Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31.03.2004 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31.03.2004 r. w sprawie prowadzenia rachunkowości przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 Dz. U. z 2004 r. nr 53, poz. 528

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 22.09.2011 r.

Na podstawie art. 91 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. nr 25, poz. 219) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) sposób i tryb prowadzenia rachunkowości przez komitety wyborcze;

  2) wzory sprawozdań o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych, zwanych dalej "sprawozdaniami wyborczymi";

  3) szczegółowy zakres informacji zawartych w sprawozdaniach wyborczych;

  4) wykaz rodzajów dokumentów, jakie należy załączyć do sprawozdań wyborczych.

§ 2. Komitety wyborcze prowadzą rachunkowość, stosując odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późn. zm.) oraz przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 3. 1. Komitety wyborcze prowadzą księgi rachunkowe w sposób zapewniający jasne, rzetelne i prawidłowe sporządzenie sprawozdania wyborczego.

2. Komitety wyborcze partii politycznych i koalicyjne komitety wyborcze sporządzają sprawozdanie wyborcze według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Komitety wyborcze wyborców sporządzają sprawozdanie wyborcze według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. Wykaz rodzajów dokumentów załączanych do sprawozdania wyborczego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. Okresem rozliczeniowym komitetów wyborczych jest okres od dnia wydania przez Państwową Komisję Wyborczą postanowienia o przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, zwanej dalej "Ordynacją wyborczą", do dnia przedstawienia sprawozdania wyborczego Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 5. Na przychody lub wpływy komitetów wyborczych, uzyskane zgodnie z przepisami Ordynacji wyborczej, składają się:

  1) środki pieniężne pochodzące z Funduszy Wyborczych;

  2) środki pieniężne przekazane przez osoby fizyczne;

  3) środki pieniężne pochodzące z zaciągniętych kredytów bankowych;

  4) odsetki od środków na rachunku bankowym.

§ 6. 1. Na koszty lub wydatki komitetów wyborczych, poniesione zgodnie z przepisami Ordynacji wyborczej na cele związane z wyborami, składają się:

  1) koszty zużycia materiałów i energii;

  2) koszty usług obcych, w tym opłaty za korzystanie ze środków masowego przekazu, wykonanie materiałów wyborczych, koszty spotkań wyborczych i podróży;

  3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;

  4) spłata zaciągniętych kredytów bankowych;

  5) wydatki związane z nabyciem sprzętu trwałego użytku;

  6) pozostałe wydatki pieniężne.

2. Zobowiązania finansowe obejmują równowartość niespłaconych kredytów i nieopłaconych pozostałych zobowiązań, w tym z tytułu dostaw i usług na rzecz komitetów wyborczych.

§ 7. 1. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych przez komitety wyborcze są dowody księgowe spełniające warunki określone w ustawie, o której mowa w § 2.

2. Dowody księgowe dokumentujące wpłaty na rachunek bankowy komitetu wyborczego powinny zawierać numer rachunku bankowego Funduszu Wyborczego lub imię i nazwisko oraz adres osoby fizycznej dokonującej wpłaty, a w odniesieniu do cudzoziemców również obywatelstwo.

§ 8. Ewidencja przychodów oraz wydatków i zobowiązań finansowych komitetów wyborczych powinna być prowadzona w sposób zapewniający uzyskanie informacji niezbędnych do prawidłowego sporządzenia sprawozdania wyborczego.

§ 9. Dokumentację przyjętych zasad rachunkowości komitetu wyborczego opisuje pełnomocnik finansowy.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

_______________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone 2.04.2004 r.

Załącznik nr 1

Wzór sprawozdania o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu wyborczego partii politycznej/koalicyjnego komitetu wyborczego uczestniczącego w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 2

Wzór sprawozdania o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu wyborczego wyborców uczestniczącego w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 3

Wykaz rodzajów dokumentów, jakie należy załączyć do sprawozdania o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych

1. Umowa rachunku bankowego

2. Historia rachunku bankowego

3. Umowa kredytowa

4. Dokumenty bankowe każdego wpływu na rachunek bankowy komitetu wyborczego pozwalające na identyfikację wpłacającego

5. Umowy, faktury, rachunki i inne dokumenty dotyczące kosztów i wydatków

6. Pokwitowania odbioru gotówki wypłaconej przez komitet wyborczy osobom fizycznym (dowody KW)

7. Pokwitowania odbioru materiałów wyborczych pobranych od wykonawcy przez komitet wyborczy w celu rozpowszechniania (np. plakatów, ulotek)

8. Dokumenty potwierdzające zagospodarowanie sprzętu trwałego użytku (np. dokumenty potwierdzające przekazanie sprzętu na rzecz instytucji charytatywnej)

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60