Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Pomoc publiczna dla przedsiębiorców »  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15.11.2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027"1)

 Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01 - bieżąca

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Istniejące wersje czasowe rozdziału 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Rozdział 8

 Pomoc na finansowanie ryzyka

Istniejące wersje czasowe § 26
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 26. 1. Za przedsiębiorców kwalifikowalnych w ramach pomocy na finansowanie ryzyka uznaje się przedsiębiorców, o których mowa w art. 21 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc na finansowanie ryzyka może też obejmować inwestycje kontynuacyjne po spełnieniu warunków określonych w art. 21 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

3. W przypadku inwestycji kapitałowej i inwestycji quasi-kapitałowej w przedsiębiorców kwalifikowalnych pomoc na finansowanie ryzyka może zostać przeznaczona na refinansowanie pod warunkiem określonym w art. 21 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 27
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 27. 1. Wkład publiczny związany z udzielaniem pomocy na finansowanie ryzyka jest przekazywany pośrednikom finansowym zgodnie z art. 21 ust. 9-13 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pośrednicy finansowi zgodnie z art. 21 ust. 14-17 rozporządzenia nr 651/2014 udzielają pomocy przedsiębiorcom kwalifikowalnym.

3. Na poziomie przedsiębiorców kwalifikowalnych pomoc na finansowanie ryzyka może przybrać formę inwestycji kapitałowej, inwestycji quasi-kapitałowej, pożyczki albo kombinacji tych rozwiązań.

4. W przypadku gdy wkład publiczny przekazany pośrednikowi finansowemu ma formę kapitału własnego lub quasi-kapitału własnego, o których mowa w art. 21 ust. 9 lit. a rozporządzenia nr 651/2014, do celów zarządzania płynnością można wykorzystać nie więcej niż 30% łącznej wartości wpłat na poczet kapitału i niewniesionego kapitału zadeklarowanego pośrednika finansowego.

Istniejące wersje czasowe § 28
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 28. 1. Podmiot udzielający pomocy na finansowanie ryzyka wybiera pośredników finansowych i zarządzających funduszami w drodze otwartej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej procedury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obiektywnymi kryteriami oraz warunkami określonymi w art. 21 ust. 14 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pośrednik finansowy spełnia łącznie następujące warunki:

  1) podejmuje decyzje finansowe motywowane zyskiem; warunek ten uznaje się za spełniony w przypadkach, o których mowa w art. 21 ust. 15 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) jest zarządzany na zasadach komercyjnych, co oznacza, że pośrednik finansowy lub podmiot zarządzający funduszami spełniają warunki, o których mowa w art. 21 ust. 16 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 29
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 29. 1. W przypadku ustanawiania zgodnie z warunkami określonymi w art. 21 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014 mechanizmów podziału zysków i strat między inwestorem publicznym i inwestorem prywatnym w procedurze wyboru pośredników finansowych jest preferowany asymetryczny podział zysku.

2. W przypadku asymetrycznego podziału strat między inwestorem publicznym i inwestorem prywatnym pierwsza strata, która jest pokrywana przez inwestora publicznego, jest ograniczona do 25% łącznej wartości inwestycji.

Istniejące wersje czasowe § 30
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 30. 1. W przypadku pomocy na finansowanie ryzyka polegającej na zapewnieniu inwestycji kapitałowej, inwestycji quasi -kapitałowej lub inwestycji dłużnej przedsiębiorcom kwalifikowalnym pomoc taka ma służyć pozyskaniu dodatkowego finansowania od inwestorów prywatnych na poziomie pośredników finansowych lub przedsiębiorców kwalifikowalnych, tak aby osiągnąć łączną stopę udziału prywatnego na minimalnych poziomach zgodnie z art. 21 ust. 12 rozporządzenia nr 651/2014.

2. W przypadku gdy instrument finansowy wdrażany jest przez pośrednika finansowego i ukierunkowany na przedsiębiorców kwalifikowalnych na różnych etapach rozwoju, o których mowa w art. 21 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 651/2014, pośrednik finansowy osiąga wysokość udziału prywatnego zgodnie z art. 21 ust. 13 rozporządzenia nr 651/2014, chyba że wymagany udział niezależnych inwestorów prywatnych zostanie osiągnięty na poziomie przedsiębiorców kwalifikowalnych.

Istniejące wersje czasowe § 31
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 31. Pomoc na finansowanie ryzyka polegająca na udzielaniu pożyczek przedsiębiorcom kwalifikowalnym lub dokonywaniu inwestycji quasi-kapitałowych o takiej strukturze jak dług jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 21 ust. 17 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 32
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 32. Łączna kwota dowolnej formy pomocy na finansowanie ryzyka na przedsiębiorcę kwalifikowalnego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 21 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60