Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 4a obowiązującym od 1.10.2018 r. do 31.12.2018 r.
JEDNORAZOWA AMORTYZACJA DLA MAŁYCH PODATNIKÓW I ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2018 - Metody amortyzacji środków trwałych w praktyce
Przekwalifikowanie samochodu ciężarowego na samochód osobowy
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2018 - Metody amortyzacji środków trwałych w praktyce
Ustalenie przychodów wpływających na uznanie spółki z o.o. za małego podatnika
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2018 - Metody amortyzacji środków trwałych w praktyce
Ulepszenie środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2018 - Metody amortyzacji środków trwałych w praktyce
Ulga na działalność badawczo-rozwojową
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2018 - Ustalanie dochodu za 2018 r. - wybrane zagadnienia
Kiedy jednorazowa amortyzacja podatkowa może zostać uwzględniona w księgach rachunkowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Definicja jednostki małej określona w przepisach bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Dywidenda otrzymana przez osobę prawną
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Ulga na działalność badawczo-rozwojową
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2018
Rozliczenie nakładów na wynajmowany lokal dla celów CIT/PIT
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2018 - Usługi najmu - podatki i ujęcie rachunkowe
Uchwalono kolejne zmiany w podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Jak ustalić ważność certyfikatu rezydencji podatkowej?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Zaświadczenie potrzebne do skorzystania z jednorazowej amortyzacji samochodu ciężarowego
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2018 - Samochód w firmie - rozliczanie wydatków na nabycie i używanie
Status małego podatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
15% stawka CIT w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018
Nowelizacja CIT w zakresie m.in. definiowania badań naukowych/prac rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1000) z dnia 10.10.2018
Limity dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1000) z dnia 10.10.2018
Status małego podatnika na potrzeby CIT - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1000) z dnia 10.10.2018
Przychody decydujące o statusie małego podatnika
Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
Limity w podatku dochodowym na 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018
Zwolnienie z CIT odsetek wypłacanych zagranicznej spółce
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Ulepszenie wartości niematerialnej i prawnej powstałej w wyniku prac rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Nowe pojęcia w słowniczku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 4a w pozostałych wersjach czasowych
Definicja samochodu osobowego funkcjonująca dla celów podatku dochodowego
Dodatek nr 10 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 z dnia 1.03.2024 - Używanie firmowych samochodów w 2024 r.
Wypłata z tytułu likwidacji spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (605) z dnia 1.03.2024
Spółka z o.o. powstała z przekształcenia spółki jawnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Limit przychodów dla stosowania 9% stawki a niezapłacone faktury
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Kwalifikacje na gruncie CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Definicja roku podatkowego w ustawie o CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Mali podatnicy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Jednorazowa amortyzacja samochodu, dla którego przeprowadzono dodatkowe badanie techniczne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1189) z dnia 10.01.2024
Limity podatkowe na 2024 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (2085) z dnia 4.01.2024 - Nowości w prawie dla firm w 2024 roku
Limity dla celów CIT/PIT
Dodatek nr 2 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2024 - Co nowego w przepisach w 2024 r.
Zaliczki, zadatki i opłaty rezerwacyjne a limit przychodów na potrzeby statusu małego podatnika i 9% stawki CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1187) z dnia 20.12.2023
Podstawowe założenia ulg
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Obowiązki przekształcanej spółki osobowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Spółdzielnia może stosować 9% stawkę CIT - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1185) z dnia 1.12.2023
Składniki majątku nabyte w ramach przedsiębiorstwa a wartość początkowa - ujęcie podatkowe i bilansowe
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2023 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - klasyfikacja, wartość początkowa oraz amortyzacja
Wykup samochodu ciężarowego z leasingu i jego amortyzacja
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2023 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - klasyfikacja, wartość początkowa oraz amortyzacja
SAMOCHODY INNE NIŻ OSOBOWE
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2023
Definicja spółki nieruchomościowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Amortyzacja podatkowa, gdy bilansowej brak
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Stawki PCC przy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Gazeta Podatkowa nr 92 (2071) z dnia 16.11.2023
Ważność certyfikatu rezydencji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Dochowanie należytej staranności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Status małego podatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Definicja spółki nieruchomościowej - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Zagraniczny zakład podatkowy - wyjaśnienie pojęcia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Limity dla celów CIT/PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1181) z dnia 20.10.2023
Forma certyfikatu rezydencji na potrzeby podatku u źródła
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1181) z dnia 20.10.2023
Limity w podatku dochodowym na 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 9.10.2023
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 80 (2059) z dnia 5.10.2023
Czy przychody z darowizn wpływają na stawkę CIT?
Gazeta Podatkowa nr 80 (2059) z dnia 5.10.2023
Czy przychody z darowizn wpływają na stawkę CIT?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (595) z dnia 1.10.2023
Fundacja rodzinna i jej księgi
Gazeta Podatkowa nr 77 (2056) z dnia 25.09.2023
Czy biuro rachunkowe powinno informować klienta o limitach?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (2054) z dnia 18.09.2023 - Praktyczne rozwiązania problemów w działalności biura rachunkowego
Dotacja a limit przychodów na potrzeby stosowania 9% stawki CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1177) z dnia 10.09.2023
Zaniechana inwestycja w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 69 (2048) z dnia 28.08.2023
Wycena wartości rynkowej majątku spółki przejmowanej
Gazeta Podatkowa nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023
Należyta staranność w podatku u źródła
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Kiedy powstaje dodatnia lub ujemna wartości firmy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Definiowanie działalności badawczo-rozwojowej na potrzeby ulgi B+R
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1175) z dnia 20.08.2023
Sprzedaż przez komandytariusza ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1173) z dnia 1.08.2023
Ustalenie wartości początkowej
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2023 - Majątek trwały - rozliczenie podatkowe
Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa a przychód podatkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1172) z dnia 20.07.2023
Jak uzyskać indywidualną interpretację podatkową?
Gazeta Podatkowa nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023
Zakres podmiotowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Opodatkowanie otrzymanego zysku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1168) z dnia 10.06.2023
Inne zagadnienia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Łączenie spółek - przychody w spółce przejmującej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Skutki zaniechania inwestycji w świetle ustaw o podatku dochodowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Spółka jako płatnik podatku od wypłacanych zysków
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Przychody komandytariusza - podatnika CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Udział w zyskach osób prawnych spółka z o.o. wykazuje w CIT-8/O
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Opodatkowanie zysku wypłaconego wspólnikom spółki komandytowej - PIT/CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1163) z dnia 20.04.2023
Stawki amortyzacji w spółkach nieruchomościowych
Gazeta Podatkowa nr 28 (2007) z dnia 6.04.2023
Definicja samochodu osobowego funkcjonująca dla celów podatku dochodowego
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2023 - Używanie firmowych samochodów w 2023 r.
Kryterium dotyczące działalności B+R
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023 - Ulgi podatkowe przy nowych inwestycjach
Sprzedaż zaniechanej inwestycji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023 - Firmowe rozliczenia związane z majątkiem trwałym
Zwolnienie od podatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Kryterium jakościowe dotyczące prowadzenia działalności B+R
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 6.03.2023
Spółka komandytowa podatnikiem CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Podatek od dochodu z tytułu udziału w zysku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Prawo do stosowania obniżonej stawki podatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Podmioty wykluczone z preferencyjnego opodatkowania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Leasing samochodu - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Obowiązki sprawozdawcze spółki przekształcanej i spółki przekształconej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Przychody na potrzeby limitu dotyczącego stosowania 9% stawki CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1155) z dnia 1.02.2023
Pojęcie zagranicznego zakładu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Przekazanie składników majątku do zagranicznego zakładu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Ustalenie wartości początkowych składników majątku nabytych w ramach przedsiębiorstwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1154) z dnia 20.01.2023
Czy biuro rachunkowe powinno informować klienta o limitach?
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023
Zamknięcie działalności i założenie spółki z o.o. - prawo do 9% CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
Spółka nieruchomościowa a obniżenie stawki amortyzacyjnej od 1 stycznia 2023 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
Ustalenie wartości przejętych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Pozyskanie certyfikatu rezydencji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Zwolnienie z podatku u źródła
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Ważność certyfikatu rezydencji - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1152) z dnia 1.01.2023
Otrzymanie zaliczki na poczet przyszłej sprzedaży a status małego podatnika dla celów CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1152) z dnia 1.01.2023
Odpisy amortyzacyjne w spółce nieruchomościowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Sprzedaż zaniechanej inwestycji w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022
Poleasingowy wykup samochodu ciężarowego i jego amortyzacja
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1150) z dnia 10.12.2022
Przekształcenie spółki jawnej osób fizycznych w spółkę komandytową a obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1150) z dnia 10.12.2022
Czynsz najmu oraz opłaty eksploatacyjne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Usługi hotelarsko-gastronomiczne a ograniczenia w amortyzacji - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1148) z dnia 20.11.2022
Wymiana zużytych podzespołów w firmowym samochodzie służącym do sprzedaży artykułów spożywczych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1148) z dnia 20.11.2022
Spółka z o.o. powstała z przekształcenia a 9% stawka podatku
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022
Nabycie przedsiębiorstwa w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 7.11.2022
Moment utraty statusu małego podatnika i prawa do stosowania jednorazowej amortyzacji
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2022 - Firmowe składniki majątku na gruncie podatku dochodowego - amortyzacja, likwidacja, sprzedaż
Status małego podatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Nakłady poniesione na ulepszenie obcego środka trwałego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Limity dla celów CIT/PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1145) z dnia 20.10.2022
Udziały w spółkach zagranicznych a możliwość wyboru estońskiego CIT - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1144) z dnia 10.10.2022
Jak zmienią się limity dochodowe na 2023 r.?
Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 6.10.2022
Zaniechana inwestycja w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 79 (1954) z dnia 3.10.2022
Korzystanie ze stawki podatku w wysokości 9%
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Posiadanie udziałów w banku spółdzielczym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Status małego podatnika a prawo do jednorazowej amortyzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1952) z dnia 26.09.2022 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Przegląd Podatku Dochodowego"
Obowiązki informacyjne związane z posiadaniem udziałów w spółce nieruchomościowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Identyfikowanie działalności jako badawczo-rozwojowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Wartość firmy i zasady jej amortyzacji
Gazeta Podatkowa nr 70 (1945) z dnia 1.09.2022
Ujęcie firmowych ubezpieczeń i odszkodowań w rachunku podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 69 (1944) z dnia 29.08.2022
Rozliczenie straty podatkowej przy przekształcaniu spółek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Przesłanki stosowania 9% stawki CIT w przypadku spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Różnice w wycenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wniesionej do spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1138) z dnia 10.08.2022
Wyjaśnienie pojęcia prac rozwojowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Ujemna wartość firmy nie jest przychodem podatkowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Obowiązek dokumentacyjny dla tzw. pośrednich transakcji rajowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Pojęcie zagranicznego zakładu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Podatek minimalny w spółce będącej wspólnikiem innej spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Wartość początkowa
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Otrzymanie certyfikatu rezydencji po terminie zapłaty podatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Tabor pływający a ograniczenia przewidziane dla samochodów osobowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1134) z dnia 1.07.2022
Warunki uzyskania statusu spółki nieruchomościowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Opłaty za autostrady i parkingi w kosztach uzyskania przychodów
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2022 - Rozliczanie wydatków z tytułu podróży służbowych - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Przesłanki powstania zagranicznego zakładu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Certyfikat rezydencji na potrzeby podatku u źródła otrzymany od kontrahenta w formie elektronicznej
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2022 - Interpretacje podatkowe w zakresie podatku dochodowego
Otrzymanie dywidendy a limit przychodów uprawniający do stosowania 9% stawki CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Kryteria jakościowe dla nowej inwestycji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (1911) z dnia 5.05.2022 - Ulgi podatkowe w polskiej strefie inwestycji
Prawo do stosowania 9% stawki CIT w 2022 r.
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2022 - Ulgi i preferencje w VAT, PIT, CIT i ZUS
Nieruchomości uznane za inwestycje dla celów bilansowych a amortyzacja podatkowa - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Komandytariusz
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2022 - Opodatkowanie dochodów spółek i ich wspólników - wybrane problemy z CIT i PIT
Zmiana statusu podatkowego spółki
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2022 - Opodatkowanie dochodów spółek i ich wspólników - wybrane problemy z CIT i PIT
Limit przychodów na potrzeby statusu małego podatnika CIT a umorzenie subwencji z PFR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022
Regulacje ustawowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Zwolnienie od podatku wynikające z ustawy o CIT
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2022 - Podatek u źródła - wybrane zagadnienia
Ważność certyfikatu rezydencji podatkowej
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2022 - Podatek u źródła - wybrane zagadnienia
Otrzymanie przez płatnika certyfikatu rezydencji po terminie odprowadzenia podatku
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2022 - Podatek u źródła - wybrane zagadnienia
Rozliczanie straty z lat ubiegłych przez wspólników spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Forma certyfikatu rezydencji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Wydatki na autostrady w kosztach uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022
Definicja samochodu osobowego funkcjonująca dla celów podatku dochodowego
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 z dnia 1.03.2022 - Używanie firmowych samochodów w 2022 r.
Ogólne zasady poboru zryczałtowanego podatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Łączenie spółek przez przejęcie majątku jednej z nich
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Skutki w spółce przejmującej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Możliwość stosowania 9% stawki CIT przez spółkę z o.o. powstałą z przekształcenia spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022
Spółka komandytowa i spółka jawna objęte ustawą o CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Certyfikat rezydencji otrzymany przez płatnika po terminie odprowadzenia podatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Kopia certyfikatu rezydencji dla celów CIT w 2022 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1119) z dnia 1.02.2022
Ograniczenie kosztów z tytułu amortyzacji podatkowej w spółkach nieruchomościowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Skutki zaniechania inwestycji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Zwolnienie z CIT dochodów wspólników spółek jawnych i komandytowych - interpretacja ogólna Min. Fin.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Zmiany w zasadach poboru podatku u źródła
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2022 - Polski Ład i inne zmiany w przepisach w 2022 r.
Ważność certyfikatu rezydencji podatkowej w 2022 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Przychód z umorzenia subwencji a 9% stawka CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. a preferencyjna stawka CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Co się zmieni od 1 stycznia 2022 r.?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Umorzenie pomocy covidowej a limity podatkowe w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 9.12.2021
Ograniczenia dla spółek nieruchomościowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Rok obrotowy a status małego podatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Zmiana statusu podatkowego spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Obowiązek poboru podatku u źródła w przypadku zakupu sfinansowanego kredytem zagranicznym
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2021 - Leasing, kredyt, dotacje w podatku dochodowym
Opodatkowanie CIT w 2022 r. - kiedy 19% a kiedy 9% stawka CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Status małego podatnika a prawo do jednorazowej amortyzacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Definicja spółki nieruchomościowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Skutki bilansowe korekty deklaracji CIT w związku ze skorzystaniem z ulgi badawczo-rozwojowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Zmiany w amortyzacji środków trwałych
Pomocnik Księgowego do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2021
Przychód w spółce dzielonej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Sytuacja wspólnika obejmującego udziały w nowo utworzonej spółce
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Amortyzacja jednorazowa
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2021 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia
Certyfikat rezydencji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Przesłanki do szacowania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Limity dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1109) z dnia 20.10.2021
Zmiany w amortyzacji środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1108) z dnia 10.10.2021
Limity w podatku dochodowym na 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021
Samochód inny niż osobowy w działalności gospodarczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (547) z dnia 1.10.2021
Zaświadczenie pobrane ze strony internetowej podatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (547) z dnia 1.10.2021
9% stawka CIT przy przekształceniu spółki komandytowej w spółkę z o.o.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (547) z dnia 1.10.2021
Rozliczanie CIT przez spółkę komandytową będącą podatnikiem CIT od 1 maja 2021 r. - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1107) z dnia 1.10.2021
Amortyzacja rozliczana jednorazowo
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1842) z dnia 6.09.2021 - Sposoby na amortyzację środków trwałych
Stosowanie 9% stawki CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Kopia certyfikatu rezydencji dla celów CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1104) z dnia 1.09.2021
Zagraniczny zakład w Polsce i jednostka macierzysta za granicą
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2021 - Transakcje z podmiotami powiązanymi
Ustalenie limitu w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2021 - Transakcje z podmiotami powiązanymi
Warunki stosowania zwolnienia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Koszty usług nabywanych na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Obciążenia podatkowe komandytariuszy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Zaliczka na podatek dochodowy spółki komandytowej po uzyskaniu statusu podatnika CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
Spółka nieruchomościowa - odpowiedź na interpelację poselską
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1102) z dnia 10.08.2021
Limity przychodów na potrzeby ustalenia statusu małego podatnika oraz stosowania 9% stawki CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1102) z dnia 10.08.2021
Wyjaśnienia MF dla spółek komandytowych i jawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021 - Funkcjonowanie spółek jawnych i komandytowych
Wypłata zysku i zaliczek na poczet zysku w spółkach jawnych i komandytowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021 - Funkcjonowanie spółek jawnych i komandytowych
Zmiana rachunku bankowego i status małego podatnika spółki komandytowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021 - Funkcjonowanie spółek jawnych i komandytowych
Korekta kosztów kwalifikowanych po rozliczeniu ulgi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Należności za pracę pracowników działów badawczo-rozwojowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Okres posiadania udziałów na potrzeby zwolnienia z CIT wypłaty zysku/zaliczki na poczet zysku - u komandytariusza
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1099) z dnia 10.07.2021
Definicja przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Przedsiębiorstwo i forma jego zbycia według przepisów Kodeksu cywilnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 1.06.2021
Ogólne zasady określania ważności certyfikatu rezydencji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Koszty aparatury stosowanej w pracach badawczo-rozwojowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Korekta CIT z powodu stosowania niewłaściwej stawki podatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Rozliczenie niedokończonej inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Otrzymanie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za udziały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Spółka podatnikiem CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Dochody wspólników wypracowane po uzyskaniu przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT a źródło przychodów
Dodatek nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2021 - Spółka komandytowa jako podatnik CIT - zasady rozliczeń w 2021 r.
Podatkowe skutki częściowego wycofania wkładu wniesionego do spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021
Definicja samochodu osobowego funkcjonująca dla celów podatku dochodowego
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2021 - Używanie firmowych samochodów w 2021 r.
Wyjaśnienie pojęcia "posiadanie udziałów/akcji" przez wspólnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Kiedy spółka jest spółką nieruchomościową dla celów CIT?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021
Interpretacja przepisów podatkowych w indywidualnej sprawie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021 - Jak stosować opinie, objaśnienia i interpretacje przepisów podatkowych?
Samochód osobowy, leasing operacyjny - wyjaśnienie pojęć
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Spółka komandytowa i jawna jako podatnicy CIT
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021
Spółki komandytowe i niektóre jawne podatnikami CIT
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 8.03.2021
Koszty podatkowe u wierzyciela
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Podmioty uprawnione do 9% stawki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Preferencyjna stawka dla spółek komandytowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Spółka komandytowa a mały podatnik - Ministerstwo Finansów udziela odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Opublikowano wzory informacji CIT-ISN i PIT-ISN
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Komandytariusz
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Posiadanie zależnego przedstawiciela przesądza o istnieniu zagranicznego zakładu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Przedsiębiorstwo i jego zorganizowana część w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021
Limity dla celów podatku dochodowego
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2021 - Co nowego w przepisach w 2021 r.?
Spółka nieruchomościowa - opodatkowanie dla celów CIT/PIT
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2021 - Co nowego w przepisach w 2021 r.?
Zmiany w CIT/PIT związane z prostą spółką akcyjną
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2021 - Co nowego w przepisach w 2021 r.?
Spółka nieruchomościowa - opodatkowanie dla celów CIT/PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1080) z dnia 1.01.2021
Jak wycenić i wykazać w sprawozdaniu koszty prac rozwojowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Rozliczanie wydatków na prace rozwojowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Co mieści się w limicie przychodów uprawniającym do stosowania 9% stawki CIT?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Koszty podatkowe w polskim oddziale spółki zagranicznej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Likwidacja środka trwałego w budowie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Zagraniczny zakład
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 21 z dnia 1.11.2020 - Obowiązki informacyjne w zakresie cen transferowych
Podwyższenie limitu przychodów uprawniających do 9% stawki CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Ustalenie wartości początkowej firmy w przypadku nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2020 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia
Amortyzacja jednorazowa
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2020 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia
Limity dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Status małego podatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Limity podatkowe na 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020
Wartość ustalona jako suma udokumentowanych wydatków
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Ważność certyfikatu rezydencji - zasada ogólna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
Amortyzacja środków trwałych otrzymanych aportem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Ustalenie wartości firmy powstałej przy nabyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1068) z dnia 1.09.2020
Zwolnienie wynikające z ustawy o CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1729) z dnia 6.08.2020
Przedłużenie ważności certyfikatów rezydencji w związku z COVID-19
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Ceny transferowe - ustalenie limitu dla celów dokumentacji podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
TARCZA Interpretacje podatkowe w czasie epidemii COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2020 - Majątek trwały - rozliczenie podatkowe
Czynsz najmu a wartość początkowa inwestycji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Definicja wartości firmy oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Odsetki pobierane przez zagraniczny bank
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Rozliczenia związane z zaniechaną inwestycją
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1710) z dnia 1.06.2020 - Rozliczanie PIT i CIT w czasach kryzysu
Zaniechana inwestycja w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
Certyfikat rezydencji i pisemne oświadczenie podatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
Posiadanie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu dla celów VAT
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2020 - Samochód w firmie - rozliczenie podatkowe w 2020 r.
Limity przychodów na potrzeby ustalania statusu małego podatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Rozliczanie w księgach rachunkowych kosztów prac rozwojowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Ważność certyfikatu rezydencji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Wpływ korekty przychodów na status małego podatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Certyfikat rezydencji
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2020 - Pobór podatku u źródła w 2020 r.
Pobranie certyfikatu ze strony internetowej kontrahenta
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2020 - Pobór podatku u źródła w 2020 r.
Rzeczywisty właściciel należności
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2020 - Pobór podatku u źródła w 2020 r.
Kopia certyfikatu rezydencji przesłana drogą elektroniczną
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2020 - Pobór podatku u źródła w 2020 r.
Oświadczenie "rzeczywistego właściciela"
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2020 - Pobór podatku u źródła w 2020 r.
Inne zagadnienia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Odszkodowanie za szkody w środku trwałym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Przychód z tytułu bonów pieniężnych a status małego podatnika dla celów CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020
Definicja samochodu osobowego funkcjonująca dla celów podatku dochodowego
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2020 - Używanie firmowych samochodów w 2020 r.
Remont i ulepszenie obcego środka trwałego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Kto może korzystać z jednorazowej amortyzacji?
Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Limit przychodów na potrzeby ustalania statusu małego podatnika CIT - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Limity dla celów podatku dochodowego
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2020 - Co nowego w przepisach w 2020 r.?
Proste spółki akcyjne - zmiany od 1 marca 2020 r.
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2020 - Co nowego w przepisach w 2020 r.?
Limity ważne dla przedsiębiorców
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Nowości w podatku dochodowym na 2020 rok
Wydatki z tytułu używania samochodu specjalnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Rozliczenie w podatku dochodowym sprzedaży zaniechanej inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019
Najważniejsze zmiany w przepisach
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Ulga na działalność badawczo-rozwojową
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2019 - Ustalenie dochodu za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Wniesienie aportu do spółki osobowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Dwa limity przychodów warunkujące korzystanie z 9% stawki CIT
Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 5.12.2019
Inne zagadnienia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Aport prawa wieczystego użytkowania gruntu do spółki niebędącej osobą prawną
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Dwa limity przychodów warunkujące korzystanie z 9% stawki CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Ustalanie przychodów na potrzeby stosowania 9% stawki CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Amortyzacja jednorazowa
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2019 - Środki trwałe - zakup, amortyzacja i sprzedaż
Status małego podatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Limity dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1037) z dnia 20.10.2019
Weryfikacja odbiorcy należności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Dodatkowe badanie techniczne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019 - Samochód w firmie w podatku dochodowym
Limity w podatku dochodowym na 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 7.10.2019
Prosta spółka akcyjna - nowy rodzaj spółki prawa handlowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Limity przychodów na potrzeby ustalania statusu małego podatnika dla celów CIT - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Certyfikat dokumentem urzędowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Pobranie certyfikatu ze strony internetowej kontrahenta
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Przychody uwzględniane przy ustalaniu statusu małego podatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Podatnik rozpoczynający działalność a prawo do skorzystania z dwóch rodzajów jednorazowej amortyzacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Skutki w CIT i PIT zaniechania inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Klauzula rzeczywistego właściciela
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Przesłanka prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa - w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
Motocykl pojazdem samochodowym bez jednorazowej amortyzacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Oświadczenie "rzeczywistego właściciela"
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Kopia certyfikatu rezydencji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Limit przychodów na potrzeby stosowania 9% stawki CIT w przypadku przychodów zwolnionych od podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Możliwość stosowania 9% stawki CIT przez stowarzyszenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Nowoczesne usługi dla biznesu a zwolnienie z podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Zwolnienie od podatku odszkodowania za szkody w środku trwałym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Rozszerzenie zakresu pojęcia "podmiot komercjalizujący"
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Zwolnienie wynikające z ustawy o CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Zakaz wydawania indywidualnych interpretacji dotyczących optymalizacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019 - Sposoby administracji skarbowej na unikających opodatkowania
Zaniechanie budowy siedziby firmy a koszty podatkowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019 - Budynki i lokale w firmowych kosztach podatkowych
Uproszczone zaliczki na podatek a stawki CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Definicja przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Podatek dochodowy w odpowiedziach resortowych
Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Dodatkowe badanie techniczne samochodu w podatku dochodowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019 - Wydatki na firmowy samochód w rozliczeniu podatku dochodowego
Uznanie wykonanych prac za remont lub inwestycję w obcym środku trwałym
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2019 - Nieruchomości w działalności gospodarczej - rozliczenie wydatków na nabycie i używanie
Kwalifikacja wydatków na audyt technologiczny i badania rynkowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
SAMOCHODY INNE NIŻ OSOBOWE
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 4 z dnia 20.02.2019
Definicja samochodu osobowego funkcjonująca dla celów podatku dochodowego
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2019 - Używanie firmowych samochodów w 2019 r.
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu na potrzeby podatku dochodowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Uznanie działalności za badawczo-rozwojową
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Pożyczka otrzymana od zagranicznej spółki jawnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Kopia certyfikatu rezydencji
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Alternatywne spółki inwestycyjne
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Indywidualne interpretacje podatkowe
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Ustalanie limitu małego podatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Limit małego podatnika a przychody z działalności rolniczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Podatkowe rozliczenie prac rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
O co (nie) wolno pytać we wniosku o interpretację podatkową?
Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Inne zmiany
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Ustalenie przychodów i kosztów z tytułu obrotu walutą wirtualną
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Mały podatnik i rozliczenie straty
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
W 2019 r. zmienią się zasady poboru podatku u źródła
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Moment uznania wydatków na prace rozwojowe za koszty podatkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Planowane zmiany dotyczące certyfikatów rezydencji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
Sprzedaż internetowa za pośrednictwem serwera zlokalizowanego za granicą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Status małego podatnika dla celów CIT/PIT
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Warunki uznania kosztów prac rozwojowych za składnik wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2018 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Koszty związane z działalnością zagranicznego zakładu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Rozliczenie nakładów na wynajmowany lokal dla celów CIT/PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Limit 10.000 zł tylko do ulepszeń środków trwałych przyjętych do używania od 2018 r. - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Możliwość stosowania przez spółdzielnię 15% stawki CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Zaliczki na poczet sprzedaży a status małego podatnika CIT - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Status małego podatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Przychody i koszty wynikające z działalności badawczo-rozwojowej podatnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Ustalanie limitu małego podatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Dotacja do ceny sprzedaży a ustalenie statusu małego podatnika dla celów PIT/CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (992) z dnia 20.07.2018
Status małego podatnika dla celów CIT a przekroczenie limitu w ciągu roku podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Wydatki na przystosowanie lokalu na potrzeby działalności gospodarczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Zagraniczny zakład - zdefiniowanie pojęcia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Otrzymanie dopłat do świadczonych usług a status małego podatnika dla potrzeb jednorazowej amortyzacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Wybór najkorzystniejszej metody amortyzacji
Gazeta Podatkowa nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018
Skan certyfikatu rezydencji a podatek u źródła
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Koszty kwalifikowane odliczane od podstawy opodatkowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Przychody uwzględniane przy ustalaniu statusu małego podatnika na potrzeby CIT - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018
Prawo do 15% stawki CIT
Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018
Zakład lub stała placówka
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Formy certyfikatu rezydencji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Zakup oprogramowania a ulga na działalność badawczo-rozwojową
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Prawo do korzystania z 15% stawki CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Wymogi dokumentacyjne
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2018 - Podatek u źródła - wybrane zagadnienia
Certyfikat rezydencji
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2018 - Podatek u źródła - wybrane zagadnienia
Badanie techniczne auta a jednorazowa amortyzacja
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018 - Podatek dochodowy i VAT w odpowiedziach Ministerstwa Finansów na zapytania naszego Wydawnictwa
Wydatki na zaniechaną budowę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018 - Firmowe nieruchomości w rozliczeniach podatku dochodowego
Zasady dokonywania jednorazowej amortyzacji
Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018
Definicja samochodu osobowego funkcjonująca dla celów podatku dochodowego
Dodatek nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2018 - Używanie firmowych samochodów w 2018 r.
Podatek w wysokości 15% - uwagi ogólne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Określanie i dokumentowanie wysokości dochodu uzyskanego w innym państwie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Limity dla celów podatku dochodowego
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2018 - Co nowego w przepisach w 2018 r.?
Uzupełnienie słowniczka pojęć
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2018 - Co nowego w przepisach w 2018 r.?
Środki trwałe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Wysokość przychodu a status małego podatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Badanie techniczne samochodu dla celów jednorazowej amortyzacji
Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018
Status małego podatnika na potrzeby CIT i PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
Certyfikat rezydencji jako dokument urzędowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Mały podatnik dla celów CIT/PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018
Badanie techniczne samochodu przeprowadzane dla potrzeb jednorazowej amortyzacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Certyfikat rezydencji otrzymany po dokonaniu płatności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Uzupełnienie słowniczka pojęć
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Status małego podatnika dla potrzeb CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Podatkowe skutki sprzedaży zaniechanej inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Status małego podatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Limity dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Limity w podatku dochodowym na 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017
Forma certyfikatu rezydencji - zmiana interpretacji indywidualnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa a kapitał zapasowy
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2017 - Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia
Koszty prac badawczych i ich ujęcie w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Warunki uznania kosztów prac rozwojowych za składnik wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Obciążanie kosztów nakładami bez efektów
Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017
Kopia certyfikatu rezydencji potwierdzona przez notariusza a podatek u źródła
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Dobrowolne i obowiązkowe ubezpieczenia pojazdów firmowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Wartości niematerialne i prawne związane z prowadzeniem działalności podstawowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
Wynagrodzenie za bilety wypłacane pośrednikom
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Okres ważności certyfikatu rezydencji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Dotacja a limit przychodów dla małego podatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Forma certyfikatu rezydencji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Podatkowa ocena składek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Przychody ze sprzedaży środka trwałego a limit małego podatnika dla celów CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Spółka z o.o. (wspólnik spółki osobowej) a status małego podatnika na potrzeby CIT - interpretacja indywidualna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017
Ogólne warunki i zasady stosowania ulgi przez podatników CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Wątpliwości interpretacyjne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa a kapitał zapasowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Czy w trakcie 2017 r. można utracić status małego podatnika i prawo do stosowania 15% stawki CIT?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Wartość początkowa środków trwałych przy ujemnej wartości firmy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Firmowe przyspieszenia amortyzacyjne
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
Stawka podatku stosowana przez spółkę przekształconą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Informacja IFT-2R
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Ustalanie limitu małego podatnika, gdy rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Definicja samochodu osobowego funkcjonująca dla celów podatku dochodowego
Dodatek nr 7 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2017 - Używanie firmowych samochodów w 2017 r.
Pojęcia związane z rozliczeniem ulgi na badania i rozwój
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Definicja "rzeczywistego właściciela" dla celów podatku dochodowego
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2017 - Co nowego w przepisach w 2017 r.
Odpowiedzi resortu finansów na pytania Wydawnictwa GOFIN
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Jednorazowa amortyzacja w przepisach podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Koszty prac badawczych i rozwojowych - rozliczenie bilansowe i podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Definicja "rzeczywistego właściciela" dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017
Uszczelnienie polskiego systemu podatkowego w zakresie opodatkowania nierezydentów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Należności wypłacone rzeczywistemu właścicielowi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Prawo do opodatkowania zysków w państwie źródła
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Ustalanie wielkości kapitału własnego przy niedostatecznej kapitalizacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Utrata statusu małego podatnika a prawo do opodatkowania według 15% stawki CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
"Rzeczywisty właściciel" - nowa definicja w ustawie o CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Zasady ustalania daty powstania przychodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Status małego podatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Obniżona stawka CIT dla małych i nowych podatników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Uprawnieni do ulgi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Warunki i zasady stosowania odliczenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Ustalenie prawa do opodatkowania według 15% stawki CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Inne istotne zmiany przepisów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Nowe limity w podatku dochodowym na 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016
Ewidencja kosztów prac rozwojowych i badawczych
Gazeta Podatkowa nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016
Moment rozliczenia wydatków związanych z zaniechaną inwestycją
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Zmiana klasyfikacji pojazdu a wartość początkowa środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Środek trwały wniesiony jako aport
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Charakter prawny spółki jawnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Koszty prac rozwojowych po 1 stycznia 2016 r.
Dodatek nr 23 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2016 - Wartości niematerialne i prawne w firmie
Ustalenie rodzaju samochodu
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2016 - Rozliczanie kosztów używania samochodów w działalności gospodarczej
Wymagane informacje podatkowe w przypadku umowy leasingowej zawartej z zagranicznym podmiotem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Okres ważności certyfikatu rezydencji - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Analiza wyceny początkowej składnika nabytego w ramach grupy aktywów tworzących przedsięwzięcie
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2016 - Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Jakie pojazdy spełniają kryteria określone dla samochodu osobowego?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Udokumentowanie miejsca siedziby kontrahenta certyfikatem rezydencji uzyskanym pocztą elektroniczną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (914) z dnia 20.05.2016
Rozliczenia związane z zaniechaną inwestycją
Gazeta Podatkowa nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016
Regulacje mające na celu zapobiegać zjawisku cienkiej kapitalizacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Definicja samochodu osobowego funkcjonująca dla celów podatku dochodowego
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2016 - Używanie firmowych samochodów w 2016 r.
Limity dla celów podatku dochodowego
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Zmiany w podatku dochodowym (PIT i CIT) związane ze wspieraniem innowacyjności
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Nowelizacja ustaw podatkowych związana z uchwaleniem nowego Prawa restrukturyzacyjnego
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Czy przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z o.o. skutkuje powstaniem przychodu podatkowego u wspólnika?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016
Jak wpłacać zaliczki na podatek?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Skutki w podatku dochodowym "pozostawienia" właścicielowi nieruchomości inwestycji w obcym środku trwałym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Warunki odliczania 100% kwoty VAT od wydatków na pojazdy specjalne i amortyzacja takich pojazdów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Opublikowano ustawę o wspieraniu innowacyjności, wprowadzającą zmiany m.in. do ustawy o PDOP i ustawy o PDOF
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Rozliczenie wydatków na zaniechaną inwestycję
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1237) z dnia 16.11.2015 - Rozliczanie w kosztach wydatków na składniki majątku trwałego
Definicja samochodu osobowego dla celów podatku dochodowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Status małego podatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Limity na 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Zdefiniowanie pojęć
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Forma certyfikatu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Jakich podmiotów dotyczą przepisy o "cienkiej kapitalizacji"?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Nakłady tworzące inwestycję w obcym środku trwałym
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2015 - Nieruchomości w firmie - rozliczenie zakupu, używania i sprzedaży
Rozliczenie kosztów przerwanej budowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Materiały i produkcja w toku otrzymane w ramach aportu a koszty uzyskania przychodów u otrzymującego aport
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
Opublikowano zmiany w ustawach podatkowych związane z prawem restrukturyzacyjnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
Nietrafione przedsięwzięcia w kosztach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1205) z dnia 27.07.2015
Kiedy płatnik musi sporządzić IFT-2/IFT-2R?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Metoda jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2015 - Środki trwałe - zasady ustalania wartości początkowej i ich amortyzacji w 2015 roku
Definicja samochodu osobowego funkcjonująca dla celów podatku dochodowego
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2015 - Używanie firmowych samochodów w 2015 r.
Definicja
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Stosowanie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji w przypadku oddziału osoby zagranicznej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015
Data powstania przychodu
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2015 - Korekta przychodów i kosztów w ujęciu podatkowym w 2015 r.
Rozliczanie kosztów według zasad szczególnych
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2015 - Korekta przychodów i kosztów w ujęciu podatkowym w 2015 r.
Zawiadomienie o kwartalnym rozliczaniu zaliczek na podatek dochodowy przez spółkę rozpoczynającą działalność
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015
Definicja przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Transakcje między zarejestrowanym w Polsce oddziałem zagranicznej firmy a centralą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (870) z dnia 1.03.2015
Nowa definicja urzędu skarbowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Przejęcie zorganizowanej części jednostki w wyniku podziału przez wydzielenie spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (868) z dnia 10.02.2015
Krótka sprzedaż w ustawie o PIT i ustawie o CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Mały podatnik - w świetle przepisów o podatku dochodowym oraz VAT
Dodatek nr 3 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2015 - Co nowego w przepisach w 2015 r.?
Zmiany wprowadzone "dużą" nowelizacją
Dodatek nr 3 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2015 - Co nowego w przepisach w 2015 r.?
Zróżnicowana treść zaświadczeń
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Zmiany w CIT od 1 stycznia 2015 r. - ciąg dalszy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (862) z dnia 10.12.2014
Definicja zagranicznego zakładu
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2014 - Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą i przekazywanych za granicę
Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Pochodne instrumenty finansowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Rozliczenie dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (857) z dnia 20.10.2014
Nabycie statusu małego podatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Komercjalizowana własność intelektualna wnoszona do spółek kapitałowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Zaniechana inwestycja w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 83 (1124) z dnia 16.10.2014
Status małego podatnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (856) z dnia 10.10.2014
Nowe limity w podatku dochodowym na 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1121) z dnia 6.10.2014
Definicja zagranicznego zakładu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Prawo do jednorazowej amortyzacji dla spółki komandytowo-akcyjnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Ważność certyfikatu rezydencji przesłanego e-mailem
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Koszty zaniechanej inwestycji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Ważność certyfikatu przesłanego e-mailem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Aktualność certyfikatu w świetle planowanych zmian w ustawach o podatku dochodowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
O dacie poniesienia kosztu nie decydują przepisy o rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Podatek u źródła od odsetek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Kiedy oddział spółki zagranicznej jest zakładem?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Koszty zaniechanej inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 38 (1079) z dnia 12.05.2014
Aktualność certyfikatu rezydencji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
DEFINICJA SAMOCHODU OSOBOWEGO
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2014 - Samochód w działalności gospodarczej
Certyfikat rezydencji jest ważny do czasu zmiany statusu podatkowego kontrahenta - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Podział spółki z o.o. przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Zmiana definicji samochodu osobowego w PIT i CIT
Gazeta Podatkowa nr 27 (1068) z dnia 3.04.2014
Jednorazowa amortyzacja dla nowych i małych podatników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Samochód osobowy według ustaw o PIT i CIT od 1 stycznia do 31 marca 2014 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Podstawowe zasady ustalania wartości firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Status małego podatnika w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej w 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (831) z dnia 1.02.2014
Termin ważności certyfikatu rezydencji
Gazeta Podatkowa nr 9 (1050) z dnia 30.01.2014
Definicja samochodu osobowego dla celów podatku dochodowego obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (829) z dnia 10.01.2014
Status małego podatnika dla celów podatku dochodowego
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2014 - Co nowego w przepisach w 2014 r.?
Nowa definicja samochodu osobowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej - zmiany CIT i PIT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1035) z dnia 9.12.2013 - Co nowego w podatkach w 2014 roku?
Pozostałe zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1035) z dnia 9.12.2013 - Co nowego w podatkach w 2014 roku?
PIT i CIT 2014 Nowa definicja samochodu osobowego w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013
Wydatki komputerowe w kosztach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013
Rozliczenie kosztów wstrzymanych i zaniechanych inwestycji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Definicja zakładu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Status małego podatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Status małego podatnika w 2014 r. dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Limity w podatku dochodowym na 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1017) z dnia 7.10.2013
Zmiana w definicji samochodu specjalnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Podatnik ma prawo sprawdzić swojego kontrahenta
Gazeta Podatkowa nr 73 (1010) z dnia 12.09.2013
Nakłady tworzące inwestycję
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Czy certyfikat rezydencji wystawiony w języku obcym trzeba tłumaczyć?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Warunki skorzystania z możliwości jednorazowej amortyzacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Kolejne zmiany w przepisach ustaw podatkowych - regulacje dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (807) z dnia 1.06.2013
Podatek u źródła
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Podstawa opodatkowania przy wypłacie należności za granicę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Budowa drogi gminnej w kosztach przedsiębiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
Przedłużono okres obowiązywania definicji samochodu osobowego
Dodatek nr 13 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2013 - Wydatki na firmowe samochody w 2013 r. – zasady odliczania VAT i zaliczania do kosztów podatkowych
Koszty zaniechanej inwestycji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (961) z dnia 25.03.2013 - Podatek dochodowy w interpretacjach organów podatkowych
Ulepszenie inwestycji w obcym środku trwałym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (798) z dnia 1.03.2013
Definicja samochodu osobowego na potrzeby podatku dochodowego w 2013 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Ważność certyfikatu rezydencji - wyrok WSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (794) z dnia 20.01.2013
Samochody osobowe (pojazdy samochodowe) w 2013 i 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
Czy podatek od wartości dodanej jest kosztem uzyskania przychodów?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60