Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Składki na ubezpieczenia społeczne »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.06.2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

 Dz. U. z 2008 r. nr 112, poz. 717

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2010 r.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. nr 11, poz. 74, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzory dokumentów:

  1) zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej - o symbolu ZUS ZUA, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  2) zgłoszenie danych o członkach rodziny, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego - o symbolu ZUS ZCNA, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;

  3) zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych - o symbolu ZUS ZZA, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia;

  4) zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej - o symbolu ZUS ZIUA, stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia;

  5) wyrejestrowanie z ubezpieczeń - o symbolu ZUS ZWUA, stanowiące załącznik nr 5 do rozporządzenia;

  6) zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - o symbolu ZUS ZPA, stanowiące załącznik nr 6 do rozporządzenia;

  7) zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej - o symbolu ZUS ZFA, stanowiące załącznik nr 7 do rozporządzenia;

  8) zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek - o symbolu ZUS ZIPA, stanowiące załącznik nr 8 do rozporządzenia;

  9) wyrejestrowanie płatnika składek - o symbolu ZUS ZWPA, stanowiące załącznik nr 9 do rozporządzenia;

  10) informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek - o symbolu ZUS ZBA, stanowiąca załącznik nr 10 do rozporządzenia;

  11) adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek - o symbolu ZUS ZAA, stanowiące załącznik nr 11 do rozporządzenia;

  12) imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach - o symbolu ZUS RCA, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia;

  13) imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne - o symbolu ZUS RZA, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia;

  14) imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek - o symbolu ZUS RSA, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia;

  15) deklaracja rozliczeniowa - o symbolu ZUS DRA, stanowiąca załącznik nr 15 do rozporządzenia;

  16) imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej - o symbolu ZUS RMUA, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia.

2. Dla imiennych raportów miesięcznych korygujących ustala się odpowiednio te same wzory, o których mowa w ust. 1 pkt 12-14 oraz 16, a dla deklaracji rozliczeniowej korygującej - ten sam wzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 15.

§ 2. 1. Dokumenty, o których mowa w § 1, są wypełniane przy użyciu kodów, których wykaz jest zawarty w instrukcji udostępnionej w formie papierowej w terenowych jednostkach organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz na stronach internetowych tego Zakładu.

2. Wykaz kodów wykorzystywanych przy wypełnianiu dokumentów ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, określony jest w załączniku nr 17 do rozporządzenia.

§ 3. Dla dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-11, określa się kolor pantone nr 224, pkt 12-14 - kolor pantone nr 158, pkt 15 - kolor pantone nr 172 oraz pkt 16 - kolor pantone nr 340.

§ 4. 1. Płatnicy składek mogą do wyczerpania zapasów posługiwać się wzorami dokumentów określonymi w rozporządzeniu, o którym mowa w § 5, jeżeli dokumenty są przekazywane w formie dokumentu pisemnego.

2. W przypadku składania dokumentu dotyczącego okresu do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się kody tytułu ubezpieczenia określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 5, obowiązujące w okresie, za który dokument ten został złożony.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz. U. nr 149, poz. 982, z późn. zm.).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 r.

Załącznik nr 1

ZUS ZUA. Zgłoszenie do ubezpieczeń / Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

ZUS ZUA. Zgłoszenie do ubezpieczeń / Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
ZUS ZUA. Zgłoszenie do ubezpieczeń / Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

Załącznik nr 2

ZUS ZCNA. Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZCNA. Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
ZUS ZCNA. Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

Załącznik nr 3

ZUS ZZA. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / Zgłoszenie zmiany danych

ZUS ZZA. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / Zgłoszenie zmiany danych
ZUS ZZA. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / Zgłoszenie zmiany danych

Załącznik nr 4

ZUS ZIUA. Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej

ZUS ZIUA. Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej

Załącznik nr 5

ZUS ZWUA. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

ZUS ZWUA. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

Załącznik nr 6

ZUS ZPA. Zgłoszenie / Zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

ZUS ZPA. Zgłoszenie / Zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
ZUS ZPA. Zgłoszenie / Zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

Załącznik nr 7

ZUS ZFA. Zgłoszenie / Zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej

ZUS ZFA. Zgłoszenie / Zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej
ZUS ZFA. Zgłoszenie / Zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej

Załącznik nr 8

ZUS ZIPA. Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek

ZUS ZIPA. Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek

Załącznik nr 9

ZUS ZWPA. Wyrejestrowanie płatnika składek

ZUS ZWPA. Wyrejestrowanie płatnika składek

Załącznik nr 10

ZUS ZBA. Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek

ZUS ZBA. Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek

Załącznik nr 11

ZUS ZAA. Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek

ZUS ZAA. Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek'></a><br>
<a href=ZUS ZAA. Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek

Załącznik nr 12

ZUS RCA. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

ZUS RCA. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach
ZUS RCA. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

Załącznik nr 13

ZUS RZA. Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne

ZUS RZA. Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
ZUS RZA. Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne

Załącznik nr 14

ZUS RSA. Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek

zus rsa. imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek
zus rsa. imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek

Załącznik nr 15

ZUS DRA. Deklaracja rozliczeniowa

ZUS DRA. Deklaracja rozliczeniowa
ZUS DRA. Deklaracja rozliczeniowa

Załącznik nr 16

ZUS RMUA. Imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej

zus rmua. imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej
zus rmua. imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej

Załącznik nr 17

Kody wykorzystywane przy wypełnianiu dokumentów ubezpieczeniowych

Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60