Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25.11.2021 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2022 r.

 M. P. z 2021 r. poz. 1094

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 i 2105) ogłasza się:

  1) wysokość kwoty, o której mowa w objaśnieniach do załącznika nr 3 część I pkt 4 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz stawek karty podatkowej w załączniku nr 1 do obwieszczenia;

  2) wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów w załączniku nr 2 do obwieszczenia;

  3) wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów wikariuszy w załączniku nr 3 do obwieszczenia.

Załącznik nr 1
Tabela miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej

Część I. Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa

Lp.

Zakres działalności

Oznaczenie stawek

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w złotych)

do 5.000

powyżej
5.000 do
50.000

powyżej 50.000

1

2

3

4

5

6

1

usługi ślusarskie

0

413

486

533

1

722

780

901

2

922

1061

1207

3

1157

1327

1474

2

usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych

0

293

320

369

1

575

617

664

2

707

780

876

3

usługi rusznikarskie

0

204

231

249

1

388

460

511

4

usługi w zakresie złotnictwa - jubilerstwa
- dla ludności

0

486

533

533

1

830

952

952

2

1248

1394

1394

5

usługi grawerskie

0

433

486

553

1

806

922

1042

6

usługi w zakresie wyrobu pieczątek

0

388

460

511

1

737

806

922

7

usługi pobielania kotłów i naczyń

0

876

876

876

1

1719

1719

1719

8

usługi kowalskie

0

204

231

249

1

413

486

533

2

575

617

664

3

634

693

752

9

usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej

0

433

511

553

1

806

922

1042

2

1231

1404

1542

3

1542

1702

1852

10

usługi w zakresie kotlarstwa

0

388

460

511

1

707

780

876

11

usługi w zakresie mechaniki maszyn

0

344

388

433

1

634

679

737

2

806

922

1042

3

972

1111

1248

4

1183

1349

1492

12

usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych

0

204

249

277

1

433

486

553

2

587

646

693

3

679

737

806

4

752

853

972

13

usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego

0

249

293

320

1

575

634

679

2

737

806

922

3

901

1016

1157

14

usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej

0

277

293

344

1

575

617

664

2

707

780

876

3

830

952

1061

15

usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych

0

277

293

344

1

587

646

693

16

usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag

0

344

388

433

1

664

722

780

17

usługi zegarmistrzowskie

0

204

249

277

1

460

511

575

2

605

664

707

3

693

767

853

18

usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczenia pojazdów

0

617

664

722

1

1207

1372

1507

2

1734

1907

2095

3

2225

2547

2870

19

usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi niezwiązane z ich naprawą

0

369

413

460

1

707

780

876

2

952

1089

1231

3

1248

1442

1563

4

1442

1596

1734

5

1680

1852

2028

20

usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej

0

460

511

575

1

830

972

1089

2

1231

1420

1542

3

1474

1611

1772

21

naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych

0

293

344

388

1

617

664

722

2

767

876

997

22

usługi w zakresie tele- i radiomechaniki

0

293

320

369

1

587

646

693

2

737

806

922

3

972

1111

1248

4

1183

1349

1492

23

usługi w zakresie bieżnikowania opon

0

605

605

605

1

1042

1042

1042

2

1394

1394

1394

3

1579

1579

1579

24

usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon

0

413

486

533

1

737

806

922

2

1042

1207

1349

3

1300

1459

1596

25

szklarstwo*

0

369

369

369

1

722

722

722

2

922

922

922

3

1111

1111

1111

26

witrażownictwo*

0

277

293

344

1

575

634

679

2

707

780

876

3

722

922

1042

27

usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien

0

369

413

460

1

664

722

780

2

876

997

1133

3

1111

1248

1420

28

kołodziejstwo*

0

277

277

277

1

553

553

553

2

679

679

679

29

usługi w zakresie pozłotnictwa

0

231

277

293

1

486

553

605

2

617

664

722

3

679

737

806

30

usługi tapicerskie

0

249

293

320

1

575

634

679

2

722

780

901

3

830

972

1089

31

bednarstwo*

0

182

182

182

1

388

388

388

2

533

533

533

32

koszykarstwo*

0

460

460

533

1

1061

1061

1061

2

1507

1507

1507

33

wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy*

0

249

249

249

1

553

553

553

34

gręplarstwo*

0

135

158

182

1

369

413

460

2

486

553

605

35

kilimiarstwo*

0

320

320

320

1

664

664

664

2

830

830

830

36

koronkarstwo,

z wyjątkiem maszynowego*

0

158

158

158

1

369

369

369

37

usługi hafciarskie

0

231

249

249

1

460

511

511

2

617

664

664

3

707

767

767

4

767

853

853

38

dziewiarstwo na drutach i szydełkach*

0

87

87

87

1

249

249

249

2

344

344

344

39

repasacja pończoch

0

87

87

87

1

249

249

249

40

usługi w zakresie bieliźniarstwa

0

158

182

204

1

388

433

486

2

533

587

634

41

usługi w zakresie gorseciarstwa

0

158

182

204

1

388

433

486

2

533

587

634

42

czapnictwo i kapelusznictwo męskie*

0

249

249

249

1

511

511

511

2

646

646

646

43

modniarstwo*

0

277

277

277

1

553

553

553

2

693

693

693

44

usługi krawieckie

0

135

158

182

1

293

344

388

2

486

553

605

3

617

664

722

4

664

722

780

5

752

853

972

45

cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie

0

87

87

87

1

204

231

249

2

277

293

344

46

usługi w zakresie kożuszkarstwa

0

320

369

369

1

664

722

722

2

876

997

997

3

1157

1300

1300

47

cholewkarstwo*

0

204

204

204

1

460

460

460

2

617

617

617

48

szewstwo miarowe

0

231

277

293

1

533

587

634

2

664

722

780

3

752

830

952

49

szewstwo ortopedyczne*

0

158

182

204

1

413

486

533

2

575

617

664

3

664

722

780

50

szewstwo naprawkowe

0

110

135

158

1

293

320

369

2

413

486

533

51

odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

0

231

277

293

1

460

511

575

2

617

664

722

3

693

767

853

52

usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

0

344

388

433

1

634

693

752

2

806

922

1042

53

usługi w zakresie kuśnierstwa

0

344

388

388

1

679

737

737

2

922

1042

1042

3

1183

1327

1327

54

rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek*

0

158

182

204

1

369

413

486

2

511

575

617

55

rękawicznictwo - wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych*

0

249

249

249

1

511

511

511

2

646

646

646

56

młynarstwo*

0

135

135

135

1

249

249

249

2

369

369

369

57

przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża*

0

87

87

87

1

110

110

110

2

182

182

182

58

wytwarzanie waty z cukru*, prażenie kukurydzy*

0

87

110

110

1

231

249

249

59

usługi w zakresie introligatorstwa

0

249

293

320

1

575

617

664

2

707

780

876

60

usługi w zakresie lutnictwa

0

204

231

249

1

388

460

511

2

575

617

664

61

usługi w zakresie organmistrzostwa

0

249

293

320

1

511

575

617

2

646

707

767

62

usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych

0

204

249

277

1

433

486

553

2

587

646

693

63

usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych

0

249

293

320

1

511

575

617

2

634

693

752

64

usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych

0

204

249

277

1

460

511

575

2

617

664

722

65

usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych

0

249

293

320

1

553

605

646

66

ortopedyka*

0

110

110

135

1

249

293

320

2

388

433

486

3

433

486

553

67

usługi w zakresie lakiernictwa

0

293

293

293

1

634

634

634

68

usługowe wytwarzanie szyldów

0

249

293

320

1

575

617

664

2

707

780

876

69

konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych

0

277

293

344

1

575

617

664

2

707

780

876

3

830

972

1089

70

usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych ze wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych - dla ludności

0

369

413

460

1

634

679

737

2

876

997

1133

3

1231

1394

1542

4

1442

1579

1734

5

1666

1841

2012

71

usługi w zakresie sztukatorstwa - dla ludności

0

277

293

344

1

486

553

605

2

646

707

767

3

767

876

997

72

usługi w zakresie odgrzybiania budynków
- dla ludności

0

369

413

460

1

634

679

737

73

usługi w zakresie cyklinowania - dla ludności

0

277

293

344

1

575

617

664

74

usługi w zakresie zduństwa - dla ludności

0

277

293

320

1

533

587

634

2

679

737

806

3

876

997

1133

75

usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego - dla ludności

0

486

553

605

1

876

997

1133

2

1300

1459

1595

3

1542

1719

1875

76

studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m
- dla ludności

0

460

460

460

1

587

587

587

2

1157

1157

1157

77

obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej

0

486

486

486

1

806

806

806

2

1183

1183

1183

3

1459

1459

1459

78

usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt

0

249

249

249

1

533

533

533

79

usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt

z czego usługi w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim

0

413

413

413

1

752

752

752

320

320

320

80

usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek

0

293

320

369

1

575

634

679

2

722

780

901

81

usługi w zakresie maglowania

0

110

135

158

1

293

320

369

2

388

460

511

82

usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

0

277

293

344

1

553

605

646

2

679

737

806

3

830

853

972

4

876

972

1089

83

pranie pierza i puchu

0

204

249

277

1

460

511

575

2

617

664

722

84

kominiarstwo

0

182

204

231

1

433

486

553

2

587

646

693

85

usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania

0

344

388

433

1

679

737

806

2

901

1016

1157

86

usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt

0

135

158

182

1

369

413

460

2

511

575

617

3

617

664

722

4

664

722

780

5

806

922

1042

87

usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców

0

135

135

158

1

293

344

388

2

460

511

575

3

575

617

664

4

587

646

693

5

737

806

922

88

usługi kosmetyczne

0

135

158

182

1

369

413

460

2

533

587

634

3

634

693

752

4

679

737

806

5

737

806

922

89

manicure, pedicure

0

87

110

110

1

231

249

249

2

277

293

344

3

388

460

511

4

433

486

553

5

587

646

693

90

usługi fotograficzne: świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów)

0

634

693

752

1

1248

1420

1542

2

1633

1806

1977

3

1841

2035

2270

usługi pozostałe

0

249

293

320

1

553

605

646

2

679

737

806

3

767

876

997

4

876

1016

1130

91

wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii

0

575

617

664

1

1111

1248

1420

92

sprzątanie wnętrz

0

249

293

320

1

511

575

617

2

646

707

767

93

ważenie osób

0

66

66

66

94

usługi w zakresie radiestezji

0

135

135

135

95

usługi świadczone
w gospodarstwach domowych

0

249

293

320

Objaśnienia :

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

  - "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

  - "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

  - "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

  - "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

  - "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,

  - "5" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.

2. Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwanej dalej "ustawą".

3. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest - poza usługami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - wytwarzanie:

  1) przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

  2) przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniające indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub życzenia zamawiającego

- jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części.

4. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70-76 dopuszczalne jest - poza świadczeniami dla ludności - wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 72.997 zł przychodu rocznie.

5. Za świadczenia dla ludności uważa się opłacane ze środków pieniężnych ludności świadczenia określone w ust. 3 oraz usługi, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przez pojęcie "ludność" rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki niemające osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie "ludność" obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.

6. Pojęcie świadczeń dla ludności nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (w tym półfabrykatów, elementów, części, obróbki elementów) przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odprzedaży oraz wykonywania robót budowlano-montażowych w ramach tzw. podwykonawstwa, jeżeli inwestorem są inne osoby i jednostki niż wymienione w ust. 5.

7. Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem "*" obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową.

8. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 79 w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim stawki określone w rubrykach 4-6 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 4 pracowników.

Usługi parkingowe

Objaśnienie: Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia.

Lp.

Parkingi o liczbie stanowisk

Stawka

1

2

3

1

do 140

7,70 zł od każdego stanowiska

2

powyżej 140 do 180

1078 zł + 11,50 zł od każdego stanowiska powyżej 140

3

powyżej 180

1538 zł + 13,70 zł od każdego stanowiska powyżej 180

Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione

Usługi inne,
gdzie indziej w załączniku
niewymienione

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w złotych)

do 5.000

ponad 5.000 do 50.000

powyżej 50.000

od

do

od

do

od

do

1

2

3

4

5

6

7

2270

3792

3035

4551

3792

5313

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudniania pracowników (działalność prowadzona samodzielnie). Przez pracownika rozumie się w szczególności osoby zatrudnione jedynie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów.

2. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie stosuje się przepisów rozdziału 3 ustawy, w zakresie dotyczącym możliwości zwiększania stanu zatrudnienia lub niewliczania do stanu zatrudnienia pracowników.

3. Przez pojęcie usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione, rozumie się usługi w pojęciu PKWiU. W przypadku wymienienia usług w innym miejscu załącznika nr 3 do ustawy stosuje się zawsze stawki tam określone.

4. W razie wyłączenia danych usług z opodatkowania w formie karty podatkowej, zgodnie z ust. 5, nie stosuje się do tych usług przepisów rozdziału 3 ustawy, chyba że dany rodzaj usług został wymieniony w innej części załącznika nr 3 do ustawy.

5. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie zalicza się usług:

  1) doradztwa w zakresie zarządzania lasem (PKWiU ex 02.40.10),

  2) objętych grupowaniem "Pozostałe owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane" (PKWiU ex 10.39), związanych wyłącznie z łatwo psującymi się gotowymi potrawami z warzyw i owoców, takimi jak: sałatki, pakowane mieszanki sałatek, obrane lub pocięte warzywa, tofu (ser sojowy),

  3) mieszania alkoholi destylowanych (PKWiU ex 11.01),

  4) związanych z zakupem win luzem i ich mieszaniem, oczyszczaniem i butelkowaniem (PKWiU ex 11.02),

  5) naprawy i konserwacji maszyn biurowych, księgujących oraz fotokopiarek (PKWiU ex 33.12.16.0),

  6) objętych grupowaniem "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych" (PKWiU dział 37),

  7) związanych:

   a) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.1),

   b) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.2),

   c) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.11.6),

   d) ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.12.1),

   e) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu (PKWiU 38.12.30.0),

   f) z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia (PKWiU 38.21.10.0),

   g) z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.21.2),

   h) z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.22.19.0),

   i) z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU ex 38.22.2), z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),

  8) związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami (PKWiU dział 39),

  9) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży (PKWiU ex 41.00),

  10) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKWiU ex dział 42),

  11) wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską (PKWiU ex 43.99),

  12) w zakresie:

   a) sprzedaży hurtowej i detalicznej pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.1),

   b) sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),

   c) sprzedaży hurtowej i detalicznej motocykli, ich naprawy i konserwacji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do nich (PKWiU ex 45.40), z wyjątkiem usług objętych grupowaniem "Usługi konserwacji i naprawy motocykli, włączając motorowery" (PKWiU 45.40.50.0),

  13) objętych grupowaniem "Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi" (PKWiU dział 46),

  14) w zakresie sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów samochodowych (PKWiU 47.00.81.0),

  15) objętych grupowaniem:

   a) "Transport lądowy i rurociągowy" (PKWiU dział 49),

   b) "Transport wodny" (PKWiU dział 50),

   c) "Transport lotniczy i transport kosmiczny" (PKWiU dział 51),

   d) "Magazynowanie i usługi wspomagające transport" (PKWiU dział 52),

  16) pocztowych objętych obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora wyznaczonego) (PKWiU 53.10), pozostałych pocztowych i kurierskich (PKWiU ex 53.20), z wyłączeniem usług dostarczania zakupów żywnościowych do domu (PKWiU 53.20.12.0) oraz pozostałych usług pocztowych i kurierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 53.20.19.0),

  17) związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych (PKWiU sekcja I),

  18) związanych z:

   a) wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji on-line, licencyjnych związanych z nabywaniem praw do książek, periodyków i innych publikacji (PKWiU ex 58.1),

   b) wydawaniem oprogramowania (PKWiU 58.2), objętych grupowaniem "Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego" (PKWiU ex 58.29.29.0), dotyczących wyłącznie taśm magnetycznych z zapisem dźwiękowym i zapisem obrazu,

  19) objętych grupowaniem:

   a) "Usługi związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi" (PKWiU ex 59.1), z wyłączeniem usług związanych z projekcją filmów (PKWiU 59.14.10.0),

   b) "Usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo; oryginały nagrań dźwiękowych" (PKWiU 59.20.1),

   c) "Usługi związane z produkcją programów radiofonicznych; oryginały nagranych programów radiowych" (PKWiU 59.20.2),

  20) związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60),

  21) telekomunikacyjnych (PKWiU dział 61),

  22) związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych, z wyłączeniem instalowania komputerów osobistych i sprzętu peryferyjnego (PKWiU ex dział 62),

  23) w zakresie informacji (PKWiU dział 63),

  24) finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU ex sekcja K), z wyłączeniem usług holdingów finansowych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 64.20.10.0,

  25) związanych z obsługą rynku nieruchomości (PKWiU dział 68),

  26) objętych grupowaniem "Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne" (PKWiU ex sekcja M), z wyłączeniem usług zarządzania rynkiem rybnym,

  27) wynajmu i dzierżawy (PKWiU dział 77),

  28) wyszukiwania osób do pracy stałej, z wyłączeniem wyszukiwania pracowników wyższego szczebla (PKWiU ex 78.10.12.0) - dotyczy wyłącznie usług biur i agencji castingowych (organizowanie obsady aktorskiej do filmów, programów telewizyjnych, sztuk teatralnych),

  29) świadczonych:

   a) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów na różne środki transportu (PKWiU 79.11.1),

   b) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2),

   c) przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1),

   d) w zakresie informacji turystycznej (PKWiU ex 79.90.1),

   e) przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0),

   f) w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0),

   g) w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych, hal wystawienniczych (PKWiU 79.90.32.0),

   h) w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz w zakresie pozostałych rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 79.90.39.0),

  30) detektywistycznych i ochroniarskich, z wyłączeniem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem (PKWiU ex dział 80),

  31) pomocniczych związanych z utrzymaniem porządku (PKWiU 81.10.10.0), sprzątania obiektów (PKWiU 81.2),

  32) związanych z administracyjną obsługą biura i pozostałych usług wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej (PKWiU dział 82),

  33) objętych grupowaniem:

   a) "Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych" (PKWiU dział 84),

   b) "Usługi w zakresie edukacji" (PKWiU dział 85),

   c) "Usługi w zakresie opieki zdrowotnej" (PKWiU dział 86),

   d) "Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem" (PKWiU dział 87),

  34) pomocy społecznej bez zakwaterowania - w tym usług udzielania pomocy międzynarodowej ofiarom katastrof, uchodźcom i imigrantom, włącznie z udzielaniem schronienia (PKWiU dział 88),

  35) kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych (PKWiU dział 90-93),

  36) świadczonych przez organizacje członkowskie, z wyłączeniem usług promujących komercyjne myślistwo i łowiectwo (PKWiU ex dział 94),

  37) naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKWiU 95.11.10.0),

  38) objętych grupowaniem:

   a) "Pozostałe usługi świadczone dla ludności" (PKWiU dział 96),

   b) "Usługi świadczone przez organizacje międzynarodowe i eksterytorialne" (PKWiU 99.00.10.0).

Część II. Usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami

Lp.

Usługi w zakresie handlu detalicznego

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w złotych)

do 5.000

powyżej 5.000 do 50.000

powyżej 50.000

od

do

od

do

od

do

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

żywnością, w tym owocami i warzywami, napojami i wyrobami tytoniowymi

0

413

634

575

780

634

997

1

575

780

634

997

780

1277

2

634

1006

780

1277

997

1459

3

780

1277

997

1459

1345

1820

2

kwiatami

0

575

780

634

997

780

1277

1

634

1006

780

1277

997

1459

2

780

1277

997

1459

1345

1820

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

  - "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

  - "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

  - "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

  - "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

3. W ramach detalicznej sprzedaży artykułów żywnościowych podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży wydawnictw prasowych (PKWiU 58.13.10.0, 58.14.11.0, 58.14.12.0, 58.14.19.0), biletów komunikacji miejskiej (PKWiU ex 58.19.19.0), opakowań z tworzyw sztucznych (toreb i torebek) (PKWiU ex 22.22.11.0, ex 22.22.12.0), zapałek (PKWiU 20.51.20.0), zapalniczek (PKWiU ex 32.99.41.0, ex 32.99.42.0) i papieru toaletowego (PKWiU ex 17.22.11.0).

4. W ramach detalicznej sprzedaży kwiatów podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży ziemi i odżywek do kwiatów (bez względu na symbol PKWiU), doniczek (bez względu na symbol PKWiU), kwiatów i wieńców sztucznych (PKWiU ex 32.99.55.0), nasion kwiatów (PKWiU 01.19.22.0), sadzonek roślin kwiatowych (PKWiU ex 01.30.10.0), zieleni ciętej spod szkła (PKWiU ex 01.19.21.0, ex 02.30.30.0), świec i zniczy (PKWiU ex 32.99.54), kart okolicznościowych (bez względu na symbol PKWiU) oraz maskotek (bez względu na symbol PKWiU).

Część III. Usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi

Lp.

Działalność handlowa
w zakresie sprzedaży detalicznej

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w złotych)

do 5.000

powyżej 5.000
do 50.000

powyżej 50.000

od

do

od

do

od

do

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

artykułów nieżywnościowych

0
1
2

575
634
767

1277
1459
1820

634
780
1063

1459
2388
3210

780
997
1345

2388
3540
4700

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część IV. Gastronomia

Lp.

Prowadzenie działalności gastronomicznej bez sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu

Oznaczenie stawek

Wysokość stawki w zł

1

2

3

4

1

w zakresie sprzedaży lodów z automatów

0

553-737

1

737-972

2

876-1111

3

1016-1248

4

1372-1614

2

w zakresie pozostałej działalności gastronomicznej

0

460-646

1

646-901

2

767-1016

3

922-1157

4

1243-1525

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

  - "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

  - "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

  - "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

  - "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

  - "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część V. Usługi transportowe

Lp.

Rodzaj usługi

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w zł)

do 25.000

ponad 25.000
do 100.000

ponad 100.000
do 500.000

powyżej 500.000

1

2

3

4

5

6

1

Usługi taksówkowe w zakresie przewozu osób

232

244

267

286

2

Usługi taksówkowe w zakresie przewozu ładunków

356

388

425

473

3

Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej i zwierzęcej siły pociągowej

139

139

139

139

4

Usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego i towarowego, z wyjątkiem przewozu jednostkami o napędzie mechanicznym

159

159

159

159

z czego:

usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

66-110

66-110

66-110

66-110

Objaśnienia:

1. Stawki określone w lp. 1 i 2 mogą być podwyższone, jednak nie więcej niż o 50%, w razie wykonywania działalności ze zmiennikiem.

2. Za zmiennika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, nie wyłączając małżonka.

3. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności z użyciem samochodu ciężarowego o ładowności do 2 t.

4. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 1 pracownika lub 1 pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część VI. Usługi rozrywkowe

Lp.

Rodzaj świadczonych usług

Liczba urządzeń (samochodów)

Stawka

1

2

3

4

1

Automaty zręcznościowe, na których nie są prowadzone gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe (bilardy elektromechaniczne, gry telewizyjne, gry elektroniczne), zabawki bujane (ruchome figury) oraz szafy grające

do 2

49,20 zł od każdego urządzenia

powyżej 2 do 4

98,40 zł + 116,20 zł od każdego urządzenia ponad 2

powyżej 4 do 6

330,80 zł + 142,50 zł od każdego urządzenia ponad 4

powyżej 6 do 8

615,80 zł + 152,10 zł od każdego urządzenia ponad 6

powyżej 8 do 10

920,00 zł + 174,70 zł od każdego urządzenia ponad 8

powyżej 10

1269,40 zł + 199,20 zł od każdego urządzenia ponad 10

2

Karuzele o obrocie prostym (poziome z wiszącymi lub stojącymi sylwetkami dla dzieci, poziome gondolowe lub krzesełkowe, pionowe gondolowe) i o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne gondolowe) dla dzieci - o liczbie miejsc:

do 16

1*

9,60 zł od każdego miejsca

powyżej 16

1*

153,60 zł + 9,60 zł od każdego miejsca ponad 16

3

Karuzele o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne lub elektropneumatyczne gondolowe) - o liczbie miejsc: 

do 24

1*

30,60 zł od każdego miejsca

powyżej 24

1*

734,40 zł + 24,70 zł od każdego miejsca ponad 24

4

Imprezy samochodowe (pawilony, tory, miasteczka samochodowe)

- o liczbie samochodów

do 6

114,00 zł od każdego samochodu

powyżej 6 do 12

684 zł + 178,30 zł od każdego samochodu ponad 6

powyżej 12 do 24

1753,80 zł + 227,80 zł od każdego samochodu ponad 12

powyżej 24

4487,40 zł + 284,90 zł od każdego samochodu ponad 24

5

Strzelnice

1

335,10 zł

2

721,60 zł

powyżej 2

721,60 zł + 721,60 zł od każdej strzelnicy ponad 2

6

Imprezy zręcznościowe inne:

a) rzuty różne, tasiemkarnie, tarcze obrotowe

1

93,30 zł

2

233,40 zł

3

546,80 zł

powyżej 3

546,80 zł + 376,30 zł od każdego urządzenia ponad 3

b) siłomierze, bajazzo, bilardy ręczne

do 4

24,70 zł od każdego urządzenia

powyżej 4 do 6

98,80 zł + 28,80 zł od każdego urządzenia ponad 4

powyżej 6

156,40 zł + 57,00 zł od każdego urządzenia ponad 6

7

Huśtawki (wahadłowe i kołowe)

1

97,20 zł

2

497,70 zł

powyżej 2

497,70 zł + 497,70 zł od każdego urządzenia ponad 2

8

Kolejki torowe

1*

15,20 zł

9

Zjeżdżalnie:

a) zjeżdżalnie "Gigant"

1*

89,50 zł

b) zjeżdżalnie przewoźne

1*

58,80 zł

10

Imprezy pozostałe:

a) pałac strachów, labirynt

1*

1789,00 zł

b) ściana emocji

1*

1456,70 zł

c) ściana lalkowa

1*

497,70 zł

d) głowa medium, pokazy gadów

1*

288,40 zł

e) gabinet złudzeń, pokazy iluzjonistyczne

1*

123,60 zł

f) gabinet luster

1*

64,90 zł

g) hipodrom - kuce

1*

40,00 zł

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, z wyjątkiem małżonka.

2. Znak "*" oznacza, że w razie prowadzenia więcej niż jednego urządzenia stawkę karty podatkowej określa się dla każdego urządzenia oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 50%.

3. W razie świadczenia dwu lub więcej rodzajów usług, stawkę karty podatkowej określa się dla każdego rodzaju usług oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 30%, niezależnie od podwyżki określonej w ust. 2.

Część VII. Sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach

Lp.

Rodzaj wykonywanej czynności

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w zł)

do 25.000

powyżej 25.000

1

2

3

4

Sprzedaż śniadań, obiadów i kolacji w liczbie posiłków każdego rodzaju, licząc w skali średniej tygodniowej:

1

do 10 na dobę

422

440

2

do 20 na dobę

581

613

3

do 30 na dobę

667

-

Sprzedaż jednodaniowych posiłków i napojów bezalkoholowych na podstawie umowy zawartej z jednostką właściwą do prowadzenia działalności gastronomicznej lub turystycznej w liczbie:

4

do 50 posiłków na dobę

506

551

5

do 100 posiłków na dobę

667

736

Część VIII. Świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

Lp.

Rodzaj wykonywanego zawodu

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie

Stawka

1

2

3

4

1

Lekarz i lekarz stomatolog

do 48

17,00 zł za każdą godzinę

powyżej 48 do 96

816,00 zł + 22,60 zł za każdą godzinę 
ponad 48

powyżej 96

1900,80 zł

2

Felczer

5,10 zł za każdą godzinę

3

Technik dentystyczny

do 24

14,90 zł za każdą godzinę

powyżej 24 do 96

357,60 zł + 19,40 zł za każdą godzinę 
ponad 24

powyżej 96

1754,40 zł

4

Pielęgniarka, położna

1,80 zł za każdą godzinę

Objaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Stawka nie dotyczy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

3. Stawki nie dotyczą działalności wykonywanej na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Część IX. Świadczenie usług weterynaryjnych

Rodzaj wykonywanego zawodu

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie

Stawka

1

2

3

Lekarz weterynarii:

a)

do 48

9,60 zł za każdą godzinę

powyżej 48 do 96

460,80 zł + 11,50 zł za każdą godzinę ponad 48

powyżej 96

1012,80 zł

b)

-

493,90 zł

Objaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Za pomoc fachową lub przyuczoną nie uważa się lekarza weterynarii.

3. Stawki nie dotyczą działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

4. Stawka określona w lit. b dotyczy wyłącznie podatników, którzy wykonują usługi weterynaryjne i są równocześnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji publicznej.

5. Stawki nie dotyczą działalności wykonywanej na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Część X. Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi

Liczba godzin przeznaczonych
na wykonywanie usług miesięcznie

Stawka

1

2

do 48

1,80 zł za każdą godzinę

powyżej 48 do 96

86,40 zł + 3,80 zł za każdą godzinę ponad 48

powyżej 96

268,80 zł

Objaśnienie:

Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, z wyjątkiem małżonka.

Część XI. Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny

Liczba godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji miesięcznie

Stawka

1

2

do 48

5,50 zł za każdą godzinę

powyżej 48 do 96

264,00 zł + 11,50 zł za każdą godzinę ponad 48

powyżej 96

816,00 zł

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, nie wyłączając małżonka.

2. Za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji.

Część XII. Usługi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy

Lp.

Rodzaj usługi

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w zł)

do 5.000

powyżej 5.000 do 20.000

powyżej 20.000

1

Usługi o charakterze agrotechnicznym i przewozowym, świadczone na rzecz kół łowieckich

36-50

50-68

68-80

2

Usługi polegające na przewozie mleka do punktów skupu, zrywce i wywózce drewna z lasu do punktów przeładunkowych oraz przewozie uczniów do szkoły

36-50

50-68

68-80

3

Sprzedaż piasku, żwiru, kamieni, glinki, torfu i innych minerałów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

95-127

110-140

127-159

4

Usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12

68-159

127-280

249-506

5

Usługi w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej

36-50

50-68

50-80

Objaśnienia:

1. Usługi wymienione w lp. 1-3 mogą być wykonywane jedynie przez rolników równocześnie prowadzących gospodarstwo rolne. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności wykonywanej przez rolnika osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Stawki określone w lp. 3 dotyczą działalności wykonywanej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, nie wyłączając małżonka.

2. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nie więcej niż 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka.

3. Stawki określone w lp. 5 dotyczą działalności gospodarczej wykonywanej osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Działalność ta polega na wytwarzaniu i sprzedaży wyrobów lub świadczeniu usług w zakresie wytwórczości ludowej lub artystycznej, a także na wytwarzaniu wyrobów o tym charakterze z materiałów powierzonych oraz naprawie tych wyrobów.

4. Wytwórczością ludową i artystyczną jest działalność polegająca na wytwarzaniu wyłącznie w sposób rękodzielniczy, przy zastosowaniu obróbki maszynowej jedynie do wstępnej obróbki surowca, wyrobów zakwalifikowanych przez komisje etnograficzno-artystyczne Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Fundacji "Cepelia" - Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do ustawy.

Załącznik nr 2
Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów

Objaśnienie:

Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.

W parafiach o liczbie mieszkańców

Wysokość stawek
w złotych

powyżej

do

1000

477

1000

2000

543

2000

3000

585

3000

4000

641

4000

5000

698

5000

6000

762

6000

7000

830

7000

8000

897

8000

9000

968

9000

10 000

1051

10 000

12 000

1145

12 000

14 000

1241

14 000

16 000

1351

16 000

18 000

1462

18 000

20 000

1583

20 000

1717

Załącznik nr 3
Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów wikariuszy

Objaśnienie:

Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.

W parafiach o liczbie mieszkańców

Jeżeli siedziba parafii znajduje się

powyżej

do

na terenie gminy
lub miasta o liczbie
mieszkańców
do 5.000

w mieście o liczbie mieszkańców

powyżej 5.000
do 50.000

powyżej 50.000

wysokość stawek w złotych

1000

142

300

432

1000

3000

432

453

453

3000

5000

453

482

500

5000

8000

463

500

513

8000

10 000

482

525

541

10 000

500

541

553

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60