Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

 Dz. U. z 2011 r. nr 293, poz. 1727
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2013 r. poz. 206
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2014 r. poz. 743
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2017 r. poz. 2333
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2019 r. poz. 132
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.07.2020 r.
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 41 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wykazy towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. poz. 1638 oraz z 2011 r. poz. 363).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 293, poz. 1727
2013.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 206
2013.04.01
zmieniony przez
2014.01.01
zmieniony przez
 
 
zmieniony przez
2014.06.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 743
2017.01.01
zmieniony przez
2017.12.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2333
2018.01.01
zmieniony przez
2018.01.19
zmieniony przez
2019.01.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 132
2019.11.01
zmieniony przez
2020.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Wykaz towarów, których import objęty jest stawką podatku, o której mowa
w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

1

       0101

Konie, osły, muły i osłomuły, żywe

2

       0102

Bydło żywe

3

       0103

Świnie żywe

4

       0104

Owce i kozy, żywe

5

       0105

Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki

   

Pozostałe zwierzęta żywe:

   

- Ssaki:

6

       0106 11 00

- - Naczelne

   

- - Króliki i zające:

7

       0106 14 10

- - - Króliki domowe

8

    * 0106 14 90

- - - Pozostałe1)

9

    * 0106 19 00

- - Pozostałe2)

10

    * 0106 33 00

- - Strusie; emu (Dromaius novaehollandiae)3)

   

- Owady:

11

       0106 41 00

- - Pszczoły

12

    * 0106 49 00

- - Pozostałe4)

13

       0201

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone

14

       0202

Mięso z bydła, zamrożone

15

       0203

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone

16

       0204

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

17

       0205 00

Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

18

       0206

Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

19

       0207

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone

20

       0208

Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone

21

    * 0209

Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone5)

22

       0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów

23

       0301

Ryby żywe

24

       0302

Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304

25

       0303

Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304

26

       0304

Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone

27

       0305

Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

28

       0306

Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; skorupiaki, w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi

29

       0307

Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mięczaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki z mięczaków, nadające się do spożycia przez ludzi

30

       0308

Bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; wędzone bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych, innych niż skorupiaki i mięczaki, nadające się do spożycia przez ludzi

31

       0401

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

32

       0402

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

33

       0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatycznego lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

34

       0404

Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

35

       0405

Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania

36

       0406

Ser i twaróg

37

       0407

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane

38

       0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

39

       0409 00 00

Miód naturalny

40

       0410 00 00

Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

41
(uchylona)

       

 

42

       0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

43-45
(uchylone)

       

 

46

ex 0511

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi - z wyłączeniem CN 0511 99

47

       0601

Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne, korony i kłącza, w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie, inne niż korzenie objęte pozycją 1212

48

ex   0602

Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia - z wyłączeniem CN 0602 90 41

 

       0603

Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane

49

       0701

Ziemniaki, świeże lub schłodzone

50

       0702 00 00

Pomidory, świeże lub schłodzone

51

       0703

Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone

52

       0704

Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone

53

       0705

Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone

54

       0706

Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzone

55

       0707 00

Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone

56

       0708

Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone

57

       0709

Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone

58

       0710

Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone

59

    * 0711

Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia7)

60

       0712

Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone

61

       0713

Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone

62

       0714

Maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowca

63

       0801

Orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie i orzechy nerkowca, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

64

       0802

Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

65

       0803

Banany, włącznie z plantanami, świeże lub suszone

66

       0804

Daktyle, figi, ananasy, awokado, guawa, mango i smaczelina, świeże lub suszone

67

       0805

Owoce cytrusowe, świeże lub suszone

68

       0806

Winogrona, świeże lub suszone

69

       0807

Melony (włącznie z arbuzami) i papaje, świeże

70

       0808

Jabłka, gruszki i pigwy, świeże

71

       0809

Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże

72

       0810

Pozostałe owoce, świeże

73

       0811

Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

74

    * 0812

Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia7)

75

       0813

Owoce suszone, inne niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806; mieszanki orzechów lub owoców suszonych objętych niniejszym działem

76

    * 0814 00 00

Skórki owoców cytrusowych lub melonów (włącznie z arbuzami), świeże, zamrożone, suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących7)

   

- Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta:

77

       0904 21 90

- - - Pozostałe

   

- Kwiat muszkatołowy:

78

       0908 21 00

- - Nierozgniatany ani niemielony

79

       0908 22 00

- - Rozgniatany lub mielony

   

- Kardamony:

80

       0908 31 00

- - Nierozgniatane ani niemielone

81

       0908 32 00

- - Rozgniatane lub mielone

82

       0909

Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu lub kminku; jagody jałowca

83

ex * 0910

Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne8) - z wyłączeniem CN 0910 11 00, 0910 12 00, 0910 20 90, 0910 91 90, 0910 99 39 i 0910 99 99

84

       1001

Pszenica i meslin

85

       1002

Żyto

86

       1003

Jęczmień

87

       1004

Owies

88

       1005

Kukurydza

89

       1006

Ryż

90

       1007

Ziarno sorgo

91

       1008

Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża

92

       1101 00

Mąka pszenna lub z meslin

93

       1102

Mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin

94

       1103

Kasze, mączki i granulki, zbożowe

95

       1104

Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, krojone lub śrutowane), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone

96

       1105

Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki, ziemniaczane

97

       1106

Mąka, mączka i proszek, z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713, z sago lub z korzeni, lub bulw, objętych pozycją 0714, lub z produktów objętych działem 8

98

       1108

Skrobie; inulina

99

       1109 00 00

Gluten pszenny, nawet suszony

100

       1201

Nasiona soi, nawet łamane

101

       1202

Orzeszki ziemne, nieprażone ani niepoddane w inny sposób obróbce cieplnej, nawet łuskane lub łamane

102

       1203 00 00

Kopra

103

       1204 00

Nasiona lnu, nawet łamane

104

       1205

Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane

105

       1206 00

Nasiona słonecznika, nawet łamane

106

       1207

Pozostałe nasiona i owoce oleiste, nawet łamane

107

    * 1208

Mąka i mączka, z nasion lub owoców oleistych, innych niż z gorczycy9)

108

       1209

Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu

109

       1210

Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina

110

    * 1211

Rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami), w rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub do celów owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane10)

111

       1212 91

- - Burak cukrowy

112

       1212 92 00

- - Chleb świętojański

113

       1212 93 00

- - Trzcina cukrowa

114

       1212 94 00

- - Korzenie cykorii

115

ex   1212 99

- - Pozostałe - z wyłączeniem CN 1212 99 49

116

       1213 00 00

Słoma i plewy zbóż, niepreparowane, nawet siekane, mielone, prasowane lub w formie granulek

117

       1214

Brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne, siano, lucerna (alfalfa), koniczyna, esparceta, kapusta pastewna, łubin, wyka i podobne produkty pastewne, nawet granulowane

118

ex   1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych - z wyłączeniem CN 1302 12 00, 1302 13 00, 1302 14 00 i 1302 19

119

    * 1501

Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 15035)

120

    * 1502

Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 15035)

121

    * 1503 00

Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej9)

122

    * 1504

Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)

123

    * 1506 00 00

Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)

124

    * 1507

Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)

125

    * 1508

Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)

126

    * 1509

Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)

127

    * 1510 00

Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 15099)

128

    * 1511

Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie9)

129

    * 1512

Olej z nasion słonecznika, z krokosza barwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)

130

    * 1513

Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)

131

    * 1514

Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)

   

Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:

   

- Olej lniany i jego frakcje:

132

    * 1515 11 00

- - Olej surowy9)

133

    * 1515 19

- - Pozostały9)

   

- Olej kukurydziany i jego frakcje:

134

       1515 21

- - Olej surowy

135

       1515 29

- - Pozostały

136

    * 1515 30

- Olej rycynowy i jego frakcje9)

137

    * 1515 50

- Olej sezamowy i jego frakcje9)

138

    * 1515 90

- Pozostałe9)

139

    * 1516

Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone9)

140

    * 1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 15169)

141

       1601 00

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów

142

    * 1602

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane5)

143

    * 1603 00

Ekstrakty i soki, z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych11)

144

       1604

Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej

145

       1605

Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane

146

       1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej

147

    * 1702

Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel12)

148

       1703

Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru

149

    * 1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone13)

150

       1902

Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany

151

       1903 00 00

Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach

152

       1904

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

153

       1905 10 00

- Chleb chrupki

   

- - Gofry i wafle:

154

    * 1905 32 05

- - - O zawartości wody przekraczającej 10% masy14)

   

- Sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe:

155

       1905 40 90

- - Pozostałe

156

       1905 90 10

- - Mace

157

    * 1905 90 20

- - Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby15)

158

       1905 90 30

- - - Chleb, bułki, niezawierające dodatku miodu, jajek, sera lub owoców, a zawierające w suchej masie nie więcej niż 5% masy cukru i nie więcej niż 5% masy tłuszczu

   

- - - Pozostałe:

159

    * 1905 90 70

- - - - Zawierające 5% masy lub więcej sacharozy, cukru inwertowanego lub izoglukozy16)

160

    * 1905 90 80

- - - - Pozostałe16) i 17)

161

    * 2001

Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym7)

162

    * 2002

Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym7)

163

    * 2003

Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym7)

164

    * 2004

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 20067)

165

    * 2005

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 20067)

166

       2006 00

Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane)

167

    * 2007

Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej7)

168

    * 2008

Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone7)

169

       2009

Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej

170

       2101 30

- Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty

171

ex    2103

Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda - z wyłączeniem CN 2103 30 90

172

       2104

Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane

173

       2105 00

Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao

174

    * 2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone7)

   

Wody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego; lód i śnieg:

175

    * 2201 90 00

- Pozostałe18)

176

    * 2202

Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 200919)

177

       2301

Mąki, mączki i granulki, z mięsa lub podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi; skwarki

178

       2302

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, nawet granulowane

179

       2303 10

- Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości

180

       2303 20

- Wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru

181

    * 2303 30 00

- Pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane20)

182

    * 2304 00 00

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego9)

183

    * 2305 00 00

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych9)

184

    * 2306

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż te objęte pozycją 2304 lub 23059)

185

       2308 00

Materiały roślinne i odpady roślinne, pozostałości roślinne i produkty uboczne, nawet w postaci granulek, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

186

       2309

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt

187

ex    2401

Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe - z wyłączeniem CN 2401 30 00

188

    * 2509 00 00

Kreda21)

189

    * 2518 10 00

- Dolomit niekalcynowany ani niespiekany22)

190

       2522

Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne, inne niż tlenek wapnia i wodorotlenek wapnia, objęte pozycją 2825

   

Substancje mineralne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

191

    * 2530 90 00

- Pozostałe23)

192

    * 2703 00 00

Torf (włącznie z odpadkami torfowymi), nawet aglomerowany24)

193

    * 2802 00 00

Siarka, sublimowana lub strącona; siarka koloidalna25)

194

    * 2814

Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym26)

   

Azotany:

195

    * 2834 21 00

- Potasu27)

196

    * 2835

Podfosforyny, fosforyny i fosforany; polifosforany, nawet niezdefiniowane chemicznie28)

   

- Fluorowcowane pochodne węglowodorów cykloalkanowych, cykloalkenowych i cykloterpenowych:

197

       2903 81 00

- - 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan (HCH(ISO)), włącznie z lindanem (ISO,INN)

198

       2903 82 00

- - Aldryna (ISO), chlordan (ISO) i heptachlor (ISO)

198a

      2903 83 00

- - Mireks (ISO)

199

       2903 89

- - Pozostałe

   

- Fluorowcowane pochodne węglowodorów aromatycznych:

200

    * 2903 92 00

- - Heksachlorobenzen (ISO) i DDT (ISO) (klofenotan (INN),
1,1,1- trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan)29)

201

    * 2918 21 00

- - Kwas salicylowy i jego sole30)

202

    * 2918 22 00

- - Kwas o-acetylosalicylowy, jego sole i estry30)

203

    * 2918 23 00

- - Pozostałe estry kwasu salicylowego i ich sole30)

204

    * 2922 41 00

- - Lizyna i jej estry; ich sole30)

205

    * 2922 42 00

- - Kwas glutaminowy i jego sole30)

206

    * 2923

Czwartorzędowe sole amoniowe i wodorotlenki; lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy, nawet niezdefiniowane chemicznie30)

207

ex * 2924

Związki z karboksyamidową grupą funkcyjną; związki z amidową grupą funkcyjną kwasu węglowego30) - z wyłączeniem CN 2924 21 00

208
(uchylona)

 

 

209
(uchylona)

 

 

   

Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu:

210

    * 2932 20

- Laktony31)

   

Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu:

211

    * 2933 11

- - Fenazon (antypiryna) i jego pochodne30)

212

    * 2933 19

- - Pozostałe30)

213

    * 2933 21 00

- - Hydantoina i jej pochodne30)

214

    * 2933 52 00

- - Malonylomocznik (kwas barbiturowy) i jego sole30)

215

    * 2933 53

- - Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyklobarbital (INN), metylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) i winylbital (INN); ich sole30)

216

    * 2933 54 00

- - Pozostałe pochodne malonylomocznika (kwasu barbiturowego); ich sole30)

217

    * 2933 55 00

- - Loprazolam (INN), meklokwalon (INN), metakwalon (INN) i zipeprol (INN); ich sole30)

218

    * 2933 59

- - Pozostałe30)

   

- Związki zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień triazyny (nawet uwodorniony):

219

    * 2933 69

- - Pozostałe30)

   

Kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie; pozostałe związki heterocykliczne:

220

    * 2934 30

- Związki zawierające w strukturze fenotiazynowy układ pierścieniowy (nawet uwodorniony), nieskondensowany dalej30)

221

    * 2935

Sulfonamidy30)

222

    * 2936

Prowitaminy i witaminy, naturalne i syntetyczne (włącznie z naturalnymi koncentratami), ich pochodne stosowane głównie jako witaminy, oraz mieszaniny wymienionych substancji, nawet w dowolnym rozpuszczalniku30)

223

    * 2937

Hormony, prostaglandyny, tromboksany i leukotrieny, naturalne lub syntetyczne; ich pochodne i analogi strukturalne, włącznie z polipeptydami o zmodyfikowanym łańcuchu, stosowane głównie jako hormony30)

224

    * 2938

Glikozydy, naturalne lub syntetyczne oraz ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne30)

225

    * 2939

Alkaloidy roślinne, naturalne lub syntetyczne, ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne30)

226

    * 2940 00 00

Cukry, chemicznie czyste, inne niż sacharoza, laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza; etery cukrów, acetale cukrów i estry cukrów i ich sole, inne niż produkty objęte pozycją 2937, 2938 lub 293930)

227

    * 2941

Antybiotyki30)

228

    * 3001

Gruczoły i pozostałe narządy do celów organoterapeutycznych, suszone, nawet sproszkowane; ekstrakty z gruczołów lub pozostałych narządów lub ich wydzielin do celów organoterapeutycznych; heparyna i jej sole; pozostałe substancje ludzkie lub zwierzęce, preparowane do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone30)

229

    * 3002

Krew ludzka; krew zwierzęca preparowana do celów terapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych; antysurowice, pozostałe frakcje krwi i produkty immunologiczne, nawet modyfikowane lub otrzymywane w procesach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów (z wyłączeniem drożdży) oraz podobne produkty30)

230

    * 3003

Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z dwóch lub więcej składników, które zmieszano do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, ale niepakowane w odmierzone dawki ani do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej30)

231

    * 3004

Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z produktów zmieszanych lub niezmieszanych do celów terapeutycznych, lub profilaktycznych, pakowane w odmierzone dawki (włącznie z lekami podawanymi przez skórę) lub do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej30)

232

    * 3005

Wata, gaza, bandaże i podobne artykuły (na przykład opatrunki, plastry przylepne, kataplazmy) impregnowane lub pokryte substancjami farmaceutycznymi lub pakowane do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych30)

233

ex * 3006

Produkty farmaceutyczne wymienione w uwadze 4 do niniejszego działu30) - z wyłączeniem CN 3006 10 30, 3006 10 90, 3006 40 00, 3006 70 00, 3006 91 00 i 3006 92 00

234

       3101 00 00

Nawozy zwierzęce lub roślinne, nawet zmieszane ze sobą lub poddane obróbce chemicznej; nawozy produkowane przez zmieszanie lub obróbkę chemiczną produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

   

Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe:

235

       3102 10

- Mocznik, nawet w roztworze wodnym

236

       3102 21 00

- - Siarczan amonu

237

       3102 29 00

- - Pozostałe

238

       3102 30

- Azotan amonu, nawet w roztworze wodnym

239

    * 3102 40

- Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami32)

240

    * 3102 50 00

- Azotan sodu33)

241

       3102 60 00

- Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu

242

       3102 80 00

- Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym

243

    * 3102 90 00

- Pozostałe, włącznie z mieszaninami niewymienionymi w poprzednich podpozycjach32)

244

       3103

Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne

245

ex    3104

Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne - z wyłączeniem CN 3104 20

246

    * 3105

Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; pozostałe nawozy; towary niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg27)

247

    * 3407 00 00

Pasty modelarskie, włącznie z przeznaczonymi do zabawy dla dzieci; preparaty znane jako "wosk dentystyczny" lub jako "dentystyczny materiał formierski", pakowane w zestawy, w opakowania do sprzedaży detalicznej lub w postaci płytek, podków, lasek lub podobnej formie; pozostałe preparaty do stosowania w dentystyce, na bazie gipsu (gipsu kalcynowanego lub siarczanu wapnia)34)

   

Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny:

248

    * 3501 10 90

- - Pozostałe35)

   

Albuminy (włączając koncentraty dwu lub więcej białek serwatki, zawierające w przeliczeniu na suchą substancję więcej niż 80% masy białka serwatki), albuminiany i pozostałe pochodne albumin:

   

- Albumina jaja:

249

       3502 11

- - Suszona

250

       3502 19

- - Pozostała

251

    * 3502 20

- Albumina mleka, włącznie z koncentratami złożonymi z dwóch lub więcej białek serwatki36)

252

    * 3502 90

- Pozostałe37)

253

       3503 00 10

- Żelatyna i jej pochodne

254

       3505 10

- Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane

255

       3507

Enzymy; preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

   

Film i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia; film płaski do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony, nawet w kasetach:

256

    * 3701 10 00

- Do promieni rentgenowskich38)

   

Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia; film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony:

257

    * 3702 10 00

- Do promieni rentgenowskich39)

   

Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, opóźniające kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin, środki odkażające i podobne produkty, pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów lub artykułów (na przykład taśm nasyconych siarką, knotów i świec oraz lepów na muchy):

   

- Towary wymienione w uwadze 1 do podpozycji do niniejszego działu:

258

       3808 52 00

- - DDT (ISO) (klofenotan (INN)), w opakowaniach o masie netto nieprzekraczającej 300 g

258a

       3808 59 00

- - Pozostałe

 

 

- Towary wymienione w uwadze 2 do podpozycji do niniejszego działu:

258b

       3808 61 00

- - W opakowaniach o masie netto nieprzekraczającej 300 g

258c

       3808 62 00

- - W opakowaniach o masie netto przekraczającej 300 g, ale nieprzekraczającej 7,5 kg

258d

       3808 69 00

- - Pozostałe

259

       3808 91

- - Środki owadobójcze (insektycydy)

260

       3808 92

- - Środki grzybobójcze (fungicydy)

261

       3808 93

- - Środki chwastobójcze (herbicydy), opóźniające kiełkowanie oraz regulatory wzrostu roślin

262

    * 3808 94

- - Środki odkażające40)

263

       3808 99

- - Pozostałe

264

    * 3821 00 00

Gotowe pożywki do namnażania i odżywiania drobnoustrojów (włącznie z wirusami i tym podobnymi) lub komórek roślinnych, ludzkich lub zwierzęcych41)

265

    * 3822 00 00

Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłożach, gotowe odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na podłożach, inne niż te objęte pozycją 3002 lub 3006; certyfikowane materiały wzorcowe42)

   

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

266

    * 3824 99 58

- - - - Plastry z nikotyną (systemy transdermalne) przeznaczone do pomagania palaczom w zaprzestaniu palenia30)

267

    * 3824 99 61

- - - - - Produkty pośrednie z produkcji antybiotyków otrzymane podczas fermentacji Streptomyces tenebrarius, nawet suszone, do stosowania do produkcji leków dla ludzi objętych pozycją 300443)

268

    * 3824 99 62

- - - - - Produkty pośrednie z produkcji soli monensin43)

269

    * 3824 99 64

- - - - - Pozostałe43)

270

    * 4009

Przewody, rury i węże, z gumy, innej niż ebonit, nawet z wyposażeniem (na przykład złącza, kolanka, kołnierze)44)

271

 

(uchylona)

   

Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem:

272

    * 4015 11 00

- - Chirurgiczne45)

273

    * 4115 20 00

- Skwarki i pozostałe odpady skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, nienadające się do produkcji artykułów skórzanych; pył, proszek i mączka ze skóry wyprawionej46)

   

- Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach:

274

       4401 11 00

- - Z drzew iglastych

274a

       4401 12 00

- - Z drzew innych niż iglaste

   

Pozostałe artykuły z drewna:

275

    * 4421 91 00

- - Z bambusa47)

275a

    * 4421 99 99

- - - - Pozostałe47)

   

Wata celulozowa:

276

    * 4818 90 90

- - Pozostałe48)

277-281
(uchylone)

 

282

       5001 00 00

Kokony jedwabników nadające się do motania

283
(uchylona)

   

284

    * 5301 10 00

- Len surowy lub roszony53)

285

    * 5302 10 00

- Konopie siewne, surowe lub roszone53)

286

    * 5303 10 00

- Juta i pozostałe włókna tekstylne łykowe, surowe lub roszone53)

287

    * 5305 00 00

Włókno kokosowe, manila (konopie manilskie lub Musa textilis Nee), ramia i pozostałe włókna tekstylne roślinne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, surowe lub przerobione, ale nieprzędzione; pakuły, wyczeski i odpady tych włókien (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)53)

   

Części obuwia (włącznie z cholewkami, nawet przymocowanymi do podeszew innych niż podeszwy zewnętrzne); podpodeszwy wyjmowane (wkładki), podkładki pod pięty i podobne artykuły; getry, sztylpy i podobne artykuły oraz ich części:

288

    * 6406 90 90

- - Pozostałe47)

289

    * 7318 23 00

- - Nity54)

   

Maszyny, instalacje przemysłowe lub laboratoryjne, nawet ogrzewane elektrycznie (z wyłączeniem pieców, piekarników i pozostałych urządzeń objętych pozycją 8514), do obróbki materiałów w procesach wymagających zmiany temperatury, takich jak: grzanie, gotowanie, prażenie, destylowanie, rektyfikowanie, sterylizowanie, pasteryzowanie, poddawanie działaniu pary wodnej, suszenie, odparowywanie, parowanie, skraplanie lub chłodzenie, inne niż urządzenia lub instalacje, w rodzaju stosowanych do celów domowych; urządzenia do podgrzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne:

290

    * 8419 90

- Części55)

   

Maszyny, urządzenia i wyposażenie (inne niż maszyny objęte pozycjami od 8456 do 8465) do przygotowywania lub wykonywania płyt, cylindrów lub innych elementów drukarskich; płyty, cylindry i inne elementy drukarskie; płyty, cylindry i kamienie litograficzne, przygotowane do celów drukarskich (na przykład strugane, ziarnowane lub polerowane):

291

  * 8442 30 00

- Maszyny, urządzenia i wyposażenie56)

292

 

 (uchylona)

   

Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

293

    * 8471 80 00

- Pozostałe urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danych58)

294

    * 8471 90 00

- Pozostałe58)

 

 

Pozostałe maszyny biurowe (na przykład hektografy lub powielacze białkowe, maszyny adresujące, automaty wydające banknoty, maszyny do sortowania, liczenia lub pakowania monet, urządzenia do temperowania ołówków, dziurkacze lub zszywacze):

294a (uchylona)

 

 

294b

    * 8472 90 80

- - Pozostałe57)

295

       8713

Wózki dla osób niepełnosprawnych, nawet z silnikiem lub napędzane mechanicznie w inny sposób

296

       * 9001 30 00

- Soczewki kontaktowe64)

297

       * 9001 40

- Soczewki okularowe szklane64)

298

       * 9001 50

- Soczewki okularowe z pozostałych materiałów64)

   

Przyrządy i urządzenia stosowane w medycynie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii, włączając aparaturę scyntygraficzną, inną aparaturę elektromedyczną oraz przyrządy do badania wzroku:

299

    * 9018 31

- - Strzykawki, z igłami lub bez59)

300

    * 9018 32

- - Metalowe igły do zastrzyków oraz igły chirurgiczne59)

301

    * 9018 39 00

- - Pozostałe59)

302

       9018 90 10

- - Przyrządy i aparatura, do pomiaru ciśnienia krwi

303

       9018 90 50

- - Aparatura do transfuzji

304

ex * 9021

Przyrządy ortopedyczne, włącznie z kulami, pasami chirurgicznymi i przepuklinowymi; szyny i pozostałe przyrządy stosowane przy złamaniach; protezy; aparaty słuchowe i inne przyrządy zakładane, noszone lub wszczepiane, mające na celu skorygowanie wady lub kalectwa60) - z wyłączeniem CN 9021 21

305

    * 9602 00 00

Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny61)

   

Podpaski higieniczne (wkładki) i tampony, pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz podobne artykuły, z dowolnego materiału:

306

    * 9619 00 30

- Z waty z materiałów włókienniczych62)

307

    * 9619 00 71

- - - Podpaski higieniczne (wkładki)63)

308

    * 9619 00 75

- - - Tampony63)

309

    * 9619 00 79

- - - Inne63)

310

    * 9619 00 81

- - - Pieluchy i wkładki dla niemowląt63)

311

    * 9619 00 89

- - - Pozostałe (na przykład artykuły higieniczne dla osób nietrzymających moczu lub stolca)63)

312
(uchylona)

   

 
 

bez względu
na kod CN

1. Foteliki do przewozu dzieci w samochodach

2. Sznurek do maszyn rolniczych

3. Produkty uzdrowisk (bez napojów mineralnych) - wyłącznie:

1) środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług,

2) środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe,

3) środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki "ZUBER"

4. Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika

5. Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską

6. Publikacje w alfabecie Braille'a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a

7. Błony rentgenowskie diagnostyczne

8. Smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych

Objaśnienia:

- ex - zamieszczony przy kodzie CN oznacza, że dana pozycja dotyczy tylko towaru określonego nazwą w kolumnie Wyszczególnienie

- wykaz nie ma zastosowania dla zakresu importu towarów zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik

- objaśnienia do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod CN:

1) wyłącznie króliki dzikie

2) wyłącznie przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych

3) wyłącznie strusie żywe hodowlane

4) wyłącznie jedwabniki

5) z wyłączeniem tłuszczów technicznych

6) (uchylone)

7) z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%

8) wyłącznie: koperek (Anethum qeaveolens), szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

9) wyłącznie jadalne

10) wyłącznie lebiodka pospolita (Origanum vulgare) i bylica

11) wyłącznie ekstrakty i soki z mięsa

12) z wyłączeniem cukru klonowego i syropu klonowego, zawierającego dodatek środków aromatyzujących lub barwiących

13) z wyłączeniem ekstraktów i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%

14) wyłącznie wafle

15) wyłącznie opłatki sakralne i podobne do tych opłatków produkty

16) wyłącznie wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni

17) wyłącznie bułka tarta

18) wyłącznie woda w postaci naturalnej i lód, włączając lód do celów chłodniczych innych niż żywnościowe

19) wyłącznie: niegazowane napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego; niegazowane napoje zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju

20) wyłącznie wywar

21) wyłącznie kreda mielona, pastewna i kreda mielona, nawozowa

22) wyłącznie mączka dolomitowa

23) wyłącznie ziemia ogrodnicza inna niż zawierająca torf jako zasadniczy składnik i inna niż będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku i minerałów

24) wyłącznie surowiec i półfabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych oraz wyroby torfowe dla celów rolniczych

25) wyłącznie siarka sublimowana lub strącona

26) wyłącznie amoniak ciekły nawozowy i woda amoniakalna nawozowa

27) z wyłączeniem nawozów naturalnych

28) wyłącznie związki fosforowe do mieszanek paszowych

29) z wyłączeniem heksachlorobenzenu

30) wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego

31) wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego, z wyłączeniem: kumaryny, metylokumaryny i etylokumaryny

32) z wyłączeniem cyjanamidu wapnia

33) wyłącznie sprzedawany jako nawóz

34) wyłącznie materiały formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, materiały formierskie dentystyczne na bazie gipsu, pasty modelarskie i pozostałe preparaty; preparaty do stosowania w dentystyce na bazie gipsu, pozostałe

35) z wyłączeniem kazeiny do stosowania w przemyśle włókienniczym

36) wyłącznie albumina techniczna, albumina mleka

37) wyłącznie albumina techniczna

38) wyłącznie do stosowania w medycynie, stomatologii i weterynarii

39) wyłącznie do zastosowań nieprzemysłowych - wyłącznie medycznych

40) wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych

41) wyłącznie gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów - dla farmacji

42) wyłącznie testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne

43) wyłącznie produkty i preparaty do użytku farmaceutycznego i chirurgicznego

44) wyłącznie węże medyczne

45) wyłącznie rękawice chirurgiczne

46) wyłącznie odpady ze skór wyprawionych, pył, proszek i mączka skórzana, z wyłączeniem odpadków skór garbowanych (bezwłosowych)

47) wyłącznie elementy składowe i wymienne do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych, z drewna

48) wyłącznie wata celulozowa, paczkowana

49) - 52) (uchylone)

53) z wyłączeniem odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego

54) wyłącznie nity ze stali do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych

55) wyłącznie części do narzędzi, przyrządów, aparatów i urządzeń medycyny ogólnej (do sterylizacji narzędzi, dezynfekcji i wyjaławiania itp.)

56) wyłącznie maszyny poligraficzne do pisma Braille'a

57) wyłącznie maszyny do pisania dla niewidomych

58) wyłącznie urządzenia komputerowe do pisma Braille'a (dla ociemniałych)

59) z wyłączeniem weterynaryjnych

60) z wyłączeniem protez dentystycznych

61) wyłącznie żelatyna nieutwardzona, obrobiona oraz wyroby z żelatyny nieutwardzonej, obrobionej

62) wyłącznie pieluszki, wkładki do pieluch i podobne artykuły sanitarne dla niemowląt i dla dorosłych

63) wyłącznie wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych

64) służące do korekty wzroku

Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 293, poz. 1727
2012.01.28
zmieniony przez
2013.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 206
2013.04.01
zmieniony przez
2014.06.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 743
2017.01.01
zmieniony przez
2017.12.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2333
2018.01.01
zmieniony przez
2019.01.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 132
2019.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
Wykaz towarów, których import objęty jest stawką podatku, o której
mowa w art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

1

       0201

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone

2

       0202

Mięso z bydła, zamrożone

3

       0203

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone

4

       0204

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

5

       0205 00

Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

6

       0206

Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

7

       0207

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone

8

       0208

Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone

9

    * 0209

Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone1)

10

       0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów

11

ex    0301

Ryby żywe - z wyłączeniem CN 0301 11 00 i 0301 19 00

12

       0302

Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304

13

       0303

Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304

14

       0304

Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone

15

       0305

Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

16

       0306

Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; skorupiaki, w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi

17

       0307

Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mięczaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki z mięczaków, nadające się do spożycia przez ludzi

18

       0308

Bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; wędzone bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych, innych niż skorupiaki i mięczaki, nadające się do spożycia przez ludzi

19

       0401

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

20

       0402

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

21

       0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatycznego lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

22

       0404

Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

23

       0405

Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania

24

       0406

Ser i twaróg

25

ex    0407

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane - z wyłączeniem CN 0407 11 00, 0407 19 11 i 0407 19 19

26

       0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

27

       0409 00 00

Miód naturalny

28

       0410 00 00

Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

29
(uchylona)

       

 

30

       0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

31-33
(uchylone)

       

 
   

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi

34

       0511 91

- - Produkty z ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych; martwe zwierzęta objęte działem 3

35-36
(uchylone)

   

 

37

       0701

Ziemniaki, świeże lub schłodzone

38

       0702 00 00

Pomidory, świeże lub schłodzone

39

       0703

Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone

40

       0704

Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone

41

       0705

Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone

42

       0706

Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzone

43

       0707 00

Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone

44

       0708

Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone

45

       0709

Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone

46

       0710

Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone

47

       0713

Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone

48

       0714

Maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowca

   

Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

   

- Orzechy leszczyny (Corylus spp.):

49

       0802 21 00

- - W łupinach

50

       0802 22 00

- - Bez łupin

   

- Orzechy włoskie:

51

       0802 31 00

- - W łupinach

52

       0802 32 00

- - Bez łupin

   

Winogrona, świeże lub suszone:

53

       0806 10

- Świeże

54

ex    0807

Melony (włącznie z arbuzami) i papaje, świeże - z wyłączeniem CN 0807 20 00

55

       0808

Jabłka, gruszki i pigwy, świeże

56

       0809

Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże

57

ex    0810

Pozostałe owoce, świeże - z wyłączeniem CN 0810 50 00, 0810 60 00 i 0810 90 20

58

    * 0811

Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego3)

   

- Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta:

59

       0904 21 90

- - - Pozostałe

60

ex    0908

Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamony - z wyłączeniem CN 0908 31 00 i 0908 32 00

61

    * 0909

Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu lub kminku; jagody jałowca4)

62

ex * 0910

Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne5) - z wyłączeniem CN 0910 11 00, 0910 12 00, 0910 20 90, 0910 91 90 i 0910 99 99

63

       1001

Pszenica i meslin

64

       1002

Żyto

65

       1003

Jęczmień

66

       1004

Owies

67

       1005

Kukurydza

68

       1006

Ryż

69

       1007

Ziarno sorgo

70

       1008

Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża

71

       1101 00

Mąka pszenna lub z meslin

72

       1102

Mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin

73

       1103

Kasze, mączki i granulki, zbożowe

74

       1104

Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, krojone lub śrutowane), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone

75

       1106

Mąka, mączka i proszek, z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713, z sago lub z korzeni, lub bulw, objętych pozycją 0714, lub z produktów objętych działem 8

76

       1201

Nasiona soi, nawet łamane

77

       1202

Orzeszki ziemne, nieprażone ani niepoddane w inny sposób obróbce cieplnej, nawet łuskane lub łamane

78

       1203 00 00

Kopra

79

       1204 00

Nasiona lnu, nawet łamane

80

       1205

Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane

81

       1206 00

Nasiona słonecznika, nawet łamane

82

ex    1207

Pozostałe nasiona i owoce oleiste, nawet łamane - z wyłączeniem CN 1207 21 00 i 1207 29 00

83

    * 1208

Mąka i mączka, z nasion lub owoców oleistych, innych niż z gorczycy6)

   

Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu:

84

       1209 91

- - Nasiona warzyw

85

ex    1209 99

- - Pozostałe - z wyłączeniem CN 1209 99 10

86

    * 1211

Rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami), w rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub do celów owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane7)

87

       1212 91

- - Burak cukrowy

88

       1302 20

- Substancje pektynowe, pektyniany i pektany

89

       1302 31 00

- - Agar-agar

90

    * 1501

Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 15031)

91

    * 1502

Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 15031)

92

    * 1503 00

Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej6)

93

    * 1504

Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6)

94

    * 1506 00 00

Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6)

95

    * 1507

Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6)

96

    * 1508

Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6)

97

    * 1509

Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6)

98

    * 1510 00

Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 15096)

99

    * 1511

Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie6)

100

    * 1512

Olej z nasion słonecznika, z krokosza barwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6)

101

    * 1513

Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6)

102

    * 1514

Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6)

103

ex * 1515

Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6) - z wyłączeniem CN 1515 21 i 1515 29

104

    * 1516

Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale nieprzetworzone6)

105

    * 1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 15166)

106

       1601 00

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów

107

ex    1602

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane - z wyłączeniem CN 1602 10 00

108

       1604

Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej

109

       1605

Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane

   

- Laktoza i syrop laktozowy:

110

       1702 11 00

- - Zawierające 99% masy laktozy lub więcej, wyrażonej jako laktoza bezwodna, w przeliczeniu na suchą masę

111

       1702 19 00

- - Pozostałe

112

       1901 20 00

- Mieszaniny i ciasta, do wytworzenia wyrobów piekarniczych objętych pozycją 1905

113

       1902

Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany

114

       1904

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

115

       1905 10 00

- Chleb chrupki

   

- Sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe

116

       1905 40 90

- - Pozostałe

117

       1905 90 10

- - Mace

118

    * 1905 90 30

- - - Chleb, bułki, niezawierające dodatku miodu, jajek, sera lub owoców, a zawierające w suchej masie nie więcej niż 5% masy cukru i nie więcej niż 5% masy tłuszczu8)

119

    * 1905 90 80

- - - - Pozostałe9)

   

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006:

120

       2004 10

- Ziemniaki

121

       2009

Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej

122

       2105 00

Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao

   

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

123

    * 2106 90 98

- - - Pozostałe10)

124

    * 2202

Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 200911)

125

       2301 10 00

- Mąki, mączki i granulki, z mięsa lub podrobów; skwarki

126

    * 2302

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, nawet granulowane12)

127

    * 2304 00 00

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego6)

128

    * 2305 00 00

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych6)

129

    * 2306

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż te objęte pozycją 2304 lub 23056)

   

Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny:

130

    * 3501 10 90

- - Pozostałe13)

   

- Albumina jaja:

131

       3502 11

- - Suszona

132

       3502 19

- - Pozostała

133-136
(uchylone)

 

Objaśnienia:

- ex - zamieszczony przy kodzie CN oznacza, że dana pozycja dotyczy tylko towaru określonego nazwą w kolumnie Wyszczególnienie

- wykaz nie ma zastosowania dla zakresu importu towarów zwolnionych od podatku

- objaśnienia do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod CN:

1) z wyłączeniem tłuszczów technicznych

2) (uchylone)

3) z wyłączeniem orzechów

4) wyłącznie kolendra, kmin i kminek

5) wyłącznie koperek (Anethum graveolens), szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

6) wyłącznie jadalne

7) wyłącznie lebiodka pospolita (Origanum vulgare) i bylica

8) wyłącznie pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni

9) wyłącznie bułka tarta

10) z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%

11) wyłącznie: niegazowane napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego; niegazowane napoje zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju

12) z wyłączeniem śruty

13) z wyłączeniem kazeiny do stosowania w przemyśle włókienniczym

14) - 16) (uchylone)

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60