Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25.11.2010 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2011 r.

 M. P. z 2010 r. nr 89, poz. 1034

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) ogłasza się:

  1) wysokość kwoty, o której mowa w objaśnieniach do załącznika nr 3 część I pkt 4 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz stawek karty podatkowej w załączniku nr 1 do obwieszczenia;

  2) wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów w załączniku nr 2 do obwieszczenia;

  3) wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów wikariuszy w załączniku nr 3 do obwieszczenia.

Załącznik nr 1

Tabela miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej

Część I
Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa

Lp.
Zakres działalności
Oznaczenie stawek W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych)
do 5.000
ponad 5.000 do 50.000 powyżej 50.000
1
2
3
4
5
6
1
usługi ślusarskie
0
335
391
430
1
579
626
722
2
739
851
966
3
927
1062
1180
2
usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych
0
239
261
298
1
462
497
533
2
569
626
703
3
usługi rusznikarskie
0
167
189
202
1
314
371
412
4
usługi w zakresie złotnictwa - jubilerstwa
- dla ludności
0
391
430
430
1
667
764
764
2
1001
1116
1116
5
usługi grawerskie
0
350
391
446
1
647
739
836
6
usługi w zakresie wyrobu pieczątek
0
314
371
412
1
592
647
739
7
usługi pobielania kotłów i naczyń
0
703
703
703
1
1376
1376
1376
8
usługi kowalskie
0
167
189
202
1
335
391
430
2
462
497
533
3
509
556
603
9
usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej
0
350
412
446
1
647
739
836
2
986
1125
1235
3
1235
1364
1482
10
usługi w zakresie kotlarstwa
0
314
371
412
1
569
626
703
11
usługi w zakresie mechaniki maszyn
0
279
314
350
1
509
547
592
2
647
739
836
3
780
891
1001
4
949
1080
1196
12
usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych
0
167
202
224
1
350
391
446
2
473
520
556
3
547
592
647
4
603
685
780
13
usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego
0
202
239
261
1
462
509
547
2
592
647
739
3
722
816
927
14
usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej
0
224
239
279
1
462
497
533
2
569
626
703
3
667
764
851
15
usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych
0
224
239
279
1
473
520
556
16
usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag
0
279
314
350
1
533
579
626
17
usługi zegarmistrzowskie
0
167
202
224
1
371
412
462
2
485
533
569
3
556
618
685
18
usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdów
0
497
533
579
1
966
1100
1207
2
1388
1527
1678
3
1780
2038
2296
19
usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi niezwiązane z ich naprawą
0
298
335
371
1
569
626
703
2
764
874
986
3
1001
1154
1251
4
1154
1278
1388
5
1345
1482
1624
20
usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej
0
371
412
462
1
667
780
874
2
986
1137
1235
3
1180
1292
1418
21
naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych
0
239
279
314
1
497
533
579
2
618
703
799
22
usługi w zakresie tele- i radiomechaniki
0
239
261
298
1
473
520
556
2
592
647
739
3
780
891
1001
4
949
1080
1196
23
usługi w zakresie bieżnikowania opon
0
485
485
485
1
836
836
836
2
1116
1116
1116
3
1265
1265
1265
24
usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon
0
335
391
430
1
592
647
739
2
836
966
1080
3
1042
1169
1278
25
szklarstwo*
0
298
298
298
1
579
579
579
2
739
739
739
3
891
891
891
26
witrażownictwo*
0
224
239
279
1
462
509
547
2
569
626
703
3
579
739
836
27
usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien
0
298
335
371
1
533
579
626
2
703
799
910
3
891
1001
1137
28
kołodziejstwo*
0
224
224
224
1
446
446
446
2
547
547
547
29
usługi w zakresie pozłotnictwa
0
189
224
239
1
391
446
485
2
497
533
579
3
547
592
647
30
usługi tapicerskie
0
202
239
261
1
462
509
547
2
579
626
722
3
667
780
874
31
bednarstwo*
0
148
148
148
1
314
314
314
2
430
430
430
32
koszykarstwo*
0
371
371
430
1
851
851
851
2
1207
1207
1207
33
wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy*
0
202
202
202
1
446
446
446
34
gręplarstwo*
0
111
129
148
1
298
335
371
2
391
446
485
35
kilimiarstwo*
0
261
261
261
1
533
533
533
2
667
667
667
36
koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego*
0
129
129
129
1
298
298
298
37
usługi hafciarskie
0
189
202
202
1
371
412
412
2
497
533
533
3
569
618
618
4
618
685
685
38
dziewiarstwo na drutach i szydełkach*
0
73
73
73
1
202
202
202
2
279
279
279
39
repasacja pończoch
0
73
73
73
1
202
202
202
40
usługi w zakresie bieliźniarstwa
0
129
148
167
1
314
350
391
2
430
473
509
41
usługi w zakresie gorseciarstwa
0
129
148
167
1
314
350
391
2
430
473
509
42
czapnictwo i kapelusznictwo męskie*
0
202
202
202
1
412
412
412
2
520
520
520
43
modniarstwo*
0
224
224
224
1
446
446
446
2
556
556
556
44
usługi krawieckie
0
111
129
148
1
239
279
314
2
391
446
485
3
497
533
579
4
533
579
626
5
603
685
780
45
cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie
0
73
73
73
1
167
189
202
2
224
239
279
46
usługi w zakresie kożuszkarstwa
0
261
298
298
1
533
579
579
2
703
799
799
3
927
1042
1042
47
cholewkarstwo*
0
167
167
167
1
371
371
371
2
497
497
497
48
szewstwo miarowe
0
189
224
239
1
430
473
509
2
533
579
626
3
603
667
764
49
szewstwo ortopedyczne*
0
129
148
167
1
335
391
430
2
462
497
533
3
533
579
626
50
szewstwo naprawkowe
0
93
111
129
1
239
261
298
2
335
391
430
51
odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich
0
189
224
239
1
371
412
462
2
497
533
579
3
556
618
685
52
usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich
0
279
314
350
1
509
556
603
2
647
739
836
53
usługi w zakresie kuśnierstwa
0
279
314
314
1
547
592
592
2
739
836
836
3
949
1062
1062
54
rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek*
0
129
148
167
1
298
335
391
2
412
462
497
55
rękawicznictwo - wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych*
0
202
202
202
1
412
412
412
2
520
520
520
56
młynarstwo*
0
111
111
111
1
202
202
202
2
298
298
298
57
przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża*
0
73
73
73
1
93
93
93
2
148
148
148
58
wytwarzanie waty z cukru*, prażenie kukurydzy*
0
73
93
93
1
189
202
202
59
usługi w zakresie introligatorstwa
0
202
239
261
1
462
497
533
2
569
626
703
60
usługi w zakresie lutnictwa
0
167
189
202
1
314
371
412
2
462
497
533
61
usługi w zakresie organmistrzostwa
0
202
239
261
1
412
462
497
2
520
569
618
62
usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych
0
167
202
224
1
350
391
446
2
473
520
556
63
usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych
0
202
239
261
1
412
462
497
2
509
556
603
64
usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych
0
167
202
224
1
371
412
462
2
497
533
579
65
usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych
0
202
239
261
1
446
485
520
66
ortopedyka*
0
93
93
111
1
202
239
261
2
314
350
391
3
350
391
446
67
usługi w zakresie lakiernictwa
0
239
239
239
1
509
509
509
68
usługowe wytwarzanie szyldów
0
202
239
261
1
462
497
533
2
569
626
703
69
konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych
0
224
239
279
1
462
497
533
2
569
626
703
3
667
780
874
70
usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych z wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych - dla ludności
0
298
335
371
1
509
547
592
2
703
799
910
3
986
1116
1235
4
1154
1265
1388
5
1334
1474
1609
71
usługi w zakresie sztukatorstwa - dla ludności
0
224
239
279
1
391
446
485
2
520
569
618
3
618
703
799
72
usługi w zakresie odgrzybiania budynków - dla ludności
0
298
335
371
1
509
547
592
73
usługi w zakresie cyklinowania - dla ludności
0
224
239
279
1
462
497
533
74
usługi w zakresie zduństwa - dla ludności
0
224
239
261
1
430
473
509
2
547
592
647
3
703
799
910
75
usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego - dla ludności
0
391
446
485
1
703
799
910
2
1042
1169
1277
3
1235
1376
1500
76
studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m - dla ludności
0
371
371
371
1
473
473
473
2
927
927
927
77
obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej
0
391
391
391
1
647
647
647
2
949
949
949
3
1169
1169
1169
78
usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt
0
202
202
202
1
430
430
430
79
usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt
0
335
335
335
1
603
603
603
  z czego usługi w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim  
261
261
261
80
usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek
0
239
261
298
1
462
509
547
2
579
626
722
81
usługi w zakresie maglowania
0
93
111
129
1
239
261
298
2
314
371
412
82
usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich
0
224
239
279
1
446
485
520
2
547
592
647
3
667
685
780
4
703
780
874
83
pranie pierza i puchu
0
167
202
224
1
371
412
462
2
497
533
579
84
kominiarstwo
0
148
167
189
1
350
391
446
2
473
520
556
85
usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania
0
279
314
350
1
547
592
647
2
722
816
927
86
usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt
0
111
129
148
1
298
335
371
2
412
462
497
3
497
533
579
4
533
579
626
5
647
739
836
87
usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców
0
111
111
129
1
239
279
314
2
371
412
462
3
462
497
533
4
473
520
556
5
592
647
739
88
usługi kosmetyczne
0
111
129
148
1
298
335
371
2
430
473
509
3
509
556
603
4
547
592
647
5
592
647
739
89
manicure, pedicure
0
73
93
93
1
189
202
202
2
224
239
279
3
314
371
412
4
350
391
446
5
473
520
556
90
usługi fotograficzne:
świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów) 
0
509
556
603
1
1001
1137
1235
2
1308
1445
1583
3
1474
1630
1817
usługi pozostałe
0
202
239
261
1
446
485
520
2
547
592
647
3
618
703
799
4
703
816
907
91
wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii
0
462
497
533
1
891
1001
1137
92
sprzątanie wnętrz
0
202
239
261
1
412
462
497
2
520
569
618
93
ważenie osób
0
55
55
55
94
usługi w zakresie radiestezji
0
111
111
111
95
usługi świadczone w gospodarstwach domowych
0
202
239
261

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

  - "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

  - "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

  - "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

  - "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

  - "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,

  - "5" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.

2. Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwanej dalej "ustawą".

3. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest - poza usługami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - wytwarzanie:

  a) przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

  b) przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniające indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub życzenia zamawiającego

- jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części.

4. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70-76 dopuszczalne jest - poza świadczeniami dla ludności - wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 58.277 zł przychodu rocznie.

5. Za świadczenia dla ludności uważa się opłacane ze środków pieniężnych ludności świadczenia określone w ust. 3 oraz usługi, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przez pojęcie "ludność" rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki niemające osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie "ludność" obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.

6. Pojęcie świadczeń dla ludności nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (w tym półfabrykatów, elementów, części, obróbki elementów) przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odprzedaży oraz wykonywania robót budowlano-montażowych w ramach tzw. podwykonawstwa, jeżeli inwestorem są inne osoby i jednostki niż wymienione w ust. 5.

7. Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem "*" obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową.

8. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 79 w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim stawki określone w rubrykach 4-6 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 4 pracowników.

Usługi parkingowe

Objaśnienie: Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia.

Lp.
Parkingi o liczbie stanowisk
Stawka
1
2
3
1
do 140 6,10 zł od każdego stanowiska
2
powyżej 140 do 180 854 zł + 9,10 zł od każdego stanowiska powyżej 140
3
powyżej 180 1218 zł + 10,80 zł od każdego stanowiska powyżej 180

Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione

Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione
W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w złotych)
do 5000
ponad 5000 do 50000
powyżej 50000
od
do
od
do
od
do
1
2
3
4
5
6
7
 
1817
3031
2426
3638
3031
4245

Objaśnienia:

  1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudniania pracowników (działalność prowadzona samodzielnie). Przez pracownika rozumie się w szczególności osoby zatrudnione jedynie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów.

  2. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie stosuje się przepisów rozdziału 3 ustawy, w zakresie dotyczącym możliwości zwiększania stanu zatrudnienia, lub niewliczania do stanu zatrudnienia pracowników.

  3. Przez pojęcie usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione, rozumie się usługi w pojęciu PKWiU. W przypadku wymienienia usług w innym miejscu załącznika nr 3 stosuje się zawsze stawki tam określone.

  4. W razie wyłączenia danych usług z opodatkowania w formie karty podatkowej, zgodnie z ust. 5, nie stosuje się do tych usług przepisów rozdziału 3 ustawy, chyba że dany rodzaj usług został wymieniony w innej części załącznika nr 3 do ustawy.

  5. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie zalicza się usług:

   1) doradztwa w zakresie zarządzania lasem (PKWiU ex 02.40.10),

   2) objętych grupowaniem "Pozostałe owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane" (PKWiU ex 10.39), związanych wyłącznie z łatwo psującymi się gotowymi potrawami z warzyw i owoców (takimi jak: sałatki, pakowane mieszanki sałatek, obrane lub pocięte warzywa, tofu (ser sojowy)),

   3) mieszania alkoholi destylowanych (PKWiU ex 11.01),

   4) związanych z zakupem win luzem i ich mieszaniem, oczyszczaniem i butelkowaniem (PKWiU ex 11.02),

   5) naprawy i konserwacji maszyn biurowych, księgujących oraz fotokopiarek (PKWiU ex 33.12.16.0),

   6) objętych grupowaniem "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych" (PKWiU dział 37),

   7) związanych:

    a) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.1),

    b) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.2),

    c) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.11.6),

    d) ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.12.1),

    e) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu (PKWiU 38.12.30.0),

    f) z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia (PKWiU 38.21.10.0),

    g) z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.21.2),

    h) z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.22.19.0),

    i) z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU ex 38.22.2), z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),

   8) związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami (PKWiU dział 39),

   9) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży (PKWiU ex 41.00),

   10) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKWiU ex dział 42),

   11) wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską (PKWiU ex 43.99),

   12) w zakresie:

    a) sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.1),

    b) handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych (PKWiU 45.3),

    c) sprzedaży hurtowej i detalicznej motocykli, ich naprawy i konserwacji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do nich (PKWiU ex 45.40), z wyjątkiem usług objętych grupowaniem "Usługi konserwacji i naprawy motocykli, włączając motorowery" (PKWiU 45.40.50.0),

   13) objętych grupowaniem "Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi" (PKWiU dział 46),

   14) w zakresie sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów samochodowych (PKWiU 47.00.81.0),

   15) objętych grupowaniem:

    a) "Transport lądowy i rurociągowy" (PKWiU dział 49),

    b) "Transport wodny" (PKWiU dział 50),

    c) "Transport lotniczy" (PKWiU dział 51),

    d) "Magazynowanie i usługi wspomagające transport" (PKWiU dział 52),

   16) pocztowych objętych obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) (PKWiU 53.10), pozostałych pocztowych i kurierskich (PKWiU ex 53.20), z wyłączeniem usług dostarczania zakupów żywności do domu (PKWiU 53.20.12.0) oraz pozostałych usług pocztowych i kurierskich w zakresie dostarczania przesyłek, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 53.20.19.0),

   17) związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych (PKWiU sekcja I),

   18) związanych z:

    a) wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji on-line, licencyjnych związanych z nabywaniem praw do książek, periodyków i innych publikacji (PKWiU ex 58.1),

    b) wydawaniem oprogramowania (PKWiU 58.2), objętych grupowaniem "Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego" (PKWiU ex 58.29.29.0), dotyczących wyłącznie taśm magnetycznych z zapisem dźwiękowym i zapisem obrazu,

   19) objętych grupowaniem:

    a) "Usługi związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi" (PKWiU ex 59.1), z wyłączeniem usług związanych z projekcją filmów (PKWiU 59.14.10.0),

    b) "Usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo; oryginały nagrań dźwiękowych" (PKWiU 59.20.1),

    c) "Usługi związane z produkcją programów radiofonicznych; oryginały nagranych programów radiowych" (PKWiU 59.20.2),

   20) związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60),

   21) telekomunikacyjnych (PKWiU dział 61),

   22) związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych, z wyłączeniem instalowania komputerów osobistych i sprzętu peryferyjnego (PKWiU ex dział 62),

   23) w zakresie informacji (PKWiU dział 63),

   24) finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU ex sekcja K), z wyłączeniem usług holdingów finansowych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 64.20.10.0,

   25) związanych z obsługą rynku nieruchomości (PKWiU dział 68),

   26) objętych grupowaniem "Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne" (PKWiU ex sekcja M), z wyłączeniem usług zarządzania rynkiem rybnym,

   27) wynajmu i dzierżawy (PKWiU dział 77),

   28) wyszukiwania osób do pracy stałej, z wyłączeniem wyszukiwania osób na stanowiska kierownicze - dotyczy wyłącznie usług biur i agencji castingowych (organizowanie obsady aktorskiej do filmów, programów telewizyjnych, sztuk teatralnych) (PKWiU ex 78.10.12.0),

   29) świadczonych:

    a) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1),

    b) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2),

    c) przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1),

    d) w zakresie informacji turystycznej (PKWiU ex 79.90.1),

    e) przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0),

    f) w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0),

    g) w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych i hal wystawienniczych (PKWiU 79.90.32.0),

    h) w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz pozostałych usług w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 79.90.39.0),

   30) detektywistycznych i ochroniarskich, z wyłączeniem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem (PKWiU ex dział 80),

   31) pomocniczych związanych z utrzymaniem porządku (PKWiU 81.10.10.0), sprzątania obiektów (PKWiU 81.2),

   32) związanych z administracyjną obsługą biura i pozostałych usług wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej (PKWiU dział 82),

   33) objętych grupowaniem:

    a) "Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych" (PKWiU dział 84),

    b) "Usługi w zakresie edukacji" (PKWiU dział 85),

    c) "Usługi w zakresie opieki zdrowotnej" (PKWiU dział 86),

    d) "Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem" (PKWiU dział 87),

   34) pomocy społecznej bez zakwaterowania - w tym usług udzielania pomocy międzynarodowej ofiarom katastrof, uchodźcom i imigrantom, włącznie z udzielaniem schronienia (PKWiU dział 88),

   35) kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych (PKWiU dział 90-93),

   36) świadczonych przez organizacje członkowskie, z wyłączeniem usług promujących komercyjne myślistwo i łowiectwo (PKWiU ex dział 94),

   37) naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKWiU 95.11.10.0),

   38) objętych grupowaniem:

    a) "Pozostałe usługi indywidualne" (PKWiU dział 96),

    b) "Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne" (PKWiU 99.00.10.0).

Część II
Usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami

Lp.
Usługi w zakresie handlu detalicznego W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w złotych)
do 5.000
ponad 5.000
do 50.000
powyżej 50.000
od
do
od
do
od
do
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
żywnością, w tym owocami i warzywami, napojami i wyrobami tytoniowymi 0
1
2
3
335
462
509
626
509
626
808
1023
462
509
626
799
626
799
1023
1169
509
626
799
1078
799
1023
1169
1457
2
kwiatami 0
1
2
462
509
626
626
799
1023
509
626
799
799
1023
1169
626
799
1078
1023
1169
1457

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

  - "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

  - "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

  - "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

  - "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

3. W ramach detalicznej sprzedaży artykułów żywnościowych podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży wydawnictw prasowych (PKWiU 58.13.10.0, 58.14.11.0, 58.14.12.0, 58.14.19.0), biletów komunikacji miejskiej (PKWiU ex 58.19.19.0), opakowań z tworzyw sztucznych (toreb i torebek) (PKWiU ex 22.22.11.0, ex 22.22.12.0), zapałek (PKWiU 20.51.20.0), zapalniczek (PKWiU ex 32.99.41.0, ex 32.99.42.0) i papieru toaletowego (PKWiU ex 17.22.11.0).

4. W ramach detalicznej sprzedaży kwiatów podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży ziemi i odżywek do kwiatów (bez względu na symbol PKWiU), doniczek (bez względu na symbol PKWiU), kwiatów i wieńców sztucznych (PKWiU ex 32.99.55.0), nasion kwiatów (PKWiU 01.19.22.0), sadzonek roślin kwiatowych (PKWiU ex 01.30.10.0), zieleni ciętej spod szkła (PKWiU ex 01.19.21.0, ex 02.30.30.0), świec i zniczy (PKWiU ex 32.99.54), kart okolicznościowych (bez względu na symbol PKWiU) oraz maskotek (bez względu na symbol PKWiU).

Część III
Usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi

Lp.
Działalność handlowa w zakresie sprzedaży detalicznej W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych)
do 5.000
ponad 5.000 do 50.000
powyżej 50.000
od
do
od
do
od
do
1
2
 3 
4
5
6
7
8
9
1
artykułów nieżywnościowych 0
1
2
462
509
618
1023
1169
1457
509
626
853
1169
1910
2567
626
799
1078
1910
2831
3756

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

  - "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

  - "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

  - "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część IV
Gastronomia

Lp.
Prowadzenie działalności gastronomicznej bez sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 % alkoholu Oznaczenie stawek
Wysokość stawki w zł
1
2
3
4
1
w zakresie sprzedaży lodów z automatów 0
1
2
3
4
446-592
592-780
703-891
816-1001
1100-1293
2
w zakresie pozostałej działalności gastronomicznej 0
1
2
3
4
371-520
520-722
618-816
739-927
997-1221

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

  - "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

  - "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

  - "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

  - "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

  - "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część V
Usługi transportowe

Lp.
Rodzaj usługi
W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w zł)
do 25.000
ponad 25.000 do 100.000
ponad 100.000 do 500.000
powyżej 500.000
1
2
3
4
5
6
1
Usługi taksówkowe w zakresie przewozu osób
190
198
216
233
2
Usługi taksówkowe w zakresie przewozu ładunków
288
314
342
381
3
Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej i zwierzęcej siły pociągowej
115
115
115
115
4
Usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego i towarowego, z wyjątkiem przewozu jednostkami o napędzie mechanicznym z czego:
130
130
130
130
  usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich
55-93
55-93
55-93
55-93

Objaśnienia:

1. Stawki określone w lp. 1 i 2 mogą być podwyższone, nie więcej jednak niż o 50%, w razie wykonywania działalności ze zmiennikiem.

2. Za zmiennika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, nie wyłączając małżonka.

3. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności z użyciem samochodu ciężarowego o ładowności do 2 t.

4. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 1 pracownika lub 1 pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część VI
Usługi rozrywkowe

Lp.
Rodzaj świadczonych usług
Liczba urządzeń (samochodów)
Stawka
1
2
3
4
1
Automaty zręcznościowe, na których nie są prowadzone gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe (bilardy elektromechaniczne, gry telewizyjne, gry elektroniczne), zabawki bujane (ruchome figury) oraz szafy grające do 2 39,40 zł od każdego urządzenia
powyżej 2 do 4 78,80 zł + 92,70 zł od każdego urządzenia ponad 2
powyżej 4 do 6 264,20 zł + 113,80 zł od każdego urządzenia ponad 4
powyżej 6 do 8 491,80 zł + 121,40 zł od każdego urządzenia ponad 6
powyżej 8 do 10 734,60 zł + 139,50 zł od każdego urządzenia ponad 8
powyżej 10 1013,60 zł + 159,20 zł od każdego urządzenia ponad 10
2
Karuzele o obrocie prostym (poziome z wiszącymi lub stojącymi sylwetkami dla dzieci, poziome gondolowe lub krzesełkowe, pionowe gondolowe) i o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne gondolowe) dla dzieci - o liczbie miejsc:    
do 16 1* 7,70 zł od każdego miejsca
powyżej 16 1* 123,20 zł + 7,70 zł od każdego miejsca ponad 16
3
Karuzele o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne lub elektropneumatyczne gondolowe) - o liczbie miejsc:    
do 24 1* 24,40 zł od każdego miejsca
powyżej 24 1* 585,60 zł + 19,80 zł od każdego miejsca ponad 24
4 Imprezy samochodowe (pawilony, tory, miasteczka samochodowe) - o liczbie samochodów do 6 91,00 zł od każdego samochodu
powyżej 6 do 12 546,00 zł + 142,40 zł od każdego samochodu ponad 6
powyżej 12 do 24 1400,40 zł + 181,80 zł od każdego samochodu ponad 12
powyżej 24 3582,00 zł + 227,40 zł od każdego samochodu ponad 24
5 Strzelnice 1 283,50 zł
2 576,10 zł
powyżej 2 576,10 zł + 576,10 zł od każdej strzelnicy ponad 2
6 Imprezy zręcznościowe inne: 1 74,40 zł
a) rzuty różne, tasiemkarnie, tarcze obrotowe 2 186,40 zł
3 436,60 zł
powyżej 3 436,60 zł + 300,30 zł od każdego urządzenia ponad 3
b) siłomierze, bajazzo, bilardy ręczne do 4 19,80 zł od każdego urządzenia
powyżej 4 do 6 79,20 zł + 22,90 zł od każdego urządzenia ponad 4
powyżej 6 125,00 zł + 45,50 zł od każdego urządzenia ponad 6
7 Huśtawki (wahadłowe i kołowe) 1 77,60 zł
2 397,20 zł
powyżej 2 397,20 zł + 397,20 zł od każdego urządzenia ponad 2
8 Kolejki torowe 1* 12,20 zł
9 Zjeżdżalnie:    
a) zjeżdżalnie "Gigant" 1* 71,30 zł
b) zjeżdżalnie przewoźne 1* 46,80 zł
10
Imprezy pozostałe:    
a) pałac strachów, labirynt 1* 1428,10 zł
b) ściana emocji 1* 1162,90 zł
c) ściana lalkowa 1* 397,20 zł
d) głowa medium, pokazy gadów 1* 230,20 zł
e) gabinet złudzeń, pokazy iluzjonistyczne 1* 98,60 zł
f) gabinet luster 1* 51,70 zł
g) hipodrom - kuce 1* 32,00 zł

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, z wyjątkiem małżonka.

2. Znak "*" oznacza, że w razie prowadzenia więcej niż jednego urządzenia stawkę karty podatkowej określa się dla każdego urządzenia oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 50%.

3. W razie świadczenia dwu lub więcej rodzajów usług, stawkę karty podatkowej określa się dla każdego rodzaju usług oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 30%, niezależnie od podwyżki określonej w ust. 2.

Część VII
Sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach

Lp.
Rodzaj wykonywanej czynności
W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w zł)
do 25.000
powyżej 25.000
1
2
3
4
  Sprzedaż śniadań, obiadów i kolacji w liczbie posiłków każdego rodzaju, licząc w skali średniej tygodniowej:    
1
do 10 na dobę
339
357
2
do 20 na dobę
467
493
3
do 30 na dobę
536
-
  Sprzedaż jednodaniowych posiłków i napojów bezalkoholowych na podstawie umowy zawartej z jednostką właściwą do prowadzenia działalności gastronomicznej lub turystycznej w liczbie:    
4
do 50 posiłków na dobę
408
444
5
do 100 posiłków na dobę
536
591

Część VIII
Wolne zawody - świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

Lp.
Rodzaj wykonywanego zawodu
Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie
Stawka
1
2
3
4
1
Lekarz i lekarz stomatolog do 48 13,50 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 96 648,00 zł + 18,00 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 96 1512,00 zł
2
Felczer   4,00 za każdą godzinę
3
Technik dentystyczny do 24 12,00 zł za każdą godzinę
powyżej 24 do 96 288,00 zł + 15,50 zł za każdą godzinę ponad 24
powyżej 96 1404,00 zł
4
Pielęgniarka, położna   1,40 zł za każdą godzinę

Objaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Stawka nie dotyczy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

Część IX
Wolne zawody - świadczenie usług weterynaryjnych

Zakres wykonywanego zawodu
Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie
Stawka
1
2
3
Lekarz weterynarii:    
a) do 48 7,70 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 96 369,60 zł + 9,10 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 96 806,40 zł
b) - 394,20 zł

Objaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Za pomoc fachową lub przyuczoną nie uważa się lekarza weterynarii.

3. Stawki nie dotyczą działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

4. Stawka określona w lit. b dotyczy wyłącznie podatników, którzy wykonują usługi weterynaryjne i są równocześnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji publicznej.

Część X
Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie usług miesięcznie
Stawka
1
2
do 48 1,40 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 96 67,20 zł + 3,00 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 96 211,20 zł

Objaśnienie:

Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, z wyjątkiem małżonka.

Część XI
Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny

Liczba godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji miesięcznie
Stawka
1 2
do 48 4,40 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 96 211,20 zł + 9,10 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 96 648,00 zł

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, nie wyłączając małżonka.

2. Za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji.

Część XII
Usługi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy

Lp.
Rodzaj usługi
W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w zł)
do 5.000
ponad 5.000 do 20.000
powyżej 20.000
1
Usługi o charakterze agrotechnicznym i przewozowym, świadczone na rzecz kół łowieckich
32-45
45-57
57-68
2
Usługi polegające na przewozie mleka do punktów skupu, zrywce i wywózce drewna z lasu do punktów przeładunkowych oraz przewozie uczniów do szkoły
32-45
45-57
57-68
3
Sprzedaż piasku, żwiru, kamieni, glinki, torfu i innych minerałów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
80-104
93-116
104-130
4
Usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12
57-130
104-227
202-408
5
Usługi w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej
32-45
45-57
45-68

Objaśnienia:

1. Usługi wymienione w lp. 1-3 mogą być wykonywane jedynie przez rolników równocześnie prowadzących gospodarstwo rolne. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności wykonywanej przez rolnika osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Stawki określone w lp. 3 dotyczą działalności wykonywanej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, nie wyłączając małżonka.

2. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nie więcej niż 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka.

3. Stawki określone w lp. 5 dotyczą działalności gospodarczej wykonywanej osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Działalność ta polega na wytwarzaniu i sprzedaży wyrobów lub świadczeniu usług w zakresie wytwórczości ludowej lub artystycznej, a także na wytwarzaniu wyrobów o tym charakterze z materiałów powierzonych oraz naprawie tych wyrobów.

4. Wytwórczością ludową i artystyczną jest działalność polegająca na wytwarzaniu wyłącznie w sposób rękodzielniczy, przy zastosowaniu obróbki maszynowej jedynie do wstępnej obróbki surowca, wyrobów zakwalifikowanych przez komisje etnograficzno-artystyczne Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Fundacji "Cepelia" - Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do ustawy.

Załącznik nr 2

Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów

Objaśnienie:

Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.

W parafiach o liczbie mieszkańców Wysokość stawek w złotych
powyżej do
  1.000 384
1.000 2.000 437
2.000 3.000 471
3.000 4.000 516
4.000 5.000 560
5.000 6.000 613
6.000 7.000 667
7.000 8.000 720
8.000 9.000 776
9.000 10.000 842
10.000 12.000 917
12.000 14.000 995
14.000 16.000 1.082
16.000 18.000 1.172
18.000 20.000 1.268
20.000   1.374

Załącznik nr 3

Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów wikariuszy

Objaśnienie:

Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencję ludności.

W parafiach o liczbie mieszkańców Jeżeli siedziba parafii znajduje się
powyżej do na terenie gminy lub miasta o liczbie mieszkańców do 5.000 w mieście o liczbie mieszkańców
powyżej 5.000 do 50.000 powyżej 50.000
wysokość stawek w złotych
  1.000 118 242 349
1.000 3.000 349 366 366
3.000 5.000 366 387 404
5.000 8.000 374 404 414
8.000 10.000 387 424 435
10.000   404 435 446
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60