Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4.11.2011 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2012 r.

 M. P. z 2011 r. nr 102, poz. 1028

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930, z późn. zm.) ogłasza się:

  1) wysokość kwoty, o której mowa w objaśnieniach do załącznika nr 3 część I pkt 4 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz stawek karty podatkowej w załączniku nr 1 do obwieszczenia;

  2) wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów w załączniku nr 2 do obwieszczenia;

  3) wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów wikariuszy w załączniku nr 3 do obwieszczenia.

Załącznik nr 1

Tabela miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej

Część I

Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa

Lp.

 

Zakres działalności

 

Oznaczenie stawek

 

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w złotych)

do 5.000

ponad 5.000
do 50.000

Powyżej 50.000

1 2 3 4 5 6

1

   

usługi ślusarskie

   

0

349

407

448

1

603

652

752

2

770

886

1.006

3

965

1.106

1.229

2

  

usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych

  

0

249

271

310

1

481

517

555

2

592

652

732

3

 

usługi rusznikarskie

 

0

174

196

210

1

327

386

429

4

  

usługi w zakresie złotnictwa - jubilerstwa
- dla ludności

  

0

407

448

448

1

695

796

796

2

1.043

1.162

1.162

5

 

usługi grawerskie

 

0

364

407

464

1

674

770

871

6

 

usługi w zakresie wyrobu pieczątek

 

0

327

386

429

1

616

674

770

7

 

usługi pobielania kotłów i naczyń

 

0

732

732

732

1

1.433

1.433

1.433

8

   

usługi kowalskie

   

0

174

196

210

1

349

407

448

2

481

517

555

3

530

579

628

9

   

usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej

   

0

364

429

464

1

674

770

871

2

1.027

1.172

1.286

3

1.286

1.421

1.544

10

 

usługi w zakresie kotlarstwa

 

0

327

386

429

1

592

652

732

11

    

usługi w zakresie mechaniki maszyn

    

0

290

327

364

1

530

569

616

2

674

770

871

3

812

928

1.043

4

988

1.125

1.246

12

    

usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych

    

0

174

210

233

1

364

407

464

2

492

541

579

3

569

616

674

4

628

713

812

13

   

usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego

   

0

210

249

271

1

481

530

569

2

616

674

770

3

752

850

965

14

   

usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej

   

0

233

249

290

1

481

517

555

2

592

652

732

3

695

796

886

15

 

usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych

 

0

233

249

290

1

492

541

579

16

 

usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag

 

0

290

327

364

1

555

603

652

17

   

usługi zegarmistrzowskie

   

0

174

210

233

1

386

429

481

2

505

555

592

3

579

643

713

18

   

usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdów

   

0

517

555

603

1

1.006

1.146

1.257

2

1.446

1.591

1.748

3

1.854

2.123

2.392

19

     

usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi niezwiązane z ich naprawą

     

0

310

349

386

1

592

652

732

2

796

910

1.027

3

1.043

1.202

1.303

4

1.202

1.331

1.446

5

1.401

1.544

1.692

20

   

usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej

   

0

386

429

481

1

695

812

910

2

1.027

1.184

1.286

3

1.229

1.346

1.477

21

  

naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych

  

0

249

290

327

1

517

555

603

2

643

732

832

22

    

usługi w zakresie tele- i radiomechaniki

    

0

249

271

310

1

492

541

579

2

616

674

770

3

812

928

1.043

4

988

1.125

1.246

23

   

usługi w zakresie bieżnikowania opon

   

0

505

505

505

1

871

871

871

2

1.162

1.162

1.162

3

1.318

1.318

1.318

24

   

usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon

   

0

349

407

448

1

616

674

770

2

871

1.006

1.125

3

1.085

1.218

1.331

25

   

szklarstwo*

   

0

310

310

310

1

603

603

603

2

770

770

770

3

928

928

928

26

   

witrażownictwo*

   

0

233

249

290

1

481

530

569

2

592

652

732

3

603

770

871

27

   

usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien

   

0

310

349

386

1

555

603

652

2

732

832

948

3

928

1.043

1.184

28

  

kołodziejstwo*

  

0

233

233

233

1

464

464

464

2

569

569

569

29

   

usługi w zakresie pozłotnictwa

   

0

196

233

249

1

407

464

505

2

517

555

603

3

569

616

674

30

   

usługi tapicerskie

   

0

210

249

271

1

481

530

569

2

603

652

752

3

695

812

910

31

  

bednarstwo*

  

0

154

154

154

1

327

327

327

2

448

448

448

32

  

koszykarstwo*

  

0

386

386

448

1

886

886

886

2

1.257

1.257

1.257

33

 

wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy*

 

0

210

210

210

1

464

464

464

34

  

gręplarstwo*

  

0

115

134

154

1

310

349

386

2

407

464

505

35

  

kilimiarstwo*

  

0

271

271

271

1

555

555

555

2

695

695

695

36

 

koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego*

 

0

134

134

134

1

310

310

310

37

    

usługi hafciarskie

    

0

196

210

210

1

386

429

429

2

517

555

555

3

592

643

643

4

643

713

713

38

  

dziewiarstwo na drutach i szydełkach*

  

0

76

76

76

1

210

210

210

2

290

290

290

39

 

repasacja pończoch

 

0

76

76

76

1

210

210

210

40

  

usługi w zakresie bieliźniarstwa

  

0

134

154

174

1

327

364

407

2

448

492

530

41

  

usługi w zakresie gorseciarstwa

  

0

134

154

174

1

327

364

407

2

448

492

530

42

  

czapnictwo i kapelusznictwo męskie*

  

0

210

210

210

1

429

429

429

2

541

541

541

43

  

modniarstwo*

  

0

233

233

233

1

464

464

464

2

579

579

579

44

     

usługi krawieckie

     

0

115

134

154

1

249

290

327

2

407

464

505

3

517

555

603

4

555

603

652

5

628

713

812

45

  

cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie

  

0

76

76

76

1

174

196

210

2

233

249

290

46

   

usługi w zakresie kożuszkarstwa

   

0

271

310

310

1

555

603

603

2

732

832

832

3

965

1.085

1.085

47

  

cholewkarstwo*

  

0

174

174

174

1

386

386

386

2

517

517

517

48

   

szewstwo miarowe

   

0

196

233

249

1

448

492

530

2

555

603

652

3

628

695

796

49

   

szewstwo ortopedyczne*

   

0

134

154

174

1

349

407

448

2

481

517

555

3

555

603

652

50

  

szewstwo naprawkowe

  

0

96

115

134

1

249

271

310

2

349

407

448

51

   

odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

   

0

196

233

249

1

386

429

481

2

517

555

603

3

579

643

713

52

  

usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

  

0

290

327

364

1

530

579

628

2

674

770

871

53

   

usługi w zakresie kuśnierstwa

   

0

290

327

327

1

569

616

616

2

770

871

871

3

988

1.106

1.106

54

  

rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek*

  

0

134

154

174

1

310

349

407

2

429

481

517

55

  

rękawicznictwo - wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych*

  

0

210

210

210

1

429

429

429

2

541

541

541

56

  

młynarstwo*

  

0

115

115

115

1

210

210

210

2

310

310

310

57

  

przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża*

  

0

76

76

76

1

96

96

96

2

154

154

154

58

 

wytwarzanie waty z cukru*, prażenie kukurydzy*

 

0

76

96

96

1

196

210

210

59

  

usługi w zakresie introligatorstwa

  

0

210

249

271

1

481

517

555

2

592

652

732

60

  

usługi w zakresie lutnictwa

  

0

174

196

210

1

327

386

429

2

481

517

555

61

  

usługi w zakresie organmistrzostwa

  

0

210

249

271

1

429

481

517

2

541

592

643

62

  

usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych

  

0

174

210

233

1

364

407

464

2

492

541

579

63

  

usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych

  

0

210

249

271

1

429

481

517

2

530

579

628

64

  

usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych

  

0

174

210

233

1

386

429

481

2

517

555

603

65

 

usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych

 

0

210

249

271

1

464

505

541

66

   

ortopedyka*

   

0

96

96

115

1

210

249

271

2

327

364

407

3

364

407

464

67

 

usługi w zakresie lakiernictwa

 

0

249

249

249

1

530

530

530

68

  

usługowe wytwarzanie szyldów

  

0

210

249

271

1

481

517

555

2

592

652

732

69

   

konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych

   

0

233

249

290

1

481

517

555

2

592

652

732

3

695

812

910

70

     

usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych z wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych - dla ludności

     

0

310

349

386

1

530

569

616

2

732

832

948

3

1.027

1.162

1.286

4

1.202

1.318

1.446

5

1.390

1.535

1.676

71

   

usługi w zakresie sztukatorstwa - dla ludności

   

0

233

249

290

1

407

464

505

2

541

592

643

3

643

732

832

72

 

usługi w zakresie odgrzybiania budynków
- dla ludności

 

0

310

349

386

1

530

569

616

73

 

usługi w zakresie cyklinowania - dla ludności

 

0

233

249

290

1

481

517

555

74

   

usługi w zakresie zduństwa - dla ludności

   

0

233

249

271

1

448

492

530

2

569

616

674

3

732

832

948

75

   

usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego - dla ludności

   

0

407

464

505

1

732

832

948

2

1.085

1.218

1.330

3

1.286

1.433

1.563

76

  

studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m - dla ludności

  

0

386

386

386

1

492

492

492

2

965

965

965

77

   

obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej

   

0

407

407

407

1

674

674

674

2

988

988

988

3

1.218

1.218

1.218

78

 

usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt

 

0

210

210

210

1

448

448

448

79

  

usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt

z czego usługi w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim

  

0

349

349

349

1

628

628

628

 

271

271

271

80

  

usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek

  

0

249

271

310

1

481

530

569

2

603

652

752

81

  

usługi w zakresie maglowania

  

0

96

115

134

1

249

271

310

2

327

386

429

82

    

usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

    

0

233

249

290

1

464

505

541

2

569

616

674

3

695

713

812

4

732

812

910

83

  

pranie pierza i puchu

  

0

174

210

233

1

386

429

481

2

517

555

603

84

  

kominiarstwo

  

0

154

174

196

1

364

407

464

2

492

541

579

85

  

usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania

  

0

290

327

364

1

569

616

674

2

752

850

965

86

     

usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt

     

0

115

134

154

1

310

349

386

2

429

481

517

3

517

555

603

4

555

603

652

5

674

770

871

87

     

usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców

     

0

115

115

134

1

249

290

327

2

386

429

481

3

481

517

555

4

492

541

579

5

616

674

770

88

     

usługi kosmetyczne

     

0

115

134

154

1

310

349

386

2

448

492

530

3

530

579

628

4

569

616

674

5

616

674

770

89

     

manicure, pedicure

     

0

76

96

96

1

196

210

210

2

233

249

290

3

327

386

429

4

364

407

464

5

492

541

579

90

usługi fotograficzne: świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów)

0

530

579

628

1

1.043

1.184

1.286

2

1.362

1.505

1.649

3

1.535

1.698

1.893

usługi pozostałe

    

0

210

249

271

1

464

505

541

2

569

616

674

3

643

732

832

4

732

850

945

91

 

wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii

 

0

481

517

555

1

928

1.043

1.184

92

  

sprzątanie wnętrz

  

0

210

249

271

1

429

481

517

2

541

592

643

93

ważenie osób

0

57

57

57

94

usługi w zakresie radiestezji

0

115

115

115

95

usługi świadczone w gospodarstwach domowych

0

210

249

271

Objaśnienia:
1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

  - "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

  - "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

  - "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

  - "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

  - "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,

  - "5" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.

2. Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwanej dalej "ustawą".

3. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest - poza usługami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - wytwarzanie:

  a) przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

  b) przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniające indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub życzenia zamawiającego

- jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części.

4. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70-76 dopuszczalne jest - poza świadczeniami dla ludności - wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 60.724 zł przychodu rocznie.

5. Za świadczenia dla ludności uważa się opłacane ze środków pieniężnych ludności świadczenia określone w ust. 3 oraz usługi, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przez pojęcie "ludność" rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki niemające osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie "ludność" obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.

6. Pojęcie świadczeń dla ludności nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (w tym półfabrykatów, elementów, części, obróbki elementów) przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odprzedaży oraz wykonywania robót budowlano-montażowych w ramach tzw. podwykonawstwa, jeżeli inwestorem są inne osoby i jednostki niż wymienione w ust. 5.

7. Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem "*" obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową.

8. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 79 w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim stawki określone w rubrykach 4-6 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 4 pracowników.

Usługi parkingowe

Objaśnienie: Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia.

Lp.

Parkingi o liczbie stanowisk

Stawka

1

2

3

1

do 140

6,40 zł od każdego stanowiska

2

powyżej 140 do 180

896 zł + 9,50 zł od każdego stanowiska powyżej 140

3

powyżej 180

1.276 zł + 11,30 zł od każdego stanowiska powyżej 180

 

Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione

Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione

  

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w złotych)

do 5.000

ponad 5.000
do 50.000

powyżej 50.000

od

do

od

do

od

do

1

2

3

4

5

6

7

 

1.893

3.158

2.527

3.790

3.158

4.423

Objaśnienia:
1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudniania pracowników (działalność prowadzona samodzielnie). Przez pracownika rozumie się w szczególności osoby zatrudnione jedynie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów.

2. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie stosuje się przepisów rozdziału 3 ustawy, w zakresie dotyczącym możliwości zwiększania stanu zatrudnienia, lub niewliczania do stanu zatrudnienia pracowników.

3. Przez pojęcie usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione, rozumie się usługi w pojęciu PKWiU. W przypadku wymienienia usług w innym miejscu załącznika nr 3 stosuje się zawsze stawki tam określone.

4. W razie wyłączenia danych usług z opodatkowania w formie karty podatkowej, zgodnie z ust. 5, nie stosuje się do tych usług przepisów rozdziału 3 ustawy, chyba że dany rodzaj usług został wymieniony w innej części załącznika nr 3 do ustawy.

5. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie zalicza się usług:

  1) doradztwa w zakresie zarządzania lasem (PKWiU ex 02.40.10),

  2) objętych grupowaniem "Pozostałe owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane" (PKWiU ex 10.39), związanych wyłącznie z łatwo psującymi się gotowymi potrawami z warzyw i owoców (takimi jak: sałatki, pakowane mieszanki sałatek, obrane lub pocięte warzywa, tofu (ser sojowy)),

  3) mieszania alkoholi destylowanych (PKWiU ex 11.01),

  4) związanych z zakupem win luzem i ich mieszaniem, oczyszczaniem i butelkowaniem (PKWiU ex 11.02),

  5) naprawy i konserwacji maszyn biurowych, księgujących oraz fotokopiarek (PKWiU ex 33.12.16.0),

  6) objętych grupowaniem "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych" (PKWiU dział 37),

  7) związanych:

   a) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.1),

   b) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.2),

   c) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.11.6),

   d) ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.12.1),

   e) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu (PKWiU 38.12.30.0),

   f) z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia (PKWiU 38.21.10.0),

   g) z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.21.2),

   h) z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.22.19.0),

   i) z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU ex 38.22.2), z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),

  8) związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami (PKWiU dział 39),

  9) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży (PKWiU ex 41.00),

  10) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKWiU ex dział 42),

  11) wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską (PKWiU ex 43.99),

  12) w zakresie:

   a) sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.1),

   b) handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych (PKWiU 45.3),

   c) sprzedaży hurtowej i detalicznej motocykli, ich naprawy i konserwacji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do nich (PKWiU ex 45.40), z wyjątkiem usług objętych grupowaniem "Usługi konserwacji i naprawy motocykli, włączając motorowery" (PKWiU 45.40.50.0),

  13) objętych grupowaniem "Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi" (PKWiU dział 46),

  14) w zakresie sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów samochodowych (PKWiU 47.00.81.0),

  15) objętych grupowaniem:

   a) "Transport lądowy i rurociągowy" (PKWiU dział 49),

   b) "Transport wodny" (PKWiU dział 50),

   c) "Transport lotniczy" (PKWiU dział 51),

   d) "Magazynowanie i usługi wspomagające transport" (PKWiU dział 52),

  16) pocztowych objętych obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) (PKWiU 53.10), pozostałych pocztowych i kurierskich (PKWiU ex 53.20), z wyłączeniem usług dostarczania zakupów żywności do domu (PKWiU 53.20.12.0) oraz pozostałych usług pocztowych i kurierskich w zakresie dostarczania przesyłek, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 53.20.19.0),

  17) związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych (PKWiU sekcja I),

  18) związanych z:

   a) wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji on-line, licencyjnych związanych z nabywaniem praw do książek, periodyków i innych publikacji (PKWiU ex 58.1),

   b) wydawaniem oprogramowania (PKWiU 58.2), objętych grupowaniem "Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego" (PKWiU ex 58.29.29.0), dotyczących wyłącznie taśm magnetycznych z zapisem dźwiękowym i zapisem obrazu,

  19) objętych grupowaniem:

   a) "Usługi związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi" (PKWiU ex 59.1), z wyłączeniem usług związanych z projekcją filmów (PKWiU 59.14.10.0),

   b) "Usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo; oryginały nagrań dźwiękowych" (PKWiU 59.20.1),

   c) "Usługi związane z produkcją programów radiofonicznych; oryginały nagranych programów radiowych" (PKWiU 59.20.2),

  20) związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60),

  21) telekomunikacyjnych (PKWiU dział 61),

  22) związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych, z wyłączeniem instalowania komputerów osobistych i sprzętu peryferyjnego (PKWiU ex dział 62),

  23) w zakresie informacji (PKWiU dział 63),

  24) finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU ex sekcja K), z wyłączeniem usług holdingów finansowych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 64.20.10.0,

  25) związanych z obsługą rynku nieruchomości (PKWiU dział 68),

  26) objętych grupowaniem "Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne" (PKWiU ex sekcja M), z wyłączeniem usług zarządzania rynkiem rybnym,

  27) wynajmu i dzierżawy (PKWiU dział 77),

  28) wyszukiwania osób do pracy stałej, z wyłączeniem wyszukiwania osób na stanowiska kierownicze - dotyczy wyłącznie usług biur i agencji castingowych (organizowanie obsady aktorskiej do filmów, programów telewizyjnych, sztuk teatralnych) (PKWiU ex 78.10.12.0),

  29) świadczonych:

   a) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1),

   b) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2),

   c) przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1),

   d) w zakresie informacji turystycznej (PKWiU ex 79.90.1),

   e) przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0),

   f) w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0),

   g) w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych i hal wystawienniczych (PKWiU 79.90.32.0),

   h) w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz pozostałych usług w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 79.90.39.0),

  30) detektywistycznych i ochroniarskich, z wyłączeniem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem (PKWiU ex dział 80),

  31) pomocniczych związanych z utrzymaniem porządku (PKWiU 81.10.10.0), sprzątania obiektów (PKWiU 81.2),

  32) związanych z administracyjną obsługą biura i pozostałych usług wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej (PKWiU dział 82),

  33) objętych grupowaniem:

   a) "Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych" (PKWiU dział 84),

   b) "Usługi w zakresie edukacji" (PKWiU dział 85),

   c) "Usługi w zakresie opieki zdrowotnej" (PKWiU dział 86),

   d) "Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem" (PKWiU dział 87),

  34) pomocy społecznej bez zakwaterowania - w tym usług udzielania pomocy międzynarodowej ofiarom katastrof, uchodźcom i imigrantom, włącznie z udzielaniem schronienia (PKWiU dział 88),

  35) kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych (PKWiU dział 90-93),

  36) świadczonych przez organizacje członkowskie, z wyłączeniem usług promujących komercyjne myślistwo i łowiectwo (PKWiU ex dział 94),

  37) naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKWiU 95.11.10.0),

  38) objętych grupowaniem:

   a) "Pozostałe usługi indywidualne" (PKWiU dział 96),

   b) "Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne" (PKWiU 99.00.10.0).

Część II 

Usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami

Lp.

  

Usługi w zakresie handlu detalicznego

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w złotych)

do 5.000

ponad 5.000
do 50.000

powyżej 50.000

od

do

od

do

od

do

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

   

żywnością, w tym owocami i warzywami, napojami i wyrobami tytoniowymi

   

0

349

530

481

652

530

832

1

481

652

530

832

652

1.065

2

530

841

652

1.065

832

1.218

3

652

1.065

832

1.218

1.123

1.518

2

  

kwiatami

  

0

481

652

530

832

652

1.065

1

530

841

652

1.065

832

1.218

2

652

1.065

832

1.218

1.123

1.518

Objaśnienia:
1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

  - "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

  - "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

  - "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

  - "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

3. W ramach detalicznej sprzedaży artykułów żywnościowych podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży wydawnictw prasowych (PKWiU 58.13.10.0, 58.14.11.0, 58.14.12.0, 58.14.19.0), biletów komunikacji miejskiej (PKWiU ex 58.19.19.0), opakowań z tworzyw sztucznych (toreb i torebek) (PKWiU ex 22.22.11.0, ex 22.22.12.0), zapałek (PKWiU 20.51.20.0), zapalniczek (PKWiU ex 32.99.41.0, ex 32.99.42.0) i papieru toaletowego (PKWiU ex 17.22.11.0).

4. W ramach detalicznej sprzedaży kwiatów podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży ziemi i odżywek do kwiatów (bez względu na symbol PKWiU), doniczek (bez względu na symbol PKWiU), kwiatów i wieńców sztucznych (PKWiU ex 32.99.55.0), nasion kwiatów (PKWiU 01.19.22.0), sadzonek roślin kwiatowych (PKWiU ex 01.30.10.0), zieleni ciętej spod szkła (PKWiU ex 01.19.21.0, ex 02.30.30.0), świec i zniczy (PKWiU ex 32.99.54), kart okolicznościowych (bez względu na symbol PKWiU) oraz maskotek (bez względu na symbol PKWiU).

Część III 

Usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi

Lp.

  

Działalność handlowa
w zakresie sprzedaży detalicznej

  

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w złotych)

do 5.000

ponad 5.000
do 50.000

powyżej 50.000

od

do

od

do

od

do

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

  

artykułów nieżywnościowych

  

0

481

1.065

530

1.218

652

1.990

1

530

1.218

652

1.990

832

2.949

2

643

1.518

888

2.674

1.123

3.913

 

Objaśnienia:
1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

  - "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

  - "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

  - "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część IV 

Gastronomia

Lp.

Prowadzenie działalności gastronomicznej bez sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu

Oznaczenie Stawek

Wysokość stawki
w zł

1

2

3

4

1

    

w zakresie sprzedaży lodów z automatów

    

0

464 - 616

1

616 - 812

2

732 - 928

3

850 - 1.043

4

1.146 - 1.347

2

    

w zakresie pozostałej działalności gastronomicznej

    

0

386 - 541

1

541 - 752

2

643 - 850

3

770 - 965

4

1.038 - 1.272

 

Objaśnienia:
1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

  - "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

  - "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

  - "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

  - "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

  - "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część V 

Usługi transportowe

Lp.

 

Rodzaj usługi

 

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w zł)

do 25.000

ponad
25.000
do 100.000

ponad 100.000
do 500.000

powyżej 500.000

1

2

3

4

5

6

1

Usługi taksówkowe w zakresie przewozu osób

197

206

225

242

2

Usługi taksówkowe w zakresie przewozu ładunków

300

327

356

397

3

Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej i zwierzęcej siły pociągowej

119

119

119

119

4

 

Usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego i towarowego, z wyjątkiem przewozu jednostkami o napędzie mechanicznym

135

135

135

135

z czego:
usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

57 - 96
 

57 - 96
 

57 - 96
 

57- 96
 

 

Objaśnienia:
1. Stawki określone w lp. 1 i 2 mogą być podwyższone, nie więcej jednak niż o 50%, w razie wykonywania działalności ze zmiennikiem.

2. Za zmiennika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, nie wyłączając małżonka.

3. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności z użyciem samochodu ciężarowego o ładowności do 2 t.

4. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 1 pracownika lub 1 pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część VI 

Usługi rozrywkowe

 

Lp.

Rodzaj świadczonych usług

Liczba urządzeń (samochodów)

Stawka

1

2

3

4

1

     

Automaty zręcznościowe, na których nie są prowadzone gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe (bilardy elektromechaniczne, gry telewizyjne, gry elektroniczne), zabawki bujane (ruchome figury) oraz szafy grające

do 2

41,10 zł od każdego urządzenia

powyżej 2 do 4

82,20 zł + 96,60 zł od każdego urządzenia ponad 2

powyżej 4 do 6

275,40 zł + 118,60 zł od każdego urządzenia ponad 4

powyżej 6 do 8

512,60 zł + 126,50 zł od każdego urządzenia ponad 6

powyżej 8 do 10

765,60 zł + 145,40 zł od każdego urządzenia ponad 8

powyżej 10

1.056,40 zł + 165,90 zł od każdego urządzenia ponad 10

2

Karuzele o obrocie prostym (poziome z wiszącymi lub stojącymi sylwetkami dla dzieci, poziome gondolowe lub krzesełkowe, pionowe gondolowe) i o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne gondolowe) dla dzieci
- o liczbie miejsc:

 

 

do 16

1*

8,00 zł od każdego miejsca

powyżej 16

1*

128,00 zł + 8,00 zł od każdego miejsca ponad 16

3

  

Karuzele o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne lub elektropneumatyczne gondolowe)
- o liczbie miejsc:

 

 

do 24

1*

25,40 zł od każdego miejsca

powyżej 24

1*

609,60 zł + 20,60 zł od każdego miejsca ponad 24

4

Imprezy samochodowe (pawilony, tory, miasteczka samochodowe)
- o liczbie samochodów

do 6

94,80 zł od każdego samochodu

powyżej 6 do 12

568,80 zł + 148,40 zł od każdego samochodu ponad 6

powyżej 12 do 24

1.459,20 zł + 189,40 zł od każdego samochodu ponad 12

powyżej 24

3.732,00 zł + 237,00 zł od każdego samochodu ponad 24

5

Strzelnice

1

295,40 zł

2

600,30 zł

powyżej 2

600,30 zł + 600,30 zł od każdej strzelnicy ponad 2

6

Imprezy zręcznościowe inne:

 

 

a) rzuty różne, tasiemkarnie, tarcze obrotowe

1

77,50 zł

2

194,20 zł

3

454,90 zł

powyżej 3

454,90 zł + 312,90 zł od każdego urządzenia ponad 3

b) siłomierze, bajazzo, bilardy ręczne

do 4

20,60 zł od każdego urządzenia

powyżej 4 do 6

82,40 zł + 23,90 zł od każdego urządzenia ponad 4

powyżej 6

130,20 zł + 47,40 zł od każdego urządzenia ponad 6

7

Huśtawki (wahadłowe i kołowe)

1

80,90 zł

2

413,90 zł

powyżej 2

413,90 zł + 413,90 zł od każdego urządzenia ponad 2

8

Kolejki torowe

1*

12,70 zł

9

Zjeżdżalnie:

 

 

a) zjeżdżalnie "Gigant"

1*

74,30 zł

b) zjeżdżalnie przewoźne

1*

48,80 zł

10

Imprezy pozostałe:

 

 

a) pałac strachów, labirynt

1*

1.488,10 zł

b) ściana emocji

1*

1.211,70 zł

c) ściana lalkowa

1*

413,90 zł

d) głowa medium, pokazy gadów

1*

239,90 zł

e) gabinet złudzeń, pokazy iluzjonistyczne

1*

102,70 zł

f) gabinet luster

1*

53,90 zł

g) hipodrom - kuce

1*

33,30 zł

Objaśnienia:
1. Stawki dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, z wyjątkiem małżonka.

2. Znak "*" oznacza, że w razie prowadzenia więcej niż jednego urządzenia stawkę karty podatkowej określa się dla każdego urządzenia oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 50%.

3. W razie świadczenia dwu lub więcej rodzajów usług, stawkę karty podatkowej określa się dla każdego rodzaju usług oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 30%, niezależnie od podwyżki określonej w ust. 2.

Część VII 

Sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach

 

Lp.

 

Rodzaj wykonywanej czynności

 

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w zł)

do 25.000

powyżej 25.000

1

2

3

4

 

Sprzedaż śniadań, obiadów i kolacji w liczbie posiłków każdego rodzaju, licząc w skali średniej tygodniowej:

 

 

1

do 10 na dobę

353

371

2

do 20 na dobę

486

513

3

do 30 na dobę

558

-

 

Sprzedaż jednodaniowych posiłków i napojów bezalkoholowych na podstawie umowy zawartej z jednostką właściwą do prowadzenia działalności gastronomicznej lub turystycznej w liczbie:

 

 

4

do 50 posiłków na dobę

425

462

5

do 100 posiłków na dobę

558

615

 

Część VIII 

Wolne zawody - świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

 

Lp.

Rodzaj wykonywanego zawodu

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie

Stawka

1

2

3

4

1

  

Lekarz i lekarz stomatolog

do 48

14,10 zł za każdą godzinę

powyżej 48 do 96

676,80 zł + 18,80 zł za każdą godzinę ponad 48

powyżej 96

1.579,20 zł

2

Felczer

 

4,20 za każdą godzinę

3

Technik dentystyczny

do 24

12,50 zł za każdą godzinę

powyżej 24 do 96

300,00 zł + 16,20 zł za każdą godzinę ponad 24

powyżej 96

1.466,40 zł

4

Pielęgniarka, położna

 

1,50 zł za każdą godzinę

 

Objaśnienia:
1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Stawka nie dotyczy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

Część IX 

Wolne zawody - świadczenie usług weterynaryjnych

 

Zakres wykonywanego zawodu

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie

Stawka

1

2

3

Lekarz weterynarii:

 

 

a)

do 48

8,00 zł za każdą godzinę

 

powyżej 48 do 96

384,00 zł + 9,50 zł za każdą godzinę ponad 48

 

powyżej 96

840,00 zł

b)

-

410,80 zł

 

Objaśnienia:
1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Za pomoc fachową lub przyuczoną nie uważa się lekarza weterynarii.

3. Stawki nie dotyczą działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

4. Stawka określona w lit. b dotyczy wyłącznie podatników, którzy wykonują usługi weterynaryjne i są równocześnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji publicznej.

Część X 

Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi

 

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie usług miesięcznie

Stawka

1

2

do 48

1,50 zł za każdą godzinę

powyżej 48 do 96

72,00 zł + 3,10 zł za każdą godzinę ponad 48

powyżej 96

220,80 zł

 

Objaśnienie:
Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, z wyjątkiem małżonka.

Część XI 

Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny

 

Liczba godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji miesięcznie

Stawka

1

2

do 48

4,60 zł za każdą godzinę

powyżej 48 do 96

220,80 zł + 9,50 zł za każdą godzinę ponad 48

powyżej 96

676,80 zł

 

Objaśnienia:
1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, nie wyłączając małżonka.

2. Za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji.

Część XII 

Usługi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy

Lp.

 

Rodzaj usługi

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w zł)

do
5.000

ponad 5.000
do 20.000

powyżej
20.000

1

Usługi o charakterze agrotechnicznym i przewozowym, świadczone na rzecz kół łowieckich

33-46

46-59

59-70

2

Usługi polegające na przewozie mleka do punktów skupu, zrywce i wywózce drewna z lasu do punktów przeładunkowych oraz przewozie uczniów do szkoły

33-46

46-59

59-70

3

Sprzedaż piasku, żwiru, kamieni, glinki, torfu i innych minerałów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

83-108

96-120

108-135

4

Usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12

59-135

108-236

210-425

5

Usługi w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej

33-46

46-59

46-70

 

Objaśnienia:
1. Usługi wymienione w lp. 1-3 mogą być wykonywane jedynie przez rolników równocześnie prowadzących gospodarstwo rolne. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności wykonywanej przez rolnika osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Stawki określone w lp. 3 dotyczą działalności wykonywanej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, nie wyłączając małżonka.

2. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nie więcej niż 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka.

3. Stawki określone w lp. 5 dotyczą działalności gospodarczej wykonywanej osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Działalność ta polega na wytwarzaniu i sprzedaży wyrobów lub świadczeniu usług w zakresie wytwórczości ludowej lub artystycznej, a także na wytwarzaniu wyrobów o tym charakterze z materiałów powierzonych oraz naprawie tych wyrobów.

4. Wytwórczością ludową i artystyczną jest działalność polegająca na wytwarzaniu wyłącznie w sposób rękodzielniczy, przy zastosowaniu obróbki maszynowej jedynie do wstępnej obróbki surowca, wyrobów zakwalifikowanych przez komisje etnograficzno-artystyczne Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Fundacji "Cepelia" - Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do ustawy.

Załącznik nr 2

Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów

Objaśnienie:
Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.

W parafiach o liczbie mieszkańców

Wysokość stawek
w złotych

powyżej

do

 

1.000

400

1.000

2.000

455

2.000

3.000

490

3.000

4.000

537

4.000

5.000

583

5.000

6.000

638

6.000

7.000

695

7.000

8.000

750

8.000

9.000

808

9.000

10.000

877

10.000

12.000

955

12.000

14.000

1.036

14.000

16.000

1.127

16.000

18.000

1.221

18.000

20.000

1.321

20.000

 

1.431

Załącznik nr 3

Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów wikariuszy

Objaśnienie:
Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.

W parafiach o liczbie mieszkańców

Jeżeli siedziba parafii znajduje się

powyżej

 

do

 

na terenie gminy lub miasta o liczbie mieszkańców do 5.000

 

w mieście o liczbie mieszkańców

powyżej 5.000
do 50.000

powyżej 50.000

wysokość stawek w złotych

 

1.000

122

252

363

1.000

3.000

363

381

381

3.000

5.000

381

403

420

5.000

8.000

389

420

431

8.000

10.000

403

441

453

10.000

 

420

453

464

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60