Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu ...

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym1)

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2012 r. poz. 1137
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2017 r. poz. 128
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1260
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2018 r. poz. 1990
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 Dz. U. z 2020 r. poz. 110
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2021 r. poz. 450
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2022 r. poz. 988
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2023 r. poz. 1047
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2024.06.01 - bieżąca
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Dział I. Przepisy ogólne (art. 1 - 2) 
Dział II. Ruch drogowy (art. 3 - 65q) 
Rozdział 1. Zasady ogólne (art. 3 - 10) 
Rozdział 2. Ruch pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch (art. 11 - 15a) 
Rozdział 3. Ruch pojazdów (art. 16 - 34) 
Oddział 1. Zasady ogólne (art. 16) 
Oddział 2. Włączanie się do ruchu (art. 17 - 18a) 
Oddział 3. Prędkość i hamowanie (art. 19 - 21) 
Oddział 4. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu (art. 22) 
Oddział 5. Wymijanie, omijanie i cofanie (art. 23) 
Oddział 6. Wyprzedzanie (art. 24) 
Oddział 7. Przecinanie się kierunków ruchu (art. 25 - 28) 
Oddział 8. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (art. 29 - 30) 
Oddział 9. Holowanie (art. 31) 
Oddział 10. Ruch pojazdów w kolumnie (art. 32) 
Oddział 11. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych (art. 33 - 34) 
Rozdział 4. Ruch zwierząt (art. 35 - 37) 
Rozdział 5. Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach (art. 38 - 65q) 
Oddział 1. Przepisy porządkowe (art. 38 - 45) 
Oddział 2. Zatrzymanie i postój (art. 46 - 50a) 
Oddział 3. Używanie świateł zewnętrznych (art. 51 - 52) 
Oddział 4. Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym (art. 53 - 64i) 
Oddział 5. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny (art. 65 - 65j) 
Oddział 6. Wykorzystanie dróg na potrzeby prac badawczych nad pojazdami autonomicznymi (art. 65k - 65n) 
Oddział 7. Dopuszczenie do ruchu samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych (art. 65o - 65q) 
Dział III. Pojazdy (art. 66 - 86a) 
Rozdział 1. Warunki techniczne pojazdów (art. 66 - 70) 
Rozdział 1a. (uchylony) (art. 70a - 70zm) 
Rozdział 1b. (uchylony) (art. 70zn - 70zs) 
Rozdział 1c. (uchylony) (art. 70zt - 70zz) 
Rozdział 2. Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu (art. 71 - 80) 
Rozdział 2a. Centralna ewidencja pojazdów (art. 80a - 80e) 
Rozdział 2b. (uchylony)  
Rozdział 2c. Krajowy Punkt Kontaktowy (art. 80k - 80ra) 
Rozdział 2d. Profesjonalna rejestracja pojazdów (art. 80s - 80zf) 
Rozdział 3. Badania techniczne pojazdów (art. 81 - 86a) 
Dział IV. Bezpieczeństwo ruchu drogowego (art. 87 - 128) 
Rozdział 1. (uchylony) (art. 87 - 100) 
Rozdział 1a. Centralna ewidencja kierowców (art. 100a - 100e) 
Rozdział 1b. Centralna ewidencja posiadaczy kart parkingowych (art. 100f - 100m) 
Rozdział 2. (uchylony) (art. 101 - 115) 
Rozdział 2a. (uchylony)  
Rozdział 2b. (uchylony) (art. 115f - 115l) 
Rozdział 3. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego (art. 116 - 121a) 
Rozdział 4. (uchylony) (art. 122 - 128) 
Dział V. Kontrola ruchu drogowego (art. 129 - 140ag) 
Rozdział 1. Uprawnienia Policji i innych organów (art. 129 - 131) 
Rozdział 2. Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych (art. 132 - 134a) 
Rozdział 3. Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami (art. 135 - 140a) 
Rozdział 4. Kary pieniężne za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu (art. 140aa - 140ag) 
Dział Va. Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (art. 140b - 140l) 
Dział Vb. Kary pieniężne (art. 140m - 140n) 
Dział Vc. Przetwarzanie danych osobowych (art. 140o) 
Dział VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe (art. 141 - 152) 
__________________
1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: ...  
Załączniki do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. (poz. 908)
Załącznik nr 1. Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego  
Załącznik nr 2. Kategorie pojazdów określone w dyrektywie 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego ...  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60