Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 2 obowiązującym od 1.01.2020 r. do 17.08.2020 r.
Zwolnienie z opłacania składek ZUS za pracowników w spółce z o.o. prowadzącej działalność rolniczą a CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020
Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży sprzętu rolniczego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Nowe podejście do rozliczenia sprzedaży maszyn rolniczych - odpowiedź na interpelację poselską
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1061) z dnia 20.06.2020
Podmioty zobowiązane do złożenia zeznania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Sprzedaż środków trwałych wykorzystywanych w działalności rolniczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Podatnik CIT, którego wszystkie dochody są wolne od podatku, też składa zeznanie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 2 w pozostałych wersjach czasowych
Podmioty zobowiązane składać CIT-8
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (605) z dnia 1.03.2024
Określenie przychodu i kosztów u podatnika CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (595) z dnia 1.10.2023
Amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych w działalności rolniczej oraz gospodarczej - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1171) z dnia 10.07.2023
Unieważnienie umowy kredytu udzielonego we frankach a CIT - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1169) z dnia 20.06.2023
Obowiązek złożenia zeznania i sprawozdania finansowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Wydanie towaru na rzecz podmiotu podszywającego się pod kontrahenta spółki a przychód podatkowy - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
Dzierżawa gruntów rolnych na cele rolnicze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej i rolniczej
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2022 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - klasyfikacja, wartość początkowa oraz amortyzacja
Amortyzacja środka trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej i rolniczej - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1140) z dnia 1.09.2022
Podmioty zobowiązane (lub nie) składać CIT-8
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Podatnicy uprawnieni do ryczałtu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Nieruchomości zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021 - Opodatkowanie nieruchomości przedsiębiorców
Prowadzenie działalności gospodarczej i rolniczej
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021
Prowadzenie działalności gospodarczej i rolniczej - rozliczenie CIT i VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021
Limit bieżących przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (539) z dnia 1.06.2021
Czy przychody uzyskane z działalności rolniczej mają wpływ na prawo stosowania 9% stawki CIT?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1079) z dnia 20.12.2020
Stosowanie 9% stawki CIT przy obliczaniu zaliczek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Ustalanie przychodów na potrzeby stosowania 9% stawki CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Możliwość zwolnienia z CIT dochodów ze sprzedaży gruntów rolnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
Przychody uzyskiwane z działalności rolniczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Zwrot podatku akcyzowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Księgi rachunkowe jako podstawa ustalenia podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
Działalność rolnicza a obowiązek złożenia CIT-8
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Podatnik CIT prowadzący działalność rolniczą i pozarolniczą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za pracę członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Limit małego podatnika a przychody z działalności rolniczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Rozliczanie kosztów przy działalności rolniczej i działalności gospodarczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Przedsiębiorstwo w spadku podatnikiem PIT - część I
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Przychody z dzierżawy gruntów rolnych podlegają opodatkowaniu CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Ustalanie wielkości zaliczek na podatek dochodowy przez podmiot prowadzący działalność rolniczą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Dochód spółki przeznaczony na działalność rolniczą - skutki w CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Podmioty zobowiązane do sporządzenia CIT-8
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Ustalenie dochodu podatkowego na podstawie ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2017 - Ustalanie dochodu za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Budynki gospodarcze zajęte na prowadzenie działów specjalnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017 - Opodatkowanie firmowych nieruchomości
Zwolnienie z CIT przychodów z dzierżawy gruntów rolnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Opodatkowanie budynków gospodarczych zajętych na prowadzenie działów specjalnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017 - Ulgi i zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych
Wystawienie faktury a podatek dochodowy
Dodatek nr 13 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2017 - Dokumentowanie transakcji dla celów VAT
Odszkodowanie otrzymane z tytułu zniszczonych upraw rolnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Wystawienie faktury a podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
Kto składa CIT-8?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Zaliczki u prowadzących działalność rolniczą i inną niż rolnicza
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Ustalenie podstawy opodatkowania na podstawie ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Dofinansowanie otrzymane przez spółdzielnię - skutki w CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (925) z dnia 10.09.2016
Zmiany w ustawach o podatku dochodowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Zakup nieruchomości na potrzeby działalności rolniczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Opodatkowanie ferm drobiu
Gazeta Podatkowa nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016
Unieważnienie aktu notarialnego nabycia nieruchomości
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
Informacje ogólne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Praktyczne problemy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Szczególne zasady wpłacania zaliczek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Zasady ogólne ustalania podstawy opodatkowania na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2015 - Zasady ustalania dochodu z działalności gospodarczej za 2015 rok (PIT i CIT)
Przychody uzyskiwane z dzierżawy gruntów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Wynajem gruntów i budynków podmiotowi prowadzącemu działalność rolniczą a ich amortyzacja
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
Dzierżawa gruntów rolnych a przychody podatkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Sprzedaż przez spółkę z o.o. maszyny rolniczej - artykuł polemiczny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Składający, forma, termin i miejsce złożenia CIT-8
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (388) z dnia 20.02.2015
Podatek od nieruchomości w podmiotach prowadzących działalność zwolnioną i opodatkowaną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Zwolnienie z wpłacania zaliczek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Opodatkowanie zwracanych udziałów członkowskich
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (847) z dnia 10.07.2014
Przychody uzyskane z tytułu otrzymanych nieodpłatnie świadczeń przeznaczone na cele statutowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (841) z dnia 10.05.2014
Kto, kiedy i gdzie składa CIT-8?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Ustalenie podstawy opodatkowania na podstawie ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Działalność gospodarcza i rolnicza w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 59 (996) z dnia 25.07.2013
Zagadnienia ogólne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Nowelizacja ustawy o podatku tonażowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60