Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Przedsiębiorstwa państwowe »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.12.1994 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.12.1994 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 1994 r. nr 138, poz. 729

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. nr 18, poz. 80, nr 75, poz. 329, nr 101, poz. 444 i nr 107, poz. 464, z 1993 r. nr 18, poz. 82 i nr 60, poz. 280 oraz z 1994 r. nr 1, poz. 3, nr 80, poz. 368 i nr 113, poz. 547) zarządza się, co następuje:

§ 1. Konkurs na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, zwany dalej "konkursem", ogłasza organ uprawniony do powołania dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, w przypadkach przewidzianych w ustawie.

§ 2. 1. Postanowienie o ogłoszeniu konkursu powinno zawierać w szczególności:

  1) wskazanie organu ogłaszającego konkurs,

  2) ustalenie formalnych kryteriów doboru kandydatów na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego,

  3) wskazanie terminu, do którego może nastąpić zgłoszenie ofert,

  4) przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego.

2. Postanowienie w sprawie ogłoszenia konkursu podaje się do wiadomości pracowników przedsiębiorstwa w sposób zwyczajowo przyjęty w danym przedsiębiorstwie oraz publikuje się w prasie o zasięgu ogólnokrajowym.

§ 3. Komisja konkursowa:

  1) określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursu, a zwłaszcza etapy konkursu i zasady kwalifikowania kandydatów do kolejnych etapów,

  2) określa szczegółowe kryteria, jakimi będzie się kierować przy ocenie przydatności kandydatów,

  3) stwierdza, czy kandydat spełnia formalne kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 2, i zawiadamia kandydata o podjętej decyzji,

  4) określa zakres informacji o przedsiębiorstwie, jaki zostanie udostępniony kandydatowi,

  5) przeprowadza postępowanie konkursowe.

§ 4. Do konkursu przystąpić może każdy, kto odpowiada formalnym kryteriom doboru, określonym w postanowieniu o ogłoszeniu konkursu.

§ 5. Kandydaci, którym komisja konkursowa odmówiła dopuszczenia do konkursu, mogą, w terminie 3 dni od dnia powiadomienia, zwrócić się do organu uprawnionego do powołania dyrektora o rozstrzygnięcie zasadności odmowy. W terminie 7 dni od dnia otrzymania skargi na odmowę dopuszczenia do konkursu organ uprawniony do powołania dyrektora rozstrzyga o zasadności odmowy. W razie stwierdzenia, że odmowa była bezzasadna, organ ten dopuści kandydata do konkursu.

§ 6. 1. Kandydat dopuszczony do konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego ma prawo uzyskania informacji, o których mowa w § 3 pkt 4.

2. Kandydat dopuszczony do konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego złoży oświadczenie o zachowaniu poufności uzyskanych danych o przedsiębiorstwie.

§ 7. Konkurs może być jedno- lub wieloetapowy.

§ 8. Konkurs jednoetapowy odbywa się w formie posiedzenia komisji konkursowej z udziałem kandydatów, na którym prezentowane są podstawowe kwalifikacje formalne oraz inne cechy i umiejętności fachowe, a także kierownicze kandydatów. Na posiedzeniu tym kandydat przedstawia koncepcję działania i rozwoju przedsiębiorstwa państwowego.

§ 9. 1. W konkursie wieloetapowym można wyróżnić:

  1) ocenianie predyspozycji fizycznych i psychicznych kandydatów oraz sprawdzanie ich umiejętności kierowniczych na podstawie testów lub zestawów pytań przygotowanych przez wyspecjalizowane instytucje,

  2) prezentację podstawowych kwalifikacji formalnych oraz wyników działań, o których mowa w pkt 1, na posiedzeniu komisji konkursowej z udziałem kandydatów; na posiedzeniu tym kandydaci przedstawiają także koncepcję działania i rozwoju przedsiębiorstwa państwowego.

2. Komisja konkursowa w tajnym głosowaniu podejmuje decyzje w sprawie zakwalifikowania kandydatów do kolejnego etapu.

§ 10. 1. Po zakończeniu konkursu komisja konkursowa w tajnym głosowaniu wyłania kandydata lub kandydatów na stanowisko dyrektora.

2. W razie wyłonienia kilku kandydatów na stanowisko dyrektora, komisja konkursowa ustala kolejność kandydatów przy uwzględnieniu kryteriów oceny kandydatów, o których mowa w § 3 pkt 2.

3. Komisja konkursowa przedstawia wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją organowi powołującemu dyrektora.

§ 11. 1. W razie stwierdzenia, że żaden z kandydatów nie odpowiada kryteriom oceny, o których mowa w § 3 pkt 2, lub niepowołania dyrektora spośród wyłonionych kandydatów, organ uprawniony do powołania dyrektora ponownie ogłasza konkurs.

2. Kandydaci, co do których komisja konkursowa stwierdziła, że nie odpowiadają kryteriom oceny określonym w § 3 pkt 2, nie są dopuszczani do ponownego konkursu.

§ 12. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą powołania dyrektora przez organ uprawniony.

§ 13. Koszty postępowania konkursowego ponosi przedsiębiorstwo.

§ 14. Postępowanie konkursowe na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, toczy się na dotychczasowych zasadach, chyba że komisja konkursowa nie podjęła jeszcze pracy.

§ 15. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. z 1982 r. nr 2, poz. 12).

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia*).

___________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 29.12.1994 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60