Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17.02.2021 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17.02.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2021 r. poz. 524

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

    1) w § 2 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

      "a) zastępcy Prezesa, dyrektora generalnego i dyrektorów Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Biura Edukacji Narodowej, Biura Badań Historycznych, Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa oraz Biura Poszukiwań i Identyfikacji w Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,";

    2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia tabela B otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

    3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia tabele VIII-X otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

    4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia tabela A otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

_____________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 23.03.2021 r.

Załącznik nr 1

Tabela B. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabelach VIII, IX i X załącznika nr 3 do rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2800-3000

II

2850-3100

III

2900-3250

IV

2950-3400

V

3000-3700

VI

3050-4000

VII

3100-4300

VIII

3150-4500

IX

3200-5000

X

3250-5300

XI

3300-5900

XII

3350-6100

XIII

3400-6500

XIV

3450-6900

XV

3500-7200

XVI

3550-7500

XVII

3600-8300

Załącznik nr 2

VIII. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka
dodatku
funkcyjnego
do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba
lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor: biura, oddziału, zastępca dyrektora: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, Biura Poszukiwań i Identyfikacji, Biura Edukacji Narodowej, Biura Badań Historycznych, Biura Lustracyjnego

XV-XVII

10

wyższe

7

główny księgowy

według odrębnych przepisów

2

Zastępca dyrektora: biura, oddziału, naczelnik: oddziałowego biura, oddziałowego archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, zastępca naczelnika oddziałowego biura lustracyjnego, rzecznik prasowy

XIV-XVI

9

wyższe

7

główny księgowy oddziału

według odrębnych przepisów

3

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, inspektor ochrony danych osobowych, naczelnik samodzielnego wydziału

XIII-XV

9

wyższe

7

4

Naczelnik: wydziału, delegatury

XIV-XIV

8

wyższe

7

5

Zastępca naczelnika: oddziałowego biura, oddziałowego archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, wydziału, delegatury, kierownik samodzielnej sekcji

XII-XIV

7

wyższe

7

6

Administrator: sieci, systemu, aplikacji, infrastruktury IT, architekt systemowy, programista, specjalista do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego

XII-XIV

-

wyższe 2

średnie

4

7

kierownik wydziału archiwalnego w delegaturze, kierownik: sekcji, referatu, archiwum, pracowni, laboratorium, sekretariatu

XI-XIII

6

wyższe

7

8

Główny: specjalista, analityk

XI-XIII

6

wyższe

7

Główny specjalista do spraw legislacji

aplikacja legislacyjna

Radca prawny

według odrębnych przepisów

Kierownik projektu

8

wyższe oraz certyfikowane uprawnienia do prowadzenia projektów

5

9

Koordynator zespołu, starszy: specjalista, analityk, kustosz archiwalny, konserwator archiwalny

IX-XI

-

wyższe

6

10

Analityk biznesowy

IX-XI

-

wyższe

-

Analityk systemowy

średnie

2

11

Specjalista, kustosz archiwalny, konserwator archiwalny, starszy dokumentalista

VIII-X

-

wyższe

4

Specjalista do spraw legislacji

wyższe

12

Dokumentalista, starszy: inspektor, archiwista, fotograf, laborant

VII-XI

-

wyższe

2

średnie

4

13

Serwisant urządzeń elektronicznych

VI-IX

-

średnie

-

14

Młodszy specjalista do spraw legislacji

V-VIII

-

wyższe

2

Inspektor, archiwista, starszy księgowy

wyższe

-

średnie

2

15

Starszy referent, księgowy, fotograf, laborant, młodszy: archiwista, konserwator archiwalny

IV-VII

-

średnie

2

16

Referent, młodszy księgowy

I-V

-

średnie

-

17

Pomocnik: archiwisty, konserwatora archiwalnego, dokumentalisty

II-IV

-

średnie

-

IX. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W KANCELARII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka
dodatku
funkcyjnego
do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kanclerz Polskiej Akademii Nauk

XVII

10

wyższe

7

2

Dyrektor biura (zespołu), Dziekan wydziału Polskiej Akademii Nauk

XV-XVII

10

wyższe

7

3

Wicedyrektor biura (zespołu), rzecznik prasowy

XIV-XVI

9

wyższe

7

główny specjalista do spraw legislacji

wyższe

prawnicze

główny księgowy

według odrębnych przepisów

4

Naczelnik działu (zespołu), naczelnik oddziału Polskiej Akademii Nauk, radca Prezesa Polskiej Akademii Nauk

XIII-XIV

8

wyższe

7

według odrębnych przepisów

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, audytor wewnętrzny

5

Główny specjalista, administrator sieci, administrator systemu informatycznego

XI-XIII

6

wyższe

7

radca prawny

według odrębnych przepisów

6

Starszy specjalista

IX-XI

-

wyższe

6

7

Starszy: programista, informatyk

VIII-XI

-

wyższe

6

8

Specjalista, programista, informatyk

VIII-X

-

wyższe

4

9

Starszy inspektor

VII-IX

-

wyższe

3

średnie

6

10

Inspektor, starszy księgowy, technik informatyczny

V-VIII

-

wyższe

-

średnie

2

referent prawny

wyższe prawnicze

-

11

Księgowy, starszy referent

IV-VII

-

średnie

-

12

Referent

II-V

-

średnie

-

X. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE PROKURATORII GENERALNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka
dodatku
funkcyjnego
do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba
lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor generalny

XV-XVII

10

wyższe

7

2

Dyrektor biura

XV-XVII

10

wyższe

7

3

Wicedyrektor biura

XIV-XVI

9

wyższe

7

Główny księgowy

według odrębnych przepisów

4

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

XIII-XV

9

wyższe

7

5

Naczelnik wydziału

XIII-XIV

8

wyższe

7

6

Ekspert

XIII-XV

6

wyższe

5

7

Główny specjalista

XI-XIII

6

wyższe

7

8

Specjalista

VIII-XI

-

wyższe

4

9

Starszy inspektor

VII-X

-

wyższe

-

średnie

2

10

Asystent radcy

III-X

-

według odrębnych przepisów

11

Inspektor

V-IX

-

średnie

-

Załącznik nr 3

Tabela A. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji zastępcy Prezesa, dyrektora generalnego, dyrektorów Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, Biura Poszukiwań i Identyfikacji, Biura Edukacji Narodowej oraz Biura Badań Historycznych w Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Lp.

Stanowisko

Kwota wynagrodzenia zasadniczego w zł

Stawka dodatku funkcyjnego w zł do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Zastępca Prezesa, dyrektor generalny, dyrektorzy Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, Biura Poszukiwań i Identyfikacji, Biura Edukacji Narodowej oraz Biura Badań Historycznych w Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

4730-9600

2230

wyższe

8

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

  • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
  • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
  • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

    Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

    Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

  • Dobrowolna zgoda.

    Aby móc realizować cele:
    - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
    - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
    - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
    - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60