Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Fundusze emerytalne »  Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19.09.2022 r. w sprawie zakresu rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczych programów emerytalnych, trybu jej przekazywania organowi nadzoru oraz jej wzoru

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2022 r. poz. 1989

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2139 oraz z 2022 r. poz. 904) zarządza się, co następuje:

§ 1. Roczna informacja dotycząca realizacji pracowniczych programów emerytalnych, zwana dalej "informacją", zawiera następujące dane:

  1) numer wpisu programu do rejestru pracowniczych programów emerytalnych;

  2) numer REGON pracodawcy prowadzącego pracowniczy program emerytalny;

  3) nazwę pracodawcy prowadzącego pracowniczy program emerytalny;

  4) wartość aktywów zgromadzonych na rachunkach uczestników pracowniczego programu emerytalnego według stanu na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia danego roku kalendarzowego;

  5) liczbę uczestników pracowniczego programu emerytalnego według stanu na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia danego roku kalendarzowego w podziale na:

   a) liczbę uczestników ogółem,

   b) liczbę uczestników, za których na koniec II i IV kwartału były odprowadzane składki podstawowe,

   c) liczbę uczestników, za których na koniec II i IV kwartału były odprowadzane składki dodatkowe;

  6) wartość wpłat dokonanych do pracowniczego programu emerytalnego za pierwsze półrocze i rok w podziale na:

   a) wpłaty z tytułu składek podstawowych,

   b) wpłaty z tytułu składek dodatkowych;

  7) wartość wypłat transferowych oraz liczbę osób, na których rachunki przyjęto wypłaty transferowe za pierwsze półrocze i rok, w podziale na:

   a) wypłaty transferowe przyjęte z pracowniczego programu emerytalnego,

   b) wypłaty transferowe przyjęte z indywidualnego konta emerytalnego;

  8) wartość wypłat transferowych oraz liczbę osób, z których rachunków dokonano wypłat transferowych za pierwsze półrocze i rok, w podziale na:

   a) wypłaty transferowe dokonane do pracowniczego programu emerytalnego,

   b) wypłaty transferowe dokonane na indywidualne konto emerytalne;

  9) wartość wypłat oraz liczbę osób, z których rachunków dokonano wypłat za pierwsze półrocze i rok, w podziale na:

   a) wypłaty jednorazowe,

   b) wypłaty w ratach.

§ 2. 1. W przypadku danych, o których mowa w § 1 pkt 6-9, informacja jest sporządzana według stanu na dzień:

  1) 30 czerwca danego roku kalendarzowego - za pierwsze półrocze;

  2) 31 grudnia danego roku kalendarzowego - za rok.

2. W przypadku określonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych za fundusze inwestycyjne zarządzające pracowniczym programem emerytalnym tego samego pracodawcy informację przekazuje towarzystwo zarządzające tymi funduszami inwestycyjnymi, przy czym umowy różnych funduszy inwestycyjnych z tym samym pracodawcą są ujmowane w informacji jako jeden pracowniczy program emerytalny.

3. Za pracowniczy fundusz emerytalny informację przekazuje zarządzające nim pracownicze towarzystwo emerytalne.

§ 3. Informacja jest przekazywana do organu nadzoru w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez organ nadzoru na jego stronie internetowej w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego organu nadzoru.

§ 4. Wzór informacji jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 5. Roczną informację dotyczącą realizacji pracowniczych programów emerytalnych sporządza się po raz pierwszy za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.*)

_________________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 28.05.2004 r. w sprawie przekazywania przez pracodawcę organowi nadzoru rocznej informacji dotyczącej realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego (Dz. U. poz. 1297), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7.04.2022 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. poz. 904).

Załącznik

Wzór rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczych programów emerytalnych

Wzór rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczych programów emerytalnych

Wzór rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczych programów emerytalnych

Wzór rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczych programów emerytalnych

Wzór rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczych programów emerytalnych

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60