Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Pomoc publiczna dla przedsiębiorców »  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15.11.2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027"1)

 Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01 - bieżąca

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 2

Regionalna pomoc inwestycyjna

Istniejące wersje czasowe § 15
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 15. 1. Pomoc publiczna na finansowanie:

  1) inwestycji początkowej jest udzielana:

   a) mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, realizującemu inwestycję na obszarze wszystkich województw,

   b) dużemu przedsiębiorcy realizującemu inwestycję na obszarze wszystkich województw, z wyłączeniem województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz obszarów regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola,

  2) inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą, jest udzielana dużemu przedsiębiorcy realizującemu inwestycję na obszarze województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola

- jako regionalna pomoc inwestycyjna.

2. Pomoc publiczna nie jest udzielana na finansowanie inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą, realizowanych na obszarze miasta stołecznego Warszawy oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach gmin innych niż wskazane w ust. 1 pkt 2.

Istniejące wersje czasowe § 16
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 16. Pomoc publiczna na finansowanie inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą, jest udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w art. 14 ust. 5 i 16 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 17
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 17. 1. W przypadku pomocy publicznej na finansowanie inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą, kosztami kwalifikowalnymi są koszty:

  1) nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;

  2) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;

  3) nabycia robót i materiałów budowlanych;

  4) nabycia oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej, które:

   a) będą wykorzystywane przez przedsiębiorcę wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,

   b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

   c) zostaną nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą,

   d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną związane z projektem:

    - w przypadku dużego przedsiębiorcy - przez okres co najmniej 5 lat,

    - w przypadku mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy - przez okres co najmniej 3 lat - od dnia zakończenia wykonywania projektu;

  5) rat spłaty kapitału środków trwałych innych niż nieruchomości poniesione przez przedsiębiorcę jako korzystającego do dnia zakończenia wykonywania projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo rat spłaty kapitału środków trwałych należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, jeżeli we wniosku o jej udzielenie finansujący jest wskazany przez przedsiębiorcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, pod warunkiem że umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;

  6) rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez przedsiębiorcę jako korzystającego do dnia zakończenia wykonywania projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, jeżeli we wniosku o jej udzielenie finansujący jest wskazany przez przedsiębiorcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, pod warunkiem że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat w przypadku dużego przedsiębiorcy oraz 3 lat w przypadku mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy od przewidywanego dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej.

2. Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 6, przeznaczonych na zakup gruntów może wynosić nie więcej niż 10% wszystkich kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku dużego przedsiębiorcy wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, może wynosić nie więcej niż 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku dużego przedsiębiorcy kosztami kwalifikowalnymi są koszty nabycia wyłącznie nowych środków trwałych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przy czym nie dotyczy to przejęć.

5. Pomoc publiczna na dywersyfikację produkcji istniejącego zakładu przez wprowadzenie nowych produktów może zostać udzielona pod warunkiem, że koszty kwalifikowalne przekraczają o co najmniej 200% wartość księgową aktywów, które były wykorzystywane w dotychczasowej produkcji tego zakładu i będą wykorzystywane do produkcji nowych produktów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac nad projektem.

6. W przypadku dużego przedsiębiorcy pomoc publiczna na zasadniczą zmianę procesu produkcji może zostać udzielona pod warunkiem, że koszty kwalifikowalne przekraczają koszty amortyzacji aktywów związanych z produkcją, której dotyczy zmiana, w okresie poprzednich 3 lat obrotowych.

7. W przypadku pomocy publicznej na przejęcie aktywów zakładu koszty kwalifikowalne są uwzględniane zgodnie z warunkami określonymi w art. 14 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 18
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18. W przypadku inwestycji finansowanej kredytem objętym gwarancją zakres kosztów kwalifikowalnych objętych pomocą publiczną na finansowanie inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą, jest zgodny z art. 14 rozporządzenia nr 651/2014. Intensywność pomocy publicznej z tytułu dopłaty do kapitału kredytu oraz zakres kosztów kwalifikowalnych doprecyzowuje strategia inwestycyjna instrumentu finansowego.

Istniejące wersje czasowe § 19
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 19. Maksymalną intensywność pomocy publicznej na finansowanie inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 17, określa się zgodnie z maksymalną intensywnością pomocy regionalnej określoną w mapie pomocy regionalnej na lata 2022-2027 ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60