Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 7%

 Dz. U. z 2008 r. nr 211, poz. 1329
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2011 r.

Na podstawie art. 41 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 7% (Dz. U. nr 74, poz. 447).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2008 r.

Istniejące wersje czasowe zał.
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 211, poz. 1329
2010.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik

 
Wykaz towarów, których import jest objęty
stawką podatku w wysokości 7%

Pozycja
Kod CN
Wyszczególnienie
1
  0101 Konie, osły, muły i osłomuły, żywe
2
  0102 Bydło żywe
3
  0103 Świnie żywe
4
  0104 Owce i kozy, żywe
5
  0105 Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus

domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki

6
* 0106 Pozostałe zwierzęta żywe1)
7
  0201 Mięso z bydła, świeże lub schłodzone
8
  0202 Mięso z bydła, zamrożone
9
  0203 Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone
10
  0204 Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone
11
  0205 00 Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone
12
  0206 Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone
13
  0207 Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone
14
  0208  Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone
15
* 0209 00 Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone2)
16
  0210 Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów
17
  0301 Ryby żywe
18
  0302 Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304
19
  0303 Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304
20
  0304 Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone
21
  0305 Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi
22
  0306 Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia

przez ludzi

23
  0307 Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych innych niż skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi
24
  0401 Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego
25
  0402 Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego
26
  0403 Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatycznego lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao
27
  0404 Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
28
  0405 Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania
29
  0406 Ser i twaróg
30
  0407 00 Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane
31
  0408 Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego
32
  0409 00 00 Miód naturalny
33
  0410 00 00 Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
34
* 0504 00 00 Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone3)
35
ex* 0511 Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi3) - z wyłączeniem CN 0511 99 31 i 0511 99 39
36
  0601 Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne korony i kłącza, w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie, inne niż korzenie objęte pozycją 1212
37
  0602 Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia
38
  0603 Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane
39
  0701 Ziemniaki, świeże lub schłodzone
40
  0702 00 00 Pomidory, świeże lub schłodzone
41
  0703 Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone
42
  0704 Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone
43
  0705 Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone
44
  0706 Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzone
45
  0707 00 Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone
46
  0708 Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone
47
  0709 Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone
48
  0710 Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone
49
ex * 0711 Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia 4) - z wyłączeniem CN 0711 20 10 i 0711 20 90
50
  0712 Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone
51
  0713 Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone
52
  0714 Maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowca
      Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane:

- Orzechy leszczyny (Corylus spp.):

53
  0802 21 00 - - W łupinach
54
  0802 22 00 - - Bez łupin
      - Orzechy włoskie:
55
  0802 31 00 - - W łupinach
56
  0802 32 00 - - Bez łupin
57
  0806 Winogrona, świeże lub suszone
58
ex 0807 Melony (włącznie z arbuzami) i papaje, świeże - z wyłączeniem 
CN 0807 20 00
59
  0808 Jabłka, gruszki i pigwy, świeże
60
  0809 Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże
61
ex 0810 Pozostałe owoce, świeże - z wyłączeniem CN 0810 50 00, 0810 60 00, 0810 90 20 i 0810 90 95
62
  0811 Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego
63
* 0812 Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia4)
64
  0813 Owoce suszone, inne niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806; mieszanki orzechów lub owoców suszonych objętych niniejszym działem
65
* 0814 00 00 Skórki owoców cytrusowych lub melonów (włącznie z arbuzami), świeże, zamrożone, suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących4)
      Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, suszone lub rozgniatane, lub mielone
66
*
0904 20 30 - - - Pozostałe5)
67
* 0908 Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamony5)
68
* 0909 Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu lub kminku; jagody jałowca5)
69
* 0910 Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne5)
70
  1001 Pszenica i meslin
71
  1002 00 00 Żyto
72
  1003 00 Jęczmień
73
  1004 00 00 Owies
74
  1005 Kukurydza
75
  1006 Ryż
76
  1007 00 Ziarno sorgo
77
  1008 Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża
78
  1101 00 Mąka pszenna lub z meslin
79
  1102 Mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin
80
  1103 Kasze, mączki i granulki, zbożowe
81
  1104 Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, krojone lub śrutowane), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone:
82
  1105 Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki, ziemniaczane
83
  1106 Mąka, mączka i proszek, z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713, z sago lub z korzeni, lub bulw, objętych pozycją 0714, lub z produktów objętych działem 8
84
  1108 Skrobie; inulina
85
  1109 00 00 Gluten pszenny, nawet suszony
86
  1201 00 Nasiona soi, nawet łamane
87
  1203 00 00 Kopra
88
  1204 00 Nasiona lnu, nawet łamane
89
  1205 Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane
90
  1206 00 Nasiona słonecznika, nawet łamane
91
  1207 Pozostałe nasiona i owoce oleiste, nawet łamane
92
* 1208 Mąka i mączka, z nasion lub owoców oleistych, innych niż z gorczycy6)
93
  1209 Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu
94
  1210 Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina
      Burak cukrowy i trzcina cukrowa, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet mielone; pestki i jądra owoców oraz pozostałe produkty roślinne (włącznie z niepalonymi korzeniami cykorii odmiany Cichorium intybus sativum),w rodzaju stosowanych głównie do spożycia przez ludzi, gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone:
95
  1212 91 - - Burak cukrowy
96
ex 1212 99 - - Pozostałe - z wyłączeniem CN 1212 99 30, 1212 99 41 i 1212 99 49 
97
  1213 00 00 Słoma i plewy zbóż, niepreparowane, nawet siekane, mielone, prasowane lub w formie granulek
98
  1214 Brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne, siano, lucerna (alfalfa), koniczyna, esparceta, kapusta pastewna, łubin, wyka i podobne produkty pastewne, nawet granulowane
99
ex 1302 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych - z wyłączeniem CN 1302 12 00 , 1302 13 00, 1302 19
100
ex 1501 00 Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 1503 - z wyłączeniem CN 1501 00 11 i 1501 00 90
 
    Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 1503:
101
  1502 00 90 - Pozostałe
102
* 1503 00 Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej6)
103
* 1504 Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6)
104
* 1506 00 00 Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet

rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6)

105
* 1507 Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6)
106
* 1508 Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6)
107
* 1509 Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6)
108
* 1510 00 Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 15096)
109
* 1511 Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie6)
110
* 1512 Olej z nasion słonecznika, z krokosza balwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6)
111
* 1513 Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6)
112
ex * 1514 Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6) - z wyłączeniem CN 1514 11 10 i 1514 19 10
113
* 1515 Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6)
114
* 1516 Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone6)
115
* 1517 Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 15166)
116
* 1521 10 00 - Woski roślinne6)
117
* 1522 00 Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych6)
118
  1601 00 Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów
119
  1602 Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane
120
  1604 Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej
121
  1605 Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane
122
ex 1701 Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej - z wyłączeniem CN 1701 91 00
123
  1702 Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel
124
  1703 Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru
125
ex 1901 Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone - z wyłączeniem CN 1901 90 11 i 1901 90 19
126
  1902 Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany
127
  1903 00 00 Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach
128
  1904 Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
129
  1905 10 00 - Chleb chrupki
      - - Gofry i wafle:
130
* 1905 32 05 - - - O zawartości wody przekraczającej 10% masy7)
      - Sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe:
131
  1905 40 90 - - Pozostałe
      - Pozostałe:
132
  1905 90 10 - - Mace
133
* 1905 90 20 - - Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby8)
      Chleb, bułki i pozostałe wyroby piekarnicze:
134
  1905 90 30 - - - Chleb, bułki, niezawierające dodatku miodu, jajek, sera lub owoców, a zawierające w suchej masie nie więcej niż 5 % masy cukru i nie więcej niż 5% masy tłuszczu
      - - - Pozostałe:
135
  1905 90 60 - - - - Z dodatkiem środka słodzącego
136
* 1905 90 90 - - - - Pozostałe9)
137
* 2001 Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym4)
138
* 2002 Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym4)
139
* 2003 Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym4)
140
* 2004 Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 20064)
141
* 2005 Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 20064)
142
* 2006 00 Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane)4)
143
  2007 Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej
144
* 2008 Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone4)
145
  2009 Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej
146
  2101 30 - Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty
147
ex 2103 Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda - z wyłączeniem CN 2103 30 90
148
  2104 Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane
149
  2105 00 Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao
150
ex 2106 Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone - z wyłączeniem CN 2106 90 20
      Wody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego; lód i śnieg
151
* 2201 90 00 - Pozostałe10)
      Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 2009:
152
* 2202 90 - Pozostałe11)
153
  2301 Mąki, mączki i granulki, z mięsa lub podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi; skwarki
154
  2302 Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, nawet granulowane
155
  2303 10 - Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości
156
  2303 20 - Wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru
157
* 2303 30 00 - Pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane12)
158
  2308 00 Materiały roślinne i odpady roślinne, pozostałości roślinne i produkty uboczne, nawet w postaci granulek, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
159
  2309 Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt
160
ex 2401  Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe - z wyłączeniem CN 2401 30 00
161
* 2509 00 00 Kreda13)
162
* 2518 10 00 - Dolomit niekalcynowany ani niespiekany14)
163
  2522 Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne, inne niż tlenek wapnia i wodorotlenek wapnia, objęte pozycją 2825
      Substancje mineralne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
164
* 2530 90 00 - Pozostałe15)
165
* 2703 00 00 Torf (włącznie z odpadkami torfowymi), nawet aglomerowany16)
166
* 2802 00 00 Siarka, sublimowana lub strącona; siarka koloidalna17)
167
* 2814 Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym18)
168
* 2852 00 00 Organiczne lub nieorganiczne związki rtęci, z wyłączeniem amalgamatów19)
      Fluorowcowane pochodne węglowodorów cykloalkanowych, cykloalkenowych i cykloterpenowych:
169
  2903 51 00 - - 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan (HCH(ISO)), włącznie z lindanem (ISO,INN)
170
  2903 52 00 - - Aldryna (ISO), chlordan (ISO) i heptachlor (ISO)
171
  2903 59 - - Pozostałe
 
    Fluorowcowane pochodne węglowodorów aromatycznych:
172
* 2903 62 00 - - Heksachlorobenzen (ISO) i DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan)20)
173
* 2918 Kwasy karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną oraz ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne19)
174
* 2922 Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną19)
175
* 2923 Czwartorzędowe sole amoniowe i wodorotlenki; lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy, nawet niezdefiniowane chemicznie19)
176
* 2924 Związki z karboksyamidową grupą funkcyjną; związki z amidową grupą funkcyjną kwasu węglowego19)
      Organiczne związki siarki:
177
  2930 90 13 - - Cysteina i cystyna
178
  2930 90 16 - - Pochodne cysteiny lub cystyny
179
* 2932 Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu19)
180
* 2933 Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu19)
181
* 2934 Kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie; pozostałe związki heterocykliczne19)
182
* 2935 00 Sulfonamidy19)
183
* 2936 Prowitaminy i witaminy, naturalne i syntetyczne (włącznie z naturalnymi koncentratami), ich pochodne stosowane głównie jako witaminy, oraz mieszaniny wymienionych substancji, nawet w dowolnym rozpuszczalniku19)
184
* 2937 Hormony, prostaglandyny, tromboksany i leukotrieny, naturalne lub syntetyczne; ich pochodne i analogi strukturalne, włącznie z polipeptydami o zmodyfikowanym łańcuchu, stosowane głównie jako hormony19)
185
* 2938 Glikozydy, naturalne i syntetyczne oraz ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne19)
186
* 2940 00 00 Cukry, chemicznie czyste, inne niż sacharoza, laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza; etery cukrów, acetale cukrów i estry cukrów i ich sole, inne niż produkty objęte pozycją 2937, 2938 lub 293919)
187
* 2941 Antybiotyki19)
188
* 3001 Gruczoły i pozostałe narządy do celów organoterapeutycznych, suszone, nawet sproszkowane; ekstrakty z gruczołów lub pozostałych narządów lub ich wydzielin do celów organoterapeutycznych; heparyna i jej sole; pozostałe substancje ludzkie lub zwierzęce, preparowane do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone19)
189
* 3002 Krew ludzka; krew zwierzęca preparowana do celów terapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych; antysurowice i pozostałe frakcje krwi oraz modyfikowane produkty immunologiczne, nawet otrzymywane w procesach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów (z wyłączeniem drożdży) oraz produkty podobne19)
190
* 3003 Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z dwóch lub więcej składników, które zmieszano do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, ale niepakowane w odmierzone dawki ani do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej19)
191
* 3004 Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z produktów zmieszanych lub niezmieszanych do celów terapeutycznych, lub profilaktycznych, pakowane w odmierzone dawki (włącznie z lekami podawanymi przez skórę), lub do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej19)
192
* 3005 Wata, gaza, bandaże i podobne artykuły (na przykład opatrunki, plastry przylepne, kataplazmy) impregnowane lub pokryte substancjami farmaceutycznymi lub pakowane do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych19)
193
ex * 3006 Produkty farmaceutyczne wymienione w uwadze 4 do niniejszego działu19) - z wyłączeniem CN 3006 10 30 i 3006 91 00
194
  3101 00 00 Nawozy zwierzęce lub roślinne, nawet zmieszane ze sobą lub poddane obróbce chemicznej; nawozy produkowane przez zmieszanie lub obróbkę chemiczną produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego
195
ex * 3102 Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe21) - z wyłączeniem CN 3102 50 10
196
  3103 Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne
197
ex 3104 Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne - z wyłączeniem CN 3104 20
198
* 3105 Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; pozostałe nawozy; towary niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg22)
199
* 3407 00 00 Pasty modelarskie, włącznie z przeznaczonymi do zabawy dla dzieci; preparaty znane jako "wosk dentystyczny" lub jako "dentystyczny materiał formierski", pakowane w zestawy lub w opakowania do sprzedaży detalicznej lub w postaci płytek, podków, lasek lub podobnej formie; pozostałe preparaty do stosowania w dentystyce, na bazie gipsu (gipsu kalcynowanego lub siarczanu wapnia)23)
      Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny
200
* 3501 10 90 - - Pozostałe24)
201
ex 3502 Albuminy (włączając koncentraty dwu lub więcej białek serwatki, zawierające w przeliczeniu na suchą substancję więcej niż 80% masy białka serwatki), albuminiany i pozostałe pochodne albumin - z wyłączeniem CN 3502 90
202
* 3503 00 10 - Żelatyna i jej pochodne25)
203
  3505 10 - Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane
204
  3507 Enzymy; preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
      Film i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia; film płaski do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony, nawet w kasetach:
205
* 3701 10 00 - Do promieni rentgenowskich47)
      Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia; film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony:
206
* 3702 10 00 - Do promieni rentgenowskich26)
207
* 3808 Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, opóźniające kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin, środki odkażające i podobne produkty, pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów lub artykułów (na przykład taśm nasyconych siarką, knotów i świec oraz lepów na muchy)27)
208
* 3821 00 00 Gotowe pożywki do namnażania i odżywiania drobnoustrojów (włącznie z wirusami i podobnymi) lub komórek roślinnych, ludzkich lub zwierzęcych28)
209
* 3822 00 00 Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłożach, dozowane odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na podłożach, inne niż te objęte pozycją 3002 lub 3006; certyfikowane materiały wzorcowe29)
      Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te, składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
210
* 3824 90 61 - - - - Produkty pośrednie z produkcji antybiotyków otrzymane podczas fermentacji Streptomyces tenebrarius, nawet suszone, do stosowania do produkcji leków dla ludzi objętych pozycją 300430)
211
* 3824 90 62 - - - - Produkty pośrednie z produkcji soli monensin19)
212
* 3824 90 64 - - - - Pozostałe19)
213
* 4009 Przewody, rury i węże, z gumy, innej niż ebonit, nawet z wyposażeniem (na przykład złącza, kolanka, kołnierze)31)
214
  4014 Artykuły higieniczne lub farmaceutyczne (włącznie z odciągaczami do mleka), z gumy, innej niż ebonit, nawet z wyposażeniem z ebonitu
      Rękawiczki:
215
  4015 11 00 - - Chirurgiczne
216
* 4115 20 00 - Skrawki i pozostałe odpady skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, nienadające się do produkcji artykułów skórzanych; pył, proszek i mączka ze skóry wyprawionej32)
217
  4401 10 00 - Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach
      Pozostałe artykuły z drewna:
218
* 4421 90 98 - - Pozostałe33)
219
  4818 40 - Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt i podobne artykuły sanitarne
220
* 4901 Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w pojedynczych arkuszach34)
221
* 4902 Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe35)
222
  4903 00 00 Książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania
223
  4904 00 00 Nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione
224
  4905 Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane
225
  5001 00 00 Kokony jedwabników nadające się do motania
      Wełna:
226
  5101 19 00 - - Pozostała
227
* 5301 10 00 - Len surowy lub roszony36)
228
* 5302 10 00 - Konopie siewne, surowe lub roszone36)
229
* 5303 10 00 - Juta i pozostałe włókna tekstylne łykowe, surowe lub roszone36)
230
* 5305 00 00 Włókno kokosowe, manila (konopie manilskie lub Musa textilis Nee), ramia i pozostałe włókna tekstylne roślinne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, surowe lub przerobione, ale nieprzędzione; pakuły, wyczeski i odpady tych włókien (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)36),37)
231
ex * 5601 Wata z materiałów włókienniczych i artykuły z niej; włókna tekstylne o długości nieprzekraczającej 5 mm (kosmyki), pył tekstylny oraz rozdrobnione resztki włókien38) - z wyłączeniem CN 5601 30 00
232
* 7318 23 00 - - Nity39)
      Maszyny, urządzenia i wyposażenie (inne niż obrabiarki objęte pozycjami od 8456 do 8465) do przygotowywania lub wykonywania płyt, cylindrów lub innych elementów drukarskich; płyty, cylindry i inne elementy drukarskie; płyty, cylindry i kamienie litograficzne, przygotowane do celów drukarskich (na przykład strugane, ziarnowane lub polerowane)
233
* 8442 30 99 - - - Pozostałe40)
234
* 8443 32 10 - - - Drukarki41)
235
* 8443 39 90 - - - Pozostałe42)
236
* 8469 00 - Maszyny do pisania, inne niż drukarki objęte pozycją 8443; maszyny do redagowania tekstów43)
237
* 8471 Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone41)
238
* 8517 62 00 - - Maszyny do odbioru, konwersji i transmisji lub regeneracji głosu, obrazu lub innych danych, włączając aparaty przełączające I routingowe41)
      - Monitory z lampą kineskopową:
239
* 8528 41 00 - - W rodzaju wyłącznie lub zasadniczo wykorzystywanych w systemach do automatycznego przetwarzania danych objętych pozycją 847141)
      - Pozostałe monitory:
240
* 8528 51 00 - - W rodzaju wyłącznie lub zasadniczo wykorzystywanych w systemach do automatycznego przetwarzania danych objętych pozycją 847141)
      - Projektory:
241
* 8528 61 00 - - W rodzaju wyłącznie lub zasadniczo wykorzystywanych w systemach do automatycznego przetwarzania danych objętych pozycją 847141)
242
  8713 Wózki dla osób niepełnosprawnych, nawet z silnikiem lub napędzane mechanicznie w inny sposób
243
  9001 30 00 - Soczewki kontaktowe
244
  9001 40 - Soczewki okularowe szklane
245
  9001 50 - Soczewki okularowe z pozostałych materiałów
      Przyrządy i urządzenia stosowane w medycynie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii, włączając aparaturę scyntygraficzną, inną aparaturę elektromedyczną oraz przyrządy do badania wzroku:
246
* 9018 31 - - Strzykawki, z igłami lub bez44)
247
* 9018 32 10 - - - Metalowe igły do zastrzyków44)
248
* 9018 32 90 - - - Igły chirurgiczne44)
249
* 9018 39 00 - - Pozostałe44)
250
  9018 90 10 - - Przyrządy i aparatura, do pomiaru ciśnienia krwi
251
  9018 90 50 - - Aparatura do transfuzji
252
* 9021 Urządzenia ortopedyczne, włącznie z kulami, pasami chirurgicznymi i przepuklinowymi; szyny i pozostałe urządzenia stosowane przy złamaniach; protezy; aparaty słuchowe oraz pozostałe urządzenia zakładane, noszone lub wszczepiane, mające na celu skorygowanie wady lub kalectwa45)
253
* 9602 00 00 Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny46)
bez względu na Kod CN
1.Foteliki do przewozu dzieci w samochodach
2. Sznurek do maszyn rolniczych
3. Produkty uzdrowisk (bez napojów mineralnych) - wyłącznie:
1) środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług,
2)środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe,
3)środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki "ZUBER"
4.Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika
5. Publikacje w alfabecie Braille'a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są dla użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a 
6.Obuwie dziecięce
7.Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt

1) ex - zamieszczony przy kodzie CN oznacza, że dana pozycja dotyczy tylko towaru określonego nazwą w kolumnie Wyszczególnienie
2) Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu importu towarów opodatkowanych stawką 3%
3) Objaśnienia do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod CN

1) wyłącznie króliki, pszczoły, jedwabniki i przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych
2) z wyłączeniem tłuszczów technicznych
3) z wyłączeniem produktów ubocznych garbarń
4) z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
5) wyłącznie surowce roślin zielarskich oraz nasiona roślin przyprawowych
6) wyłącznie jadalne
7) wyłącznie wafle
8) wyłącznie opłatki sakralne i podobne produkty do opłatków sakralnych
9) wyłącznie chleb i bułki oraz bułka tarta
10) wyłącznie lód naturalny i sztuczny
11) z wyłączeniem piwa bezalkoholowego
12) wyłącznie wywar
13) wyłącznie kreda mielona, pastewna i nawozowa
14) wyłącznie mączka dolomitowa
15) wyłącznie ziemia ogrodnicza i ziemia humus
16) wyłącznie surowiec i półfabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych oraz wyroby torfowe dla celów rolniczych
17) wyłącznie siarka sublimowana lub strącona
18) wyłącznie amoniak ciekły nawozowy i woda amoniakalna nawozowa
19) wyłącznie produkty lecznicze wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w przepisach o Prawie farmaceutycznym
20) z wyłączeniem heksachlorobenzenu
21) z wyłączeniem związków azotu oraz cyjanamidu wapnia (azotniaku technicznego)
22) z wyłączeniem związków azotu oraz nawozów naturalnych; wyłączenie nie dotyczy nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych oraz związków fosforowych do mieszanek paszowych
23) wyłącznie do stosowania w dentystyce
24) z wyłączeniem kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkującym żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym
25) z wyłączeniem klejów kazeinowych
26) z wyłączeniem filmów do zastosowania w defektoskopii przemysłowej, o szerokości przekraczającej 1m
27) z wyłączeniem wyrobów chemii gospodarczej
28) wyłącznie dla farmacji
29) wyłącznie testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne
30) wyłącznie produkty i preparaty do użytku farmaceutycznego i chirurgicznego, z wyłączeniem wyrobów ceramiki szlachetnej
31) wyłącznie węże medyczne
32) z wyłączeniem odpadków skór garbowanych (bezwłosowych)
33) wyłącznie elementy składowe i wymienne do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych
34) z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym, lokalnym, książek telefonicznych, teleksów, telefaksów i ulotek
35) z wyłączeniem wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczona na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe
36) z wyłączeniem odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego
37) wyłącznie z włókna kokosowego surowego i z manili surowej
38) z wyłączeniem waty konfekcyjnej
39) wyłącznie nity ze stali do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych
40) z wyłączeniem maszyn, urządzeń i wyposażenia do dokonywania składu innymi metodami, z użyciem lub bez użycia urządzeń do odlewania
41) wyłącznie urządzenia komputerowe do pisma Braille'a (dla ociemniałych)
42) wyłącznie automatyczne maszyny do pisania dla niewidomych
43) wyłącznie maszyny dla niewidomych
44) z wyłączeniem weterynaryjnych
45) z wyłączeniem sztucznych zębów i protez dentystycznych
46) wyłącznie żelatyna nieutwardzona, obrobiona oraz wyroby z żelatyny nieutwardzonej, obrobionej
47) wyłącznie do stosowania w medycynie, dentystyce i weterynarii

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60