oskładkowanie zlecenia wykonywanego przez słuchacza
Gazeta Podatkowa nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022
Wynagrodzenie uczącego się zleceniobiorcy w drukach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022
Zlecenie ze studentem zatrudnionym na etacie
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
Ubezpieczenia w ZUS dla osoby wykonującej kilka zleceń
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022
Czy za sędziego wykonującego umowę zlecenia opłaca się składki ZUS?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (568) z dnia 10.11.2022
Składki od umowy o pracę zawartej ze studentką
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022 - Rozliczanie w drukach ZUS składek ubezpieczeniowych
Składki ZUS za małżonka wspólnika zatrudnionego w spółce jawnej - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1145) z dnia 20.10.2022
Zmiany w ZUS dla przedsiębiorcy kończącego pracę na etacie
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022
ZUS od umowy o pracę ze studentką
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022
Jak ubezpieczyć w ZUS osobę pobierającą zasiłek macierzyński?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022 - Składki ZUS za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
Wykonywanie umowy zlecenia w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
ZUS wspólników wieloosobowej spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022
ZUS od wartości grupowego ubezpieczenia dla pracownicy na wychowawczym - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1142) z dnia 20.09.2022
Prawo do świadczenia chorobowego w razie zatrudnienia po stażu
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Wprowadzenie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
Zatrudnienie wspólnika jednoosobowej spółki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
Grupowe ubezpieczenie dla pracownicy na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 8.09.2022
Składki za cudzoziemca oddelegowanego do pracy w Polsce bez zawarcia umowy - interpretacja indywidualna ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1140) z dnia 1.09.2022
ZUS cudzoziemca oddelegowanego do pracy w Polsce
Gazeta Podatkowa nr 67 (1942) z dnia 22.08.2022
Współpraca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą ubezpieczoną w KRUS - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1139) z dnia 20.08.2022
Umowa zlecenia ze studentem pracującym na etacie
Gazeta Podatkowa nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Objęcie ubezpieczeniami w ZUS członka rady nadzorczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (561) z dnia 1.08.2022
ZUS od zlecenia ze studentem na etacie
Gazeta Podatkowa nr 59 (1934) z dnia 25.07.2022
Wynagrodzenie komandytariusza za prowadzenie spraw spółki bez ZUS - interpretacja indywidualna NFZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1136) z dnia 20.07.2022
Prowadzenie firmy przez strażaka
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1931) z dnia 14.07.2022 - Jak rozstrzygnąć zbieg tytułów do ubezpieczeń w ZUS?
Druki rozliczeniowe w ZUS za studenta wykonującego umowę zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 55 (1930) z dnia 11.07.2022
Ubezpieczenia w ZUS z umowy zlecenia a zatrudnienie na etacie
Gazeta Podatkowa nr 54 (1929) z dnia 7.07.2022
Składki ZUS osób przebywających na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 53 (1928) z dnia 4.07.2022
Ubezpieczenia w ZUS przy braku świadczenia pracy na zleceniu
Gazeta Podatkowa nr 52 (1927) z dnia 30.06.2022
Okres archiwizowania dokumentacji pracowniczej, w tym powstałej przed 2019 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (558) z dnia 10.06.2022
Wpływ przychodów studenta na zleceniu na pobieraną rentę
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022
Ubezpieczenia emerytalno-rentowe i ubezpieczenie zdrowotne osoby na urlopie wychowawczym
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 11 z dnia 1.06.2022
ZUS przedsiębiorcy pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1131) z dnia 1.06.2022
Ustalenie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
Gazeta Podatkowa nr 41 (1916) z dnia 23.05.2022
Ubezpieczenie w ZUS w razie wykonywania więcej niż jednego zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022
Ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na wniosek przedsiębiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Składki ZUS ze zlecenia wykonywanego przez studiującego syna
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 5.05.2022
ZUS od umowy zlecenia zawartej z małżonkiem przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 2.05.2022
Składki ZUS obywateli Ukrainy pracujących w Polsce
Dodatek nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2022 - Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia, zatrudnianie, podatki, ZUS
Studenci zatrudnieni na umowę zlecenia
Dodatek nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2022 - Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia, zatrudnianie, podatki, ZUS
ZUS wykonujących więcej niż jedną umowę cywilnoprawną
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022
Prawo nauczyciela do dodatku wiejskiego w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022
Oskładkowanie przychodu z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Składki ZUS od wynagrodzenia otrzymanego przez mediatora
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022
Prawo do zasiłku w okresie izolacji domowej tylko dla ubezpieczonych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022
Wcześniejsze prowadzenie spółki a korzystanie z ulgi na start
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022 - Preferencje w ZUS dla osób prowadzących działalność
Obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego osób prowadzących pozarolniczą działalność
Dodatek nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2022 - Składki ZUS w 2022 r. - zasady naliczania, rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
ZUS DRA za studenta wykonującego umowę zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022
Składka zdrowotna członka zarządu w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022
ZUS osób na urlopie wychowawczym w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 7.02.2022
Ubezpieczenie na życie dla pracownicy na wychowawczym bez ZUS - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1113) z dnia 1.12.2021
Oskładkowanie wynagrodzenia członków zarządu
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
ZUS osób na urlopie wychowawczym w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021
Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcy - studenta
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1112) z dnia 20.11.2021
ZUS osób wykonujących umowę zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021
Polski Ład a prawo spółek
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021 - Zmiany w prawie spółek w roku 2021 i 2022
Składki ZUS studenta pracującego na etacie i zleceniu
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 4.11.2021
Ubezpieczenia społeczne z działalności po zawarciu umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (543) z dnia 1.11.2021
Ubezpieczenia w ZUS dla małżonka Prezydenta RP
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (543) z dnia 1.11.2021
Przystąpienie do PPK wyłącznie osoby zatrudnionej w rozumieniu ustawy o PPK
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021 - Pracownicze plany kapitałowe w praktyce
ZUS ze zlecenia z synem-studentem
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021
Roczny limit podstawy wymiaru składek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Składki ZUS od wynagrodzenia wypłaconego pracownicy z umowy zlecenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1109) z dnia 20.10.2021
Zlecenie ze studentem lub uczniem w wieku do 26 lat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 79 (1850) z dnia 4.10.2021 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie ubezpieczeń w ZUS
Umowa zlecenia w okresie urlopu wychowawczego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 79 (1850) z dnia 4.10.2021 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie ubezpieczeń w ZUS
Składki za zatrudnionych studentów
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 4.10.2021
Pełnienie funkcji prokurenta na podstawie powołania uchwałą zarządu spółki a składki ZUS
Dodatek nr 18 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 19 z dnia 1.10.2021 - Wybrane interpretacje ZUS i NFZ z zakresu obowiązku podlegania ubezpieczeniom
Brak obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym w razie wykonywania samodzielnej umowy o dzieło
Dodatek nr 18 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 19 z dnia 1.10.2021 - Wybrane interpretacje ZUS i NFZ z zakresu obowiązku podlegania ubezpieczeniom
Umowa zlecenia z maturzystą w świetle ubezpieczeń społecznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Umowa zlecenia a składki ZUS
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2021 - Umowy cywilnoprawne - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Składki ZUS od wynagrodzenia zleceniobiorcy - przyszłego studenta
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2021 - Umowy cywilnoprawne - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Sfinansowanie zleceniobiorcy kosztów studiów
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2021 - Umowy cywilnoprawne - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Ubezpieczenia w ZUS małoletniej osoby wykonującej umowę zlecenia - interpretacja ZUS
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2021 - Umowy cywilnoprawne - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Ubezpieczenia z umowy zlecenia osoby będącej uczestnikiem studiów doktorskich
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Składki na FP, FS i FGŚP za zleceniobiorcę będącego absolwentem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Ubezpieczenia w ZUS osoby wykonującej nieodpłatną umowę zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021
Warunki skorzystania przez przedsiębiorcę z ulgi na start
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 5.08.2021
Nie zgłasza się w ZUS umów zlecenia zawartych ze studentami
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 5.08.2021
Podatkowe konsekwencje zatrudnienia studentów na umowę zlecenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Składki ZUS od wynagrodzenia zleceniobiorcy - przyszłego studenta
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1101) z dnia 1.08.2021
Kiedy wakacyjna praca uprawnia do świadczeń chorobowych?
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021
Składki ZUS ze zlecenia za studenta zagranicznej uczelni
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021
Status ucznia i wiek zwalniają uczącą się osobę z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021
Wakacyjna praca a prawo do renty rodzinnej
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021
Podleganie ubezpieczeniom w ZUS z umowy cywilnoprawnej
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2021 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Umowa zlecenia wykonywana przez ucznia lub studenta
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2021 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Kiedy nie ma składek ZUS z umowy zlecenia?
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 5.07.2021
Ubezpieczenie w ZUS syna prowadzącego odrębne gospodarstwo domowe zatrudnionego w firmie rodzinnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Praca wakacyjna uczących się osób a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 1.07.2021
Prowadzenie firmy przez strażaka
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021 - Jak rozstrzygnąć zbieg tytułów do ubezpieczeń w ZUS?
Korzystanie przez przedsiębiorcę z ulgi na start i pobieranie stypendium sportowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021 - Jak rozstrzygnąć zbieg tytułów do ubezpieczeń w ZUS?
Dobrowolne ubezpieczenia z umowy zlecenia wykonywanej w okresie urlopu ojcowskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Podleganie ubezpieczeniom przez pracownika-emeryta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021 - Naliczanie składek ZUS za pracujących emerytów i rencistów
Student na zleceniu także bez składki zdrowotnej
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 6.05.2021
Składki ZUS za pracownicę pobierającą zasiłek macierzyński
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 1.05.2021
Przystąpienie do PPK wyłącznie osoby zatrudnionej w rozumieniu ustawy o PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 1.05.2021
Ubezpieczenie w ZUS osoby pobierającej zasiłek macierzyński
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021 - Składki ZUS za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
Składki ZUS wspólników pobierających od spółki wynagrodzenie
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Student na zleceniu bez ubezpieczenia w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia mediatora
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Zlecenie ze studentem z Ukrainy bez ubezpieczenia w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021
Ubezpieczenia w ZUS małoletniej osoby wykonującej umowę zlecenia - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Ubezpieczenie słuchacza szkoły policealnej na zleceniu
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021
Wynagrodzenie członka zarządu jednoosobowej spółki z o.o. - składki ZUS i PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021
Składki ZUS przedsiębiorcy będącego strażakiem
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021
Wynagrodzenie dla członka zarządu z umowy o pracę i z powołania
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021
Obowiązki w ZUS w razie zawarcia umowy o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 8.02.2021
Naliczanie składek ZUS osobom na wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 1.02.2021
Umowa zlecenia z uczniem szkoły dla dorosłych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021 - Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców w 2021 roku
ZUS zleceniobiorcy, który pełni funkcję członka rady nadzorczej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021 - Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców w 2021 roku
Sfinansowanie zleceniobiorcy kosztów studiów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1082) z dnia 20.01.2021
Utrata prawa do pełnienia funkcji a umowa o pracę
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021
Zasiłek chorobowy za okres kwarantanny wyłącznie dla ubezpieczonych
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020
Składka zdrowotna z działalności w razie pobierania zasiłku macierzyńskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020
Zgłoszenie studenta do dobrowolnych ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Umowa o pracę z emerytem wojskowym a ubezpieczenie w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Prezes zarządu z ubezpieczeniem w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
Składki ZUS za zleceniobiorcę po zmianie rodzajów ubezpieczeń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Zleceniobiorca - student nie może przystąpić do ubezpieczeń emerytalno-rentowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Zlecenie z uczniem szkoły dla dorosłych bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020
Ustalenie tytułu do ubezpieczeń społecznych z umów o pracę i zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020
Składka zdrowotna pracownika na urlopie wychowawczym podejmującego naukę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Rozliczenie składek ZUS za pracujących studentów
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Składki ZUS za członków zarządu spółki
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Wynagrodzenie członka komisji egzaminacyjnej bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Czy wynagrodzenie członka komisji egzaminacyjnej podlega składkom ZUS? - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
Prawo do renty po zmarłym mężu a składki ZUS z etatu
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020
Objęcie emeryta ubezpieczeniami społecznymi z kilku umów zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020
Zlecenie ze studentem pracującym na etacie a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020
Posiadany status ucznia i jego wiek zwalniają ze składek
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020
Wysokość jednorazowego odszkodowania po pogorszeniu stanu zdrowia
Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020
Umowa zlecenia z pracownicą będącą studentką
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020 - Postępowanie w razie zbiegu tytułów do ubezpieczeń
Pobieranie stypendium i wykonywanie zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020 - Postępowanie w razie zbiegu tytułów do ubezpieczeń
Ubezpieczenia w ZUS zleceniobiorcy będącego współmałżonkiem zleceniodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 1.08.2020
Przystąpienie do PPK członka rady nadzorczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 1.08.2020
Umowa zlecenia zawarta na okres wakacji z przyszłym studentem a składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1065) z dnia 1.08.2020
Składki zleceniobiorcy po przekroczeniu rocznego ograniczenia podstawy wymiaru
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1064) z dnia 20.07.2020
Wynagrodzenie członka zarządu spółki z o.o. bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020
Ubezpieczenie w ZUS osoby pobierającej stypendium sportowe
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020
Co trzeba wiedzieć, aby prawidłowo rozliczać zleceniobiorcę w ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020
Objęcie ubezpieczeniami w ZUS z umowy zlecenia rolnika ubezpieczonego w KRUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Czy ubezpieczyć w ZUS osobę odbywającą praktykę absolwencką?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (511) z dnia 1.07.2020
Syn prowadzący odrębne gospodarstwo domowe zatrudniony w firmie ojca na etacie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1062) z dnia 1.07.2020
Student w określonym wieku bez składek ZUS ze zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020
Zlecenie w okresie urlopu wychowawczego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020 - Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców
Umowa zlecenia zawarta z tegorocznym maturzystą bez składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 1.06.2020
Składki ZUS za osoby wykonujące umowę zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
Składka emerytalna pracownika-emeryta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020 - Ubezpieczenia i składki w ZUS aktywnych zawodowo emerytów i rencistów
Objęcie ubezpieczeniami w ZUS w trakcie wykonywania umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020
Pełnomocnictwo w firmie męża a ubezpieczenie w ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020 - PIT i ZUS w firmie rodzinnej
Obowiązkowe składki ze zlecenia za studenta
Gazeta Podatkowa nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Rozstrzygnięcie składkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Składki ZUS chorującego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Składki ZUS za członka rodziny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1052) z dnia 20.03.2020
Ubezpieczenia w ZUS pracownika na urlopie wychowawczym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020 - Ubezpieczenia i składki w drukach ZUS
Jak rozliczyć wynagrodzenie członków rady nadzorczej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1051) z dnia 10.03.2020
Ubezpieczenia w ZUS z umowy zlecenia osoby kształcącej się w szkole policealnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 1.03.2020
Prawo do obniżenia wpłaty podstawowej finansowanej przez uczestnika PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 1.03.2020
Rozwiązanie umowy o pracę a składki z prowadzonej działalności
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Umowa zlecenia a składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Czy wynagrodzenie członka komisji rewizyjnej podlega składkom ZUS? - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Umowa zlecenia zawarta przez przedsiębiorcę z uczącą się córką
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020
Objęcie ubezpieczeniem w ZUS zleceniobiorcy skreślonego z listy studentów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020
Ubezpieczenia w ZUS żony przedsiębiorcy pomagającej w firmie na zleceniu - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020
Obliczanie składek ZUS za osobę korzystającą z urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020
Zatrudnianie członków organów w spółdzielniach
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019
Brak obowiązku ubezpieczeń w ZUS z tytułu wykonywania nieodpłatnej umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019
ZUS przy dwóch umowach cywilnoprawnych
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Umowa zlecenia zawarta z emerytem zatrudnionym jednocześnie na etacie - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1040) z dnia 20.11.2019
Stypendium motywacyjne dla uczniów bez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019
Dwie umowy o pracę w różnych zakładach a chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019
Składki ZUS w razie korzystania przez prezesa ze służbowego auta
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019
Brak prawa zleceniobiorcy-studenta do objęcia dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1039) z dnia 10.11.2019
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia menedżera
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019
Ubezpieczenia i składki ZUS doktorantów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
ZUS od zlecenia z pracownicą będącą studentką
Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019
Umowa zlecenia zawarta przez przedsiębiorcę z córką studentką - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1037) z dnia 20.10.2019
Termin rozliczania i opłacania składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 83 (1645) z dnia 17.10.2019
Kiedy podstawa wymiaru składek nie podlega korekcie?
Gazeta Podatkowa nr 83 (1645) z dnia 17.10.2019
Nieodpłatne świadczenia dla członków rady nadzorczej i członków zarządu spółdzielni
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Ograniczenie podstawy wymiaru składek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Wypłacony pracownicy zasiłek w limicie podstawy wymiaru składek
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019
Wynagrodzenie członka zarządu bez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019
Kiedy zleceniobiorca ma prawo do chorobowego?
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019
Ubezpieczenia i składki w interpretacjach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Ubezpieczenia osoby pobierającej zasiłek macierzyński
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019 - Rozliczanie w ZUS osób przebywających na urlopach rodzicielskich
Składki ZUS z firmy prowadzonej w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019 - Rozliczanie w ZUS osób przebywających na urlopach rodzicielskich
Ubezpieczenia członka rady nadzorczej pobierającego zasiłek macierzyński z innego tytułu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019 - Rozliczanie w ZUS osób przebywających na urlopach rodzicielskich
Pracownik na urlopie wychowawczym a ubezpieczenia w ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019 - Rozliczanie w ZUS osób przebywających na urlopach rodzicielskich
Ubezpieczenia w ZUS i KRUS rolnika wykonującego umowę cywilnoprawną
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Zakończenie urlopu związanego z rodzicielstwem w związku z likwidacją pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Praktykanci z tytułu zawartej umowy o praktyki absolwenckie - bez ubezpieczeń i składek ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Ubezpieczenie w ZUS małżonka będącego w firmie pełnomocnikiem
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
ZUS od stypendiów wypłacanych uczestnikom kursów językowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Składki ZUS menedżera będącego też członkiem zarządu
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Przychody uczniów i studentów a składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Podatkowo-składkowe rozliczenie członka rady uczelni
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Ubezpieczenia w ZUS wspólnika spółki jawnej z ustalonym prawem do emerytury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 1.08.2019
Czy ubezpieczyć w ZUS osobę przyjętą na praktykę absolwencką?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 1.08.2019
Numer PESEL w dokumentach związanych z zatrudnieniem pracowniczym i cywilnoprawnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 1.08.2019
Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe w ZUS dla studenta
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
ZUS za uczniów placówek oświatowych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Skutki naruszenia zasad reprezentacji spółki
Gazeta Podatkowa nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Warunki zatrudnienia skazanego na podstawie skierowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Zgłoszenie do ubezpieczeń pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy będącego studentem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Umowa zlecenia zawarta z synem a ubezpieczenie w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Przekazanie za zleceniobiorcę raportu informacyjnego ZUS RIA
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 1.06.2019
Składki od wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi z tytułu umowy licencyjnej - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Ubezpieczenie zdrowotne stypendysty sportowego z prawem do renty socjalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Składki ZUS pracownicy na zasiłku macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Termin zgłoszenia członków rady nadzorczej do ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Zwrot nadpłaconych składek ZUS po korekcie dokumentów rozliczeniowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Okres pracy świadczonej przez studenta przy ustalaniu prawa do renty
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Dobrowolna składka chorobowa osoby wykonującej umowę zlecenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
ZUS osoby pobierającej stypendium sportowe oraz wykonującej zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Umowa zlecenia ze studentem po obronie pracy dyplomowej a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia z kontraktu menedżerskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Nowe zasady przechowywania dokumentacji emerytalno-rentowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019 - Dokumentacja dla celów świadczeń z ZUS i jej przechowywanie po zmianie przepisów
Ubezpieczenia w ZUS z umowy o pracę świadczonej w trakcie urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Ubezpieczenia społeczne doktorantów - wyjaśnienie ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
ZUS w razie pracy na etacie i pełnienia funkcji członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Ubezpieczenie i składki za pracownika-emeryta
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Przekazanie do ZUS raportów informacyjnych za osoby ubezpieczone - ZUS RIA
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Archiwizowanie dokumentacji emerytalno-rentowej od 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Zgłoszenie studentki do dobrowolnych ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Brak składek ZUS od kwoty wynagrodzenia członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Ubezpieczenie ze zlecenia osoby pracującej na etacie
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Skazani w liczbie ubezpieczonych podawanej w ZUS IWA
Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 1.01.2019
Zgłoszenie zleceniobiorcy w ZUS po obronie pracy dyplomowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018 - Zgłoszenie i wyrejestrowanie ubezpieczonych w ZUS
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej pracownika na macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018
Potwierdzenie statusu studenta dla potrzeb zwolnienia ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018
Miesięczny limit dobrowolnej składki chorobowej dla przedsiębiorcy i zleceniobiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Miesięczne i roczne ograniczenia w składkach ZUS
Objęcie ubezpieczeniami w ZUS z umowy zlecenia słuchacza szkoły policealnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018
Korzystanie z ulgi na start, w tym po zmianie rodzaju działalności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018
Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe
Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018
Opodatkowanie i oskładkowanie wynagrodzenia wypłacanego członkowi rady nadzorczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Opłacenie składki emerytalnej nie zawsze gwarantuje wzrost emerytury
Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018
ZUS zagranicznego pracownika oddelegowanego do pracy w Polsce
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2018 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Zmniejszanie podstawy wymiaru składek ZUS przez przedsiębiorcę
Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Zlecenie z własnym pracownikiem niekiedy bez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Okresy przechowywania dokumentacji kadrowej i ubezpieczeniowej
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Od kiedy powstaną obowiązkowe ubezpieczenia społeczne dla doktorantów?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 1.11.2018
Składki ZUS od dwóch umów zlecenia zawartych z tym samym zleceniobiorcą - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Ograniczenia podstaw wymiaru obowiązujące w składkach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Wyższe składki ZUS w 2019 r. z powodu wzrostu prognozowanego wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Składki ZUS za małżonkę przedsiębiorcy zatrudnioną na zleceniu - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
ZUS osób otrzymujących stypendium doktoranckie - wyjaśnienie MNiSW
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Pakiety medyczne w przychodach pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018 - PIT i ZUS od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
ZUS od umowy zlecenia zawartej z obywatelem Włoch
Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
Limit podstawy wymiaru składek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Czy ubezpieczyć w ZUS członka gminnej komisji?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (469) z dnia 1.10.2018
Składki ZUS od dodatkowego przychodu uzyskanego przez członka zarządu spółki - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
Data i kod wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń w ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
Zawarcie umowy zlecenia z przyszłym studentem a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018
Zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS członka rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
Ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018
Przyjmowanie okresu wychowywania małego dziecka przy ustalaniu prawa do renty
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 1.09.2018
Składki przedsiębiorcy przy niepłatnym zwolnieniu lekarskim ze stosunku pracy - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
ZUS od zlecenia zawartego przez studenta z własnym pracodawcą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Student zagranicznej uczelni bez składek ZUS od zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
ZUS ze zlecenia studenta po obronie pracy licencjackiej
Gazeta Podatkowa nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018
Status ucznia zwalnia zleceniobiorcę z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Ubezpieczenia w ZUS osoby opiekującej się małym dzieckiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018
Składki za pracownika będącego obywatelem Niemiec
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Obowiązek ubezpieczeń w ZUS wspólnika spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018
Ubezpieczenia w ZUS osoby bezrobotnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (465) z dnia 1.08.2018
Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla wykonawcy pracy nakładczej?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (465) z dnia 1.08.2018
Ubezpieczenia i składki od wynagrodzenia osoby pełniącej funkcję w zarządzie spółki i zatrudnionej w niej na etacie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (992) z dnia 20.07.2018
Składki od stypendiów wypłacanych studentom
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (992) z dnia 20.07.2018
Obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018 - Pracownik na urlopie wychowawczym
Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018
Zlecenie ze studentem zatrudnionym na etacie bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018
ZUS ze zlecenia przy jednoczesnym prowadzeniu działalności
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Objęcie ubezpieczeniami w ZUS absolwenta wykonującego umowę zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Konsekwencje pozorności umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Spółka z o.o. nie opłaca składek ZUS za jej wspólników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Współpraca z małżonkiem będącym równocześnie członkiem rady nadzorczej w spółce kapitałowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Wakacyjna praca nie zawsze daje prawo do świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Rozwiązanie umowy o pracę a ubezpieczenia z prowadzonej firmy
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018
Bez składek ZUS od stypendium za staż
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018
Ubezpieczenia w ZUS dla osoby współpracującej po ustaleniu prawa do renty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Umowa zlecenia z uczniem/studentem cudzoziemcem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
ZUS od zlecenia zawartego przez studenta z pracodawcą
Gazeta Podatkowa nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018
Kod zgłoszenia do ubezpieczeń w ZUS pracownika emeryta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018 - Ubezpieczenia w ZUS zatrudnionych emerytów i rencistów
Umowa zlecenia ze studentem (uczniem) bez składek ZUS
Dodatek nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2018 - Zwolnienia i ulgi w PIT, CIT I ZUS
Oskładkowanie umów cywilnoprawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Składki w ZUS od umów zlecenia o takim samym zakresie prac
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Ubezpieczenie w ZUS wspólnika spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018
Ustalenie z urzędu przez ZUS płatnika składek
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Umowa zlecenia z przyszłym studentem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Studenci na zleceniu
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2018 - Zatrudnianie cudzoziemców w polskich firmach w praktyce - zezwolenia, oświadczenia, zawieranie umów, opodatkowanie dochodów, rozliczenia z ZUS, wzory druków
Kontrakt menedżerski z cudzoziemcem
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2018 - Zatrudnianie cudzoziemców w polskich firmach w praktyce - zezwolenia, oświadczenia, zawieranie umów, opodatkowanie dochodów, rozliczenia z ZUS, wzory druków
Stypendium a składki na ubezpieczenia społeczne w projekcie
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Składki ZUS z tytułu umowy zawartej ze studentem
Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018
Ubezpieczenie z firmy prowadzonej w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018 - ZUS za osoby korzystające z urlopów związanych z rodzicielstwem
Ubezpieczenia w ZUS dla pracownika na wychowawczym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018 - ZUS za osoby korzystające z urlopów związanych z rodzicielstwem
Ustalenie wynagrodzeń dla członków zarządu spółek z o.o. bez udziału publicznego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018 - Sposoby wynagradzania wspólników i członków organów spółek handlowych
Identyfikator podatkowy rolnika na fakturze VAT RR
Poradnik VAT nr 9 (465) z dnia 10.05.2018
ZUS od zlecenia ze studentką z Ukrainy
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Praca wykonywana na terenie Polski przez cudzoziemca a ubezpieczenia ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Składki ZUS za studenta powyżej 26. roku życia
Gazeta Podatkowa nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018
Ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorcy wykonującego umowę zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Obowiązek ubezpieczeń w razie zawarcia kontraktu menedżerskiego z obcokrajowcem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
ZUS od wynagrodzenia członka zarządu z tytułu wykonywania usług doradczych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Ubezpieczenia i składki za pracownika będącego obywatelem Niemiec
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Zmiany w zakresie przechowywania akt do celów emerytalno-rentowych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018
Zwrot kosztów dojazdów na posiedzenia organów a składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Status ucznia dla celów ZUS po ukończeniu szkoły policealnej
Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018
Zgłoszenie w ZUS członka rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018
Składka emerytalna za zatrudnionego pracownika-emeryta
Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018
ZUS cudzoziemców spoza UE pracujących w Polsce
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 - Zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców
Wykazanie w dokumentach rozliczeniowych pracownicy na urlopie macierzyńskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018
ZUS za członków zarządu w 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018
ZUS za pobierających stypendium podczas stażu zawodowego
Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018
Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018 - Zmiany w składkach ZUS od 2018 roku
Prowadzenie wieloosobowej spółki z o.o. a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018
Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (452) z dnia 10.01.2018
Świadczenia chorobowe pracownika będącego emerytem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (452) z dnia 10.01.2018
Ubezpieczenia i składki ZUS za wspólników spółek
Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018
ZUS od zlecenia zawartego ze studentem
Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018
ZUS od diet dla członków zarządu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017 - Podróże służbowe pracowników i przedsiębiorców
Składki ZUS skazanego wykonującego nieodpłatnie pracę
Gazeta Podatkowa nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017
Za pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności opłaca się składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (970) z dnia 10.12.2017
Wynagrodzenie z umowy zlecenia wykonywanej przez studenta bez składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Okres wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Zgłoszenie obcokrajowca w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017
Oskładkowanie i opodatkowanie studenta wykonującego umowę zlecenia za granicą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Składki ZUS opłacone za pracownika a koszty pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017
Umowa o dzieło z własnym pracownikiem bez składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Rozliczenie podatkowo-składkowe studiującej niani
Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 6.11.2017
Opłacanie składki na FGŚP za osobę współpracującą z przedsiębiorcą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Praca w Polsce cudzoziemców spoza UE a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017
Wynagradzanie członków zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017
Nowe limity podstaw wymiaru składek w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Ubezpieczenia rentowe emeryta zatrudnionego na etacie
Gazeta Podatkowa nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017
Zatrudnienie osoby skazanej na podstawie skierowania do pracy - obowiązki płatnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Komisja rewizyjna zamiast rady nadzorczej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017 - Nadzór i kontrola w spółce z o.o.
Czy ubezpieczyć w ZUS prokurenta spółki?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (445) z dnia 1.10.2017
Ubezpieczenia w ZUS z tytułu nieodpłatnego zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Wynagrodzenie z dzieła bez wpływu na ubezpieczenia ze zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017
Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny na zleceniu
Gazeta Podatkowa nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017
Umowa zlecenia z uczniem/studentem bez składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Ubezpieczenie ze zlecenia z pracownikiem będącym studentem
Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017
Ewidencja w księgach wypłaty zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017
Ubezpieczenia ze zlecenia dla osoby wykonującej umowę o dzieło
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Obniżenie wymiaru czasu pracy w miejsce urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Rozliczenie dofinansowania do wycieczki członka rady nadzorczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia z kontraktu menedżerskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
Ubezpieczenia w ZUS małżonka przedsiębiorcy wykonującego umowę zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
ZUS cudzoziemca zatrudnionego na etacie
Gazeta Podatkowa nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017
Zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego a prawo do świadczeń chorobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1412) z dnia 20.07.2017 - Świadczenia chorobowe dla zleceniobiorców
Składki ze zlecenia za studenta, który ukończył 26 lat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017 - PIT i ZUS od wakacyjnej pracy młodzieży
Rozliczenie składkowo-podatkowe zleceniobiorcy będącego obywatelem Ukrainy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Ubezpieczenia w ZUS rencisty wykonującego umowę zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Pracownik na urlopie wychowawczym w liczbie ubezpieczonych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (955) z dnia 10.07.2017
Prawa i obowiązki stron umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
Umowy zlecenia z obywatelami innego kraju UE
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Składki ZUS od zlecenia ze studentem po ukończeniu przez niego 26 lat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Wynagradzanie członków zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 52 (1406) z dnia 29.06.2017
Składki ZUS od pracy wykonywanej przez przyszłego studenta
Gazeta Podatkowa nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017
ZUS przedsiębiorcy pobierającego stypendium sportowe
Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017
Objęcie ubezpieczeniami w ZUS studenta-zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Podatek i składki od wynagrodzenia sędziego sportowego
Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017
Podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 11 z dnia 1.06.2017
Diety dla członka zarządu spółki z o.o. bez składek
Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017
Zgłoszenie w ZUS studenta wykonującego umowę zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017
Ubezpieczenie pracownika będącego jednocześnie członkiem zarządu
Gazeta Podatkowa nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017
Zlecenie z uczącym się rolnikiem
Gazeta Podatkowa nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017
Urlop macierzyński matki a finansowanie składek ZUS za nianię
Gazeta Podatkowa nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017
Ubezpieczenie w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017 - Składki ZUS za osoby na urlopach związanych z rodzicielstwem
ZUS ze zlecenia za studenta, który ukończył 26 lat
Gazeta Podatkowa nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017
Składki na FP za członka rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017
Wpływ urlopu bezpłatnego na składki ZUS z innych tytułów
Gazeta Podatkowa nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017
Zwrot nadpłaconych składek ZUS członkowi rady nadzorczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Oskładkowanie wynagrodzenia członka rady nadzorczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Zlecenie wykonywane na rzecz pracodawcy a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017
Ustalanie prawa do zasiłku chorobowego z dwóch tytułów ubezpieczenia chorobowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Ubezpieczenia w ZUS pracownika obywatela Niemiec
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
ZUS przedsiębiorcy na urlopie bezpłatnym
Gazeta Podatkowa nr 22 (1376) z dnia 16.03.2017
Składki ZUS za studentkę wykonującą umowę zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 22 (1376) z dnia 16.03.2017
Oskładkowanie stypendiów sportowych
Gazeta Podatkowa nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017
Zasady ubezpieczeń w ZUS i KRUS rolnika-zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017
ZUS członka RN
Gazeta Podatkowa nr 20 (1374) z dnia 9.03.2017
Zlecenie z uczniem lub studentem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017 - Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców
Umowa zlecenia wykonywana przez studenta ubezpieczonego w KRUS
Gazeta Podatkowa nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017
Czy i jak zatrudnić członka zarządu w spółce z o.o.?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki osobowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Dobrowolne ubezpieczenia zleceniobiorcy-studenta
Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017
Objęcie przedsiębiorcy dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017
Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego oraz składki ZUS finansowane z budżetu państwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Pracujący więźniowie w liczbie ubezpieczonych podawanej w ZUS IWA
Gazeta Podatkowa nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017
Składki ZUS osoby współpracującej będącej rencistą
Gazeta Podatkowa nr 4 (1358) z dnia 12.01.2017
Składki ZUS za członków rad nadzorczych
Gazeta Podatkowa nr 4 (1358) z dnia 12.01.2017
Objęcie emeryta obowiązkowymi ubezpieczeniami z umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017
ZUS za członka zarządu zatrudnionego na etacie
Gazeta Podatkowa nr 1 (1355) z dnia 2.01.2017
Umowa o dzieło zawarta ze zleceniobiorcą bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 104 (1354) z dnia 29.12.2016
Ubezpieczenia i składki w ZUS osoby wykonującej dwie umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016
ZUS osoby odpracowującej dług z tytułu czynszu za lokal
Gazeta Podatkowa nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016
Gdzie ubezpieczyć cudzoziemca pracującego za granicą?
Gazeta Podatkowa nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016
Wynagrodzenie dla członka zarządu z kontraktu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016 - Zasady wynagradzania członków organów spółek
Dobrowolne ubezpieczenia z umowy zlecenia wykonywanej w okresie urlopu ojcowskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016
Ubezpieczenia w ZUS w razie nieodpłatnego wykonywania umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016
ZUS od umowy zlecenia z osobą uczącą się w szkole policealnej
Gazeta Podatkowa nr 87 (1337) z dnia 31.10.2016
Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny
Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016
Wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2016 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń z umów zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Druki rozliczeniowe za zleceniobiorcę po zakończeniu współpracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016
Praca na rzecz zaległości czynszowych bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016
Ubezpieczenia w ZUS ucznia lub studenta na zleceniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016 - Obowiązki płatnika składek przy zatrudnianiu osób w firmie
Jakie ustalenia powinien zawierać kontrakt menedżerski dla osoby z zarządu?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016 - Zatrudnienie członka zarządu - umowa o pracę czy cywilnoprawna?
Oskładkowanie umów cywilnoprawnych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2016
Opłacanie składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (419) z dnia 1.09.2016
Druga umowa zlecenia studenta a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 70 (1320) z dnia 1.09.2016
ZUS członka rady nadzorczej posiadającego inny tytuł do ubezpieczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1319) z dnia 29.08.2016 - Rozstrzyganie wątpliwości przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń
Składki ZUS za stypendystę sportowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1319) z dnia 29.08.2016 - Rozstrzyganie wątpliwości przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń
Ubezpieczenia z dzieła dla wykonującego zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 69 (1319) z dnia 29.08.2016
ZUS od umowy zlecenia ze słuchaczem studiów podyplomowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1316) z dnia 18.08.2016
Brak informacji od zleceniobiorcy o ustaniu tytułu do ubezpieczeń w ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Ustalenie składek ZUS przedsiębiorcy należnych za część miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016
Umowa o dzieło bez wpływu na ubezpieczenia ze zlecenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
Pełnomocnictwo dla małżonka osoby prowadzącej działalność bez ubezpieczeń w ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
ZUS zleceniobiorcy zamierzającego studiować
Gazeta Podatkowa nr 61 (1311) z dnia 1.08.2016
ZUS pracownika pełniącego jednocześnie funkcję członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 60 (1310) z dnia 28.07.2016
Praca świadczona przez młodzież w okresie wakacji i jej oskładkowanie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016 - O jakie świadczenia z ZUS mogą ubiegać się pracujący uczniowie i studenci?
Umowa zlecenia ze słuchaczem szkoły policealnej bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016
PIT i składki ZUS od pracowniczych pakietów medycznych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016
Ubezpieczenia i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (919) z dnia 10.07.2016
Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Rozliczenie składkowo-podatkowe członka rady nadzorczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (416) z dnia 10.07.2016
Zlecenie ze studentem zatrudnionym na etacie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1304) z dnia 7.07.2016 - Rozliczanie wakacyjnej pracy młodzieży
Składki i ubezpieczenia w ZUS pracownika młodocianego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1303) z dnia 4.07.2016 - Zatrudnianie młodocianych w firmie
Rozliczenie składkowo-podatkowe umowy zlecenia z niskim wynagrodzeniem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (415) z dnia 1.07.2016
Ubezpieczenia w ZUS w razie zawarcia umowy zlecenia z własnym pracownikiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (415) z dnia 1.07.2016
Wynagrodzenie za pracę dziecka wspólnika a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Ubezpieczenia w ZUS zleceniobiorcy - studenta zagranicznej uczelni - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Pełnomocnictwo dla małżonka przedsiębiorcy a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Student zagranicznej uczelni na zleceniu w Polsce bez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016
Ubezpieczenia w ZUS ze zlecenia zawartego z uczniem szkoły ponadgimnazjalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (916) z dnia 10.06.2016
Rozliczenie składkowo-podatkowe krótkotrwałych umów zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Ubezpieczenie w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (1286) z dnia 5.05.2016 - Składki ZUS za osoby na urlopie macierzyńskim i wychowawczym
Objęcie ubezpieczeniami w ZUS studenta-zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016
Umowa zlecenia zawarta z uczniem szkoły ponadgimnazjalnej
Gazeta Podatkowa nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016
Składka na FP za członka rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1277) z dnia 4.04.2016
Bez składek ZUS od umów o przeniesienie praw autorskich
Gazeta Podatkowa nr 25 (1275) z dnia 29.03.2016
Składki od wynagrodzenia członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016
Prowadzenie działalności gospodarczej w czasie urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016
Ubezpieczenie w ZUS rodziny pomagającej w firmie
Gazeta Podatkowa nr 19 (1269) z dnia 7.03.2016
Podleganie pracownika ubezpieczeniom społecznym w państwie członkowskim UE
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (407) z dnia 1.03.2016
Rozliczenie wynagrodzenia członka rady nadzorczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (905) z dnia 20.02.2016
Ubezpieczenia ze zlecenia a prawo do świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016
Dokumentacja do zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy będącego pracownikiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (405) z dnia 1.02.2016
PIT i ZUS od wynagrodzenia członka zarządu będącego obcokrajowcem
Gazeta Podatkowa nr 8 (1258) z dnia 28.01.2016
Dobrowolne ubezpieczenia
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Ubezpieczenia ze zlecenia od 1 stycznia 2016 r.
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy opłacającego składki na preferencyjnych warunkach wykonującego umowę zlecenia
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
ZUS od wynagrodzenia członków gminnej komisji
Gazeta Podatkowa nr 5 (1255) z dnia 18.01.2016
Wynagrodzenie dla członka zarządu z kontraktu
Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016
Zasady oskładkowania umów cywilnoprawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Opłacanie składek ZUS po 31 grudnia 2015 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (403) z dnia 1.01.2016
Umowa zlecenia z uczniem szkoły policealnej
Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015
Dobrowolne ubezpieczenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015 - Co się zmieni w składkach ZUS w 2016 roku?
ZUS z umowy zlecenia do 31 grudnia 2015 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015 - Co się zmieni w składkach ZUS w 2016 roku?
Ubezpieczenia ze zlecenia od 1 stycznia 2016 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015 - Co się zmieni w składkach ZUS w 2016 roku?
Składki przedsiębiorcy po podjęciu pracy na etacie
Gazeta Podatkowa nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015
Składki ZUS w razie podlegania ubezpieczeniom społecznym z dwóch umów zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
Ubezpieczenia w ZUS rolnika wykonującego zlecenie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
Składki ZUS osoby fizycznej prowadzącej działalność i będącej wspólnikiem spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla członka rady nadzorczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015
Wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015
Określenie wynagrodzenia w formie ryczałtu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Pracownik podmiotu zagranicznego oddelegowany do pracy w Polsce
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
Ubezpieczenia w ZUS w okresie urlopu ojcowskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015
Ubezpieczenie wspólnika spółki
Gazeta Podatkowa nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015
Od kiedy wspólnik spółki komandytowej podlega ubezpieczeniom w ZUS?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (399) z dnia 1.11.2015
Podstawowe zasady zawieszania firmowej działalności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1230) z dnia 22.10.2015 - Zawieszenie działalności gospodarczej
Wycofanie błędnie przekazanego zgłoszenia do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 80 (1225) z dnia 5.10.2015
Składki od diety dla członka zarządu spółki
Gazeta Podatkowa nr 80 (1225) z dnia 5.10.2015
Czy umowa zlecenia wykonywana nieodpłatnie stanowi tytuł do ubezpieczeń w ZUS?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Obowiązek ubezpieczeń zleceniobiorcy wykonującego umowę za granicą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Wykonywanie umowy zlecenia przez studenta zatrudnionego na etacie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Data uzyskania statusu studenta
Gazeta Podatkowa nr 79 (1224) z dnia 1.10.2015
Zlecenie ze studentem a termin rozliczania z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 76 (1221) z dnia 21.09.2015
Umowa zlecenia z własnym pracownikiem - obowiązki deklaracyjne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Nagrody dla członków zarządu rejonowego związku spółek wodnych bez obciążeń składkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
Niesłusznie potrącane zleceniobiorcy składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015
Ubezpieczenia zatrudnionego młodocianego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015 - Pracownik młodociany w firmie
Czy członek rady fundacji podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Stypendyści programu Erasmus+ nie podlegają ubezpieczeniom ZUS
Gazeta Podatkowa nr 71 (1216) z dnia 3.09.2015
Czas zawiesić sezonową działalność
Gazeta Podatkowa nr 69 (1214) z dnia 27.08.2015
Wyrejestrowanie zleceniobiorcy z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015
Wynagrodzenie członka rady nadzorczej - składki ZUS i rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Ubezpieczenia w ZUS studenta wykonującego umowę zlecenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Składki ZUS od umowy o pracę zawartej z osobą uczącą się
Gazeta Podatkowa nr 66 (1211) z dnia 17.08.2015
Nagroda pieniężna dla pracowników bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 66 (1211) z dnia 17.08.2015
Kontrakt menedżerski
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1208) z dnia 6.08.2015 - Uprawnienia z tytułu podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym
Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1208) z dnia 6.08.2015 - Uprawnienia z tytułu podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym
Ubezpieczenie członków rady związku będącego stowarzyszeniem
Gazeta Podatkowa nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015
ZUS od dodatkowego wynagrodzenia dyrektora przedszkola
Gazeta Podatkowa nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015
Składki ZUS od wynagrodzeń członków rady nadzorczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Wynagrodzenie członka zarządu pełniącego funkcję na podstawie aktu powołania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Wcześniejsze prowadzenie działalności wyklucza prawo do ulgowych składek ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
Rozliczenie składek ZUS zleceniobiorcy po obronie pracy dyplomowej
Gazeta Podatkowa nr 59 (1204) z dnia 23.07.2015
Umowa zlecenia ze studentem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Członek rady fundacji bez ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015
Ubezpieczenia studenta na zleceniu
Gazeta Podatkowa nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015
Podleganie ubezpieczeniom w ZUS z umowy zlecenia cudzoziemca spoza UE
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Ubezpieczenia w ZUS członków rady nadzorczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Ubezpieczenia w ZUS menedżera prowadzącego działalność gospodarczą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
ZUS menedżera prowadzącego działalność gospodarczą
Gazeta Podatkowa nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015
Kontrakt menedżerski jako umowa cywilnoprawna bądź o pracę
Gazeta Podatkowa nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015
Zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom w ZUS menedżerów
Gazeta Podatkowa nr 53 (1198) z dnia 2.07.2015
Ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorcy wykonującego pracę najemną za granicą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1197) z dnia 29.06.2015 - Składki ZUS w orzecznictwie i interpretacjach
ZUS od wynagrodzenia członka zarządu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1197) z dnia 29.06.2015 - Składki ZUS w orzecznictwie i interpretacjach
Studenci na zleceniu bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015
Praca na zleceniu studenta zatrudnionego na etacie
Gazeta Podatkowa nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015
ZUS za nianię zatrudnioną w czasie urlopu macierzyńskiego matki
Gazeta Podatkowa nr 50 (1195) z dnia 22.06.2015
Składki ZUS za członków rady nadzorczej będących cudzoziemcami
Gazeta Podatkowa nr 50 (1195) z dnia 22.06.2015
Praca sezonowa na zleceniu wykonywana przez uczniów i studentów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015
Ubezpieczenie w ZUS studentki zatrudnionej jako niania
Gazeta Podatkowa nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015
Podleganie ubezpieczeniom na podstawie umowy cywilnoprawnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Bez składek ZUS od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015
Składki ZUS od wynagrodzeń dla członka zarządu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015
Zlecenie z uczniem lub studentem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (1181) z dnia 4.05.2015 - Ubezpieczenie i składki ZUS za zleceniobiorców
Ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorczego menedżera
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1180) z dnia 30.04.2015 - Rozliczanie składek ZUS przy zbiegu tytułów ubezpieczeń
Składka na FEP z umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 31 (1176) z dnia 16.04.2015
Składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015
ZUS od stypendium sportowego wypłacanego osobie ubezpieczonej w KRUS
Gazeta Podatkowa nr 29 (1174) z dnia 9.04.2015
Rozliczenie w ZUS członka zarządu zatrudnionego na etacie
Gazeta Podatkowa nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015
Składki w ZUS i KRUS za rolnika wykonującego umowę zlecenia - stanowisko KRUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (384) z dnia 10.03.2015
Abonament medyczny opłacany w czasie choroby pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1164) z dnia 5.03.2015 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
ZUS za osobę uczącą się w policealnej szkole zawodowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (870) z dnia 1.03.2015
Ustalenie obowiązku ubezpieczeń zleceniobiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015 - Obowiązki płatników w zakresie ubezpieczeń i składek ZUS
ZUS za cudzoziemców zatrudnionych na etacie
Gazeta Podatkowa nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015
Zasady zwrotu nienależnie opłaconych składek ZUS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (388) z dnia 20.02.2015
Dla kogo dobrowolne ubezpieczenia w ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015
Ubezpieczenia i składki ZUS wspólników spółek
Gazeta Podatkowa nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015
Ubezpieczenie zdrowotne studiującego dziecka i jego rodziców
Gazeta Podatkowa nr 14 (1159) z dnia 16.02.2015
Składki ZUS od wynagrodzenia członka zarządu spółki
Gazeta Podatkowa nr 14 (1159) z dnia 16.02.2015
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia członka rady nadzorczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (382) z dnia 10.02.2015
Status studenta w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 12 (1157) z dnia 9.02.2015
Podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
ZUS za członka rady nadzorczej w 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 7 (1152) z dnia 22.01.2015
Składki za osobę uczącą się w policealnej szkole zawodowej
Gazeta Podatkowa nr 7 (1152) z dnia 22.01.2015
Składki ZUS za członka rady nadzorczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (866) z dnia 20.01.2015
Ubezpieczenia w ZUS wspólnika spółki z o.o.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
ZUS od zlecenia z doktorantem
Gazeta Podatkowa nr 1 (1146) z dnia 2.01.2015
Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla członków rad nadzorczych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (379) z dnia 1.01.2015
Ubezpieczenia w ZUS i KRUS dla rolnika wykonującego umowę zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (379) z dnia 1.01.2015
Umowa o dzieło z własnym pracodawcą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Dieta radnego a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 101 (1142) z dnia 18.12.2014
Wysokość pensji z etatu ma wpływ na ubezpieczenia z firmy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1142) z dnia 18.12.2014
ZUS za wspólnika spółki
Gazeta Podatkowa nr 97 (1138) z dnia 4.12.2014
Limit składek emerytalno-rentowych odnosi się też do zleceniobiorców
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (860) z dnia 20.11.2014
Zlecenie z pracownikiem będącym studentem
Gazeta Podatkowa nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014
Ubezpieczenia w ZUS dla pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (376) z dnia 10.11.2014
Wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2014 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Jaką umowę podpisać z udziałowcem jednoosobowej spółki z o.o., aby ZUS jej nie zakwestionował?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (859) z dnia 10.11.2014
Składki ZUS od umowy zlecenia z osobą ubezpieczoną w KRUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (859) z dnia 10.11.2014
Pomoc członka rodziny w prowadzeniu firmy
Gazeta Podatkowa nr 88 (1129) z dnia 3.11.2014
Składki ZUS od odszkodowania za zakaz konkurencji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
Składki ZUS za żonę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1124) z dnia 16.10.2014 - Składki ZUS w interpretacjach i orzecznictwie sądowym
ZUS za wspólnika spółki nieprowadzącej jeszcze działalności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1124) z dnia 16.10.2014 - Składki ZUS w interpretacjach i orzecznictwie sądowym
Pakiety świadczeń medycznych współfinansowane przez pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1124) z dnia 16.10.2014 - Składki ZUS w interpretacjach i orzecznictwie sądowym
Wpływ przesunięcia terminu obrony pracy dyplomowej na ubezpieczenie zleceniobiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1124) z dnia 16.10.2014 - Składki ZUS w interpretacjach i orzecznictwie sądowym
Ubezpieczenie studentki wykonującej zlecenie na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 80 (1121) z dnia 6.10.2014
Składka zdrowotna od każdej prowadzonej firmy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (854) z dnia 20.09.2014
Ubezpieczenia w ZUS w razie wykonywania kilku umów cywilnoprawnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (372) z dnia 10.09.2014
Ubezpieczenie pracownika - emerytowanego policjanta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1110) z dnia 28.08.2014 - Jak płatnicy rozliczają składki ZUS za ubezpieczonych?
Składki z tytułu odbycia stażu przez studentów
Gazeta Podatkowa nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014
Czy ubezpieczyć w ZUS wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (370) z dnia 10.08.2014
Diety wyższe niż wynikające z rozporządzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014 - Podatkowo-składkowe rozliczenie podróży służbowych
Czy studiująca pracownica podlega ubezpieczeniom ze zlecenia zawartego podczas urlopu wychowawczego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Ubezpieczenie w ZUS dyrektora i członka zarządu w jednej osobie
Gazeta Podatkowa nr 60 (1101) z dnia 28.07.2014
Okres wychowywania dzieci w stażu emerytalno-rentowym
Gazeta Podatkowa nr 56 (1097) z dnia 14.07.2014
Ubezpieczenia w ZUS w razie zatrudnienia ucznia lub studenta na okres wakacji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Ustalanie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne stypendysty sportowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (367) z dnia 1.07.2014
Składki ZUS za członków rodziny pomagających w prowadzeniu firmy
Gazeta Podatkowa nr 52 (1093) z dnia 30.06.2014
Ubezpieczenia i składki od zlecenia wykonywanego za granicą
Gazeta Podatkowa nr 50 (1091) z dnia 23.06.2014
Oświadczenie zleceniobiorcy dla celów ubezpieczeniowych
Gazeta Podatkowa nr 47 (1088) z dnia 12.06.2014
Podleganie ubezpieczeniom polskiego przedsiębiorcy podejmującego pracę za granicą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Składki ZUS od wynagrodzenia za wykonane zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 46 (1087) z dnia 9.06.2014
Składki ZUS od wynagrodzenia za wykonane zlecenie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (365) z dnia 1.06.2014
Okres stażu wpływa na poziom wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 42 (1083) z dnia 26.05.2014
Składki ZUS za osoby pobierające zasiłek macierzyński
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Brak ubezpieczenia a prawo do zasiłku pogrzebowego
Gazeta Podatkowa nr 37 (1078) z dnia 8.05.2014
Zlecenie ze studentem zatrudnionym jednocześnie na etacie
Gazeta Podatkowa nr 35 (1076) z dnia 30.04.2014
Zlecenie z uczniem
Gazeta Podatkowa nr 34 (1075) z dnia 28.04.2014
Ustalenie obowiązku ubezpieczeń zleceniobiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1072) z dnia 17.04.2014 - Obowiązki płatników składek ZUS
Umowa zlecenia ze studentem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (838) z dnia 10.04.2014
Pracownik na urlopie ojcowskim w dokumentach kierowanych do ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (362) z dnia 10.04.2014
Tytuł do ubezpieczeń w ZUS dla przedsiębiorczego menedżera
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014 - Jak naliczać składki ZUS przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń?
Podstawa wypłaty wynagrodzenia dla członka zarządu a składki ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014 - Zatrudnienie cywilnoprawne czy pracownicze dla członków zarządu?
Umowa cywilnoprawna dla członka zarządu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014 - Zatrudnienie cywilnoprawne czy pracownicze dla członków zarządu?
Ubezpieczenie pracownika będącego emerytowanym policjantem
Gazeta Podatkowa nr 28 (1069) z dnia 7.04.2014
Umowa zlecenia z osobą kształcącą się w szkole dla dorosłych
Gazeta Podatkowa nr 27 (1068) z dnia 3.04.2014
Jakie ubezpieczenia i składki od umowy zlecenia zawartej z 50-latkiem?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (837) z dnia 1.04.2014
Czy od zlecenia z 50-letnią osobą należy opłacać składki na FP i FGŚP?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (836) z dnia 20.03.2014
Rozliczenie wypłaty zleceniobiorcy będącego studentem
Gazeta Podatkowa nr 22 (1063) z dnia 17.03.2014
Oskładkowanie świadczeń niepieniężnych dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 21 (1062) z dnia 13.03.2014
Pracownik pełniący funkcję prokurenta
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 z dnia 10.03.2014 - Wynagrodzenia w 2014 r.
Umowa zlecenia ze studentem będącym pracownikiem
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 z dnia 10.03.2014 - Wynagrodzenia w 2014 r.
Zasady rozliczeń z ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Czy ubezpiecza się w ZUS studentkę zatrudnioną jako niania?
Gazeta Podatkowa nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014
Kiedy zgłosić spółkę jako płatnika składek?
Gazeta Podatkowa nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014
Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem będącym studentem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (358) z dnia 10.02.2014
Umowa o dzieło albo zlecenia z obcym pracownikiem a należności składkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (832) z dnia 10.02.2014
Status ucznia zwalnia zleceniobiorcę z ubezpieczeń w ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (357) z dnia 1.02.2014
Składki z działalności w okresie urlopu macierzyńskiego ze stosunku pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (831) z dnia 1.02.2014
Kto może opłacać dobrowolne składki do ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 8 (1049) z dnia 27.01.2014
Czy zlecenie ze studentką na wychowawczym zatrudnioną w innej firmie podlega oskładkowaniu?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Jaka podstawa składek po urodzeniu dziecka w czasie urlopu wychowawczego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Ubezpieczenia i składki prokurenta spółki będącego jej pracownikiem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Kontrakt menedżerski realizowany w ramach wpisu do CEIDG
Gazeta Podatkowa nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013
Podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2013 - Udzielanie urlopów związanych z opieką nad małym dzieckiem
Ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne w okresie przebywania na urlopie wychowawczym
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2013 - Udzielanie urlopów związanych z opieką nad małym dzieckiem
Ustalenie tytułu ubezpieczeń dla osoby pobierającej zasiłek macierzyński
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Składki ZUS od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na pół etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (825) z dnia 1.12.2013
Świadczenia wypłacane za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego i urlopu wychowawczego
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Obowiązkowe ubezpieczenia ze zlecenia dla słuchacza studiów podyplomowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (352) z dnia 10.11.2013
Podleganie ubezpieczeniom w ZUS osoby przebywającej na urlopie wychowawczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (352) z dnia 10.11.2013
Umowa zlecenia z obcym zleceniodawcą a urlop macierzyński
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Roczna granica składek emerytalno-rentowych dotyczy też zleceniobiorców
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Zasady ewidencji składek na ubezpieczenia społeczne i innych potrąceń z wynagrodzeń pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Wykonywanie umowy zlecenia przez studenta a ubezpieczenia w ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Pobieranie stypendium w okresie szkolenia oraz stażu a ubezpieczenia w ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Składki za zleceniobiorcę - członka rodziny przedsiębiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013 - Rozliczanie składek ZUS w firmie - praktyczne wyjaśnienia
Roczny limit składek społecznych również dla zleceniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 76 (1013) z dnia 23.09.2013
Ubezpieczenia w ZUS przy nieodpłatnym zleceniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1010) z dnia 12.09.2013 - Wynagrodzenia i świadczenia zleceniobiorców - podatek i składki ZUS
Zlecenie ze studentem przed obroną pracy dyplomowej
Gazeta Podatkowa nr 73 (1010) z dnia 12.09.2013
Ubezpieczenia z tytułu współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela a składki ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla asesora komorniczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Ekwiwalent sędziowski a składki ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Ubezpieczenie zleceniobiorcy (studenta) - obywatela Niemiec
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Chorobowe prowadzącego działalność gospodarczą
Gazeta Podatkowa nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013
ZUS za pracownika pełniącego funkcję prokurenta
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (816) z dnia 1.09.2013
Ubezpieczenie po utracie pracy a prawo do zasiłków
Gazeta Podatkowa nr 65 (1002) z dnia 14.08.2013
ZUS członka zarządu na kontrakcie menedżerskim
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013 - Ubezpieczenia i składki w interpretacjach ZUS
Umowa o dzieło zawarta z członkiem zarządu spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013 - Ubezpieczenia i składki w interpretacjach ZUS
Zatrudnienie współmałżonka na zleceniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013 - Ubezpieczenia i składki w interpretacjach ZUS
Działalność gospodarcza w Polsce i praca na etacie w innym państwie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013 - Ubezpieczenia i składki w interpretacjach ZUS
Bez składki zdrowotnej od zlecenia ze studentem
Gazeta Podatkowa nr 63 (1000) z dnia 8.08.2013
Umowa zlecenia z uczniem i studentem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Składki do ZUS opłacane z rachunku spółki komandytowej
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2013 - Rozliczenie podatkowe spółek osobowych i ich wspólników
Oskładkowanie umowy zlecenia zawartej z nieletnim
Gazeta Podatkowa nr 57 (994) z dnia 18.07.2013
Urlop wychowawczy w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 57 (994) z dnia 18.07.2013
Składki z działalności na urlopie macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 56 (993) z dnia 15.07.2013
Wykonywanie kontraktu menedżerskiego w ramach działalności gospodarczej
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2013 - Rozliczanie umów cywilnych
Skutki składkowe nieodpłatnego wykonywania zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (988) z dnia 27.06.2013 - Podatek i składki ZUS za członków rodziny właściciela firmy
Jakie ubezpieczenia dla zleceniobiorcy studenta - obywatela Niemiec?
Gazeta Podatkowa nr 51 (988) z dnia 27.06.2013
ZUS zleceniobiorcy po obronie pracy dyplomowej
Gazeta Podatkowa nr 50 (987) z dnia 24.06.2013
Ubezpieczenie zleceniobiorcy - studenta po ukończeniu studiów I stopnia
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2013 - Umowy zlecenia - podatki i składki ZUS
Wykonywanie zlecenia przez studenta będącego pracownikiem
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2013 - Umowy zlecenia - podatki i składki ZUS
Ubezpieczenia w ZUS pracownika sezonowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Poświadczenie przez zleceniobiorcę statusu ucznia lub studenta
Gazeta Podatkowa nr 46 (983) z dnia 10.06.2013
Ubezpieczenie stypendysty sportowego będącego policjantem
Gazeta Podatkowa nr 44 (981) z dnia 3.06.2013
Ubezpieczenia w ZUS wspólnika spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 43 (980) z dnia 29.05.2013
Obowiązek ubezpieczeń w ZUS przy nieodpłatnej umowie zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (979) z dnia 27.05.2013 - Rozliczanie składek ZUS za pracowników i zleceniobiorców
Ubezpieczenie w ZUS zleceniobiorcy po zakończeniu nauki
Gazeta Podatkowa nr 41 (978) z dnia 23.05.2013
Zwrot kosztów wyżywienia w podróży krajowej powyżej 30 zł
Gazeta Podatkowa nr 41 (978) z dnia 23.05.2013
Rozliczenia z ZUS sporządzane przez spółkę z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 38 (975) z dnia 13.05.2013
Ubezpieczenie zdrowotne członka rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 38 (975) z dnia 13.05.2013
Czy w świadectwie pracy wykazuje się wykorzystany urlop wychowawczy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013
Ubezpieczenie kształcącego się zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 33 (970) z dnia 25.04.2013
Pełnienie funkcji w zarządzie a składki ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (968) z dnia 18.04.2013 - Czy i jak zatrudnić wspólnika, członka organu w spółce?
Urlop ojcowski to okres ubezpieczenia
Gazeta Podatkowa nr 29 (966) z dnia 11.04.2013
Składki do ZUS opłacane z rachunku spółki osobowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Do jakich ubezpieczeń zgłasza się osobę na świadczeniu przedemerytalnym?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (960) z dnia 21.03.2013 - Rozliczanie składek ZUS za zarobkujących emerytów i rencistów
Składki ZUS przy prowadzeniu działalności w dwóch spółkach i pracy na etacie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (799) z dnia 10.03.2013
Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
Ubezpieczenie w ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (955) z dnia 4.03.2013 - Pracownik na urlopie macierzyńskim
Wykonywanie umowy zlecenia przez studenta a ubezpieczenia w ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (335) z dnia 1.03.2013
Składki ZUS od wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 13 (950) z dnia 14.02.2013
Zasady opodatkowania przychodów z pracy nakładczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.