Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Promocja zatrudnienia »  Ustawa z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach

Ustawa z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach1)

 Dz. U. z 2017 r. poz. 2206
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
art. 3, art. 9a, art. 10, art. 22, art. 25, art. 28, art. 32, art. 51, art. 52, art. 55a, art. 56, art. 60, art. 65, art. 66, art. 67, art. 98, art. 99, art. 100, art. 104, art. 105, art. 106, art. 106a, art. 107, art. 110, art. 112, art. 113, art. 113a, art. 114, art. 116, art. 117, art. 118, art. 120, art. 121, art. 125, art. 127, art. 131, art. 134, art. 136, art. 139, rozdz. 3a, art. 139a, art. 139c, art. 139d, art. 139e, art. 139f, art. 139g, art. 139h, art. 139i, art. 139j, art. 139k, art. 139l, art. 139m, rozdz. 3b, art. 139n, art. 139o, art. 139p, art. 139q, art. 139r, art. 139s, art. 139t, art. 139u, art. 139w, art. 142, art. 143a, art. 144, art. 145, art. 146, art. 148a, art. 149, art. 150, art. 151, art. 156, art. 157, art. 158, art. 158a, art. 159, art. 162, art. 165, art. 166, art. 168, art. 169, art. 171, art. 176, art. 185a, art. 188, art. 190, art. 194, art. 195, art. 196, art. 197, art. 198, art. 201, art. 202, art. 203, art. 205, art. 207, art. 207a, art. 209, art. 211, art. 212, art. 213, art. 218, art. 219, art. 228, art. 229, art. 232, art. 233, art. 237, art. 244, art. 246, art. 247, art. 248, art. 249, art. 278, art. 299, art. 302, art. 303, art. 303a, art. 306, art. 310, art. 311, art. 313, art. 314, art. 315, art. 317, art. 318, art. 319, art. 320, art. 321, art. 322, art. 324, art. 325, art. 326, art. 330, art. 336, art. 337, art. 338, art. 339, art. 341, art. 342, art. 343, art. 344, art. 345, art. 346, art. 356, art. 386, art. 394, art. 398, art. 398a, art. 399, art. 400a, art. 400b, art. 400c, art. 400d, art. 401, art. 403, art. 406, art. 417, art. 425, art. 428, art. 429, art. 430, art. 435, art. 436, art. 438, art. 444, art. 447, art. 449, art. 449b, art. 465a,
 Dz. U. z 2018 r. poz. 2094
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2020 r. poz. 35
 Dz. U. z 2021 r. poz. 2354
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2023 r. poz. 519
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2024 r. poz. 769

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Dział I. Przepisy ogólne (art. 1 - 15) 
Dział II. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców (art. 16 - 22) 
Dział III. Przekraczanie granicy (art. 23 - 57) 
Rozdział 1. Zasady przekraczania granicy (art. 23 - 36) 
Rozdział 2. Przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego (art. 37 - 48) 
Rozdział 3. Zaproszenia (art. 49 - 57) 
Dział IV. Wizy (art. 58 - 97) 
Rozdział 1. Wydawanie wiz (art. 58 - 81) 
Rozdział 2. Przedłużanie wiz (art. 82 - 89) 
Rozdział 3. Cofanie i unieważnianie wiz (art. 90 - 97) 
Dział V. Zezwolenie na pobyt czasowy. Mobilność (art. 98 - 194) 
Rozdział 1. Część ogólna (art. 98 - 113b) 
Rozdział 2. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (art. 114 - 126) 
Rozdział 3. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (art. 127 - 139) 
Rozdział 3a. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Mobilność krótkoterminowa i długoterminowa pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (art. 139a - 139w) 
Rozdział 4. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 140 - 141) 
Rozdział 5. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej (art. 142 - 143a) 
Rozdział 6. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach. Mobilność studenta (art. 144 - 150) 
Rozdział 7. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych. Mobilność krótkoterminowa i długoterminowa naukowca (art. 151 - 157) 
Rozdział 7a. Zezwolenie na pobyt czasowy dla stażysty (art. 157a - 157f) 
Rozdział 7b. Zezwolenie na pobyt czasowy dla wolontariusza (art. 157g - 157l) 
Rozdział 8. Zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków rodzin cudzoziemców. Mobilność krótkoterminowa i długoterminowa członków rodzin naukowców (art. 158 - 169c) 
Rozdział 9. Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi (art. 170 - 180) 
Rozdział 10. Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu (art. 181 - 185) 
Rozdział 10a. Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową (art. 185a - 185c) 
Rozdział 11. Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności (art. 186 - 194) 
Dział VI. Zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 195 - 225) 
Rozdział 1. Zezwolenie na pobyt stały (art. 195 - 210) 
Rozdział 2. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 211 - 225) 
Dział VII. Dokumenty wydawane cudzoziemcom (art. 226 - 287) 
Dział VIII. Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zobowiązanie cudzoziemca do powrotu (art. 288 - 393b) 
Rozdział 1. Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 288 - 298) 
Rozdział 2. Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu (art. 299 - 347) 
Rozdział 3. Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgoda na pobyt tolerowany (art. 348 - 359) 
Rozdział 4. Tranzyt cudzoziemca drogą powietrzną (art. 360 - 379) 
Rozdział 5. Wykonanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (art. 380 - 393) 
Rozdział 6. Przekazanie do innego państwa członkowskiego na podstawie rozporządzenia 604/2013 cudzoziemca, który nie ubiega się o udzielenie ochrony międzynarodowej (art. 393a - 393b) 
Dział IX. Zatrzymanie cudzoziemca oraz strzeżone ośrodki i areszty dla cudzoziemców (art. 394 - 427) 
Rozdział 1. Postępowanie w sprawie zatrzymania cudzoziemca, umieszczenie go w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców (art. 394 - 409) 
Rozdział 2. Pobyt cudzoziemców w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców (art. 410 - 427) 
Dział X. Rejestry, ewidencja i wykaz cudzoziemców (art. 428 - 458) 
Rozdział 1. Rejestry w sprawach cudzoziemców i ewidencja zaproszeń (art. 428 - 433) 
Rozdział 2. Wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany (art. 434 - 448) 
Rozdział 3. Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców (art. 449 - 458) 
Dział XI. Odpowiedzialność przewoźnika (art. 459 - 463) 
Dział XII. Przepisy karne (art. 464 - 465a) 
Dział XIII. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe (art. 466-506 - 522) 
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 466-506) 
Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 507 - 522) 
__________________
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji ...  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60