Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.10.2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym

 Dz. U. z 2013 r. poz. 1278

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2016 r.

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 106 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. nr 108, poz. 626, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzory:

  1) deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 24b ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą";

  2) deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW), o której mowa w art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy;

  3) deklaracji podatkowej od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy;

  4) deklaracji dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn), o której mowa w art. 24a ustawy;

  5) deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG), o której mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1 ustawy;

  6) deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA), o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy;

  7) informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (INF-A, INF-B, INF-C, INF-D, INF-F, INF-I, INF-J, INF-K), o których mowa w art. 21 ust. 6 ustawy.

§ 2. 1. Deklaracje podatkowe, o których mowa w § 1 pkt 1, składają się z formularza głównego (AKC-4/AKC-4zo), którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz formularzy szczegółowych o podatku akcyzowym dla poszczególnych grup wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych (AKC-4/A, AKC-4/B, AKC-4/C, AKC-4/D, AKC-4/E, AKC-4/F, AKC-4/H, AKC-4/I, AKC-4/J, AKC-4/K, AKC-4/L), których wzory określają załączniki nr 2-12 do rozporządzenia.

2. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 2, określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

3. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 3, określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.

4. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 4, określa załącznik nr 15 do rozporządzenia.

5. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 5, określa załącznik nr 16 do rozporządzenia.

6. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 6, określa załącznik nr 17 do rozporządzenia.

7. Wzory informacji, o których mowa w § 1 pkt 7, określają załączniki nr 18-25 do rozporządzenia.

§ 3. Wzory deklaracji i informacji określone w załącznikach do niniejszego rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy, począwszy od rozliczenia za listopad 2013 r.

§ 4. Druki formularzy deklaracji sporządzone według wzorów określonych w załącznikach nr 2-8 i 11-22 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz. U. nr 280, poz. 1647 oraz z 2013 r. poz. 34 i 728) mogą być stosowane, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2014 r.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz. U. nr 280, poz. 1647 oraz z 2013 r. poz. 34 i 728).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2013 r.

Załącznik nr 1

AKC-4/AKC-4zo. Deklaracja dla podatku akcyzowego

AKC-4/AKC-4zo. Deklaracja dla podatku akcyzowego

AKC-4/AKC-4zo. Deklaracja dla podatku akcyzowego

AKC-4/AKC-4zo. Deklaracja dla podatku akcyzowego

AKC-4/AKC-4zo. Deklaracja dla podatku akcyzowego
DRUKI.Gofin.pl - druk powiązany: AKC-4/AKC-4zo(3) - Deklaracja dla podatku akcyzowego
Załącznik nr 2

AKC-4/A. Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego

AKC-4/A. Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego

AKC-4/A. Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego

AKC-4/A. Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego

AKC-4/A. Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego
DRUKI.Gofin.pl - druk powiązany: AKC-4/A(4) - Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego
Załącznik nr 3

AKC-4/B. Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich

AKC-4/B. Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich

AKC-4/B. Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich

AKC-4/B. Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich

AKC-4/B. Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich
Załącznik nr 4

AKC-4/C. Podatek akcyzowy od piwa

AKC-4/C. Podatek akcyzowy od piwa

AKC-4/C. Podatek akcyzowy od piwa

AKC-4/C. Podatek akcyzowy od piwa

AKC-4/C. Podatek akcyzowy od piwa
DRUKI.Gofin.pl - druk powiązany: AKC-4/C(4) - Podatek akcyzowy od piwa
Załącznik nr 5

AKC-4/D. Podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu)

AKC-4/D. Podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu)

AKC-4/D. Podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu)

AKC-4/D. Podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu)

AKC-4/D. Podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu)
Załącznik nr 6

AKC-4/E. Podatek akcyzowy od samochodów osobowych

AKC-4/E. Podatek akcyzowy od samochodów osobowych

AKC-4/E. Podatek akcyzowy od samochodów osobowych
Załącznik nr 7

AKC-4/F. Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych

AKC-4/F. Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych

AKC-4/F. Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych

AKC-4/F. Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych

AKC-4/F. Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych
Załącznik nr 8

AKC-4/H. Podatek akcyzowy od energii elektrycznej

AKC-4/H. Podatek akcyzowy od energii elektrycznej

AKC-4/H. Podatek akcyzowy od energii elektrycznej
Załącznik nr 9

AKC-4/I. Podatek akcyzowy od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych)

AKC-4/I. Podatek akcyzowy od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych)

AKC-4/I. Podatek akcyzowy od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych)

AKC-4/I. Podatek akcyzowy od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych)

AKC-4/I. Podatek akcyzowy od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych)
Załącznik nr 10

AKC-4/J. Podatek akcyzowy od gazu do napędu silników spalinowych

AKC-4/J. Podatek akcyzowy od gazu do napędu silników spalinowych

AKC-4/J. Podatek akcyzowy od gazu do napędu silników spalinowych

AKC-4/J. Podatek akcyzowy od gazu do napędu silników spalinowych

AKC-4/J. Podatek akcyzowy od gazu do napędu silników spalinowych
Załącznik nr 11

AKC-4/K. Podatek akcyzowy od olejów smarowych i pozostałych olejów

AKC-4/K. Podatek akcyzowy od olejów smarowych i pozostałych olejów

AKC-4/K. Podatek akcyzowy od olejów smarowych i pozostałych olejów

AKC-4/K. Podatek akcyzowy od olejów smarowych i pozostałych olejów

AKC-4/K. Podatek akcyzowy od olejów smarowych i pozostałych olejów
Załącznik nr 12

AKC-4/L. Podatek akcyzowy od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)

AKC-4/L. Podatek akcyzowy od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)

AKC-4/L. Podatek akcyzowy od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)
Załącznik nr 13

AKC-WW. Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych

AKC-WW. Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych

AKC-WW. Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych

AKC-WW. Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych
Załącznik nr 14

AKC-EN. Deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej

AKC-EN. Deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej

AKC-EN. Deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej
Załącznik nr 15

AKC-ST/AKC-STn. Deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego

AKC-ST/AKC-STn. Deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego

AKC-ST/AKC-STn. Deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego
Załącznik nr 16

AKC-WG. Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)

AKC-WG. Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)

AKC-WG. Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)

AKC-WG. Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)

AKC-WG. Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)
Załącznik nr 17

AKC-PA. Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy

AKC-PA. Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy

AKC-PA. Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy

AKC-PA. Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy
DRUKI.Gofin.pl - druk powiązany: AKC-PA(4) - Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy
Załącznik nr 18

INF-A. Informacja o alkoholu etylowym w składzie podatkowym

INF-A. Informacja o alkoholu etylowym w składzie podatkowym

INF-A. Informacja o alkoholu etylowym w składzie podatkowym
Załącznik nr 19

INF-B. Informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym

INF-B. Informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym

INF-B. Informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym
Załącznik nr 20

INF-C. Informacja o piwie w składzie podatkowym

INF-C. Informacja o piwie w składzie podatkowym

INF-C. Informacja o piwie w składzie podatkowym
Załącznik nr 21

INF-D. Informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym (z wyłączeniem gazu)

INF-D. Informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym (z wyłączeniem gazu)

INF-D. Informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym (z wyłączeniem gazu)
Załącznik nr 22

INF-F. Informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym

INF-F. Informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym

INF-F. Informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym
Załącznik nr 23

INF-I. Informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym

INF-I. Informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym

INF-I. Informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym
Załącznik nr 24

INF-J. Informacja o gazie do napędu silników spalinowych w składzie podatkowym

INF-J. Informacja o gazie do napędu silników spalinowych w składzie podatkowym

INF-J. Informacja o gazie do napędu silników spalinowych w składzie podatkowym
Załącznik nr 25

INF-K. Informacja o olejach smarowych i pozostałych olejach w składzie podatkowym

INF-K. Informacja o olejach smarowych i pozostałych olejach w składzie podatkowym

INF-K. Informacja o olejach smarowych i pozostałych olejach w składzie podatkowym
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60