Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9.11.2012 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2013 r.

 M. P. z 2012 r. poz. 904

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930, z późn. zm.) ogłasza się:

  1) wysokość kwoty, o której mowa w objaśnieniach do załącznika nr 3 część I pkt 4 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz stawek karty podatkowej w załączniku nr 1 do obwieszczenia;

  2) wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów w załączniku nr 2 do obwieszczenia;

  3) wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów wikariuszy w załączniku nr 3 do obwieszczenia.

Załącznik nr 1

Tabela miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej

Część I. Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa

Lp.

Zakres działalności

Oznaczenie stawek

W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych)

do 5.000

ponad 5.000 do 50.000

powyżej 50.000

1

2

3

4

5

6

1

usługi ślusarskie

0

362

423

465

1

627

678

782

2

800

921

1046

3

1003

1150

1278

2

usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych

0

258

281

322

1

500

537

577

2

615

678

761

3

usługi rusznikarskie

0

180

203

218

1

340

401

446

4

usługi w zakresie złotnictwa - jubilerstwa
- dla ludności

0

423

465

465

1

722

827

827

2

1084

1208

1208

5

usługi grawerskie

0

378

423

482

1

700

800

905

6

usługi w zakresie wyrobu pieczątek

0

340

401

446

1

640

700

800

7

usługi pobielania kotłów i naczyń

0

761

761

761

1

1490

1490

1490

8

usługi kowalskie

0

180

203

218

1

362

423

465

2

500

537

577

3

551

602

653

9

usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej

0

378

446

482

1

700

800

905

2

1068

1218

1337

3

1337

1477

1605

10

usługi w zakresie kotlarstwa

0

340

401

446

1

615

678

761

11

usługi w zakresie mechaniki maszyn

0

301

340

378

1

551

591

640

2

700

800

905

3

844

965

1084

4

1027

1170

1295

12

usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych

0

180

218

242

1

378

423

482

2

511

562

602

3

591

640

700

4

653

741

844

13

usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego

0

218

258

281

1

500

551

591

2

640

700

800

3

782

884

1003

14

usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej

0

242

258

301

1

500

537

577

2

615

678

761

3

722

827

921

15

usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych

0

242

258

301

1

511

562

602

16

usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag

0

301

340

378

1

577

627

678

17

usługi zegarmistrzowskie

0

180

218

242

1

401

446

500

2

525

577

615

3

602

668

741

18

usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdów

0

537

577

627

1

1046

1191

1307

2

1503

1654

1817

3

1928

2207

2487

19

usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi niezwiązane z ich naprawą

0

322

362

401

1

615

678

761

2

827

946

1068

3

1084

1250

1355

4

1250

1384

1503

5

1457

1605

1759

20

usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej

0

401

446

500

1

722

844

946

2

1068

1231

1337

3

1278

1399

1536

21

naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych

0

258

301

340

1

537

577

627

2

668

761

865

22

usługi w zakresie tele- i radiomechaniki

0

258

281

322

1

511

562

602

2

640

700

800

3

844

965

1084

4

1027

1170

1295

23

usługi w zakresie bieżnikowania opon

0

525

525

525

1

905

905

905

2

1208

1208

1208

3

1370

1370

1370

24

usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon

0

362

423

465

1

640

700

800

2

905

1046

1170

3

1128

1266

1384

25

szklarstwo*

0

322

322

322

1

627

627

627

2

800

800

800

3

965

965

965

26

witrażownictwo*

0

242

258

301

1

500

551

591

2

615

678

761

3

627

800

905

27

usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien

0

322

362

401

1

577

627

678

2

761

865

985

3

965

1084

1231

28

kołodziejstwo*

0

242

242

242

1

482

482

482

2

591

591

591

29

usługi w zakresie pozłotnictwa

0

203

242

258

1

423

482

525

2

537

577

627

3

591

640

700

30

usługi tapicerskie

0

218

258

281

1

500

551

591

2

627

678

782

3

722

844

946

31

bednarstwo*

0

160

160

160

1

340

340

340

2

465

465

465

32

koszykarstwo*

0

401

401

465

1

921

921

921

2

1307

1307

1307

33

wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy*

0

218

218

218

1

482

482

482

34

gręplarstwo*

0

119

139

160

1

322

362

401

2

423

482

525

35

kilimiarstwo*

0

281

281

281

1

577

577

577

2

722

722

722

36

koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego*

0

139

139

139

1

322

322

322

37

usługi hafciarskie

0

203

218

218

1

401

446

446

2

537

577

577

3

615

668

668

4

668

741

741

38

dziewiarstwo na drutach i szydełkach*

0

79

79

79

1

218

218

218

2

301

301

301

39

repasacja pończoch

0

79

79

79

1

218

218

218

40

usługi w zakresie bieliźniarstwa

0

139

160

180

1

340

378

423

2

465

511

551

41

usługi w zakresie gorseciarstwa

0

139

160

180

1

340

378

423

2

465

511

551

42

czapnictwo i kapelusznictwo męskie*

0

218

218

218

1

446

446

446

2

562

562

562

43

modniarstwo*

0

242

242

242

1

482

482

482

2

602

602

602

44

usługi krawieckie

0

119

139

160

1

258

301

340

2

423

482

525

3

537

577

627

4

577

627

678

5

653

741

844

45

cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie

0

79

79

79

1

180

203

218

2

242

258

301

46

usługi w zakresie kożuszkarstwa

0

281

322

322

1

577

627

627

2

761

865

865

3

1003

1128

1128

47

cholewkarstwo*

0

180

180

180

1

401

401

401

2

537

537

537

48

szewstwo miarowe

0

203

242

258

1

465

511

551

2

577

627

678

3

653

722

827

49

szewstwo ortopedyczne*

0

139

160

180

1

362

423

465

2

500

537

577

3

577

627

678

50

szewstwo naprawkowe

0

99

119

139

1

258

281

322

2

362

423

465

51

odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

0

203

242

258

1

401

446

500

2

537

577

627

3

602

668

741

52

usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

0

301

340

378

1

551

602

653

2

700

800

905

53

usługi w zakresie kuśnierstwa

0

301

340

340

1

591

640

640

2

800

905

905

3

1027

1150

1150

54

rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek*

0

139

160

180

1

322

362

423

2

446

500

537

55

rękawicznictwo - wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych*

0

218

218

218

1

446

446

446

2

562

562

562

56

młynarstwo*

0

119

119

119

1

218

218

218

2

322

322

322

57

przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża*

0

79

79

79

1

99

99

99

2

160

160

160

58

wytwarzanie waty z cukru*, prażenie kukurydzy*

0

79

99

99

1

203

218

218

59

usługi w zakresie introligatorstwa

0

218

258

281

1

500

537

577

2

615

678

761

60

usługi w zakresie lutnictwa

0

180

203

218

1

340

401

446

2

500

537

577

61

usługi w zakresie organmistrzostwa

0

218

258

281

1

446

500

537

2

562

615

668

62

usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych

0

180

218

242

1

378

423

482

2

511

562

602

63

usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych

0

218

258

281

1

446

500

537

2

551

602

653

64

usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych

0

180

218

242

1

401

446

500

2

537

577

627

65

usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych

0

218

258

281

1

482

525

562

66

ortopedyka*

0

99

99

119

1

218

258

281

2

340

378

423

3

378

423

482

67

usługi w zakresie lakiernictwa

0

258

258

258

1

551

551

551

68

usługowe wytwarzanie szyldów

0

218

258

281

1

500

537

577

2

615

678

761

69

konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych

0

242

258

301

1

500

537

577

2

615

678

761

3

722

844

946

70

usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych z wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych - dla ludności

0

322

362

401

1

551

591

640

2

761

865

985

3

1068

1208

1337

4

1250

1370

1503

5

1445

1596

1743

71

usługi w zakresie sztukatorstwa
- dla ludności

0

242

258

301

1

423

482

525

2

562

615

668

3

668

761

865

72

usługi w zakresie odgrzybiania budynków
- dla ludności

0

322

362

401

1

551

591

640

73

usługi w zakresie cyklinowania
- dla ludności

0

242

258

301

1

500

537

577

74

usługi w zakresie zduństwa
- dla ludności

0

242

258

281

1

465

511

551

2

591

640

700

3

761

865

985

75

usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego
- dla ludności

0

423

482

525

1

761

865

985

2

1128

1266

1383

3

1337

1490

1625

76

studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m
- dla ludności

0

401

401

401

1

511

511

511

2

1003

1003

1003

77

obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej

0

423

423

423

1

700

700

700

2

1027

1027

1027

3

1266

1266

1266

78

usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt

0

218

218

218

1

465

465

465

79

usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt

0

362

362

362

1

653

653

653

z czego usługi w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim

 

281

281

281

80

usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek

0

258

281

322

1

500

551

591

2

627

678

782

81

usługi w zakresie maglowania

0

99

119

139

1

258

281

322

2

340

401

446

82

usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

0

242

258

301

1

482

525

562

2

591

640

700

3

722

741

844

4

761

844

946

83

pranie pierza i puchu

0

180

218

242

1

401

446

500

2

537

577

627

84

kominiarstwo

0

160

180

203

1

378

423

482

2

511

562

602

85

usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania

0

301

340

378

1

591

640

700

2

782

884

1003

86

usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt

0

119

139

160

1

322

362

401

2

446

500

537

3

537

577

627

4

577

627

678

5

700

800

905

87

usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców

0

119

119

139

1

258

301

340

2

401

446

500

3

500

537

577

4

511

562

602

5

640

700

800

88

usługi kosmetyczne

0

119

139

160

1

322

362

401

2

465

511

551

3

551

602

653

4

591

640

700

5

640

700

800

89

manicure, pedicure

0

79

99

99

1

203

218

218

2

242

258

301

3

340

401

446

4

378

423

482

5

511

562

602

90

usługi fotograficzne: świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów)

0

551

602

653

1

1084

1231

1337

2

1416

1565

1714

3

1596

1765

1968

usługi pozostałe

0

218

258

281

1

482

525

562

2

591

640

700

3

668

761

865

4

761

884

982

91

wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii

0

500

537

577

1

965

1084

1231

92

sprzątanie wnętrz

0

218

258

281

1

446

500

537

2

562

615

668

93

ważenie osób

0

59

59

59

94

usługi w zakresie radiestezji

0

119

119

119

95

usługi świadczone w gospodarstwach domowych

0

218

258

281

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

  - "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

  - "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

  - "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

  - "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

  - "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,

  - "5" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.

2. Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwanej dalej "ustawą".

3. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest - poza usługami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - wytwarzanie:

  a) przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

  b) przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniające indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub życzenia zamawiającego

- jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części.

4. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70-76 dopuszczalne jest - poza świadczeniami dla ludności - wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 63.152 zł przychodu rocznie.

5. Za świadczenia dla ludności uważa się opłacane ze środków pieniężnych ludności świadczenia określone w ust. 3 oraz usługi, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przez pojęcie "ludność" rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki niemające osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie "ludność" obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.

6. Pojęcie świadczeń dla ludności nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (w tym półfabrykatów, elementów, części, obróbki elementów) przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odprzedaży oraz wykonywania robót budowlano-montażowych w ramach tzw. podwykonawstwa, jeżeli inwestorem są inne osoby i jednostki niż wymienione w ust. 5.

7. Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem "*" obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową.

8. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 79 w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim stawki określone w rubrykach 4-6 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 4 pracowników.

Usługi parkingowe

Objaśnienie: Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia.

Lp.

Parkingi o liczbie stanowisk

Stawka

1

2

3

1

do 140

6,70 zł od każdego stanowiska

2

powyżej 140 do 180

938 zł + 9,90 zł od każdego stanowiska powyżej 140

3

powyżej 180

1.334 zł + 11,80 zł od każdego stanowiska powyżej 180

Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione

Usługi inne,
gdzie indziej w załączniku
niewymienione

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w złotych)

do 5.000

ponad 5.000 do 50.000

powyżej 50.000

od

do

od

do

od

do

1

2

3

4

5

6

7

 

1.968

3.284

2.628

3.941

3.284

4.599

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudniania pracowników (działalność prowadzona samodzielnie). Przez pracownika rozumie się w szczególności osoby zatrudnione jedynie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów.

2. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie stosuje się przepisów rozdziału 3 ustawy, w zakresie dotyczącym możliwości zwiększania stanu zatrudnienia lub niewliczania do stanu zatrudnienia pracowników.

3. Przez pojęcie usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione, rozumie się usługi w pojęciu PKWiU. W przypadku wymienienia usług w innym miejscu załącznika nr 3 do ustawy stosuje się zawsze stawki tam określone.

4. W razie wyłączenia danych usług z opodatkowania w formie karty podatkowej, zgodnie z ust. 5, nie stosuje się do tych usług przepisów rozdziału 3 ustawy, chyba że dany rodzaj usług został wymieniony w innej części załącznika nr 3 do ustawy.

5. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie zalicza się usług:

  1) doradztwa w zakresie zarządzania lasem (PKWiU ex 02.40.10),

  2) objętych grupowaniem "Pozostałe owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane" (PKWiU ex 10.39), związanych wyłącznie z łatwo psującymi się gotowymi potrawami z warzyw i owoców (takimi jak: sałatki, pakowane mieszanki sałatek, obrane lub pocięte warzywa, tofu (ser sojowy)),

  3) mieszania alkoholi destylowanych (PKWiU ex 11.01),

  4) związanych z zakupem win luzem i ich mieszaniem, oczyszczaniem i butelkowaniem (PKWiU ex 11.02),

  5) naprawy i konserwacji maszyn biurowych, księgujących oraz fotokopiarek (PKWiU ex 33.12.16.0),

  6) objętych grupowaniem "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych" (PKWiU dział 37),

  7) związanych:

   a) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.1),

   b) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.2),

   c) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.11.6),

   d) ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.12.1),

   e) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu (PKWiU 38.12.30.0),

   f) z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia (PKWiU 38.21.10.0),

   g) z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.21.2),

   h) z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.22.19.0),

   i) z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU ex 38.22.2), z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),

  8) związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami (PKWiU dział 39),

  9) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży (PKWiU ex 41.00),

  10) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKWiU ex dział 42),

  11) wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską (PKWiU ex 43.99),

  12) w zakresie:

   a) sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.1),

   b) handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych (PKWiU 45.3),

   c) sprzedaży hurtowej i detalicznej motocykli, ich naprawy i konserwacji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do nich (PKWiU ex 45.40), z wyjątkiem usług objętych grupowaniem "Usługi konserwacji i naprawy motocykli, włączając motorowery" (PKWiU 45.40.50.0),

  13) objętych grupowaniem "Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi" (PKWiU dział 46),

  14) w zakresie sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów samochodowych (PKWiU 47.00.81.0),

  15) objętych grupowaniem:

   a) "Transport lądowy i rurociągowy" (PKWiU dział 49),

   b) "Transport wodny" (PKWiU dział 50),

   c) "Transport lotniczy" (PKWiU dział 51),

   d) "Magazynowanie i usługi wspomagające transport" (PKWiU dział 52),

  16) pocztowych objętych obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) (PKWiU 53.10), pozostałych pocztowych i kurierskich (PKWiU ex 53.20), z wyłączeniem usług dostarczania zakupów żywności do domu (PKWiU 53.20.12.0) oraz pozostałych usług pocztowych i kurierskich w zakresie dostarczania przesyłek, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 53.20.19.0),

  17) związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych (PKWiU sekcja I),

  18) związanych z:

   a) wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji on-line, licencyjnych związanych z nabywaniem praw do książek, periodyków i innych publikacji (PKWiU ex 58.1),

   b) wydawaniem oprogramowania (PKWiU 58.2), objętych grupowaniem "Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego" (PKWiU ex 58.29.29.0), dotyczących wyłącznie taśm magnetycznych z zapisem dźwiękowym i zapisem obrazu,

  19) objętych grupowaniem:

   a) "Usługi związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi" (PKWiU ex 59.1), z wyłączeniem usług związanych z projekcją filmów (PKWiU 59.14.10.0),

   b) "Usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo; oryginały nagrań dźwiękowych" (PKWiU 59.20.1),

   c) "Usługi związane z produkcją programów radiofonicznych; oryginały nagranych programów radiowych" (PKWiU 59.20.2),

  20) związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60),

  21) telekomunikacyjnych (PKWiU dział 61),

  22) związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych, z wyłączeniem instalowania komputerów osobistych i sprzętu peryferyjnego (PKWiU ex dział 62),

  23) w zakresie informacji (PKWiU dział 63),

  24) finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU ex sekcja K), z wyłączeniem usług holdingów finansowych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 64.20.10.0,

  25) związanych z obsługą rynku nieruchomości (PKWiU dział 68),

  26) objętych grupowaniem "Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne" (PKWiU ex sekcja M), z wyłączeniem usług zarządzania rynkiem rybnym,

  27) wynajmu i dzierżawy (PKWiU dział 77),

  28) wyszukiwania osób do pracy stałej, z wyłączeniem wyszukiwania osób na stanowiska kierownicze - dotyczy wyłącznie usług biur i agencji castingowych (organizowanie obsady aktorskiej do filmów, programów telewizyjnych, sztuk teatralnych) (PKWiU ex 78.10.12.0),

  29) świadczonych:

   a) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1),

   b) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2),

   c) przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1),

   d) w zakresie informacji turystycznej (PKWiU ex 79.90.1),

   e) przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0),

   f) w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0),

   g) w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych i hal wystawienniczych (PKWiU 79.90.32.0),

   h) w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz pozostałych usług w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 79.90.39.0),

  30) detektywistycznych i ochroniarskich, z wyłączeniem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem (PKWiU ex dział 80),

  31) pomocniczych związanych z utrzymaniem porządku (PKWiU 81.10.10.0), sprzątania obiektów (PKWiU 81.2),

  32) związanych z administracyjną obsługą biura i pozostałych usług wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej (PKWiU dział 82),

  33) objętych grupowaniem:

   a) "Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych" (PKWiU dział 84),

   b) "Usługi w zakresie edukacji" (PKWiU dział 85),

   c) "Usługi w zakresie opieki zdrowotnej" (PKWiU dział 86),

   d) "Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem" (PKWiU dział 87),

  34) pomocy społecznej bez zakwaterowania - w tym usług udzielania pomocy międzynarodowej ofiarom katastrof, uchodźcom i imigrantom, włącznie z udzielaniem schronienia (PKWiU dział 88),

  35) kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych (PKWiU dział 90-93),

  36) świadczonych przez organizacje członkowskie, z wyłączeniem usług promujących komercyjne myślistwo i łowiectwo (PKWiU ex dział 94),

  37) naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKWiU 95.11.10.0),

  38) objętych grupowaniem:

   a) "Pozostałe usługi indywidualne" (PKWiU dział 96),

   b) "Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne" (PKWiU 99.00.10.0).

Część II. Usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami

Lp.

Usługi w zakresie handlu detalicznego

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w złotych)

do 5.000

ponad 5.000 do 50.000

powyżej 50.000

od

do

od

do

od

do

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

żywnością, w tym owocami i warzywami, napojami i wyrobami tytoniowymi

0

362

551

500

678

551

865

1

500

678

551

865

678

1.107

2

551

874

678

1.107

865

1.266

3

678

1.107

865

1.266

1.167

1.578

2

kwiatami

0

500

678

551

865

678

1.107

1

551

874

678

1.107

865

1.266

2

678

1.107

865

1.266

1.167

1.578

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

  - "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

  - "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

  - "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

  - "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

3. W ramach detalicznej sprzedaży artykułów żywnościowych podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży wydawnictw prasowych (PKWiU 58.13.10.0, 58.14.11.0, 58.14.12.0, 58.14.19.0), biletów komunikacji miejskiej (PKWiU ex 58.19.19.0), opakowań z tworzyw sztucznych (toreb i torebek) (PKWiU ex 22.22.11.0, ex 22.22.12.0), zapałek (PKWiU 20.51.20.0), zapalniczek (PKWiU ex 32.99.41.0, ex 32.99.42.0) i papieru toaletowego (PKWiU ex 17.22.11.0).

4. W ramach detalicznej sprzedaży kwiatów podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży ziemi i odżywek do kwiatów (bez względu na symbol PKWiU), doniczek (bez względu na symbol PKWiU), kwiatów i wieńców sztucznych (PKWiU ex 32.99.55.0), nasion kwiatów (PKWiU 01.19.22.0), sadzonek roślin kwiatowych (PKWiU ex 01.30.10.0), zieleni ciętej spod szkła (PKWiU ex 01.19.21.0, ex 02.30.30.0), świec i zniczy (PKWiU ex 32.99.54), kart okolicznościowych (bez względu na symbol PKWiU) oraz maskotek (bez względu na symbol PKWiU).

Część III. Usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi

Lp.

Działalność handlowa w zakresie sprzedaży detalicznej

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w złotych)

do 5.000

ponad 5.000
do 50.000

powyżej 50.000

od

do

od

do

od

do

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

artykułów nieżywnościowych

1

2

500

551

668

1.107

1.266

1.578

551

678

923

1.266

2.069

2.780

678

865

1.167

2.069

3.066

4.069

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

  - "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

  - "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

  - "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część IV. Gastronomia

Lp.

Prowadzenie działalności gastronomicznej bez sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu

Oznaczenie stawek

Wysokość stawki w zł

1

2

3

4

1

w zakresie sprzedaży lodów z automatów

0

1

2

3

4

482 - 640

640 - 844

761 - 965

884 - 1.084

1.191 - 1.400

2

w zakresie pozostałej działalności gastronomicznej

0

1

2

3

4

401 - 562

562 - 782

668 - 884

800 - 1003

1.079 - 1.322

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

  - "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

  - "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

  - "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

  - "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

  - "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część V. Usługi transportowe

Lp.

Rodzaj usługi

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w zł)

do 25.000

ponad 25.000
do 100.000

ponad 100.000
do 500.000

powyżej 500.000

1

2

3

4

5

6

1

Usługi taksówkowe w zakresie przewozu osób

204

214

234

251

2

Usługi taksówkowe w zakresie przewozu ładunków

312

340

370

412

3

Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej i zwierzęcej siły pociągowej

123

123

123

123

4

Usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego i towarowego, z wyjątkiem przewozu jednostkami o napędzie mechanicznym

140

140

140

140

 

z czego:
usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

59-99

59-99

59-99

59-99

Objaśnienia:

1. Stawki określone w lp. 1 i 2 mogą być podwyższone, nie więcej jednak niż o 50%, w razie wykonywania działalności ze zmiennikiem.

2. Za zmiennika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, nie wyłączając małżonka.

3. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności z użyciem samochodu ciężarowego o ładowności do 2 t.

4. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 1 pracownika lub 1 pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część VI. Usługi rozrywkowe

Lp.

Rodzaj świadczonych usług

Liczba urządzeń (samochodów)

Stawka

1

2

3

4

1

         

Automaty zręcznościowe, na których nie są prowadzone gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe (bilardy elektromechaniczne, gry telewizyjne, gry elektroniczne), zabawki bujane (ruchome figury) oraz szafy grające

do 2

42,70 zł od każdego urządzenia

powyżej 2 do 4

85,40 zł + 100,50 zł od każdego urządzenia ponad 2

powyżej 4 do 6

286,40 zł + 123,30 zł od każdego urządzenia ponad 4

powyżej 6 do 8

533,00 zł + 131,60 zł od każdego urządzenia ponad 6

powyżej 8 do 10

796,20 zł + 151,20 zł od każdego urządzenia ponad 8

powyżej 10

1098,60 zł + 172,50 zł od każdego urządzenia ponad 10

2

   

Karuzele o obrocie prostym (poziome z wiszącymi lub stojącymi sylwetkami dla dzieci, poziome gondolowe lub krzesełkowe, pionowe gondolowe) i o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne gondolowe) dla dzieci - o liczbie miejsc:

   

do 16

1*

8,30 zł od każdego miejsca

powyżej 16

1*

132,80 zł + 8,30 zł od każdego miejsca ponad  16

3

   

Karuzele o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne lub elektropneumatyczne gondolowe) - o liczbie miejsc:

   

do 24

1*

26,40 zł od każdego miejsca

powyżej 24

1*

633,60 zł + 21,40 zł od każdego miejsca ponad 24

4

     

Imprezy samochodowe (pawilony, tory, miasteczka samochodowe)
- o liczbie samochodów

do 6

98,60 zł od każdego samochodu

powyżej 6 do 12

591,60 zł + 154,30 zł od każdego samochodu ponad 6

powyżej 12 do 24

1.517,40 zł + 197,00 zł od każdego samochodu ponad 12

powyżej 24

3.881,40 zł + 246,50 zł od każdego samochodu ponad 24

5

   

Strzelnice

   

1

307,20 zł

2

624,30 zł

powyżej 2

624,30 zł + 624,30 zł od każdej strzelnicy ponad 2

6

Imprezy zręcznościowe inne:

 

 

 

a) rzuty różne, tasiemkarnie, tarcze obrotowe

1

80,60 zł

2

202,00 zł

3

473,10 zł

powyżej 3

473,10 zł + 325,40 zł od każdego urządzenia ponad 3

b) siłomierze, bajazzo, bilardy ręczne

 

do 4

21,40 zł od każdego urządzenia

powyżej 4 do 6

85,60 zł + 24,90 zł od każdego urządzenia ponad 4

powyżej 6

135,40 zł + 49,30 zł od każdego urządzenia ponad 6

7

   

Huśtawki
(wahadłowe i kołowe)

 

1

84,10 zł

2

430,50 zł

powyżej 2

430,50 zł + 430,50 zł od każdego urządzenia ponad 2

8

Kolejki torowe

1*

13,20 zł

9

Zjeżdżalnie:

   
 

a) zjeżdżalnie "Gigant"

1*

77,30 zł

 

b) zjeżdżalnie przewoźne

1*

50,80 zł

10

Imprezy pozostałe:

   

a) pałac strachów, labirynt

1*

1.547,60 zł

b) ściana emocji

1*

1.260,20 zł

c) ściana lalkowa

1*

430,50 zł

d) głowa medium, pokazy gadów

1*

249,50 zł

e) gabinet złudzeń, pokazy iluzjonistyczne

1*

106,80 zł

f) gabinet luster

1*

56,10 zł

g) hipodrom - kuce

1*

34,60 zł

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, z wyjątkiem małżonka.

2. Znak "*" oznacza, że w razie prowadzenia więcej niż jednego urządzenia stawkę karty podatkowej określa się dla każdego urządzenia oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 50%.

3. W razie świadczenia dwu lub więcej rodzajów usług, stawkę karty podatkowej określa się dla każdego rodzaju usług oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 30%, niezależnie od podwyżki określonej w ust. 2.

Część VII. Sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach

Lp.

Rodzaj wykonywanej czynności

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w zł)

do 25.000

powyżej 25.000

1

2

3

4

 

Sprzedaż śniadań, obiadów i kolacji w liczbie posiłków każdego rodzaju, licząc w skali średniej tygodniowej:

   

1

do 10 na dobę

367

385

2

do 20 na dobę

505

533

3

do 30 na dobę

580

-

 

Sprzedaż jednodaniowych posiłków i napojów bezalkoholowych na podstawie umowy zawartej z jednostką właściwą do prowadzenia działalności gastronomicznej lub turystycznej w liczbie:

   

4

do 50 posiłków na dobę

442

480

5

do 100 posiłków na dobę

580

639

Część VIII. Wolne zawody - świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

Lp.

Rodzaj wykonywanego zawodu

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie

Stawka

1

2

3

4

1

Lekarz i lekarz stomatolog

do 48

14,70 zł za każdą godzinę

powyżej 48 do 96

705,60 zł + 19,60 zł za każdą godzinę ponad 48

powyżej 96

1.646,40 zł

2

Felczer

 

4,40 za każdą godzinę

3

Technik dentystyczny

do 24

13,00 zł za każdą godzinę

powyżej 24 do 96

312,00 zł + 16,80 zł za każdą godzinę ponad 24

powyżej 96

1.521,60 zł

4

Pielęgniarka, położna

 

1,60 zł za każdą godzinę

Objaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Stawka nie dotyczy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

Część IX. Wolne zawody - świadczenie usług weterynaryjnych

Zakres wykonywanego zawodu

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie

Stawka

1

2

3

Lekarz weterynarii:

   

a)

do 48

8,30 zł za każdą godzinę

 

powyżej 48 do 96

398,40 zł + 9,90 zł za każdą godzinę ponad 48

 

powyżej 96

873,60 zł

b)

-

427,20 zł

Objaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Za pomoc fachową lub przyuczoną nie uważa się lekarza weterynarii.

3. Stawki nie dotyczą działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

4. Stawka określona w lit. b dotyczy wyłącznie podatników, którzy wykonują usługi weterynaryjne i są równocześnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji publicznej.

Część X. Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie usług miesięcznie

Stawka

1

2

do 48

1,60 zł za każdą godzinę

powyżej 48 do 96

76,80 zł + 3,20 zł za każdą godzinę ponad 48

powyżej 96

230,40 zł

Objaśnienie:

Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, z wyjątkiem małżonka.

Część XI. Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny

Liczba godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji miesięcznie

Stawka

1

2

do 48

4,80 zł za każdą godzinę

powyżej 48 do 96

230,40 zł + 9,90 zł za każdą godzinę ponad 48

powyżej 96

705,60 zł

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, nie wyłączając małżonka.

2. Za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji.

Część XII. Usługi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy

Lp.

Rodzaj usługi

W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w zł)

do 5.000

ponad 5.000 do 20.000

powyżej 20.000

1

Usługi o charakterze agrotechnicznym i przewozowym, świadczone na rzecz kół łowieckich

34-47

47-61

61-72

2

Usługi polegające na przewozie mleka do punktów skupu, zrywce i wywózce drewna z lasu do punktów przeładunkowych oraz przewozie uczniów do szkoły

34-47

47-61

61-72

3

Sprzedaż piasku, żwiru, kamieni, glinki, torfu i innych minerałów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

86-112

99-124

112-140

4

Usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12

61-140

112-245

218-442

5

Usługi w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej

34-47

47-61

47-72

Objaśnienia:

1. Usługi wymienione w lp. 1-3 mogą być wykonywane jedynie przez rolników równocześnie prowadzących gospodarstwo rolne. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności wykonywanej przez rolnika osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Stawki określone w lp. 3 dotyczą działalności wykonywanej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, nie wyłączając małżonka.

2. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nie więcej niż 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka.

3. Stawki określone w lp. 5 dotyczą działalności gospodarczej wykonywanej osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Działalność ta polega na wytwarzaniu i sprzedaży wyrobów lub świadczeniu usług w zakresie wytwórczości ludowej lub artystycznej, a także na wytwarzaniu wyrobów o tym charakterze z materiałów powierzonych oraz naprawie tych wyrobów.

4. Wytwórczością ludową i artystyczną jest działalność polegająca na wytwarzaniu wyłącznie w sposób rękodzielniczy, przy zastosowaniu obróbki maszynowej jedynie do wstępnej obróbki surowca, wyrobów zakwalifikowanych przez komisje etnograficzno-artystyczne Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Fundacji "Cepelia" - Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do ustawy.

Załącznik nr 2

Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów

Objaśnienie:

Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.

W parafiach o liczbie mieszkańców

Wysokość stawek w złotych

powyżej

do

 

1.000

416

1.000

2.000

473

2.000

3.000

509

3.000

4.000

558

4.000

5.000

606

5.000

6.000

663

6.000

7.000

722

7.000

8.000

780

8.000

9.000

840

9.000

10.000

912

10.000

12.000

993

12.000

14.000

1.077

14.000

16.000

1.172

16.000

18.000

1.269

18.000

20.000

1.373

20.000

 

1.488

Załącznik nr 3

Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów wikariuszy

Objaśnienie:

Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.

W parafiach o liczbie mieszkańców

Jeżeli siedziba parafii znajduje się

powyżej

do

na terenie gminy
lub miasta o liczbie
mieszkańców
do 5000

w mieście o liczbie mieszkańców

powyżej 5.000
do 50.000

powyżej 50.000

wysokość stawek w złotych

 

1.000

126

262

377

1.000

3.000

377

396

396

3.000

5.000

396

419

436

5.000

8.000

404

436

448

8.000

10.000

419

458

471

10.000

 

436

471

482

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60