Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Przedsiębiorstwa państwowe »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.10.1991 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.10.1991 r. w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego

Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. nr 112, poz. 482
Dz. U. z 1992 r. nr 87, poz. 438
Dz. U. z 1993 r. nr 78, poz. 366
Dz. U. z 1994 r. nr 117, poz. 558
Dz. U. z 1995 r. nr 107, poz. 525
Dz. U. z 1996 r. nr 158, poz. 811
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany

Na podstawie art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. nr 18, poz. 80, nr 75, poz. 329, nr 101, poz. 444 i nr 107, poz. 464) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Do prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego, zwanego dalej "przedsiębiorstwem", mają prawo: dyrektor przedsiębiorstwa, jego zastępcy, główny księgowy oraz osoby zatrudnione na stanowiskach równorzędnych.

2. Przez osoby zatrudnione na stanowiskach równorzędnych ze stanowiskiem dyrektora rozumie się osoby zatrudnione na stanowisku tymczasowego kierownika, a ze stanowiskiem zastępcy dyrektora - osoby zatrudnione na stanowiskach podległych bezpośrednio dyrektorowi przedsiębiorstwa i kierujące zespołem komórek organizacyjnych stanowiących pion organizacyjny.

§ 2. 1. Kwotę prowizji rocznej dla dyrektora przedsiębiorstwa i tymczasowego kierownika ustala się jako sumę kwot naliczonych procentem udziału w określonych przedziałach zysku bilansowego roku obliczeniowego, pomniejszonego o podatek od wzrostu wynagrodzeń.

2. Przedziały zysku bilansowego i procenty udziału, o których mowa w ust. 1, ustala się w następujący sposób:

kwota zysku bilansowego pomniejszona
o podatek od wzrostu wynagrodzeń  w zł*)
udział w % 
do        50.000  1,0
powyżej      50.000 do      100.000  0,5
powyżej    100.000  do      500.000  0,2
powyżej    500.000       do   1.000.000  0,1
powyżej 1.000.000      do   2.000.000  0,05
powyżej 2.000.000      do   3.000.000  0,02
powyżej 3.000.000      do   4.000.000  0,01
powyżej 4.000.000      do   5.000.000  0,005
powyżej 5.000.000      do 10.000.000  0,001
powyżej                     10.000.000  0,0001

  _________________
  *) Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z 7.07.1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r. nr 84, poz. 386), wartości pieniężne występujące w tekście zostały podane w nowych jednostkach, po przeliczeniu ich w stosunku 1 nowy zł = 10.000 starych zł.

§ 3. 1. Łączna kwota prowizji dla zastępców dyrektora przedsiębiorstwa, głównego księgowego oraz osób zatrudnionych na stanowiskach równorzędnych, innych niż wymienione w § 2 ust. 1, nie może przekroczyć 200% kwoty prowizji dyrektora, ustalonej zgodnie z § 2.

2. Najwyższa kwota prowizji indywidualnej dla osób wymienionych w ust. 1 nie może przekroczyć 50% kwoty prowizji dla dyrektora, ustalonej zgodnie z § 2.

3. Dyrektor przedsiębiorstwa, po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej, określa łączną kwotę prowizji dla osób, o których mowa w ust. 1, oraz dokonuje podziału tej kwoty między osoby uprawnione.

§ 4. 1. Na poczet prowizji mogą być wypłacane zaliczki, na podstawie kwartalnych sprawozdań finansowych, w trybie ustalonym w § 3 ust. 3.

2. Jeżeli łączna kwota zaliczek wypłaconych zgodnie z ust. 1 jest wyższa od kwoty prowizji ustalonej na podstawie zweryfikowanego bilansu, zwrotowi podlega nadwyżka wypłaconej kwoty.

§ 5. W przypadku gdy osoba uprawniona do prowizji pełni funkcję, o której mowa w § 1 ust. 1, przez część okresu, za który przysługuje prowizja, kwotę prowizji ustala się w stopniu proporcjonalnym do okresu pełnienia funkcji.

§ 6. (skreślony)

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia*).

_____________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6.12.1991 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60