Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks postępowania karnego

Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks postępowania karnego1)

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
art. 2, art. 5, art. 14, art. 15, art. 23a, art. 28, art. 30, art. 44, art. 49, art. 49a, art. 54, art. 55, art. 56, art. 57, art. 60, art. 61, art. 75, art. 78, art. 79, art. 80, art. 80a, art. 81, art. 81a, art. 82, art. 84, art. 87a, art. 93a, art. 95, art. 95a, art. 95b, art. 97, art. 100, art. 107, art. 117a, art. 120, art. 127a, art. 127b, art. 127c, art. 132, art. 133, art. 139, art. 143, art. 144, art. 156, art. 157, art. 159, art. 162, art. 163, art. 164, art. 167, art. 168a, art. 171, art. 178, art. 178a, art. 180, art. 202, art. 203, art. 204, art. 209, art. 231, art. 232, art. 232a, art. 235, art. 236, art. 244, art. 245, art. 247, art. 249, art. 249a, art. 250, art. 251, art. 252, art. 254, art. 257, art. 258, art. 259, art. 260, art. 261, art. 263, art. 264, art. 268, art. 279, art. 285, art. 291, art. 292, art. 293, art. 297, art. 304, art. 311, art. 312, art. 313, art. 321, art. 324, art. 325a, art. 325b, art. 325c, art. 325d, art. 325e, art. 325f, art. 325i, art. 332, art. 333, art. 334, art. 336, art. 337, art. 338, art. 338a, art. 339, art. 340, art. 341, art. 343, art. 343a, art. 345, art. 346, art. 349, art. 350, art. 352, art. 353, art. 366, art. 370, art. 374, art. 376, art. 377, art. 378, art. 381, art. 384, art. 385, art. 386, art. 387, art. 389, art. 391, art. 393, art. 393a, art. 394, art. 397, art. 401, art. 402, art. 406, art. 411, art. 416, art. 418, art. 418a, art. 419, art. 422, art. 423, art. 424, art. 425, art. 427, art. 433, art. 434, art. 437, art. 438, art. 443, art. 444, art. 446, art. 447, art. 449, art. 449a, art. 450, art. 451, art. 452, art. 454, art. 457, rozdz. 50, art. 460, art. 461, art. 466, rozdz. 51, art. 468, art. 469, art. 474a, art. 475, art. 476, art. 477, art. 478, art. 479, art. 480, art. 481, art. 482, art. 483, art. 484, art. 485, art. 489, art. 492, art. 494, art. 500, art. 501, art. 517a, art. 517b, art. 517c, art. 517d, art. 517e, art. 517g, art. 517h, art. 517i, art. 517j, art. 519, art. 523, art. 524, art. 526, art. 538, art. 540, art. 540b, art. 545, rozdz. 58, art. 552, art. 552a, art. 552b, art. 553, art. 553a, art. 554, art. 555, art. 557, art. 558, art. 559, art. 603, art. 605a, art. 607b, art. 607k, art. 607t, art. 607zm, art. 611uh, art. 618, art. 622, art. 623, art. 626, art. 637a, art. 646, art. 662, art. 663,
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
art. 2, art. 5, art. 23b, art. 30, art. 41a, art. 42, art. 46, art. 47, art. 50, art. 55, art. 71, art. 75, art. 78, art. 80a, art. 81, art. 84, art. 87a, art. 96, art. 100, art. 106, art. 116, art. 132, art. 139, art. 141, art. 143, art. 147, art. 148, art. 148a, art. 152, art. 153, art. 154, art. 156, art. 156a, art. 167, art. 168a, art. 168b, art. 171, art. 213, art. 229, art. 230, art. 231, art. 236, art. 237, art. 237a, art. 237b, art. 249a, art. 250, art. 254, art. 258, art. 259, art. 279, art. 280, art. 285, art. 287, art. 293, art. 297, art. 300, art. 304, art. 306, art. 311, art. 313, art. 321, art. 325a, art. 325e, art. 325i, art. 328, art. 332, art. 333, art. 334, art. 335, art. 336, art. 337, art. 337a, art. 338, art. 338a, art. 339, art. 342, art. 343, art. 343a, art. 344a, art. 344b, art. 349, art. 352, art. 353, art. 354a, art. 366, art. 367a, art. 370, art. 376, art. 381, art. 385, art. 387, art. 389, art. 391, art. 393, art. 393a, art. 394, art. 396a, art. 402, art. 404a, art. 413, art. 418a, art. 422, art. 424, art. 425, art. 426, art. 427, art. 433, art. 434, art. 440, art. 444, art. 446, art. 447, art. 448, art. 449a, art. 450, art. 452, art. 461, art. 464, art. 502, art. 517c, art. 517d, art. 517h, art. 523, art. 524, art. 538, rozdz. 55a, art. 539a, art. 539b, art. 539c, art. 539d, art. 539e, art. 539f, art. 540b, art. 542, rozdz. 58, art. 552, art. 552a, art. 552b, art. 553, art. 553a, art. 554, art. 555, art. 557, art. 558, art. 611u, art. 611wd, art. 618f, art. 632, art. 632a, art. 672,
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1749
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1904
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2018 r. poz. 1987
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2020 r. poz. 30
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2021 r. poz. 534
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2022 r. poz. 1375
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2024 r. poz. 37
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
Wyświetl wcześniejsze wersje
2024.03.14 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Dział I. Przepisy wstępne (art. 1 - 23b) 
Dział II. Sąd (art. 24 - 44) 
Rozdział 1. Właściwość i skład sądu (art. 24 - 39) 
Rozdział 2. Wyłączenie sędziego (art. 40 - 44) 
Dział III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, podmiot zobowiązany, właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem (art. 45 - 91b) 
Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny (art. 45 - 48) 
Rozdział 4. Pokrzywdzony (art. 49 - 52) 
Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy (art. 53 - 58) 
Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny (art. 59 - 61) 
Rozdział 7. (uchylony) (art. 62 - 70) 
Rozdział 8. Oskarżony (art. 71 - 81a) 
Rozdział 9. Obrońcy i pełnomocnicy (art. 82 - 89) 
Rozdział 10. Przedstawiciel społeczny (art. 90 - 91) 
Rozdział 10a. Podmiot zobowiązany (art. 91a) 
Rozdział 10b. Właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem (art. 91b) 
Dział IV. Czynności procesowe (art. 92 - 166) 
Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia (art. 92 - 107) 
Rozdział 12. Narada i głosowanie (art. 108 - 115) 
Rozdział 13. Porządek czynności procesowych (art. 116 - 121) 
Rozdział 14. Terminy (art. 122 - 127c) 
Rozdział 15. Doręczenia (art. 128 - 142) 
Rozdział 16. Protokoły (art. 143 - 155) 
Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów (art. 156 - 159) 
Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt (art. 160 - 166) 
Dział V. Dowody (art. 167 - 242) 
Rozdział 19. Przepisy ogólne (art. 167 - 174) 
Rozdział 20. Wyjaśnienia oskarżonego (art. 175 - 176) 
Rozdział 21. Świadkowie (art. 177 - 192a) 
Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliści (art. 193 - 206) 
Rozdział 23. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy (art. 207 - 212) 
Rozdział 24. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego (art. 213 - 216) 
Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie (art. 217 - 236a) 
Rozdział 26. Kontrola i utrwalanie rozmów (art. 237 - 242) 
Dział VI. Środki przymusu (art. 243 - 296) 
Rozdział 27. Zatrzymanie (art. 243 - 248) 
Rozdział 28. Środki zapobiegawcze (art. 249 - 277) 
Rozdział 29. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy (art. 278 - 280) 
Rozdział 30. List żelazny (art. 281 - 284) 
Rozdział 31. Kary porządkowe (art. 285 - 290) 
Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe (art. 291 - 296) 
Dział VII. Postępowanie przygotowawcze (art. 297 - 336) 
Rozdział 33. Przepisy ogólne (art. 297 - 302) 
Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa (art. 303 - 308) 
Rozdział 35. Przebieg śledztwa (art. 309 - 320) 
Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa (art. 321 - 325) 
Rozdział 36a. Dochodzenie (art. 325a - 325i) 
Rozdział 37. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym (art. 326 - 328) 
Rozdział 38. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym (art. 329 - 330) 
Rozdział 39. Akt oskarżenia (art. 331 - 336) 
Dział VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji (art. 337 - 424) 
Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia (art. 337 - 347) 
Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej (art. 348 - 354a) 
Rozdział 42. Jawność rozprawy głównej (art. 355 - 364) 
Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej (art. 365 - 380) 
Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej (art. 381 - 384) 
Rozdział 45. Przewód sądowy (art. 385 - 405) 
Rozdział 46. Głosy końcowe (art. 406 - 407) 
Rozdział 47. Wyrokowanie (art. 408 - 424) 
Dział IX. Postępowanie odwoławcze (art. 425 - 467) 
Rozdział 48. Przepisy ogólne (art. 425 - 443) 
Rozdział 49. Apelacja (art. 444 - 458) 
Rozdział 50. Zażalenie i sprzeciw (art. 459 - 467) 
Dział X. Postępowania szczególne (art. 468 - 517j) 
Rozdział 51. (uchylony) (art. 468 - 484) 
Rozdział 52. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego (art. 485 - 499) 
Rozdział 53. Postępowanie nakazowe (art. 500 - 507) 
Rozdział 54. (zawierający art. 508 - 517 - uchylony)  
Rozdział 54a. Postępowanie przyspieszone (art. 517a - 517j) 
Dział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia (art. 518 - 548) 
Rozdział 55. Kasacja (art. 518 - 539) 
Rozdział 55a. Skarga na wyrok sądu odwoławczego (art. 539a - 539f) 
Rozdział 56. Wznowienie postępowania (art. 540 - 548) 
Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia (art. 549 - 577) 
Rozdział 57. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego (art. 549 - 551) 
Rozdział 58. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie (art. 552 - 559) 
Rozdział 59. Ułaskawienie (art. 560 - 568) 
Rozdział 60. Orzekanie kary łącznej (art. 568a - 577) 
Dział XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych (art. 578 - 615) 
Rozdział 61. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych (art. 578 - 584) 
Rozdział 62. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych (art. 585 - 589f) 
Rozdział 62a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia (art. 589g - 589ka) 
Rozdział 62b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia (art. 589l - 589v) 
Rozdział 62c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie czynności dochodzeniowych na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego (art. 589w - 589zd) 
Rozdział 62d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie czynności dochodzeniowych na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego (art. 589ze - 589zt) 
Rozdział 63. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego (art. 590 - 592f) 
Rozdział 64. Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów (art. 593 - 601) 
Rozdział 65. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych (art. 602 - 607) 
Rozdział 65a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (art. 607a - 607j) 
Rozdział 65b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (art. 607k - 607zc) 
Rozdział 65c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego (art. 607zd - 607zg) 
Rozdział 65d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania (art. 607zh - 607zn) 
Rozdział 66. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania (art. 608 - 611f) 
Rozdział 66a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu (art. 611fa - 611fe) 
Rozdział 66b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym (art. 611ff - 611fm) 
Rozdział 66c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku (art. 611fn - 611ft) 
Rozdział 66d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku (art. 611fu - 611fze) 
Rozdział 66e. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym (art. 611g - 611s) 
Rozdział 66f. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności (art. 611t - 611tf) 
Rozdział 66g. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności (art. 611tg - 611ts) 
Rozdział 66h. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego (art. 611u - 611uc) 
Rozdział 66i. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie (art. 611ud - 611uj) 
Rozdział 66j. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony (art. 611w - 611wc) 
Rozdział 66k. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony (art. 611wd - 611wj) 
Rozdział 67. Przepisy końcowe (art. 612 - 615) 
Dział XIV. Koszty procesu (art. 616 - 645) 
Rozdział 68. Przepisy ogólne (art. 616 - 622) 
Rozdział 69. Zwolnienie od kosztów sądowych (art. 623 - 625) 
Rozdział 70. Zasądzenie kosztów procesu (art. 626 - 641) 
Rozdział 71. (uchylony) (art. 642 - 645) 
Dział XV. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych (art. 646 - 673) 
Rozdział 72. Przepisy ogólne (art. 646 - 662) 
Rozdział 73. Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze (art. 663 - 668) 
Rozdział 74. Postępowanie przed sądem (art. 669 - 673) 
Rozdział 75. (zawierający art. 674-682 - uchylony)  
__________________
1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji realizuje postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ...  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60