Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek VAT »  Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od ...

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 710
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1221
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2018 r. poz. 2174
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2020 r. poz. 106
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2021 r. poz. 685
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 Dz. U. z 2022 r. poz. 931
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 Dz. U. z 2023 r. poz. 1570
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2024 r. poz. 361
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:
Dział I. Przepisy ogólne (art. 1 - 4) 
Dział II. Zakres opodatkowania (art. 5 - 14) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 5 - 6) 
Rozdział 2. Dostawa towarów i świadczenie usług (art. 7 - 8) 
Rozdział 2a. Opodatkowanie w przypadku stosowania bonów (art. 8a - 8b) 
Rozdział 2b. Opodatkowanie w grupie VAT (art. 8c - 8e) 
Rozdział 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (art. 9 - 13) 
Rozdział 3a. Przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium kraju (art. 13a - 13g) 
Rozdział 3b. Przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (art. 13h - 13l) 
Rozdział 4. Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną (art. 14) 
Dział III. Podatnicy, płatnicy i przedstawiciele podatkowi (art. 15 - 18d) 
Rozdział 1. Podatnicy i płatnicy (art. 15 - 18) 
Rozdział 2. Przedstawiciele podatkowi (art. 18a - 18d) 
Dział IV. Obowiązek podatkowy (art. 19 - 21) 
Rozdział 1. Zasady ogólne (art. 19 - 19a) 
Rozdział 2. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (art. 20 - 20b) 
Rozdział 3. Obowiązek podatkowy u małych podatników (art. 21) 
Dział V. Miejsce świadczenia (art. 22 - 28q) 
Rozdział 1. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów (art. 22 - 24) 
Rozdział 2. Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (art. 25 - 26) 
Rozdział 2a. Miejsce świadczenia przy imporcie towarów (art. 26a) 
Rozdział 3. Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług (art. 27 - 28o) 
Rozdział 4. Zawiadomienie o miejscu opodatkowania (art. 28p - 28q) 
Dział VI. Podstawa opodatkowania (art. 29 - 32) 
Dział VII. Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów (art. 33 - 40) 
Dział VIII. Wysokość opodatkowania (art. 41 - 85) 
Rozdział 1. Stawki (art. 41 - 42) 
Rozdział 1a. Wiążąca informacja stawkowa (art. 42a - 42i) 
Rozdział 2. Zwolnienia (art. 43 - 44) 
Rozdział 3. Zwolnienia z tytułu importu towarów (art. 45 - 82a) 
Rozdział 4. Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% (art. 83) 
Rozdział 5. Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego (art. 84 - 85) 
Dział IX. Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe (art. 86 - 95) 
Rozdział 1. Odliczenie i zwrot podatku (art. 86 - 89) 
Rozdział 1a. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności (art. 89a - 89b) 
Rozdział 2. Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego (art. 90 - 95) 
Dział X. Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku (art. 96 - 105) 
Rozdział 1. Rejestracja (art. 96 - 98) 
Rozdział 2. Deklaracje (art. 99) 
Rozdział 3. Informacje podsumowujące (art. 100 - 102) 
Rozdział 4. Zapłata podatku (art. 103 - 105) 
Dział Xa. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach (art. 105a - 105d) 
Dział XI. Dokumentacja (art. 106 - 112c) 
Rozdział 1. Faktury (art. 106 - 108) 
Rozdział 1a. Mechanizm podzielonej płatności (art. 108a - 108f) 
Rozdział 2. Ewidencje (art. 109 - 110) 
Rozdział 2a. Ogólne obowiązki dostawców usług płatniczych (art. 110a - 110e) 
Rozdział 3. Kasy rejestrujące (art. 111 - 111b) 
Rozdział 4. Terminy przechowywania dokumentów (art. 112 - 112aa) 
Rozdział 5. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe (art. 112b - 112c) 
Dział XII. Procedury szczególne (art. 113 - 138j) 
Rozdział 1. Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców (art. 113 - 114) 
Rozdział 2. Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych (art. 115 - 118) 
Rozdział 3. Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki (art. 119) 
Rozdział 4. Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków (art. 120) 
Rozdział 5. Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego (art. 121 - 125) 
Rozdział 6. System zwrotu podatku podróżnym (art. 126 - 130) 
Rozdział 6a. Procedura unijna dotycząca niektórych dostaw towarów oraz świadczenia niektórych usług (art. 130a - 130d) 
Rozdział 7. Procedura nieunijna dotycząca niektórych usług (art. 131 - 134) 
Rozdział 7a. Szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób (art. 134a - 134c) 
Rozdział 8. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona (art. 135 - 138) 
Rozdział 9. Szczególna procedura dotycząca sprzedaży na odległość towarów importowanych (art. 138a. - 138h) 
Rozdział 10. Szczególna procedura dotycząca deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów (art. 138i - 138j) 
Dział XIII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy epizodyczne, przepisy przejściowe i końcowe (art. 139 - 176) 
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 139 - 145) 
Rozdział 1a. Przepisy epizodyczne dotyczące kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (art. 145a - 145b) 
Rozdział 1b. Przepisy szczególne dotyczące stawki podatku dla wyrobów medycznych (art. 145c - 145d) 
Rozdział 1c. Czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (art. 145e - 145k) 
Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 146 - 176) 
Załączniki do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 361)
Załącznik nr 1. (uchylony)    
Załącznik nr 2. (uchylony)  
Załącznik nr 3. Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%  
Załącznik nr 4. (uchylony)    
Załącznik nr 5. (uchylony)    
Załącznik nr 6. Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3%  
Załącznik nr 7. Wykaz towarów, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 17 ustawy  
Załącznik nr 8. Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy  
Załącznik nr 9. (uchylony)    
Załącznik nr 10. Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%  
Załącznik nr 11. (uchylony)  
Załącznik nr 12. Lista towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy  
Załącznik nr 13. (uchylony)  
Załącznik nr 14. (uchylony)  
Załącznik nr 15. Wykaz towarów i usług, o których mowa w art. 105a ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. 1a oraz art. 108e ustawy Poz.  
Pomocniki Księgowego - powiązane tematycznie
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60